Tax.lt narys MantaZ123

Tax.lt narys nuo
2016-09-07
MantaZ123
forume parašė 38 žinučių

MantaZ123 naujausios žinutės:

2022-01-01 15:07 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1433613
Veikia su Win 11
2021-11-21 17:24 Bendra » GPS sekimo įrangą » #1433239
Duomenys turbūt bus tvarkomi kitais BDAR pagrindais, tai sutikimo nereikia. Rašte turi būti nurodyta:
1. Informacija apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, saugojimo terminus;
2. Duomenų valdytojas ir/ar tvarkytojas;
3. Asmens duomenų gavėjai;
4. Duomenų subjektų teisės;
5. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Daugiau informacijos rasite įvairių įstaigų patvirtintose ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ tvarkose. Į google paiešką įveskite didžiosiomis raidėmis parašytą tekstą.

2021-07-20 15:26 Įvairūs » Asociacijos » #1432241
2021-XX-XX asociacijos nariai priėmė sprendimą likviduoti XXX asociaciją, juridinio asmens kodas XXX, buveinės adresas XXX, duomenys apie asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Likvidatoriumi paskirtas XXX.
2021-07-15 09:57 Įvairūs » Asociacijos » #1432187
Paskaityk šitą, gal aiškiau bus
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr
2021-03-19 17:29 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1430505
Ar įmanoma ant win10 vienu metu paleisti 2 programos versijas, pvz., viena programa dirbti su viena įmone, o kita programa su kita?
2020-07-25 18:23 Įvairūs » Asociacijos » #1425756
Lyg ir turėtumėt. O galvojat, kad nereikia?
2020-07-13 09:01 Įvairūs » Asociacijos » #1425570
Kad pardavimas kelių eurų, nereiškia, kad nėra pelno. Galvočiau, kad jei puodelio savikaina 1 euras, "parduodamas" už 2 eur, tai parama galėtų būti 1 eur, bet pirkėjas irgi kažkaip turėtų suprast, kad teikia paramą 1 eur. Bet čia tik pamąstymai. Rašykit VMI.
2020-06-08 13:14 Įvairūs » Asociacijos » #1424794
Sveiki, noriu paklaust, ar taip turėtų būti vykdoma korespondencija? Mūsų atveju nuosavos lėšos yra iš asociacijos komercinės veiklos uždirbti pinigai. Ir jei pavyzdyje vietoj 5400 panaudota 5200, tai nuosava dalis irgi ne 378, o 364 (5200*0,07), tai ar nereikėtų atitinkamai šiuo skirtumu mažinti 33 sąskaitos nuo 378 iki 364?
2020-05-31 11:48 Įvairūs » Asociacijos » #1424620
BDAR suveiktų, bet pildykite mokėjimo žiniaraštį taip, kad pasirašantysis nematytų kitų pasirašančiųjų duomenų. Pvz., per paskutinius rinkimus pastebėjau, jog rinkimų komisijos naudoja "trafaretus" iš popieriaus ir kai reikia pasirašyti, matosi tik tavo eilutė.
2020-05-27 12:12 Įvairūs » Asociacijos » #1424521

Benas rašė:


Nesusidėlioja man IT korespondencijos. Asociacija nusipirko ilgalaikį turtą už 1000 Eur iš iš netikslinės juridinių asmenų paramos. IT nusidėvėjimas per metus 50 Eur
D 12 (IMT) 1000,00
K 231 (Pinigai) 1000,00
D 3421 (JA parama) 1000,00
K 51 (Finansavimo pajamos) 1000,00
D 6115 (IMT nusidėvėjimas) ar 51 (Finansavimo pajamos) 50,00?
K 12 (IMT) 50,00


Pagal taisyklių 108 p. "Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte."
Tai korespondencija galbūt(?) turėtų būti tokia:
D 12 (IMT) 1000,00
K 231 (Pinigai) 1000,00
D 6115 (IMT nusidėvėjimas) 50
K 12 (IMT) 50
D 3421 (JA parama) 50
K 51 (Finansavimo pajamos) 50

2020-05-18 17:46 Įvairūs » Asociacijos » #1424289

Buhalter4 rašė:


O Pelno deklaracijoje jau tik komercinės pajamos ir sąnaudos? Nesuprantu šitos dalies. Dėkui


Gal padės
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-4951++PELNO+NESIEKIAN%C4%8CI%C5%B2%20ORGANIZACIJ%C5%B2%20APMOKESTINIMO_YPATUMAI.pdf/7ba1ead2-d6df-4d5b-8496-e7c730896507
2020-05-18 17:44 Įvairūs » Asociacijos » #1424288

Gregas rašė:


Tačiau kažkaip neįtikina (neatrodo patikimai) tai, kad asociacijų nariams, kiek tai susiję su jų veikla konkrečioje asociacijoje, gali būti taikomas Savanoriškos veiklos įstatymas?..


Jei Savanoriškos veiklos įstatyme tokio draudimo nėra, o jo atrodo nėra, tai taikomas.


Gregas rašė:

Iš esmės tai tam gi ir įstojama į asociacijas nariais, kad būtų galima daryt tai kas reikalinga asociacijai, ir visa tai neatlygintinai.


Ne visai. Asociacijų įstatyme nėra nieko parašyta apie tai, kad asociacijos narys gali kažkaip padėti asociacijos jos kasdienėje veikloje. Pagal įstatymą asociacijos narys turi tokias teises: 1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą; 4) bet kada išstoti iš asociacijos; 5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises. Kitus klausimus, t. y., "pagalbą asociacijai", reguliuoja kiti įstatymai: Darbo kodeksas, jei tai darbo santykiai, Civilinis kodeksas, jei tai paslaugų teikimas asociacijai, Savanoriškos veiklos įstatymas, jei nemokamai padedama asociacijai.
Pagal jūsų analogiją išeitų, kad ir akcininkai gali UAB dirbti be kažkokių sutarčių, vien dėl to, kad jie akcininkai.
2020-05-18 17:36 Įvairūs » Notaro konsultacija. NT pirkimas. » #1424287
Pas šitą notarą parduot negalite, bandykite situaciją išdėstyti kitam notarui, gal jo nuomonė bus kita ir nereikės išregistruot nuomos. Be to, nemanau, kad draudžiama parduoti, kol neišregistruota nuomos sutartis. Tiesiog naujajam savininkui teks išregistravimo rūpesčiai.
2020-04-29 12:53 Įvairūs » Asociacijos » #1423694
Sveiki, ar teisingai galvoju. Asociacija gavo iš kitos asociacijos paramos turtu už 520 Eur. Tą turtą sudaro 10 vienetų daiktų, kiekvienas įkainotas po 52 Eur. Daiktai yra tam tikras sportinis inventorius, kuris bus naudojamas ir mokamoms paslaugoms teikti ir nemokamų sportinių renginių metu. Pagal apskaitos politiką, tam, kad turtas būtų pripažįstamas ilgalaikiu turtu, jo įsigijimo (pasigaminimo) savikaina turi būti ne mažesnė nei 500 Eur, taigi tai ne ilgalaikis turtas. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? 1) D 601 Suteiktų paslaugų savikaina, K 34211 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų parama ir 2) D 34211, K 51 Finansavimo pajamos ?
2020-04-20 13:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423353

Kristiana__ rašė:


Bendrajame žurnale bandėte peržiūrėti įrašą, kur suma neatitinka ? - kur "Avanso apyskaita Nr. 3"
Ant įrašo paspaudus, galima pasirinkti, ką norite peržiūrėti - korespondencijas ar ryšius.... Gal tai užvestų ant kelio.


Bendrajame žurnale sumos geros, tik jei pasirenku, kad filtruotų pagal susietą asmenį, atsiranda ta pusė sumos 19,71 Eur.
2020-04-20 13:40 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423350

Serebro rašė:


Pirmiausia pasitikrinčiau ar avansinė surašyta tinkamai (joje yra varnelės, kur išlaidos, kur pajamos, gal jei avanso apyskaitoj daugiau nei vienas įrašas, varnelė ne ten uždėta ir pan, pasitikrinčiau buh.sąskaitas). Jei yra galimybė, bandyčiau ištrinti ir iš naujo supildyti avanso apyskaitą.


Gal galėtumėt peržiūrėti avanso apyskaitą?
2020-04-20 11:32 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423339

Kristiana__ rašė:


O kas pas Jumi 2117 sąskaitoje ?


Pridedu 2117 sąskaitos išrašą.
2020-04-18 20:31 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1423316
Sveiki, prašau paaiškinimo. Bendrajame žurnale avanso apyskaitos suma 2 kartus mažesnė (19,71),nei sąskaitos faktūros (39,42), tuo tarpu 412 sąskaitos apyvartos žiniaraštyje sumos sutampa (39,42). Kodėl taip yra?
2020-04-16 12:25 Įvairūs » Asociacijos » #1423202

Gita1 rašė:


Hmm..
O aš žiūrejau kitaip... Asociacija teikia paslaugas ir užsiima veikla.. su kokiom pajamoms susiję sąnaudos į ten ir dedu..
Net nežinau kas teisus..


Abi nuomonės gali gyvuoti, kadangi 61112 Kitų paslaugų sąnaudos nepasako, ar tai įmonės suteiktų, ar gautų paslaugų sąnaudos.
2020-04-15 15:38 Įvairūs » Asociacijos » #1423118

Gita1 rašė:


Kuo tikslesnis?


61112 yra Kitų paslaugų sąnaudos. Bankas teikia įmonei paslaugas. 61113 yra Kitos veiklos sąnaudos, tame tarpe, gali būti ir paslaugų, tai man logiškai 61112 artimesnis, nors 61113 jį apima.
2020-04-14 13:51 Įvairūs » Asociacijos » #1422976
61112, kadangi atrodo tikslesnis nei 61113
2020-01-15 20:19 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1419569
Taip, kalba eina apie Apskaita 5, ji vis dar nemokama. Daugiau apie programos veikimą rasite jos vadove:
github.com/Apskaita5/Apskaita5/raw/master/Documentation/Apskaita5%20vartotojo%20vadovas.pdf
2020-01-11 14:20 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1419468
Sveiki, patarkit dėl mokėjimų tarp įmonės sąskaitų naudojant Paysera. Registruojant operaciją reikia įvesti 2 unikalius ID, vienas atsiranda iš banko išrašo, tačiau kitas neatsiranda. Be to, tas ID sąskaitos, iš kurios lėšos pervedamos, Paysera išraše, yra toks pat. Įrašius ranka tą patį ID, gaunu pranešimą, kad "Klaida. Operacija su tokiu unikaliu kodu jau yra kredituojamoje sąskaitoje". Čia Payseros kažkokia ypatybė, ar ne taip kažką darau? Ranka suvedus bet kokį ID, operacija užregistruojama. Kodėl taip yra?
2019-10-13 15:55 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1417725
Sveiki, registruojant naujo ilgalaikio turto įsigijimą per gautą sąskaitą faktūrą reikia nurodyti sąnaudų sąskaitą. Ar tai turi būti 6 klasės sąskaita? O gal turėtų būti 1 klasės, pvz., 1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina? Nes įsigyjant ilgalaikį turtą sąnaudų gi neatsiranda iš karto, jos atsiranda, kai turtas nudėvimas.
2019-10-10 12:56 Bendra » Lojalumo taškai » #1417678
Kol kas tai labiau teorinis klausimas, bet sakykim ant PVM sąskaitos faktūros pardavėjas parašo "Įsigydami šią prekę, jūs gaunate 100 taškų, kurių vertė 100 Eur". Įmonė, gavusi tuos taškus, dar nežino kaip panaudos. Gal pati panaudos, pirkdama naują produkciją iš pardavėjo. Niekas nedraudžia ir parduot tų taškų kitai įmonei už tam tikrą sumą.
2019-10-10 11:58 Bendra » Lojalumo taškai » #1417676
O kur įmonė, gavusi lojalumo taškų, turėtų juos apskaityti? Sakykim, kad tai yra gan ženkli suma, pvz. 50 000 Eur.
2019-09-23 10:33 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1417237
Prašau pasidalinkite pagal nuo 2019 m. sausio 1 įsigaliojusias taisykles parengtą sąskaitų planą (failas - SP_ne_pelno) ir finansinės atskaitomybės medį (Ne_Pelno.str) ne pelno siekiančių organizacijų.
2019-07-01 12:12 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1415025
Medis jau buvo sukurtas, aš jį tik pataisiau. Skaitykite Apskaita 5 vadovo 89-91 psl.

github.com/Apskaita5/Apskaita5/raw/master/Documentation/Apskaita5%20vartotojo%20vadovas.pdf

2019-06-12 14:56 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1414582
Po struktūros pakeitimo bandant užkrauti sąskaitų planą iš naujo gaunama klaida.
2019-06-12 14:46 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1414581
Patikslinau struktūra, ar gerai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
RADOMA, UAB
Laukininkų g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95146
2015 - 2020 2018 - 2021
Europos konsultacijos, UAB
Didlaukio g. 17-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08319
2015 - 2016 2018 - 2019
Valdiklis, MB
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
2015 - 2020 2018 - 2021
Apela, UAB
Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14265
2015 - 2020 2018 - 2021
Viltira LT, VšĮ
Barboros Radvilaitės g. 8, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96106
2017 - 2020 2018 - 2021
Klaipėdos jūrinis servisas, UAB
S. Daukanto g. 13, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92235
2015 - 2020 2018 - 2021
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla - -
Baltijos NT valdymas, UAB
Elektrinės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
2015 - 2020 2018 - 2021
Laumės skrynia, MB
Svajonių g. 30-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10100
- 2018 - 2018
Įmonė, UAB
Bažnyčių g. 6, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72253
2018 - 2020 2018 - 2019
K. Kizo įmonė
Daumėnų g. 7, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38121
- 2020 - 2021
Žiebtuvas, V. Volosenkino įmonė - -
Sodriečių susivienijimas
Maironio g. 6, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav. 70110
2015 - 2020 -
IGNALINOS KEMPINGAS, VšĮ
Mokyklos g. 4, Ignalinos m., Ignalinos miesto sen., Ignalinos r. sav. 30119
2016 - 2020 -
TeleTRADE Vilnius, UAB
Žalgirio g. 92-401, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09303
2015 - 2015 -