Savaitės 2018.01.22 - 2018.01.29 apžvalga Nr. 04

Sukurta: 2018-01-30
Savaitės 2018.01.22 - 2018.01.29 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Praktinis-pridedamasis pavyzdys valstiečiams, pirmadienį bandysiantiems rokiškėnams paaiškinti, kuo trisdešimt eurų geriau už trisdešimt eurų. Gal išpolitologizuos šitą paradoksą geriausią išsilavinimą Lietuvoje turintysis.
Dirbanti mama užpildo prašymą gauti vaiko pinigus (kuriuos, kaip žinia, anksčiau gaudavo per PNPD). Sistema atmeta prašymą, nes (būgnai groja crescendo) pasibaigęs vyro paso galiojimas. Mama gauna tokio turinio laišką nuo visagalės Sistemos, kuri pasirašo savo vardu.
Va taip va. Pasibaigė vyro paso galiojimas, pasibaigė vaiko pinigai. OK, šitas vyras neabejotinai pasą susitvarkys, neapsižiūrėjo žmogus. Pinigus gaus kažkada vėliau. O kas atsitiks motinai, kurios vyras paso turėjimą seniai pamiršo? Ir apskritai, ar nuo to, kad vienas iš tėvų nesusitvarkė paso, vaikai irgi nebegalioja? Tai čia viskas tas pats, tik labai daug kartų geriau nei buvo?

#muškDirbantį#užSPIStiTėvai

Ingrida Šimonytė

P.s: retorinis klausimas - ar pasibaigus paso galiojimo laikui galima nemokėti mokesčių?

SAVAITĖS SKAITALAS

Delfi.lt: Išmokėjo įspūdingas sumas.

Paskutinį praėjusių metų mėnesį kai kuriose šalies įmonėse buvo išmokėtos įspūdingos algos. Tarp dešimties įmonių, kuriose atlyginimų vidurkis buvo didžiausias, neliko nė vienos anksčiau ten buvusios bendrovės.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/netiketi-pokyciai-darbuotojams-ismokejo-ispudingas-sumas.d?id=76996385

SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI primena: artėja duomenų apie išmokas pateikimo terminai

Duomenys apie B klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2018 m. vasario 1 d.;
Duomenys apie A klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2018 m. vasario 15 d.;
Tretieji asmenys duomenis apie gyvybės draudimo, studijų, paskolų įmokas ir sumokėtas palūkanas turi deklaruoti iki vasario 15 d.;
Pateiktų duomenų pagrindu yra formuojamos preliminarios metinės pajamų deklaracijos gyventojams;
Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2017 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą ir turėjo samdomų darbuotojų;
Duomenis deklaruoti greičiausia ir patogiausia naudojantis EDS sistema (http://deklaravimas.vmi.lt).

SAVAITĖS PERSPĖJIMAS -1

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad užfiksuota keletas atvejų, kuomet gyventojai į savo e. paštą gauna laiškus iš vmipranesimai@gmail.com, su raginimu peržiūrėti pridėtą laiške pateiktą pasiūlymą ir neva gauti pinigus.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, jog informuodama apie mokestines prievoles, VMI laiškus siunčia iš oficialaus VMI pašto turinčio domeną vmi.lt. Visą aktualią informaciją gyventojai bei juridiniai asmenys gali peržiūrėti pasinaudodami „e. VMI« programėle, mokėtinas sumas rasti Mano VMI sistemoje, o deklaracijos publikuojamos Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).
Mokesčių inspekcija ragina gyventojus kilus menkiausiam įtarimui apie tokius ir panašius sukčiavimo atvejus pranešti VMI Pasitikėjimo telefonu 1882 arba kreiptis į teisėsaugos pareigūnus.

SAVAITĖS PERSPĖJIMAS - 2

Registrų centras perspėja: laiku metinių finansinių ataskaitų neteikiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą.

Tokia naujovė nustatyta 2017 m. viduryje priimtose ir 2018 m. sausį įsigaliojusiose Labdaros ir paramos įstatymo pataisose, informuoja VĮ Registrų centras. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kadangi pataisos įsigaliojo nuo 2018 metų, tad tik finansinių ataskaitų už 2017-uosius (o ne ankstesnius) metus nepateikę šių trijų teisinių formų organizacijos rizikuoja paramos gavėjų statusais.
Nuo šiol šį statusą rizikuojama prarasti, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėn. nuo įspėjimo apie šį pažeidimą. Paramos gavėjo statuso panaikinimą inicijuoja Registrų centras.
„Kadangi dar yra nemažai laiko iki tradicinio ataskaitų pateikimo termino, Registrų centras skatina paramą gaunančius juridinius asmenis nelaukti paskutiniųjų pavasario dienų ir iš anksto išsamiai pasidomėti prievole pateikti finansines ataskaitas, o taip pat apie tai, kas gali nutikti jų nepateikus. Labai svarbu, kad informacija apie prievolę laiku pasiektų tuos juridinius asmenis, kuriems pareiga atsiskaityti už savo finansus atsirado neseniai, t.y. labdaros ir paramos fondus, asociacijas ir viešąsias įstaigas,“ - pabrėžia laikinoji Registrų centro vadovė Ieva Tarailienė.
Daugelio juridinių asmenų finansiniai metais sutampa su kalendoriniais metais, todėl prievolę pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį dauguma jų turi įvykdyti kasmet vėliausiai iki gegužės 31 d.
Finansinių ataskaitų rinkinius už 2016 metus iki šiol yra pateikę 39 proc. viešųjų įstaigų, 25 proc. asociacijų ir 22 proc. labdaros ir paramos fondų.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintas delspinigių dydis, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu patvirtintasdelspinigių dydis, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (Darbo kodekso 147 str.) . 2018 I-am ketvirčiui nustatytas 0,07% delspinigių dydis.

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 33 punktas. Gyventojų turto deklaracijas turės pateikti ne tik valstybės ar savivaldybių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, bet ir privačios įmonės:

33) nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;“.

Įstatymo pakeitimas įsigalioja nuo 2018 kovo 1 dienos.
Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 10 ir 22 straipsniai.

Pakeista 10 straipsnio 3 dalis ir jis išdėstytas taip:
„3. Turinčiam teisę gauti ligos išmoką šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka motinai (tėvui), įmotei (įtėviui) ar globėjui, ar senelei (seneliui), prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui (motinai (tėvui), įmotei (įtėviui) ar globėjui, ar senelei (seneliui), kuris dėl savo ar kito vaiko (globojamo vaiko) iki 3 metų, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti, išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų praded

2000ama mokėti nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Bendras ligos išmokos mokėjimo terminas negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.“

22 straipsnio pakeitimas
Pakeista 22 straipsnio 1 dalis ir ji išdėstyti taip:
„1. Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, ar vienas iš vaiko senelių (jeigu jis atitinka šios dalies sąlygas ir tik tuo atveju, jeigu teisę gauti vaiko priežiūros išmoką tam pačiam vaikui prižiūrėti turi bent vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), kuris:
1) yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse;
2) įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų, išskyrus pirmaisiais vaiko auginimo metais (iki vaikui sueis vieni metai), kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos dėl grįžimo į darbą ar tarnybą, ar antraisiais vaiko auginimo metais (iki vaikui sueis 2 metai), taip pat atvejus, kai apdraustasis asmuo pagal šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalį prilyginamas asmeniui, išleistam vaiko priežiūros atostogų, ir atvejus, numatytus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse;
3) iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.“
Pakeista 22 straipsnio 5 dalis ir ji išdėstyta taip:
„5. Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką, kuriam pasibaigė darbo sutartis arba kuris buvo atleistas iš tarnybos, vaiko priežiūros išmoka mokama šio įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nustatyta tvarka. Ši nuostata taip pat taikoma skiriant vaiko priežiūros išmoką, jeigu teisė ją gauti atsirado prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.“
Pakeista 22 straipsnio 6 dalis ir ji išdėstyta taip:
„6. Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, turinčiam šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriam pasibaigė darbo sutartis arba kuris buvo atleistas iš tarnybos ir dėl to negavo vaiko priežiūros atostogų, vaiko priežiūros išmoka mokama šio įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nustatyta tvarka. Ši nuostata taip pat taikoma skiriant vaiko priežiūros išmoką, jeigu teisė ją gauti atsirado prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.“
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

VMI informuoja: pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo» pakeitimo.

Daugiau informacijos - VMI paruoštame rašte.

VMI informuoja: pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities mano VMI naudojimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo« pakeitimo» (toliau — Pakeitimo įsakymas) pakeistos kai kurios Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo« (toliau — Taisyklės), nuostatos.

Pažymime, kad yra atlikti Taisyklių 2 ir 3 punkto patikslinimai, pakoreguojant tokias sąvokas, kaip „Elektroninės paslaugos gavėjas» ir „Mano VMI atstovas«. Taip pat, papildytas Taisyklių 6 punktas, kuriame detaliau paaiškinta, kokių veiksmų turi imtis mokesčių mokėtojas, norintis tapti Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau — Mano VMI) elektroninės paslaugos gavėju, taip pat išdėstytas nauja redakcija Taisyklių priedas „Duomenys apie Mano VMI atstovą» bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai, kurie įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.
Taip pat, informuojame, kad Pakeitimo įsakymu buvo pakoreguoti Taisyklių 10 ir 12 punktai, kurių naujos redakcijos turėtų įsigalioti 2018 m. liepos 1 d. Naujasis Taisyklių 10 punktas pakeis dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui datą. Pagal naują minėto punkto redakciją, dokumentų įkėlimo į Mano VMI data bus laikoma dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui data. Pažymima, kad ši dokumentų įteikimo momentą reglamentuojanti nuostata nebus taikoma, kai elektroninės paslaugos gavėjams bus teikiami kontrolės procedūrų metu parengti dokumentai. Kontrolės procedūrų metu parengtų dokumentų įteikimo data bus laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis. Taisyklių 12 punkte įtvirtinta nauja nuostata, numatanti, kad visuose dokumentuose, kurie yra automatiškai parengiami atitinkamoje Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, jeigu juose nėra parašo rekvizito, turi būti nuoroda į tą sistemą, kurioje dokumentas yra parengtas, jo registravimo data ir numeris.
Daugiau informacijos -VMI rašte, kurį galima rasti čia

VMI informuoja: pakeistos paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnio nuostatomis bei siekdama sumažinti mokesčių mokėtojų administracinę naštą, parengtas VMI prie FM viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymą VA-5 „Dėl VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo« pakeitimo» ir VMI prie FM viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymo VA-4 „Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir 2000jų užpildymo taisyklių patvirtinimo« pakeitimo».

VMI raštą galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Lietuvos finansinės priemonės viename žemėlapyje

Pirmą kartą Lietuvoje, Finansų ministerijos iniciatyva, atliktas šalies rinkoje esančių finansinių produktų vertinimas. Jo pagrindu sukurtas finansinių produktų žemėlapis, kuris leis vienoje vietoje matyti visus Lietuvoje rinkoje veikiančius finansinius produktus. Šiandien šis tyrimas ir žemėlapis pristatyti Europos Komisijos atstovybėje vykusioje konferencijoje „ES finansinės priemonės“.

„Lietuva – viena iš pirmaujančių pagal finansinių priemonių įgyvendinimą Europos Sąjungoje, o finansinių produktų žemėlapio sukūrimas leidžia jas matyti susistemintas vienoje vietoje. Šiame žemėlapyje ieškantys finansavimo ar norintys investuoti rinkos dalyviai galės rasti konkrečią informaciją ir pasirinkti sau labiausiai tinkančius finansinius instrumentus“, — teigia finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.
Tyrimo metu, Lietuvos rinkoje esantys finansiniai produktai suskirstyti į penkias grupes: paskolų, garantijų, sutelktinio finansavimo produktų, privataus ir rizikos kapitalo bei vertybinių popierių, o finansinių produktų teikėjai – į privačius, valstybės institucijų įsteigtų įstaigų ir ES lygmens.
Atlikus finansinių produktų rinkos statistinę analizę, matoma, kad Lietuvoje daugėja alternatyvių finansavimo šaltinių, tokių kaip privatus ir rizikos kapitalas bei sutelktinis finansavimas. Sparčiau kuriasi Rizikos kapitalo fondai ir garantijų rinka, o finansinių produktų įvairovė leidžia pasinaudoti aktualiausia ir tinkamiausia priemone smulkiam ir vidutiniam verslui bei kitoms urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros bei energijos vartojimo efektyvumo projektams finansuoti. Tyrime taip pat įvardyti nauji ir būtini finansiniai produktai Lietuvos rinkai – tai eksporto draudimas ir sekiuritizacija (pakeitimas vertybiniais popieriais).
Finansinės priemonės suteikia galimybę investuojant viešąsias lėšas pritraukti privačių investicijų taip sukuriant palankias sąlygas bei daugiau galimybių, vidutiniam verslui bei kitiems ūkio subjektams pasinaudoti jų kūrimosi, plėtros ir investicijų projektams reikalingais finansavimo šaltiniais.
Vertinimo rekomendacijose taip pat siūloma atlikti finansinių produktų rinkos stebėjimą, galutinių vartotojų lūkesčių ir pasitenkinimo finansiniais produktais įvertinimą, sukurti finansinių produktų planavimo, įgyvendinimo ir poveikio regionui vertinimo praktiką, plėtojant šią rinką siūloma į finansinių produktų kūrimą įtraukti finansinius tarpininkus.
Remiantis „Versli Lietuva“ atlikta verslo veiksnių analize, įmonių prieinamumas prie išorinių finansavimo šaltinių yra svarbus verslumą ribojantis arba skatinantis veiksnys Lietuvoje.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: darbo teisės bendroji informacija skelbiama ir ukrainietiškai

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad, ukrainiečių kalba parengta ir VDI interneto svetainėje paskelbta informacija apie užsienio piliečių įdarbinimo galimybes ir darbo santykių teisinį reglamentavimą: (https://www.vdi.lt/PdfUploads/ukr.pdf ).

Šioje informacijoje – aktualūs klausimai apie darbuotojo komandiravimą, užsieniečio tiesioginį įdarbinimą Lietuvos įmonėje, darbo sutarties aspektai, darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, darbo santykių nutraukimo temos. Puslapyje taip pat nurodomi telefonai bei adresai, kuriais galima kreiptis konsultacijai arba su skundais, prašymais darbo teisės pažeidimo atveju.
Dėkodamas Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui Jonui Griciui už efektyvų bendradarbiavimą, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. ponas Volodymyr Yatsenkivskyi kartu informavo, kad ši informacija ukrainiečių kalba yra paskelbta ir Ukrainos ambasados Lietuvoje svetainėje.
Aktuali informacija darbo santykių tema ukrainiečių kalba parengta atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje. Iš praėjusiais metais VDI inspektorių nustatytų 130 nelegaliai (neteisėtai) dirbusių užsieniečių, net 89 buvo Ukrainos piliečiai (beveik 70 proc. visų nustatytų nelegaliai dirbusių užsieniečių). Beveik visi nelegaliai (neteisėtai) dirbę Ukrainos piliečiai nustatyti statybos sektoriuje.
VDI specialistų duomenimis, pastaruosius dvejus metus statybų sektoriuje stebima tendencija, kada darbuotojus iš Ukrainos į Lietuvą komandiruoja Lenkijos įmonės. Tyrimai parodė, kad darbuotojai iš Ukrainos dažniausiai nėra net buvę Lenkijoje ir su Lenkijos įmone nėra sudarę darbo sutarčių. Jie, padedant tarpininkams, tiesiogiai atvyksta į Lietuvą. Nežinodami savo teisių, nemokėdami kalbos, atvykusieji gyvena ir dirba blogomis sąlygomis, negaudami už darbą priklausančio atlygio.
Užfiksuotas ir sunkus darbuotojo sužalojimas, kai Lietuvos įmonė ne tik nesilaikė trečiosios šalies piliečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos, bet ir nesirūpino, kad būtų dirbama saugiai. Be to, darbo inspektoriai nustato atvejų, kada Ukrainos piliečiai dirba Lietuvoje pas fizinius asmenis. Šie ukrainiečiai yra atvykę savo iniciatyva, pasinaudojus beviziu režimu, tačiau jie neturi teisės dirbti ar užsiimti kita veikla.
Siekiant stiprinti tarpusavio santykius, įvairiomis formomis bendradarbiauti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų laikymosi srityje, prieš keletą metų buvo pasirašytas VDI ir Ukrainos Respublikos valstybinės darbo tarnybos bendradarbiavimo protokolas. Praėjusių metų rudenį Lietuvoje viešėjo Ukrainos valstybinės darbo tarnybos atstovai, vyko diskusijos ir dalijimasis informacija. Metų pabaigoje Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius susitiko su Ukrainos ambasadoriumi ir ambasados darbuotojais, aptarti glaudesni bendradarbiavimo tarp institucijų ryšiai ginant darbuotojų iš Ukrainos teises.

Ūkio ministerija informuoja: vykdant viešuosius pirkimus per CPO LT pernai sutaupyta beveik 50 mln. eurų biudžeto lėšų

Sausio 24 dienos Vyriausybės pasitarime ūkio ministras Virginijus Sinkevičius) pristatė pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų atlikimo optimizavimo Vyriausybei pavaldžiose ir atskaitingose įstaigose.

Pasak ūkio ministro V. Sinkevičiaus, perkančiosios organizacijos, atlikdamos pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, prekes, paslaugas ir darbus įsigyja vidutiniškai 10 proc. pigiau, nei buvo planavusios. Vien 2017 m. dėl viešųjų pirkimų atlikimo per CPO LT elektroninį katalogą sutaupyta beveik 50 mln. Eur biudžeto lėšų. Todėl, ūkio ministro nuomone, valstybinės institucijos turėtų dar labiau išnaudoti sukurtą centralizuotų pirkimų elektroninę priemonę – viešosios įstaigos CPO LT administruojamą elektroninį katalogą, kuris leidžia taupyti perkančiųjų organizacijų finansinius ir žmogiškuosius išteklius, pirkimus atlikti greičiau ir profesionaliau.
Ūkio ministerija, atsižvelgdama į tai, kad viešojo sektoriaus funkcijų optimizavimas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių darbų, pasiūlė Vyriausybei pavaldžioms ir atskaitingoms įstaigoms prioritetą skirti pirkimams per CPO LT elektroninį katalogą atlikti.
Šiuo metu Ūkio ministerija kartu su CPO LT ypatingą dėmesį skiria CPO LT elektroninio katalogo p

3e6lėtrai ir siekia, kad jame siūlomos prekės, paslaugos ir darbai atitiktų ekonomikos pažangą ir perkančiųjų organizacijų poreikius, o sukurtos centralizuotų pirkimų atlikimo priemonės sudarytų palankesnes sąlygas tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Jau dabar CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos gali įsigyti joms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų iš 30-ies pirkimų modulių, o per artimiausius kelerius metus CPO LT elektroninį katalogą planuojama išplėsti dar 10 naujų pirkimų modulių (www.cpo.lt).

Remiantis CPO LT pateikta informacija, 2017 m. per CPO LT elektroninį katalogą įvyko daugiau nei 23 tūkst. pirkimų, kurių vertė sudarė beveik 390 mln. Eur.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR