Savaitės 2018.01.15 - 2018.01.21 apžvalga Nr. 03

Sukurta: 2018-01-23
Savaitės 2018.01.15 - 2018.01.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIAI

Sodros“ duomenimis, pernai metų pabaigoje pas Lietuvos darbdavius dirbo ir gavo darbo užmokestį 12 tūkst. iš trečiųjų (ne ES) šalių atvykusių žmonių, turinčių darbo vizas (kuriems nėra suteiktas leidimas gyventi). Per metus šis skaičius išaugo maždaug 60 procentų. Bendras dirbančiųjų skaičius Lietuvoje viršija vieną milijoną.
Pernai metų pabaigoje Lietuvos darbdaviai pagal darbo vizas buvo įdarbinę maždaug 12 tūkst. darbuotojų iš trečiųjų šalių.
Daugiausia tai buvo tų profesijų, kurių atstovų Lietuvoje trūksta, darbuotojai – vairuotojai, statybininkai.
Vidutinis užsieniečių darbo užmokestis dažniausiai mažesnis negu tos pačios profesijos Lietuvos gyventojų;
Šių užsieniečių indėlis į Lietuvos socialinio draudimo sistemą pernai – maždaug 13 mln. eurų.

SAVAITĖS KVIETIMAS

VMI vasario mėnesį mokesčių mokėtojus kviečia stebėti e. seminarą tema: „GPMĮ pakeitimų, nuo 2018-01-01, apžvalga«. Taip pat kviečiame registruotis į auditorinius seminarus, kuriuose bus pristatyta GPMĮ, PMĮ ir NTMĮ pakeitimų, nuo 2018-01-01, apžvalga. Pridėtinės vertės mokesčio seminaruose mokesčių mokėtojams bus paaiškintos, PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymo tvarka, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimo VMI (i.SAF) procedūros. Bus kalbama apie PVM prievoles įsigijus prekes iš ES ir prekių tiekimo į ES apmokestinimą, apžvelgiamos PVM įstatymo pakeitimų naujovės.

Gyventojai, kurie ketina pradėti veiklą, kviečiami susipažinti su individualios veiklos pagal pažymą ir PVM prievolių ypatumais. Seminaruose dalyvaus Sodros atstovai, kurie pristatys PSD ir VSD įstatymų pakeitimų naujoves, atsakys į mokesčių mokėtojams rūpimus klausimus.
Informaciją apie visus 2018 m. vasario mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais peržiūrėti bei užsiregistruoti į juos galima naudojantis VMI svetainės Renginių sistema adresu www.vmi.lt/renginiai/. Šioje sistemoje mokesčių mokėtojams yra sudaryta galimybė peržiūrėti įvairių temų e. seminarų įrašus.

SAVAITĖS SKAITALAS

Ieva Valeškaitė. Paklaidinti mokesčių migloje.

Citata: »Kasmet kaitaliojant mokesčių sistemą, teikiant nepagrįstus pasiūlymus ir juos atsiimant būtina nepamiršti, kad mokesčių migloje paskui valdžią klajoja ir 1,3 mln. šalies dirbančiųjų. Nerasdami išėjimo dalis paklysta šešėlyje, kita dalis – peržengia šalies sienas ir pasilieka kitur, kur veikti paprasčiau, o taisyklės – aiškesnės.«

SAVAITĖS PROJEKTAS

Ieva Valeškaitė. Paklaidinti mokesčių migloje.VMI paruošė komentaro projektą Dėl virtualiųjų valiutų ir virtualiųjų žetonų apmokestinimo nuostatų taikymo

VMI prašo pateikti savo pastabas bei pasiūlymus el. paštu komentaru.projektai@vmi.lt. „Temos» laukelyje prašo nurodyti, dėl kurio mokesčių įstatymo komentaro projekto yra teikiamos pastabos bei pasiūlymai, o el. laiške nurodyti asmens, teikiančio pastabas bei pasiūlymus, vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
Komentuoja ir ICO, ir mining'ą, ir juridinio asmens ir fizinio asmens veiklos apmokestinimo dalykus. Naudingas skaitalas, žinoti VMI nuomonę.
Komentaro projektą galima rasti čia.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-9 pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13. Pakeitimai susiję su Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimais, kaip buvo praplėstas ratas asmenų, privalančių deklaruoti turtą.

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-128 pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135.

VMI leido prašyti atidėti duomenų pateikimą į I.SAF ir I.VAZ. Primename, kad pagal Taisykles, atidėti duomenų ir formų pateikimą galima šiais atvejais:
18. Vadovaujantis MAĮ 76 straipsnio nuostatomis, deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas:
18.1. miršta (pripažįstamas mirusiu);
18.2. pripažįstamas neveiksniu ar ribotai veiksniu;
18.3. pripažįstamas nežinia kur esančiu.
Šiame punkte nurodytais atvejais dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo į mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI gali kreiptis jo globėjai, rūpintojai, įpėdiniai ar turto administratoriai arba jų įgalioti asmenys.
19. Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negalėjo pateikti deklaracijos:
19.1 einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis;
19.2. deklaracija negalėjo būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (avarijos, stichinės nelaimės, sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).

Šiame punkte nurodytais atvejais į AVMI gali kreiptis mokesčių mokėtojas (juridinis ar fizinis asmuo) ar jo įgaliotas asmuo.
Pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. VA-3 pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83. Pakeistos EDS sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygos.
KITOS NAUJIENOS

2000
Finansų ministerija informuoja: 2017 m. valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo daugiau nei planuota

Finansų ministerija informuoja, kad 2017 m. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 1,5 proc. (beveik 119 mln. eurų) daugiau, o valstybės biudžetas – 0,2 proc. (13,1 mln. eurų) mažiau nei planuota, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.

Faktinės bendros abiejų biudžetų 2017 m. pajamos – 8 027 mlrd. eurų, o vien tik valstybės biudžeto – 6 373 mlrd. eurų. Palyginti su 2016 m., pajamų gauta atitinkamai 455,3 mln. eurų ir 325,4 mln. eurų daugiau.
Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą planas įvykdytas 99,6 proc., gauta 5 863 mlrd. eurų. Tai yra beveik 23 mln. eurų mažiau nei prognozuota ir 425,6 mln. eurų arba 7,8 proc. daugiau nei 2016 metais.
Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 294 mlrd. eurų pajamų, o planuota 3 283 mlrd. eurų. Planas viršytas 11 mln. eurų (0,3 proc.). Palyginti su 2016 metais, PVM surinkta 10,2 proc. arba 304 mln. eurų daugiau.
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos, gautos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), pernai buvo 71,1 mln. eurų arba 4,6 proc. didesnės nei prognozuota. Bendras šio mokesčio metų pajamų planas – 1 556 mlrd. eurų, faktiškai įplaukė – 1 627 mlrd. eurų. Palyginti su 2016 metais, GPM pajamų gauta 78,9 mln. eurų (5,1 proc.) daugiau.
Teigiamos įtakos pajamoms iš GPM turėjo spartus darbo užmokesčio fondo augimas, o taip pat ženkliai didesnės nei planuota gyventojų pajamų mokesčio pajamos nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų.
Už visas akcizines prekes per metus gauta 1 327 mlrd. eurų – 0,9 proc. (beveik 13 mln. eurų) mažiau nei prognozuota ir 10,4 proc. (125 mln. eurų) daugiau nei 2016 metais.
Pajamų planas neįvykdytas dėl sumažėjusių cigarečių pardavimų apimčių: pernai cigarečių pardavimai, palyginti su 2016 m., mažėjo 7,5 proc.
Pelno mokesčio gauta 631 mln. eurų, t.y. 46,8 mln. eurų arba 6,9 proc. mažiau nei planuota ir 3,4 mln. eurų arba 0,5 proc. daugiau nei 2016 m.
Pelno mokesčio pajamų planas neįvykdytas dėl sumažėjusio 7 didžiųjų mokesčių mokėtojų mokėtino pelno mokesčio, kuris, palyginti su 2016 m., buvo 51,8 mln. eurų mažesnis. Tam įtakos turėjo sumažėjusios pasaulinės trąšų kainos, elektros energijos kainų pokyčiai bei vykdyti investiciniai projektai.
Patvirtintas 2017 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudarė 6 386 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 8 487 mlrd. eurų.

Finansų ministerija informuoja: paruošti Mokėjimų įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektai

Finansų ministerija informuoja, kad Mokėjimų įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų paketo pakeitimais siekiama skatinti mokėjimų rinkos konkurenciją, inovacijas mokėjimų srityje, Fintech plėtrą, padidinti mokėjimų saugumą ir sustiprinti mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugą. Po pateikimo tam pritarė Seimas, toliau jis bus svarstomas komitetuose.

Siekiant inovacijų mokėjimų srityje, numatomos naujos tarpininkavimo pobūdžio mokėjimo paslaugos. Vartotojas per tarpininką galės inicijuoti mokėjimo nurodymą iš savo sąskaitos bet kurio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Patogiau vyks elektroninė prekyba, kai pirkėjui ir pardavėjui nebereikės turėti sutartinių santykių su tuo pačiu paslaugų teikėju. Bus sudaryta galimybė per vieną tarpininką gauti informaciją apie savo mokėjimo sąskaitas, kurios atidarytos kitose įstaigose. Tai leis vartotojui įvertinti savo finansinę padėtį ir analizuoti įpročius, išlaidas bei finansinius poreikius.
Įstatymų pakeitimais taip pat siekiama didinti mokėjimų saugumą. Jungiantis prie sąskaitos nuotoliniu būdu, inicijuojant elektroninę mokėjimo operaciją arba nuotoliniu būdu atliekant kitus veiksmus, kur naudojamas saugesnis kliento autentiškumo patvirtinimas. Paslaugų teikėjai privalės nusistatyti rizikos mažinimo priemones ir stipresnius kontrolės mechanizmus.

Esminiai nauji vartotojų apsaugos elementai:
Mokėjimų įstatymo pakeitimais 3 kartus (nuo 150 Eur iki 50 Eur) sumažinama maksimali nuostolių suma, tenkanti vartotojui praradus ar iš jo pavogus mokėjimo priemones.
Perpus sutrumpinamas laikotarpis (nuo 12 iki 6 mėn.), po kurio, nutraukiant paslaugų sutartį, nemokamas komisinis mokestis. Vartotojas, nutraukęs sutartį su banku, neturės mokėti jokių komisinių mokesčių, jei yra sukakęs 6 mėn. sutarties terminas. Ligi šiol galiojo 12 mėnesių terminas. Taip pat nutraukus sutartį, vartotojui turės būti suteikta galimybė nemokamai gauti paskutinių 36 mėnesių sąskaitos išrašą.
Rezervuojant lėšas sąskaitoje bus reikalaujama gauti kliento sutikimą dėl konkrečios sumos ir rezervavimas turės būti panaikintas nedelsiant gavus informaciją apie konkrečią mokėjimo sumą.
Finansų rinkos dalyviams nustatoma pareiga priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų prašymus (skundus) dėl jų teikiamų paslaugų.
Uždraudžiamas mokėjimo sąskaitos ir kai kurių kitų paslaugų (terminuotųjų indėlių, taip pat laidavimo ir garantijos, kuriais vartotojas užtikrina trečiųjų asmenų prievolių vykdymą) siejimas. Vartotojas norėdamas įdėti indėlį, teikti garantiją ar laiduoti, neprivalės turėti sąskaitos tame banke, kuriame nori naudotis minėtomis paslaugomis. O jeigu šių paslaugų aptarnavimui paslaugų teikėjui būtina vartotojo sąskaita, šią riboto naudojimo sąskaitą jis turi suteikti vartotojui nemokamai.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: praėjusią savaitę iš įmonių gauti pranešimai apie nelaimes darbe

Valstybinė darbo inspekcija kad, praėjusią savaitę (2018 m. sausio 15 d. 8 val. duomenimis) buvo gauti pranešimai, kad įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta 2 darbuotojų sveikatai ir 1 darbuotojas mirė.

Sausio 8 d. UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ (Trakų r.) vagonų operatorius, eidamas įmonės teritorija (Šiaulių r.), paslydo ir krisdamas sunkiai susižalojo galvą.
Sausio 3 d. sunkiai sužalota VŠĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninės“ (Rokiškio r.) skyriaus vedėja-gydytoja. Prie kabineto durų sėdėjęs pacientas staiga atsistojo ir dūrė peiliu į gydymo korpusą ėjusiai gydytojai į juosmens sritį; jai atsisukus, dar kartą peiliu dūrė į pilvo sritį.
Sausio 5 d. Klaipėdos Akropolyje, parduotuvėje „Maxima“ (Klaipėda), UAB „Kametas“ (Vilnius) apsaugos darbuotojams vedant vagyste įtariamą asmenį į tarnybines patalpas, sulaikytasis pradėjo agresyviai elgtis ir, peiliu sužalojęs du apsaugos darbuotojus, pasišalino. Vienas apsaugos darbuotojas nuo patirtų sužalojimų mirė.

Sodra primena: ką tėvams reikia žinoti apie NPD ir PNPD taikymą

„Sodra“ primena, kad vaiko priežiūros išmokos už gruodį, kurios išmokamos sausį, yra mažesnės už tas, kurios buvo išmokėtos už kitus 2017 m. mėnesius.

Taip nutinka dėl to, kad apmokestinant vaiko priežiūros išmokas gyventojų pajamų mokesčiu taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD). Tačiau, išmokant išmokas už praėjusius mokestinius laikotarpius (praėjusius metus), gyventojų pajamų mokestis išskaičiuojamas netaikant NPD ir PNPD, todėl sausį (už praėjusių metų gruodį) išmokamos vaiko priežiūros išmokos būna mažesnės.
Pavyzdžiui, išmoka neatskaičius mokesčių visais 2017 m. mėnesiais buvo po 600 Eur. pritaikius 200 Eur NPD ir 100 Eur PNPD, išskaičiuojamas 45 Eur G

12e9PM ir 36 Eur privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka, tad visais mėnesiais išmoka buvo 519 Eur (600-45-36 = 519).

Išmokant 2018 m. sausį išmoką už 2017 m. gruodžio mėnesį, netaikomas NPD ir PNPD, todėl GPM suma yra 90 Eur, PSD įmoka – 36 Eur, tad išmokama suma – 474 Eur (600-90-36 = 474), 45 Eur mažesnė palyginti su kitais mėnesiais mokėta išmoka.
Šie pinigai niekur nedingsta ir permokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) išmokų gavėjai galės susigrąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją. Permokėta GPM suma bus sugrąžinta į deklaracijoje nurodytą išmokos gavėjo sąskaitą.
Svarbu žinoti, kad apmokestinant išmokas, kurios bus apskaičiuojamos ir mokamos už 2018 m., PNPD nebebus taikomas. Tačiau nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitus NPD išmokos sumažės nežymiai.
Pavyzdžiui, jeigu apskaičiuota vieno mėnesio išmoka 2017 m. buvo 600 Eur, pritaikius 200 Eur NPD ir 100 Eur PNPD išmokėjimo suma buvo 519 Eur, tai 2018 m. pritaikius naują 280 Eur NPD, išmokama suma bus 516 Eur. Primename, kad didėjant apskaičiuotai išmokos sumai mažėja taikomas NPD.
Savo ruožtu visi gyventojai, auginantys vaikus, gali pateikti prašymą gauti „vaiko pinigus“ – 30 Eur kiekvienam vaikui per mėnesį, o daugiavaikėms ir mažai uždirbančioms šeimoms mokama dar ir papildoma išmoka.
Dėl „vaiko pinigų“ prašymus galima pateikti savivaldybei arba per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. „Sodra“ prašymų dėl „vaiko pinigų“ nepriima.

FNTT tyrimas: Kauno progimnazijai priklausančios lėšos – prabangiems buhalterės pirkiniams apmokėti

Žaislai, sauskelnės, keli televizoriai, kavos virimo aparatas, baldai, vonios įrangos detalės, grindinio trinkelės – tai dalis vienos Kauno progimnazijos vyriausiosios buhalterės asmeninių pirkinių, kaip įtariama, įsigytų už mokymosi įstaigai skirtas lėšas. Tokius faktus atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigtame ikiteisminiame tyrime. Įtariama, kad moteris, veikdama kartu su savo sutuoktiniu, pasisavino daugiau kaip 50 tūkst. eurų progimnazijos lėšų.

Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad 44-erių metų vyriausioji buhalterė nuo 2013 metų rugpjūčio iki 2014 metų pabaigos progimnazijai skirtas lėšas panaudojo pirkdama prekes asmeninėms reikmėms. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad vyriausioji buhalterė iš 13 Kaune veikiančių bendrovių pirko kelis televizorius, kompiuterinę įrangą, žaislus, sauskelnes, kavos aparatą, baldus, šviestuvus ir grindinio trinkeles. Už pirkinius ji atsiskaitydavo savo namuose ar darbovietėje, prisijungdama prie progimnazijos atsiskaitomųjų sąskaitų ir atlikdama pavedimus jos turimais pinigais. Išaiškinta, kad per beveik pusantrų metų buvusi Kauno progimnazijos vyriausioji buhalterė, atsiskaitydama už įvairius asmeninius pirkinius, pasisavino daugiau kaip 50 tūkst. eurų mokymosi įstaigos pinigų. Norėdama nuslėpti savo aferą, buvusi progimnazijos darbuotoja įsigytus pirkinius siųsdavo pasiimti savo sutuoktinį. Pastarasis ant pasiimamų prekių sąskaitų faktūrų pasirašydavo ne savo pavarde, o suklastodavo progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, tuomet atsakingo už pirkimus, parašą.
Tiriant mokymosi įstaigos lėšų pasisavinimo aplinkybes buvo nustatyta, kad per tą laikotarpį progimnazijos vadovė nekontroliavo buhalterinę apskaitą tvarkiusios vyriausiosios buhalterės, kelerius metus tinkamai neorganizavo materialinių vertybių įsigijimo bei jų nurašymo inventorizacijų.
Tyrimo metu buvo apklausta daugiau kaip 20 liudytojų – prekes pardavusių bendrovių darbuotojai, progimnazijos darbuotojai ir kaltinamų sutuoktinių artimieji. Kaltinamieji neatlygino progimnazijai padarytos žalos.
Buvusios progimnazijos vyriausiosios buhalterės, kaltinamos apgaulingu apskaitos tvarkymu ir tūkstantinių lėšų pasisavinimu, jos sutuoktinio, klastojusio dokumentus ir prisidėjusio prie pinigų pasisavinimo, bei progimnazijos direktorės, aplaidžiai tvarkiusios mokymosi įstaigos lėšas, baudžiamoji byla perduota Kauno apygardos teismui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR