Savaitės 2018.03.12 - 2018.03.18 apžvalga Nr. 11

Sukurta: 2018-03-20
Savaitės 2018.03.12 - 2018.03.18 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKELBIMAS

Vilniuje 2018 m. balandžio 3 dieną, Karolinos konferencijų centre, vyks seminaras su auditoriumi Artūru Kapitanovu, tema

«Metinės Pelno mokesčio deklaracijos ir finansinių ataskaitų rengimo rekomendacijos».

Seminaro kaina:
- Asociacijos nariams - 12 EUR;
- ne Asociacijos nariams - 45 EUR.

Registracijos pabaiga - kovo 31 diena.
Registracija patvirtinama ir dalyvavimas galimas tik gavus apmokėjimą.

Apmokėti:
Bankas: EVP International UAB,
Banko sąsk.: LT613500010001845330
Gavėjas: Nacionalinė Buhalterių Asociacija

Smulkesnė informacija ir registracijos forma čia.

SAVAITĖS CITATA

Net kava taip gerai neprabudina iš ryto kaip laiškas iš Sodros su antrašte «Informacija apie draudėjo (UAB »XX«, draudėjo kodas 123) nepateiktą SAM pranešimą už ataskaitinį laikotarpį». O jame:

«Informuojame, kad Jums iš naujo perskaičiuota už 2018 m. sausio (‼️) papildoma VSD įmokų suma . Mokėtina suma 0.00 Eur. Detalesnę informaciją apie apdraustiesiems papildomai priskaičiuotas įmokas galite rasti EDAS portalo suvestinių skiltyje, suformavę 44 suvestinę»

https://www.facebook.com/groups/1698021227126365/?fref=nf
SAVAITĖS CITATA-2

Valstiečių lyderi Ramūnai Karbauski, Vyriausybės vadove Sauliau Skverneli, ministre Linai Kukuraiti,
Jums nepatinka laisvi žmonės, bet jums patinka baudžiauninkai. Dėl to jūs padidinote mokesčius kiekvienai šeimai, kuri turi vaikų. Mainais pažadėjote duoti tą pačią sumą (30 eurų per mėnesį), jei jums nusilenks ir paprašys tų pinigų iš valdžios.
Jūs privertėte kiekvieną šeimą atlikti biurokratinį veiksmą, kurio niekam nereikėjo.
Jūs privertėte laukti vaiko pinigų, kurie visus pasiekdavo iš karto.
Jūs privertėte savivaldybes dirbti darbus, kurie primena šieno ravėjimą. Pavyzdžiui Vilniuje vien šitam jūsų biurokratizmui dirba papildomai 65 darbuotojai. Dirba ir vakarais bei šeštadieniais. Kviečiu ryt jums patogiu laiku ateiti į Socialinių išmokų skyrių, Kauno g 3 ir pažiūrėti kokias nesąmones padarėte.
Jūs tyliai kamputyje šypsotės, kai jūsų partijos narys Tomas Tomilinas įžūliai meluoja apie kažkokius neva ministerijos savivaldybei skirtus milijonus.
Jūs piktybiškumu kaltinate žmones, kurie vakarais ir šeštadieniais negali būti su savo vaikais, nes yra priversti vykdyti jūsų absurdiškus įgeidžius.
Jūs ieškote kaltų žiūrėdami į kitus, kai reiktų žiūrėti į veidrodį.
Tad gal jūs padarykite dabar tai, ką turi padaryti garbingi ir profesionalūs žmonės – panaikinkite savo kvailus sprendimus, kad visi vaiko pinigus gautų kaip, kaip gaudavo – be jokių prašymų ir biurokratijų.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius
SAVAITĖS SKAIČIUS

VMI žada, kad šiemet 1,3 mln. gyventojų pajamas deklaruos vieno mygtuko paspaudimu.

VMI informuoja, kad 1,8 mln. šalies gyventojų Elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) jau suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos. Visiškai užpildytos deklaracijos, kurias belieka tik pateikti, šiemet paruoštos 1,3 mln. gyventojų.

„Daugumai gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2017 neturėtų sukelti įtampos, nes deklaracijos tvarka ir forma, lyginant su praėjusiais metais, nesikeičia, o deklaravimo naujovės aktualios palyginti nedidelei daliai žmonių. Deklaravimo startas šiemet taip pat skelbiamas anksčiau, tad iki deklaracijų teikimo termino pabaigos - gegužės 2 d., bus ir kiek daugiau laiko«, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, pažymėdama, jog įvertinus dalies gyventojų poreikį kasmet deklaraciją pateikti atvykus į VMI - padidino konsultantų pajėgas sostinėje, o deklaravimo laikotarpiu visuose VMI padaliniuose įtvirtino taisyklę: konsultantai dirba tol, kol aptarnaujamas paskutinis mokesčių mokėtojas.
VMI informuoja, jog praėjusiais metais 318 tūkst. gyventojų deklaravo 128,5 mln. eurų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio. VMI 731 tūkst. gyventojų grąžino 95,5 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos. Pernai daugiau nei 534 tūkst. gyventojų paramai skyrė per 17 mln. eurų, iš jų 0,9 mln. eurų politinėms partijoms.
Iš 704 tūkst. gyventojų, kurie privalėjo pateikti deklaracijas, apie 80 proc. tai padarė laiku. VMI dėkoja jiems už tai. Savo pareigas laiku vykdantys gyventojai sutaupo biudžeto lėšas, kasmet skiriamas siųsti laiškams, priminimams bei kitoms administracinėms procedūroms.
VMI primena, jog pajamų deklaracijas, kaip ir kasmet, privalo pateikti gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat individualių įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų savininkai bei gyventojai, kuriems, buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio arba susigrąžinti šį mokestį. VMI skaičiavimu, dėl NPD taikymo šiais metais turi deklaruoti apie 253 tūkst. gyventojų. Lengvatomis gali pasinaudoti asmenys, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už iki 2008 m. gruodžio 31 dienos paimtą būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. VA-25, pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128.

Svarbesnis pakeitimas: taisyklių priedas „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“ išdėstytas nauja redakcija.

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-94 pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243.

Svarbesnis pakeitimas - 12-SD reiks teikti nevėliau kaip kitą darbo dieną kai išleido atostogų, kai sugrįžo iš pravaikštų, o jeigu nesugrįžo - 12-SD teikiama 1-ą darbo dieną už praėjusio mėnesio nedraudiminį laikotarpį.
40. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.
Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendori

2000nį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.
VMI informuoja: nauja redakcija išdėstytas GPM įstatymo 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2018-03-09 raštu buvo nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras.

Atnaujintą komentarą rasite čia.

VMI pagaliau GPMĮ 27 str. komentare įrašė, kad nuokrypiai nuo standartinio darbo užmokesčio (priedai, metinės premijos) įtakoja NPD ir kad tai nėra įmonių buhalterių klaida dėl darbuotojo skolos biudžetui, nes dėl vienkartinės išmokos perskaičiuoti MNPD, pateikti deklaraciją ir sumokėti GPM yra GYVENTOJO PRIEVOLĖ, ir tokios yra GPM įstatymo nuostatos.

7. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui 2018 m. išmokamam 600 Eur mėnesio darbo užmokesčiui buvo taikomas 280 Eur mėnesio NPD. Sausio – lapkričio mėnesiais išmokėtai 6 600 Eur darbo užmokesčio sumai pritaikytas 3 080 Eur NPD. Gruodžio mėnesį šiam gyventojui išmokami 600 Eur darbo užmokestis ir 1 000 Eur vienkartinė išmoka, NPD netaikomas (lygus nuliui), nes bendra išmokama suma yra didesnė nei 1 160 Eur. Metinis NPD, įvertinus visas metines pajamas, yra 2 860 Eur (8 200 – 4 800; 3 400 x 0,5; 4 560 – 1 700), t. y. 220 Eur (3 080 – 2 860) mažesnis už pritaikytą

NPD 3 080 Eur sumą (280 Eur x 11 mėn.).Vien dėl vienkartinės išmokos gavimo gyventojui atsiranda pareiga perskaičiuoti metinį NPD, pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir iki 2019m. gegužės 1 d. sumokėti joje apskaičiuotą pajamų mokestį.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo planuotąsias

Finansų ministerijos duomenimis, šių metų sausį – vasarį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 2,3 proc. (30,6 mln. eurų) daugiau nei prognozuota ir 7,2 proc. (89,9 mln. eurų) daugiau nei pernai tą patį laikotarpį. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų sausio - vasario mėnesių pajamos – 1,308 mlrd. eurų, faktinės – 1,339 mlrd. eurų.

Pajamų iš visų mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą planas įvykdytas 102,3 proc., gauta 1 017,5 mln. eurų. Tai yra 22,6 mln. eurų daugiau nei prognozuota ir 72,5 mln. eurų (7,7 proc.) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.
Pajamų iš PVM gauta 713,8 mln. eurų, t. y., 47,1 mln. eurų (7,1 proc.) daugiau nei pernai tuo pat metu ir 13,3 mln. eurų (1,9 proc.) daugiau nei prognozuota.
Už visas akcizines prekes sausio - vasario mėnesiais gauta 222 mln. eurų, t.y. 2,3 mln. eurų (1,1 proc.) daugiau nei prognozuota ir 22,2 mln. eurų (11,1 proc.) daugiau nei pernai tuo pat metu.
Tuo metu, pelno mokesčio įplaukos sudarė 2,8 mln. eurų – 1 mln. eurų (26,7 proc.) mažiau nei prognozuota. Pažymėtina, kad šio laikotarpio pelno mokesčio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio, o pirmojo reikšmingo mokėjimo (avansinio pelno mokesčio už I ketv.) terminas yra kovo 15 d.
Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus sausį - vasarį buvo 230 mln. eurų – 4,5 mln. eurų (2 proc.) didesnės nei prognozuota. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, šio mokesčio pajamų gauta 22,4 mln. eurų (10,8 proc.) daugiau.
Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, 2018 m. sudaro 82,82 proc., o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą sudaro 17,18 proc.
Patvirtintos 2018 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6 767 mln. eurų, su ES lėšomis – 9 071 mln. eurų.

Finansų ministerija informuoja: ECOFIN – dėmesys mokesčių skaidrumui

Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje daug diskusijų sulaukė kovos su mokesčių vengimu klausimai.

„Pritariu EK pasiūlymui efektyviau kovoti su mokesčių vengimu, didinant skaidrumą šioje srityje. Svarbu yra gerinti mokesčių administratorių bendradarbiavimą ir keistis tarpusavyje informacija dar ankstyvojoje potencialių mokesčių vengimo schemų kūrimo stadijoje,“ – teigė finansų ministras Vilius Šapoka.
ES šalių finansų ministrai priėmė politinį susitarimą dėl privalomų informacijos mainų apie tarpvalstybinius sandorius. ES valstybės narės turės nustatyti privalomas informacijos atskleidimo taisykles, pagal kurias tarpininkai teiktų informaciją mokesčių administratoriui apie potencialias mokesčių vengimo schemas. Taip pat užtikrinti, jog mokesčių administratoriai keistųsi šia informacija.
ECOFIN posėdyje buvo tęsiamos diskusijos dėl bankų sektoriaus riziką mažinančių priemonių teisinio paketo priėmimo. Juo siekiama užbaigti bankų reguliavimo reformą, išspręsti likusias su finansiniu stabilumu susijusias problemas bei sparčiau įgyvendinti Bankų Sąjungos užbaigimą.
Taip pat EK pristatė 2018 m. šalių ataskaitas, diskutavo dėl šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo.

Finansų ministerija: investuota daugiau kaip 1,3 mlrd. eurų ES fondų lėšų

Finansų ministerija informuoja, kad iki 2018 m. sausio 31 d. projektams buvo skirta daugiau kaip 3 mlrd. eurų, o išmokėta beveik penktadalis Lietuvai skirtų ES fondų lėšų, teigiama 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ketvirtinėje ataskaitoje. Šiandien Finansų ministerijos ekspertai ją pristatė LR Vyriausybėje. Joje taip pat rašoma, jog deklaruotų Europos Komisijai ES fondų lėšų suma artėja prie 1 mlrd. eurų.

„Ženkliai padaugėjo paskelbtų kvietimų ir ES lėšomis finansuojamų projektų. Tai sudaro galimybę išmokėti daugiau ES fondų lėšų ateityje. Ministerijos turėtų stengtis, jog šios galimybės būtų efektyviai išnaudotos“, – teigė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.
Pasak finansų viceministrės, 2018 m. pradžia nuteikia optimistiškai. Per pirmus du mėnesius jau išmokėjome beveik 50 mln. eurų ES fondų lėšų.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: startavo jungtinis institucijų projektas kovai su nelegaliu darbu

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja,, kad po išsamaus pasiruošimo kovo pradžioje pagal pilotinį projektą buvo atliktas Jungtinių operacijų centro (JOC) organizuotas patikrinimas statybos objekte Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone. Patikrinime dalyvavo VDI Vilniaus skyriaus inspektoriai, Vilniaus apskrities policijos pareigūnai, Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai, taip pat Vilniaus apskrities Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus specialistai.

Prie tikrintojų prisijungė ir Norvegijos darbo inspekcijos atstovai. Tai jau ne pirmas kartas, kai bendradarbiaujama atliekant tikrinimus tiek Norvegijos, tiek Lietuvos įmonėse.
Inspektavimo metu nustat

1f0dyta 11 individualiai dirbančių asmenų, iš jų 5 dirbo pažeisdami ūkinę / komercinę veiklą. Beje, net 2 iš šių 5 jau yra bausti už tokį pat pažeidimą. Asmenims bus surašyti administracinio nusižengimo protokolai pagal Administracinių nusižengimų kodekso 150 straipsnį (Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.)

Tikrinant trys asmenys, nušokę iš antro aukšto, mėgino pasišalinti iš statybos objekto, tačiau policijos pareigūnai juos sulaikė. Dar vienam nenustatytos tapatybės asmeniui pavyko dingti. UAB „Bronzita“ vadovas Mindaugas Radžius buvo sulaikytas policijos pareigūnų už teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Pareigūnai operatyviai aptarė veiksmus ir nutarė papildomai patikrinti dar vieną netoliese statomą vienbučių gyvenamųjų namų kvartalą. Čia nelegaliai dirbančiųjų nenustatyta. Nustatyti 5 juridiniai subjektai, kurių darbuotojai komandiruoti asmenys dirbo objekte, tarp jų – dirbantys Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai; dėl šių asmenų tyrimai tęsiami. Patikrinimo metu vienam iš užsieniečių, kuris, beje, gyvena pačioje statybvietėje, patikrinus blaivumą, užfiksuotas 2,47 promilės girtumas. Už darbuotojo nenušalinimą nuo darbo atsakingi asmenys bus traukiami administracinėn atsakomybėn.
Tikrintojai taip pat atkreipė dėmesį ir aplinkos teršimo atvejus (atliekų krūvos, statybinės medžiagos neišvežamos, bet deginamos statybvietėje). Ši informacija bus persiųsta pagal kompetenciją.
Pasak Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus, JOC įkūrimo praktika pradėta diegti remiantis Norvegijos patyrimu kovoje su nusikaltimais, susijusiais su darbu. Jos esmė – išplėsti regionų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą. Šiam pasiūlymui buvo pritarta Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės posėdyje. JOC sudarytų VDI, VMI, FNTT, Policijos, Migracijos tarnybos, Sodros atstovai. Pagrindiniai tikrinimo objektai: prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais, nelegalus/nedeklaruotas darbas, užsieniečių nelegalus darbas, darbo užmokesčio mokėjimas vokeliuose, kiti mokestiniai pažeidimai, susiję su darbu.

VMI praneša: skelbia „Mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos lygio vertinimo“ tyrimo rezultatus

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad 2017 metų pabaigoje VMI užsakymu viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai» atliko „Mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos lygio vertinimo« tyrimą. Tyrimas atliekamas ne pirmą kartą –nuo 2010 metų tai jau 5 kartas, kai VMI užsakymu atliktas mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos lygio vertinimas.

Tyrimo metu buvo apklaustos reprezentatyvios fizinių asmenų, juridinių asmenų bei VMI darbuotojų, tiesiogiai atliekančių mokesčių mokėtojų patikrinimus, imtys.
Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, mažėja teigiančių, jog jie ar jų aplinkos žmonės dirba nelegaliai. Taip pat didėja dalis gyventojų, teigiančių, kad jie ar jų artimieji gauna tik oficialiai apskaitytą darbo užmokestį. Tačiau vis dar išlieka ženkli gyventojų nuostata, pateisinanti pajamų slėpimą bei mokesčių nemokėjimą. Kai tuo tarpu didesnė verslo atstovų dalis visiškai nepateisina mokesčių slėpimo ir jų nemokėjimo.
Visos apklaustųjų grupės sutaria, kad „šešėlis» linkęs mažėti – visos grupės nurodė, kad 2016 metais šešėlinė ekonomika Lietuvoje buvo kiek didesnė nei 2017 metais. Apibendrintas rodiklis rodo, kad per metus šešėlinė ekonomika traukėsi 2,1 procentinio punkto.
Apibendrintais tyrimo duomenimis šešėlinės ekonomikos mastas 2017–aisiais sudarė 25,5 proc.

Tyrimo medžiagą, rezultatus ir išvadas galima rasti čia.
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: paskelbta teismų nutarčių apžvalga nemokumo klausimais (2017 m. IV ketv.)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė aktualių teismų nutarčių apžvalgą nemokumo klausimais „Teismų nutarčių apžvalga nemokumo klausimais. 2017 m. IV ketv.“, kurioje apžvelgiamos svarbiausios teismų nutartys įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto klausimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo praktika.

Teismų nutarčių apžvalgos ir kita metodinė informacija skelbiama Tarnybos interneto svetainės www.avnt.lt Teisės aktų aiškinimo skiltyje „Teisinė informacija » Teisės aktų aiškinimai » Nemokumas » Metodinė informacija".

FNTT tyrimas: pajūrio statybų bendrovėje – atlyginimai vokeliuose

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešą, kad Palangoje veikianti statybų bendrovė, kurios direktorius Moldovos pilietis, įtariama, dirbantiems savo kraštiečiams dalį atlyginimo mokėjo neoficialiai. Tai išsiaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai.

Pirminiais tyrimo duomenimis, 2016 metais įsteigtoje bendrovėje dirbo apie 20 statybininkų. Porą metų veikianti bendrovė atliko statybų darbus Joniškyje, Klaipėdoje ir Vilniuje. Palangoje būstinę turinti bendrovė sudarydavo sutartis dėl betonavimo ir kitų darbų atlikimo su kitomis statybų bendrovėmis. Didžiąją darbuotojų dalį sudarė statybininkai, atvykę iš Moldovos, keli bendrovės darbuotojai buvo Lietuvos piliečiai.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atskleidė, kad statybininkams iš Lietuvos buvo mokamas 900 eurų siekiantis darbo užmokestis. O darbuotojų, atvykusių iš Moldovos, atlyginimas buvo beveik kelis kartus mažesnis: siekė apie 300–400 eurų per mėnesį. Išaiškinta, kad statybų bendrovės vadovas mažesnius atlyginimus gaunantiems savo kraštiečiams prie jų darbo užmokesčio mokėjo priedus: kas savaitę statybininkams išmokėdavo po 25 eurus. Šie grynieji pinigai buvo skirti maistui ir kitoms būtinoms darbuotojų išlaidoms. Įtariama, kad pernai vokeliuose išmokėta daugiau nei 13 tūkst. eurų. Ši suma ikiteisminio tyrimo metu gali didėti.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo statybų bendrovėje tęsia. Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR