Savaitės 2018.04.09 - 2018.04.15 apžvalga Nr. 15

Sukurta: 2018-04-17
Savaitės 2018.04.09 - 2018.04.15 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIAI

Vilniaus AVMI duomenimis, nepraėjus nė mėnesiui nuo deklaravimo pradžios gyventojai jau yra pateikę daugiau nei 790 tūkst. pajamų, dar beveik 34 tūkst. turto deklaracijų ir per 97 tūkst. prašymų skirti paramą. Daugiau nei 89 tūkst. gyventojų VMI jau grąžino daugiau nei 14 mln. eurų permokų.

SAVAITĖS SKELBIMAS

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba siūlome eiti pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Metodologijos ir analizės skyriuje.
Organizuojama pakaitinio valstybės tarnautojo atranka į Metodologijos ir analizės skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas. Ieškome specialisto, kuris konsultuotų paklausėjus verslo apskaitos standartų taikymo klausimais, rengtų verslo apskaitos standartų metodines rekomendacijas. Dokumentai pildomi ir teikiami iki balandžio 15 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainės skiltyje Struktūra ir kontaktai » Karjeros galimybės bei http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html.

SAVAITĖS KVIETIMAS

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) primena, kad deklaruoti pajamas gyventojai turi iki gegužės 2 d., ir kviečia pasinaudoti papildomai įsteigtomis VMI darbo vietomis „Sodros« Vilniaus skyriaus padaliniuose Laisvės pr. 28 ir J. Kubiliaus g. 10.

„Pastebime, kad šiais metais deklaracijos teikiamos itin aktyviai: palyginti su praėjusiais metais, šiuo laikotarpiu deklaracijų pateikta 18 proc. daugiau nei tuo pačiu laiku pernai. Visgi patirtis rodo, kad dalis gyventojų atvyksta deklaruoti pajamas būtent paskutinėmis balandžio dienomis, todėl gyventojų srautai Vilniaus AVMI gerokai išauga. Dirbame sutelkę maksimalius darbuotojų resursus, kad visi gyventojai, kuriems reikia specialisto pagalbos pateikti metines pajamų ir turto deklaracijas, jos sulauktų. Aptarnaujantis padalinys Vilniuje dirba be pertraukų ir pailgintą darbo dieną – nuo 7 val. iki 18 val. Per dieną mūsų specialistai pateikti deklaracijas padeda vidutiniškai apie 2,5 tūkst. gyventojų», - sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė.
Bendradarbiaudama su „Sodros« Vilniaus skyriumi, VMI sudarė galimybę pateikti pajamų mokesčio ir turto deklaracijas, prašymus skirti paramą ar gauti kitą reikalingą informaciją. „Sodros» patalpose J. Kubiliaus g. 10 turime įrengtas tris darbo vietas, o Laisvės pr. 28 – keturias, tad kviečiame gyventojus aktyviai naudotis šia galimybe ir deklaruoti atvykti į „Sodros« padalinius. Čia dirbantys Vilniaus AVMI specialistai padės pateikti deklaracijas, prašymus, be to, daliai gyventojų tai daug patogesnė vieta atvykti», – pasinaudoti papildoma galimybe kviečia Edita Glumbakienė.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeisti mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. Nr. D1-262 / 1K-142 pakeisti mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230.
VMI komentuoja: dėl energinių produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. balandžio 6 d. priimti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys:

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas;
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai.

Šiais teisės aktais atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodai, nurodyti Reglamente (EB) 684/2009 ir Direktyvoje 2003/96/EB. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad juose nurodyti energiniai produktai būtų apibūdinami naudojant naujus Kombinuotosios nomenklatūros kodus, atnaujintus Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925.

PRIDEDAMA:
1. Lentelė „Lyginamoji Kombinuotosios nomenklatūros kodų lentelė«, 2 lapai;
2. Lentelė „Akcizais apmokestinamos prekės kodas ir apibūdinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009», 2 lapai.

VMI informuoja: klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbė atnaujintą leidinį dėl Mažųjų bendrijų apmokestinimo. Daugiausia dėmesio skirta MB vadovo ir MB narių išlaidų apmokestinimo ar neapmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu bei tam tikrų sąnaudų (komandiruočių, steigimo sąnaudų) pripažinimo leidžiamis atskaitymais.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Briuselyje – parengiamieji derybų dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos susitikimai

Balandžio 13 dieną Briuselyje finansų viceministrė Miglė Tuskienė susitiko su Eurokomisaro, atsakingo už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, Giunterio Oetingerio kabineto vadovu Michaeliu Hageriu. Susitikime didžiausias dėmesys buvo skirtas kitai ES daugiametei finansinei programai, dėl kurios savo pasiūlymą EK planuoja pateikti gegužės 2 dieną.

„Kitoje ES daugiametėje finansinėje programoje svarbu užtikrinti Lietuvai strategiškai svarbių sričių ir projektų finansavimą, ieškoti efektyviausių ES biudžeto lėšų panaudojimo būdų ir kartu siekti įgyvendinimo taisyklių paprastinimo,“ – sakė finansų viceministrė Miglė Tuskienė.
Susitikime viceministrė su ES biudžeto komisaro kabineto vadovu aptarė svarbiausius Lietuvos derybinius klausimus: pakankamą ir tęstinį ES finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui, Sanglaudos politikos svarbos ir pakankamo investicijų dydžio ekonomiškai augančiuose regionuose išlaikymą, Bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginių išmokų konvergenciją ES lygiu, Baltijos šalių energetikos ir transporto jungčių su kontinentine Europa užbaigimą (Rail Baltica ir elektros tinklų sinchronizacija).
EK pateikus pasiūlymą dėl naujos Daugiametės finansinės programos ir įvairių politikos sričių teisės aktų, prasidės derybos ES ir Europos Vadovų Tarybose. Sprendimas dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos bus priimamas vienbalsiai ir jam turės pritarti Europos Parlamentas. EK sieks susitarti iki EP rinkimų, kurie vyks 2019 m. gegužės mėnesį.

Finansų ministerija informuoja: finansų ir verslo lyderiai diskutuos apie kapitalo pritraukimo tendencijas

2000

Gegužės 3 d. Vilniuje vyks šeštoji tarptautinė finansų rinkų konferencija „Expanding Market-Based Finance for Economic Growth“. Šiemet didžiausias dėmesys bus skiriamas finansų rinkų tendencijoms, analizuojama finansų technologijų įtaka kapitalo rinkoms, „žaliųjų“ finansų perspektyvos bei finansiniai sprendimai infrastruktūros plėtrai.

„Tarptautinė finansų rinkų konferencija kasmet iš viso pasaulio surenka žinomiausius finansų ekspertus, privačius investuotojus, verslo ir mokslo atstovus. Šiais metais diskutuosime apie Baltijos šalių kapitalo rinkos augimą, Fintech proveržį Lietuvoje, „žaliųjų“ finansų inovacijas ir infrastruktūros projektų patrauklumą privatiems investuotojams,“ – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Konferencijoje savo įžvalgomis pasidalins finansų ministras Vilius Šapoka, susisiekimo ministras Rokas Masiulis, „Nasdaq Nordics“ prezidentas Lauri Rosendahl, „Thomson Reuters“ vadovas Nick Collier, „ESM“ generalinis sekretorius Kalin Anev Janse, „žaliojo“ finansavimo specialistas seras Roger Gifford, kiti pranešėjai.
„Aptarsime, koks yra valstybės vaidmuo vystant Baltijos šalių finansų rinką, iš pirmų lūpų išgirsime Baltijos šalių įmonių „Novaturo“ ir „Madara Cosmetics“ atėjimo į biržą sėkmės istorijas, analizuosime, kokie trukdžiai šiandien kliudo pritraukti kapitalą verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui“, - apie būsimą diskusiją pasakojo jos moderatorė „Nasdaq“ vertybinių popierių paslaugų vadovė Arminta Saladžienė.
Bendrovės „Litcapital“ vadovas Šarūnas Šiugžda sako, kad tokioms mažoms kapitalo rinkoms kaip Lietuva svarbu laiku ir tinkamai įvertinti unikalią galimybę, kurią suteikia beprecedenčiai skaitmeninės revoliucijos pokyčiai, kurie įgalins mažas rinkas “įšokti” į pasaulinių kapitalo rinkų lyderių ratą. “Tokios revoliucinės technologijos kaip „blockchain“ įsigalėjimas sukurs visiškai naujas galimybes pritraukti kapitalą. Bet ar pinigų plovimo prevencija ir drastiškai augantis reguliavimas iš esmės nesustabdys skaitmeninių pokyčių kapitalo rinkose?”, – svarsto Š. Šiugžda.
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerės Dovilės Burgienės teigimu, bus aktualu apžvelgti infrastruktūros poreikius ir Lietuvos vyriausybės planuojamus projektus, ypač – transporto sektoriuje. D.Burgienės moderuojamoje diskusijoje bus gilinamasi į dabartinį projektų finansavimo išteklių derinį (ES, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės valdomų įmonių lėšos, privatūs fondai) ir svarstoma, kuo planuojama pakeisti ES lėšas. Bus aptarta, ką gali pasiūlyti privatūs infrastruktūros fondai ir pristatyta teigiama bei neigiama viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų patirtis Lietuvoje, siekiant ateityje pagerinti tokių projektų rengimą.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: darbo inspekcija atliko reidus naktiniuose klubuose

Valstybinė darbo inspekcija(VDI) informuoja, kad šių metų vasario – kovo mėnesiais Vilniaus mieste buvo patikrinta 12 naktinių klubų. Daugelyje iš jų nustatyti įdarbinimo bei neteisėtos komercinės veiklos pažeidimai.

Keturiuose klubuose vakaro vedėjai – didžėjai dirbo be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo. Už šiuos pažeidimus jiems surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Nustatyti penki asmenys, dirbę be darbo sutarties, tai yra – nelegaliai. Darbo inspektoriai taip pat nustatė ir darbo bei poilsio laiko režimo, darbo laiko apskaitos pažeidimų. Visa tai taip pat įvertinta administracinių nusižengimų protokolais, kurie surašyti įstaigų vadovams pagal atitinkamus Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius.
Dviejuose striptizo klubuose 5 striptizo šokėjos dirbo pagal autorines sutartis. Dėl galimo darbo santykių slėpimo (šiais atvejais egzistuoja darbo santykių požymiai: pavaldumas, atlygintinumas ir panašiai), VDI Vilniaus skyriuje dar vyksta tyrimas.
Administracinių nusižengimų protokolą teko surašyti ir vieno naktinio klubo apsaugos darbuotojui – už kliudymą VDI inspektoriams atlikti tarnybines pareigas.
„Tikrinimai parodė, kad ne tik statybos sektoriuje populiari nedeklaruoto darbo forma, šioje, pramogų sferoje, taip pat apstu pažeidimų, – apibendrina rezultatus VDI Vilniaus skyriaus vedėjas Ramūnas Rakauskas. – Manome, jog tokius patikrinimus yra tikslinga tęsti ir ateityje.“

Sodra perspėja: nedeklaravus gyvenamosios vietos, nepasieks ir „Sodros“ mokami alimentai

Sodra informuoja, kad iš valstybės biudžeto Lietuvoje išlaikoma 21 tūkst. vaikų, kurių vienas iš tėvų ar abu tėvai nemoka priteistų alimentų. Kiekvieną mėnesį jiems skiriama 1,3 milijono eurų. Nuo šių metų pradžios Vaikų išlaikymo fondą, iš kurio mokamos vaiko išlaikymo išmokos, perėmė „Sodra“.

Nuo šiol būtent „Sodrai“ gyventojai, negaunantys viso arba dalies išlaikymo (alimentų), priteisto vienam iš tėvų arba abiem tėvams, gali pateikti prašymą skirti išmoką.
Svarbu žinoti, kad norint gauti išmoką tiek vaikas, tiek ir išmoką už vaiką gaunantis suaugusysis turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje. Nedeklaravus gyvenamosios vietos iki balandžio 30 dienos, išmokos mokėjimas bus stabdomas.
Išmoka neskiriama ir jeigu vaikas ar išmokos gavėjas gyvena kitoje šalyje ir yra deklaravę išvykimą.

Aktyviau dirbs su skolininkais
Vaikų išlaikymo fondas buvo sukurtas 2008 metais. Vaikams išlaikyti skiriami visuomenės pinigai, kuriuos fondas turėtų susigrąžinti iš savo prievolės nevykdančių tėvų. Per dešimt metų vaikų išlaikymui išmokėta 120 mln. eurų suma, kuri dar nesusigrąžinta iš savo prievolės nevykdančių tėvų. Valstybei skolingi apie 40 tūkst. tėvų.
„Vaikų išlaikymo fondą perėmus „Sodrai“ galime ne tik efektyviau skirti ir mokėti išmokas, bet ir susigrąžinti skolas naudodamiesi apdraustųjų bei įmonių duomenų registrais bei efektyviais įrankiais, skirtais užtikrinti, kad gyventojai vykdytų savo prievoles valstybei.
Šie gyventojai iš tiesų skolingi ne „Sodrai“ ar fondui, o visuomenei, kurios lėšomis teikiama pagalba jų vaikams, kuriais šie nesirūpina. „Sodra“ sieks visuomenei priklausančias lėšas susigrąžinti. Šiuo metu tikriname informaciją ir rengiame detalią skolininkų duomenų bazę, o aktyvius išieškojimo veiksmus pradėsime antroje šių metų pusėje“, – sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.
Kita vertus, vien pranešus, kad nuo metų pradžios Vaikų išlaikymo fondo funkcijas perėmė „Sodra“, dalis alimentų nemokėjusių tėvų patys kreipėsi ir jau sugrąžino 150 tūkst. eurų.
„Sodra“ turi visas galimybes pasiekti skolininkus užsienyje, nes pagal Hagos konvenciją bendradarbiauja su visomis ES bei konvenciją ratifikavusiomis pasaulio šalimis, tokiomis kaip JAV, Kanada, Brazilija, Norvegija, Ukraina ir kt., kurios padeda užtikrinti, kad tėvai nuo savo prievolių negalėtų pasislėpti užsienio šalyje.
Paaiškėjus, kad skolininkas yra išvykęs iš Lietuvos, pateikiame prašymą tos šalies kompetentingai institucijai, kuri išieško skolą pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus.

Kaip gauti išmoką
Šiuo metu Vaikų išlaikymo fondo išmoka vienam vaikui negali viršyti 68,4 euro per mėnesį. Jeigu priteisti alimentai yra mažesni, mokama suma – priteistų alimentų dydžio. Jeigu vienas iš tėvų moka dalį alimentų, fondas padengia skirtumą, tačiau ne daugiau nei 68,4 euro per mėnesį.
Norint gauti išmoką reikia „Sodrai“ pateikti prašym

1118ą bei teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis. Dokumentus galima pateikti bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

Jeigu išmoka buvo mokama 2017 metais, nieko daryti nereikia. „Sodra“ tiesiog tęsia mokėjimą, kai išmoka priklauso. Tačiau svarbu, kad būtų deklaruota vaiko ir jį išlaikančio vieno iš tėvų ar globėjo gyvenamoji vieta.

FNTT tyrimas: automobilių įranga internetu prekiavęs asmuo bus teisiamas- gavo per 1 mln. eurų pajamų, mokesčių nemokėjo, prekiavo ir vogtais daiktais

Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kaltinimai pareikšti Vilniuje gyvenančiam asmeniui, beveik 4 metus internetu vysčiusiam stambaus masto tarptautinę prekybą automobilių detalėmis ir multimedija. Įtariama, kad per minėtą laikotarpį jis gavo daugiau nei 1,1 milijono eurų pajamų, o valstybei nesumokėjo beveik 60 tūkst. eurų mokesčių bei 25,5 tūkst. eurų įmokų „Sodrai“.

Iš Panevėžio kilęs, o pastaraisiais metais Vilniuje gyvenantis 41 metų V. V. į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų akiratį pateko prieš dvejus metus.
FNTT Panevėžio apygardos valdybos pareigūnams kilo įtarimų, kad asmuo galimai neteisėtai verčiasi stambaus masto komercine veikla jos neregistravęs Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) ir nemokėdamas mokesčių. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jolita Pocienė.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad neteisėta prekyba V. V. galimai užsiėmė 2011-2015 metais. Įtariama, kad įvairių automobilių detalėmis ir kita automobiline aparatūra jis prekiavo internetu, o pirkėjai pervesdavo pinigus į 10 sąskaitų, atidarytų įvairiuose Lietuvoje bei užsienio šalyse veikiančiuose bankuose V. V., jo žmonos ir dar trijų asmenų vardu.
Atliekantys tyrimą FNTT pareigūnai nustatė, kad vieną šių sąskaitų Lenkijos banke asmuo galimai atidarė pasinaudojęs kito asmens suklastota asmens tapatybe kortele. Todėl jam pareikšti kaltinimai ir dėl dokumento suklastojimo ir jo panaudojimo.
V. V. taip pat pareikšti kaltinimai dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo. Įtariama, kad kaltinamasis, į savo bei dar keturių asmenų vardais atidarytas bankų sąskaitas gavęs neteisėtų komercinės veiklos pajamų, didžiąją jų dalį panaudojo vystydamas šį verslą, atlikdamas finansines operacijas, įsigydamas nekilnojamąjį turtą.
Jau atliekant ikiteisminį tyrimą, 2015 metų pavasarį, V. V. žmonos vardu registruoti du automobiliai buvo perregistruoti kitiems asmenims. Dėl tokiu būdu pažeistų laikinų nuosavybės teisės apribojimų V. V. taip pat pateikti kaltinimai.
Tyrimo metu atliekant kratas, V. V. namuose buvo rasta daugiau nei 1000 įvairios automobilinės įrangos, detalių. Paaiškėjo, kad dalis jos įvairiose užsienio šalyse buvo įregistruota kaip dingusi ar pavogta. Dėl navigacijos įrangos ir kitokios automobilinės aparatūros vagysčių Vokietijos pareigūnai atlieka ikiteisminius tyrimus, kuriuose V. V. yra apklaustas kaip įtariamasis.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavusios prokurorės J. Pocienės teigimu, FNTT pareigūnai atliko didžiulį darbą, rinkdami bylai svarbius duomenis. „Siekiant ištirti beveik ketverius metus V. V. galimai vykdytą neteisėtą veiklą, buvo paprašyta informacijos iš kelių užsienio šalių bankų, tarptautinių siuntų gabenimo tarnybų, užsienio šalių teisėsaugos institucijų. Taip pat skirtos užduotys VMI ir FNTT specialistams atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimus“, – sakė prokurorė.
Surašius kaltinamąjį aktą, baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR