Savaitės 2018.01.01 - 2018.01.07 apžvalga Nr. 01

Sukurta: 2018-01-09
Savaitės 2018.01.01 - 2018.01.07 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Man trūksta žodžių. Pikčiausia tai, kad valstybė davė pasirinkti 1 iš 2 tvarkytojų, o atliekų nesutvarkė trečia grandis, kuriai buvo tiekiama pakuotė perdirbimui iš tų dviejų. Dar įdomiau, kad Aplinkos apsaugos ministerija KASMET privalėjo tikrinti šias įmones, o patikrino tik šiemet, o susimokėti prašo atgaline data nuo 2013 metų. Čia ką daryt dabar? Juoktis, verkti, bankrutuoti ar staigiai registruotis kitoj šaly?

tax.lt narys

SAVAITĖS CITATA-2

Painių atliekų tvarkymo schemų išnarpliojimas stipriuoju galu smogė įmonėms, kartą jau sumokėjusioms už pakuočių atliekų tvarkymą. Dabar aplinkosaugininkai paruošė joms staigmeną: pateikė naujas sąskaitas – daugiau kaip tūkstantis įmonių privalo sumokėti milijonus eurų taršos mokesčio už 2013–2015 m. nesutvarkytas pakuočių atliekas. Apstulbę verslininkai ragina Kęstučio Navicko vadovaujamą Aplinkos ministeriją pagaliau iškuopti piktnaudžiavimą šiame sektoriuje ir jį prižiūrinčiose valstybinėse institucijose.
Verslininkai kaltina ministeriją – juk ji išdavė licencijas pakuočių organizacijoms, o verslininkai buvo priversti su jomis dirbti. Nes kito pasirinkimo AM jiems nepaliko. Ministerija organizacijas prižiūrėjo, tačiau verslininkų neinformavo, kad jos ką nors daro neteisėtai, o paskui staiga panaikino pažymas atgaline data ir puolė aiškinti verslininkams, kad šie netvarko atliekų.
„Bet juk kontrolę vykdė ministerija, todėl noriu paklausti: kodėl už jūsų blogą kontrolės vykdymą turiu atsakyti aš? Jei mes turėsime susimokėti, noriu žinoti, kiek valdininkų už šią aferą pasodins“, – klausia Dainius Dundulis, „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas, kurio įmonei už visus minėtus metus tektų sumokėti 2–3 mln. Eur. Solidžios sumos gresia ir kitoms žinomoms šalies įmonėms.
VŽ taip pat norėtų sulaukti atsakymo į verslininkų klausimus. Kas atsakys už aferas, seniai vykdomas šiukšlių versle? Ir kada pagaliau sumokėti pinigai iš tiesų bus panaudoti atliekoms tvarkyti, o ne nusės nesąžiningų valdininkų ir sukčiaujančių firmų kišenėse?

Plačiau: https://www.vz.lt/paslaugos/2018/01/08/kai-tenka-moketi-ne-uz-savas-klaidas#ixzz53ZyQoDjD
SAVAITĖS SKAITALAS

U2 lyderis meta verslą Lietuvoje.

SAVAITĖS PRIMINIMAS

„Sodros“ specialistai primena, kad vadinamuosius vaiko pinigus – išmokas vaikus auginantiems tėvams – moka savivaldybės.

Kreipimosi dėl išmokos tvarka nesikeičia. Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba raštu savivaldybėse ar jų padaliniuose. Internetu kreipiantis dėl universalios 30 eurų išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Prisijungimas galimas trimis būdais, gyventojai galės pasirinkti jam patogiausią. Elektroninis parašas nėra būtinas.
Prašymą galima pateikti raštu savivaldybėje pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba savivaldybės administracijai, kurioje asmuo faktiškai gyvena. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) nereikės.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristato naujovės, kurios įsigaliojo nuo 2018 sausio 1-os dienos.
SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad mokesčių administratorius 2018 m. pradžioje gyventojams grąžins žemės mokesčio permokas, kurios susidarė savivaldybių taryboms pritaikius papildomas lengvatas. Perskaičiavus žemės mokestį 10-tyje savivaldybių, gyventojų sąskaitas be jokių papildomų prašymų pasieks apie 400 tūkst. eurų.

„Kai kurių savivaldybių taryboms nutarus taikyti papildomas lengvatas, žemės mokestis buvo perskaičiuotas. Susidariusios permokos mokesčių mokėtojų sąskaitas pasieks jau 2018 m. pradžioje«, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pažymėdama, kad pinigai bus grąžinami automatiškai.
Džiugiausiai Naujuosius metus pasitiks Vilkaviškio rajono žemės savininkai: jų sąskaitas papildys kiek daugiau nei 150 tūkst. eurų. Kelmės rajone susidarė 60 tūkst., Raseinių rajone - 80 tūkst. eurų permokų, Vilniaus ir Molėtų rajonų žemės savininkams gyventojams bus pervesta 23 tūkst. ir 35 tūkst. eurų. Birštono savivaldybės ir Akmenės rajono gyventojams bus grąžinta atitinkamai po 10 ir 33 tūkst. eurų.
VMI duomenimis, iš viso šalyje yra per 993 tūkst. žemės mokesčio mokėtojų. 2017 m. apskaičiuota žemės mokesčio suma siekia 31,4 mln. eurų.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (SAF.T)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-127 pakeistas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49. Aprašas išdėstytas nauja redakcija.

Pakeistos fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. VA-129 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo» pakeitimo« (toliau ― įsakymas).

Įsakymu, siekiama optimizuoti mokesčių mokėtojų registrą, išregistruojant mokesčių mokėtojus vykdančius individualią veiklą, nustačius pagal mokesčių administratoriaus turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis, kad dvejų mokestinių metų laikotarpyje mokesčių mokėtojas nevykdo veiklos ir neteikia deklaracijų. Šis pakeitimas nebus taikomas mokesčių mokėtojams vykdantiems ūkininko veiklą.
Taip pat šiuo įsakymu pakeičiamas 38.1. papunktyje nustatytas terminas nuo trejų iki dvejų metų, per kuriuos mokesčių administratoriaus turimais arba gaunamais duomenimis (nenuolatiniam Lietuvos gyventojui) nevykdant veiklos ir negaunant pajamų iš šaltinio Lietuvoje, mokesčių administratorius įgyja teisę savo iniciatyva išregistruoti tokį mokesčių mokėtoją iš mokesčių mokėtojų registro.
Atkreiptinas dėmesys, jog Įsakymo 36 punkto pakeitimu nustatomas 5 darbo dienų terminas, per kurį mokesčių administratorius turės informuoti mokesčių mokėtoją apie

2000priimtą sprendimą išregistruoti / įregistruoti mokesčių mokėtojo individualią veiklą mokesčių mokėtojų registre.
Patvirtintos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 patvirtinta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės.

Deklaraciją mokesčių administratoriui privalės pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – išmokas išmokėję asmenys), nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį pinigais ir/arba natūra išmokėję A

klasės apmokestinamąsias išmokas ir B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, tačiau pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas neturėjo prievolės išskaičiuoti ir/arba savo lėšomis sumokėti pajamų mokesčio.

Deklaracijoje nuo 2018 m. sausio 1 dienos kiekvieną mėnesį gyventojams išmokėtos išmokos, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, ir pajamų mokestis deklaruojamas bendromis sumomis. Deklaracijoje turi būti nurodomi duomenys apie:
- su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas,
- su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas ir
- B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir/arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis

sumokėtas pajamų mokestis.

Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, turintys samdomų darbuotojų, Deklaraciją mokesčių administratoriui privalės pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir/arba B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.
Deklaracija teikiama tik elektroniniu būdu.
2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių kiekvieno mėnesio Deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateikiama iki kito mėnesio 15 dienos. Deklaraciją už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys privalės pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos.

Pakeistos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-108/1B-1076/V-642 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo» pakeitimo« (TAR, 2017, Nr. 2017-20385, toliau – įsakymas) pakeistos ir papildytos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės (toliau – taisyklės).
VMI informuoja: pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-134 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo» pakeitimo« pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės bei nauja redakcija išdėstytos formos, kurios nuo 2018 m. sausio 1 d. teikiamos tik elektroniniu būdu.

Esminiai pakeitimai, įsigalioję nuo 2018 m. sausio 1 d.:
- aukščiau nurodytos formos teikiamos tik elektroniniu būdu, atsižvelgiant į tai pakoreguoti šių formų atitinkami laukeliai: panaikinti laukeliai, kurie buvo pildomi tuo atveju, kai formos buvo teikiamos popieriniu būdu (pvz., Registracijos Nr., vietos spaudui, parašams ir kt.);
- pakeistas Taisyklių 37.1 papunktis, papildant, kad PVM deklaracijos 20 laukelyje PVM mokėtojas turi deklaruoti avanso sumą, gautą kitą mokestinį laikotarpį nei paslaugos, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė (pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatoms), suteiktos. Suteikus paslaugas, deklaruojama paslaugų apmokestinamoji vertė, sumažinta gautu avansu;
- Taisyklės papildytos nauju 42.5 papunkčiu, nustatant, kad PVM deklaracijos 25 laukelyje taip pat deklaruojama iš Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų, kurie yra pasirinkę taikyti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, įsigytos žemės ūkio produkcijos pirkimo PVM suma. Ši pirkimo PVM suma įrašoma tada, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas žemės ūkio produkcijos pirkimą vadovaujantis PVM įstatymo 79 str. 9 dalyje nustatyta tvarka, įformina PVM sąskaita faktūra. Pirkimo PVM suma į PVM atskaitą (35 laukelį) gali būti traukiama tada, kai pirkėjas PVM mokėtojas sumoka už įsigytą žemės ūkio produkciją;
- pakeistas Taisyklių 68.2 papunktis, nustatant, kad kai į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės, tai kartu su FR0608 forma mokesčių administratoriui per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymint „Naujos transporto priemonės tiekimas“, turi būti pateikta PVM

sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas naujos transporto priemonės tiekimas į kitą valstybę narę, kopija.

Pažymėtina, kad prievolė minėtus sandorius deklaruoti FR0608 formos 22 laukelyje „Prekių (paslaugų) tiekimai apmokestinami 0 proc.“ nustatoma užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais Lietuvoje bei tiems Lietuvos apm

166bokestinamiesiems ir neapmokestinamiesiems asmenims, kuriems vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis yra prievolė (dėl viršijančių ribų) registruotis PVM mokėtojais;

- pakeistas Taisyklių 100 punktas, aprašant kaip tikslinama FR0617K forma, t. y. jeigu po mokestinio laikotarpio FR0617K formos pateikimo apmokestinamasis asmuo pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas arba įsigytos žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mokėtinas atlygis, pateikiama patikslinta to mokestinio laikotarpio, kurį įvyko pirminis sandoris, forma.

VMI informuoja: parengė leidinį "VAT refund for foreign taxable persons" anglų kalba

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) informuoja, kad parengė leidinį »VAT refund for foreign taxable persons« anglų kalba. Leidinys skelbiamas VMI prie FM interneto svetainės versijoje, anglų kalba.
VMI informuoja: atnaujintas leidinys "PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu"

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino leidinį „PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu».
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: sausio-lapkričio mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius – 307,9 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2017 m. pirmųjų vienuolikos mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius buvo 307,9 mln. eurų arba 0,7 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Praėjusių metų tą patį laikotarpį centrinės valdžios sektoriaus perviršis siekė 128,2 mln. eurų.

Šių metų sausio-lapkričio mėnesių centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 10 mlrd. 627 mln. eurų, išlaidos – 9 mlrd. 853 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-lapkritį sudarė 466 mln. eurų. Daugiausiai pajamų per vienuolika mėnesių gauta iš mokesčių (49,8 proc.) ir socialinių įmokų (43,4 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (56,6 proc.) skirta socialinėms išmokoms.
Prognozuojamas 2017 metų BVP – 41,309 mlrd. eurų.

„Sodra“ skelbia pensijų ir išmokų mokėjimo 2018 m. sausį datas

„Sodra“ skelbia pensijų ir išmokų mokėjimo 2018 m. sausį datas.
VMI informuoja: po antradienį vykusio Kvitų žaidimo vieno gyventojo sąskaita papilnės 5 tūkst. eurų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad sausio 2 dieną laimėtas pirmasis mėnesio prizas – 5 tūkst. eurų. Taip pat buvo paskelbta ir 10 laimingų kasos kvitų, kurių savininkai savo pinigines papildys po 200 eurų.

Laimingų kvitų savininkai apie laimėjimą buvo informuoti telefonu trumposiomis žinutėmis. Pasitikrinti laimingų kvitų numerius galima Kvitų žaidimo puslapio https://kvituzaidimas.vmi.lt skiltyje „Laimėtojai«. Laimingųjų kvitų žaidimo numeriai skelbiami kiekvieną antradienį LNK 18.30 val. Žinių laidoje.
„Gyventojų aktyvumas registruojant kvitus ir dalyvaujant žaidime išlieka stabilus – per mėnesį užregistruota daugiau kaip 222 tūkst. kasos aparato kvitų. 120 tūkst. kvitų gauta už paslaugas, likusi dalis – už įsigytas prekes turgavietėse»,- pasakoja Rolandas Puncevičius, VMI Kontrolės departamento, Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus vedėjas, primindamas, kad Kvitų žaidime dalyvauja ne tik už turgavietėse įsigytas prekes gauti kvitai, bet ir visi kavinėse, restoranuose ar valgyklose gauti kasos aparatų kvitai. Vadinasi, pavalgę dienos pietus, gyventojai turėtų nepamiršti užregistruoti kvito http://kvituzaidimas.vmi.lt - net ir maži pirkiniai gali tapti dideliu laimėjimu.
„Iki vakarykščio žaidimo dėl prizų kreipėsi 35 gyventojai. 5 delsia ir neskuba atsiimti laimėtų pinigų",- pasakoja R. Puncevičius, ragindamas laimėtojus atvykti į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių. Laimėjusiųjų prizus amžius labai įvairus – jauniausias laimėtojas sulaukęs šiek tiek daugiau nei 20, vyriausias laimingasis - 74 metų kaunietis, pirkęs dovaną sūnui. Daugiausiai laimėtojų Kauno ir Vilniaus miestuose – atitinkamai 8 ir 7. Iš mažesnių miestų išsiskiria Mažeikiai, Jonava ir Ukmergė – juose gyvena po 2 savaitinių prizų laimėtojus.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Todema, UAB - -
SOLEIL PLIUS, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių g. 31
2015 - 2019 2018 - 2021
Arsteam, UAB - -
Švytis, UAB
Tauragės r. sav. Tauragės m. Švyturio g. 4
2015 - 2020 2018 - 2021
N. Varno personalinė įmonė - -
Mobilūs masažai, MB
Vilnius Girulių g. 10-201
2020 - 2020 -
Nordic Human Capital, UAB - -
Saumega, UAB
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 50
2015 - 2020 2018 - 2021
Lapeigė, UAB
Jonavos r. sav. Bulotų k.
2015 - 2018 2018 - 2019
Komunikacijos galia, MB
Vilnius Naujanerių Sodų 1-oji g. 65
2020 - 2020 -
Individuali įmonė - -
Individuali įmonė - -
FULATAX, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Širvintų g. 75-124
2015 - 2016 -
Devalis, MB - -
ELSPA, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Baltijos pr. 89-60
2015 - 2020 2018 - 2021