Nemokama apskaitos programa

Niemand Niemand 4933
2007-08-24 00:16 Niemand 2019-10-11 13-12
Kažkaip Lietuvoje visos apskaitos programos yra mokamos ir dar kainuoja nepigiai.
Tai sudaro problemą smulkioms įmonėms ir šiaip yra neteisinga. Todėl pats parašiau paprastą apskaitos programėlę su gana neblogu funkcionalumu. Jei šiam atvirojo kodo projektui bus palaikymas iš buhalterių, vieną dieną Lietuvėlėje turėsime ir normaliai veikiančią nemokamą alternatyvą.

Programos internetinis puslapis yra github.com/Apskaita5/Apskaita5/wiki

Programos chatas viber'yje yra invite.viber.com/?g2=AQBvgnZoDaLz3kpuj5ca9GEING...

Programos email'as: programa.apskaita@gmail.com
Niemand Niemand 4933
2007-08-24 00:41 Niemand 2011-09-11 05-31
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Be jokių abejonių, ši programa nepretenduoja į Rivilės ar Exaptos lygį. Jos tikslas yra tik smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinė apskaita. Todėl jokių labai specializuotų ir sudėtingo vartojimo formų joje nėra ir nebus. Galbūt, jei bus tautos palaikymas, programoje atsiras ir keletas paprastų vadybos modulių.
Mano idėja buvo tokia, kad bet koks buhalteris galėtų dirbti šia programa be papildomų apmokymų, priešingai nei su daugeliu komercinių variantų. O tai reiškia minimalią formų specializaciją.

Programa yra MySQL serverio klientas (parašytas VB .NET kalba, pasitelkiant Visual Studio 2005). Tai reiškia, kad pati programa nesaugo jokių apskaitos duomenų, o tik "bendrauja" su "serveriu", kuris gali būti tiek tame pačiame, tiek ir kitame kompiuteryje. "MySQL server" yra speciali programa, skirta duomenų bazių tvarkymui (beje, taip pat nemokama ir atvirojo kodo). Ją galite parsisiųsti čia: dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html . Žinoma, programą galima labai nesunkiai pritaikyti bet kuriam kitam "serveriui" (Oracle, MS SQLserver, SyBase ir t.t.), tik bėda tame, kad dauguma "serverių" yra mokamos ir visai nepigios programos, skirtingai nuo MySQL. Kiek esu susipažinęs su nedideliais komerciniais projektais (apskaitos programų), dar yra naudojamos taip pat nemokami "serveriai" Firebird ir PostgreSQL. MySQL pasirinkau tiesiog dėl jos didelio populiarumo ir plataus naudojimo komercinėje praktikoje. Nesiginčysiu, gal gali būti ir geresnių pasirinkimų už manajį.

PROGRAMOS PRIVALUMAI:
1. Nemokama;
2. Paprasta, nereikalaujanti papildomų apmokymų;
3. Atvirasis kodas, taigi bet koks programeris gali ją pakoreguoti ir pritaikyti bet kokiems poreikiams.

PROGRAMOS TRŪKUMAI:
1. Nėra darbuotojų darbo laiko apskaitos;
2. Nėra valiutinių operacijų galimybės;
3. Nepalaiko tokios "egzotikos" kaip važtaraščiai, kreditinės/debetinės ir kitokios -etinės sąskaitos (todėl aš dar iki galo neperpratau jų vietos apskaitoje :) )
3. Pgl. dabartinį serverio galimybių panaudojimą, programa turėtų greitai suktis iki 100.000 apskaitos operacijų (vienai įmonei), teorinis maksimalus pajėgumas 1.000.000 operacijų. Praktiškai 1.000 paprastų operacijų sąrašą iš 100.000 duombazės ištraukia per 5 sekundes, sudėtingų - per 15 - 30 sek.

P.S. Jei atsirastų programerių, jų pastabos apie kodą būtų labai vertingos.[/b]
Niemand Niemand 4933
2007-08-24 00:48 Niemand 2011-09-11 05-31
INSTALIAVIMAS

Norėdami instaliuoti programą pas save testavimui, iš pradžių instaliuokite savo kompiuteryje "MySQL Server 5.0" . Kaip tai padaryti, detaliai aprašyta aukščiau pridedamoje instrukcijoje.

Pačios programos instaliavimas yra visiškai paprastas, tiesiog parsisiųskite, paleiskite ir spaudinėkite Next. Jei Jūsų programoje dar nėra taip vadinamos ".NET platformos" (šiaip jau turėtų būti Windows XP ir + sudėtinė dalis), ją jums pasiūlys suinstaliuoti, ką ir reikėtų padaryti. Instaliacinis paketas taip pat gali pasiūlyti instaliuoti "Windows reporting service". Ją irgi reikėtų instaliuoti, nes be jos neveiks ataskaitų generavimas ir printinimas. Šiuos Microsofto paketus Jums suintaliuos pati programa (reikės tik paspaudinėti NEXT).

DARBO PRADŽIA

Pirmą kartą pasileidę programą, pažymėkite varnelę "Naujas vartotojas" ir kairėje lentelės pusėje įveskite vartotojo vardą "root" bei slaptažodį, kurį sugalvojote instaliuodami serverį. Dešinėje lentelės pusėje esančių nustatymų ("localhost" ir "3306" berods) NELIESKITE.

Pradedant dirbti su įmone veiksmų seka tokia:
1. Susikuriat įmonę (detaliau nėra ką aiškinti, forma visiškai aiški);
2. Jei pageidaujate dirbti su tipiniu sąskaitų planu ir trumpa fin atskaitomybės forma, Duomenys\Sąskaitų planas ir mygtukas "Tipinis" sugeneruos Jums tipinį sąskaitų planą pgl. trumpą fin. atskaitomybę. Šiuo atveju tolimesni punkta Jums nėra aktualūs ir galite pradėti darbą su įmone.
3. Jei pageidaujate naudoti trumpą fin. atskaitomybės formą, bet savo sąskaitų planą, Ataskaitos\Fin. Atskaitomybės struktūra, spaudžiate "Pakrauti...", spaudžiate "Iš failo", pasirenkate failą "trump_bal.str", atsidaro trumpos balanso formos struktūra, spaudžiate "Išsaugoti...", spaudžiate "Įmonės B" ir tokiu būdu išsaugote šią struktūrą toje įmonėje. Tada kartojate tą pačią operaciją su pelno nuostolio ataskaita (failas "trump_p(n).str", mygtukas "Įmonės P(N)").
4. Jei norite susikurti savo fin. atskaitomybės struktūrą, Ataskaitos\Fin. Atskaitomybės struktūra ir kuriate pagal pridedamus struktūrų pavyzdžius (minėti aukščiau). T.y. atsidarote mano minėtus failus, pasižiūrite kokiu principu konstruojama šių ataskaitų struktūra ir ją koreguojate arba perdarote nuo nulio.
5. Susikūrus fin. atskaitomybės struktūrą, einate į Duomenys\Sąskaitų planas ir vedate savo sąskaitų planą rankiniu būdu.

Jei generavote tipinį sąskaitų planą, dauguma darbui reikalingų nustatymų jau bus nustatyti automatiškai. Jei sąskaitų planą kūrėte rankiniu būdu, kiekviename naudojamame modulyje reikės pasirinkti nustatymus.

Perkeliant apskaitą apskaitos sąskaitų likučiai yra perkeliami per formą Duomenys\Bendras\Likučių perkėlimas. Šios formos viršutinėje dalyje suvedate VISŲ apskaitos sąskaitų likučius. Perkelti likučius "dalinai" dėl savaime suprantamų priežasčių nėra leidžiama. Privaloma išlaikyti lygybę Debetas=Kreditas. Formos apatinėje dalyje galite išskaidyti atskirų apskaitos sąskaitų likučius pagal asmenis. Tokiu būdu pasirinkus sąskaitos apyvartos žiniaraštį filtruoti pagal asmenį bus matomas jam priskirtas perkeliamas likutis ar jo dalis.

Programoje išskiriami penki stambūs moduliai (pagal pagrindinio meniu skyrius pagrindinio lango viršuje):
1. Duomenys - apima įmonės duomenis, sąskaitų planą, kontrahentų sąrašą (pirkėjai/tiekėjai/kiti) ir bendrojo žurnalo operacijas. Specialių nustatymų jame nėra.
2. Dokumentai - apima kasos dokumentus, kasos knygą, sąskaitų - faktūrų registravimą\išrašymą, sąskaitų - faktūrų registrą, paslaugų katalogą ir formą banko sąskaitos duomenų importui iš e-bankų formatu LITAS. Modulyje naudojami specialūs nustatymai, kuriuos būtina įvesti prieš pradedant dirbti su šiuo moduliu (pagrindinės dokumentams aktualios apskaitos sąskaitos, dokumentų serijos ir PVM tarifai).
3. Turto apskaita - apima ilgalaikio turto įsigijimą, katalogą, operacijas, masines amortizacijos priskaičiavimų ir nurašymų operacijas, trumpalaikio turto (atsargų\prekių) katalogą, operacijas, gamybos kalkuliacijas. Spacialių nustatymų šiame modulyje nėra.
4. Darbuotojai - apima darbuotojų sąrašus, jų statuso istoriją, avanso ir darbo užmokesčio žiniaraščius, kitų išmokų gyventojams sąrašą ir SODROS bei GPM deklaracijas. Modulyje naudojami specialūs nustatymai, kuriuos būtina nustatyti prieš pradedant darbą su įmone (tarifai, aktualios apskaitos sąskaitos ir šventinių dienų sąrašas). Kiekvieną kartą generuojant DU žiniaraštį iššoks nustatymų langas kaip priminimas, kad Lietuvoje įstatymai, susiję su darbo santykiais, nepasižymi ypatingu stabilumu.
5. Ataskaitos - kol kas apima tik fin. atskaitomybę (generuojama automatiškai iš BŽ duomenų). Jei programa paplis, bus galima pridėti ir daugiau ataskaitų (pvz., PVM deklaraciją, prekių/paslaugų pardavimų pelningumo ataskaitas ir pan.).

ŽINOTINA:
- daugelyje formų yra lentelės, kuriose pateikiami duomenys apie tai formai būdingus apskaitos objektus (dokumentų, asmenų, operacijų sąrašai ir pan.). Paclickinus (du kartus greitai paspaudus) ant reikiamos eilutės iššoka dialogas, ką su pasirinktu objektu galima daryti.
- visai programai bendri tik švenčių sąrašas ir PVM tarifų sąrašas (t.y. šių duomenų nereikia įvedinėti kiekvienai įmonei atskirai, o jie yra bendri visoms įmonėms). Visi likę duomenys yra susieti tik su atitinkama įmone.
Niemand Niemand 4933
2007-08-24 00:54 Niemand 2011-09-11 05-31
PROGRAMOS GALIMYBĖS

1. Bendrasis žurnalas:
1.1. Apskaitos operacijų "rankinis" formavimas;
1.2. Tipinių bendrojo žurnalo operacijų katalogas;
1.3. Bendrojo žurnalo peržiūra, paieška pagal tipą ir naudojamą frazę/žodį;
1.4. Sąskaitų apyvartos žiniaraščiai su analitika;
1.5. Pirkėjų, tiekėjų, kitų asmenų katalogų formavimas;
1.6. Automatizuotas 5/6 klasių uždarymas;
1.7. Galimybė peržiūrėti dokumentų/operacijų suformuotų įrašų korespondencijas;
1.8. Likučių perkėlimas išsaugant analitiką pagal asmenis.

2. Kasa:
2.1. Kasos dokumentų (pajamų ir išlaidų orderių) formavimas;
2.2. Kasos knyga;
2.3. Kasos dokumentų duomenys automatiškai pakliūna į bendrąjį žurnalą ir kasos knygą.

3. E-Bankas:
3.1. Banko duomenų importas iš e-bankų (LITAS-ESIS v1.2 formatu *.acc);
3.2. Banko operacijų atpažinimas pgl. tiekėjus/pirkėjus/darbuotojus;
3.3. Masinis banko operacijų įtraukimas į apskaitą;
3.4. Galimybė įvesti/koreguoti banko operacijas rankiniu būdu;
3.5. Banko operacijų katalogas pagal datos intervalą.

4. Ilgalaikio turto apskaita:
4.1. Operacijos su ilgalaikiu turtu (įsigijimas, perleidimas, nurašymas, amortizacijos apskaičiavimas, amortizacijos laikotarpio keitimas, perdavimas(išėmimas iš) naudoti);
4.2. Masinis amortizacijos apskaičiavimas ir nurašymas;
4.3. Ilgalaikio turto katalogas pgl. įsigijimo datą;
4.4. Visi operacijų duomenys automatiškai įkeliami į bendrąjį žurnalą.

5. Trumpalaikis turtas (prekės):
5.1. Operacijos su prekėmis (įsigijimas, perleidimas, nurašymas);
5.2. Prekių nurašymo metodai LIFO, FIFO ir vidutinių verčių vartotojo pasirinkimu nustatomi kiekvienai prekių rūšiai ir vėliau gali būti keičiami;
5.3. "Standartinė" (masinė) gamyba pagal vartotojo įvedamas kalkuliacijas;
5.4. Prekių apyvartos žiniaraščiai;
5.5. Visi operacijų duomenys automatiškai įkeliami į bendrąjį žurnalą.

6. Sąskaitų - faktūrų išrašymas:
6.1. Sąskaitų - faktūrų formavimas;
6.2. Prekių/ilgalaikio turto pardavimai formuojant faktūrą;
6.3. Tipinių paslaugų katalogas;
6.4. Galimybė įvesti parduodamas paslaugas pgl. vartotojo įvedamus parametrus (nekatalogines);
6.5. Išrašytų sąskaitų - faktūrų registras (automatinis) su galimybe eksportuoti į VMI formą .ffdata formatu;
6.6. Visi sąskaitų duomenys automatiškai įkeliami į bendrąjį žurnalą.
6.7. Galimybė pasirašyti išrašomas sąskaitas nuskanuotu vartotojo parašu.
6.8. Galimybė masiškai spausdinti išrašytas (suformuotas ir įtrauktas į apskaitą) sąskaitas bei jas automatiškai e-paštu išsiuntinėti klientams.

7. Gaunamų sąskaitų - faktūrų registravimas:
7.1. Sąskaitų - faktūrų registravimas;
7.2. Prekių/ilgalaikio turto įsigijimai registruojant faktūrą;
7.3. Tipinių paslaugų katalogas;
7.4. Galimybė įvesti perkamas paslaugas pgl. vartotojo įvedamus parametrus (nekatalogines);
7.5. Gautų sąskaitų - faktūrų registras (automatinis) su galimybe eksportuoti į VMI formą .ffdata formatu;
7.6. Visi sąskaitų duomenys automatiškai įkeliami į bendrąjį žurnalą.
7.7. Avanso apyskaitų formavimas.

8. Darbo užmokesčio ir kitų išmokų gyventojams apskaita:
8.1. Darbuotojų apskaita (dinamiškai kintantis , kasmetinių atostogų trukmės nustatymas, kelių darbo sutarčių galimybė);
8.2. Automatinis sukauptų/panaudotų atostogų apskaičiavimas;
8.3. Avansų žiniaraščiai;
8.4. Darbo užmokesčio žiniaraščiai (pgl. įvestus darbuotojų duomenis) su automatiniu mokesčių apskaičiavimu;
8.5. Galimybė paskirstyti darbuotojus keliuose avanso/darbo užmokesčio žiniaraščiuose;
8.6. Automatinis VDU apskaičiavimas (su galimybe koreguoti rankiniu būdu);
8.7. Žiniaraščių suvestinės;
8.8. Avanso ir darbo užmokesčio išmokėjimai;
8.9. Skolų/permokų darbuotojams kontrolė;
8.10. Dviejų tipų darbuotojo kortelės formavimas (statuso dinamika ir priskaičiavimai/išmokėjimai);
8.11. Kitų išmokų gyventojams, nesusijusių su darbo santykiais, apskaita pgl. bendrąjį žurnalą;
8.12. Automatinis GPM deklaracijų (metinių ir mėnesinių) generavimas;
8.13. Automatinis SAM formavimas su eksportu į ffdata formatą;
8.14. Visi apskaičiuotų avansų ir darbo užmokesčio duomenys (bei atitinkami įsipareigojimai mokesčiams) automatiškai įkeliami į bendrąjį žurnalą.

9. Įmonių ir vartotojų administravimas:
9.1. Galimybė sukurti ir tvarkyti kelias įmones keliose duomenų bazėse;
9.2. Galimybė tvarkyti įmonės apskaitos duomenis nutolusioje duomenų bazėje (serveryje), t.y. programa klientas leidžia prisijungti prie duomenų bazės, esančios įmonėje pvz. iš namų;
9.3. Galimybė sukurti keleta vartotojų su skirtingomis teisėmis (pvz. vartotoją, turintį teises tik kasos tvarkymui);
9.4. Galimybė diferencijuoti vartotojų teises, priklausomai nuo to, iš kokio kompiuterio yra prisijungta prie duomenų bazės;
9.5. Visos teisės yra nustatomos duomenų bazės lygyje, todėl protingai tvarkant vartotojų teises "kenkėjas" negalės prisijungti ir keisti duomenų net sužinojęs slaptažodžius.

10. Kita:
10.1. Sąskaitų plano formavimas;
10.2. Tipinis sąskaitų planas;
10.3. Balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų automatinis formavimas;
10.4. Galimybė susikurti pageidaujamą balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų struktūrą;
10.5. Užskaitos;
10.6. Skolų suvestinė;
10.7. Dokumentų serijų apskaita.
Niemand Niemand 4933
2007-08-24 01:06 Niemand
Taigi laukiu savanorių, kurie galėtų padėti užbaigti ir patobulinti programą smile
urtele urtele 13511
2007-08-24 07:14 urtele
Niemand, tu tikras šaunuolis! Tokį darbą padarei. smile
C
crema 310
2007-08-24 07:23 crema
as jauciu per daug kvaila, kad mokeciau parsisiust programa smile
urtele urtele 13511
2007-08-24 08:16 urtele 2011-09-11 05-31

crema rašė: as jauciu per daug kvaila, kad mokeciau parsisiust programa smile

Aš tai pat jaučiuosi, bet manau rankų nenuleisiu. Jaučiu, kad pasiklydus-kelią tax parodys. smile
Elvusia Elvusia 19998
2007-08-24 08:24 Elvusia
smile smile smile
Nors nepavyko parsisiųsti (ne pirmas kartas).
Palauksiu, kol mano kompiuteristai atsikels.
Išmetė kažkokią lentelę su "error".
D
Dakora 140
2007-08-24 08:42 Dakora
susinstaliavau, bet susipjove su mano buh programa ir turejau isinstaliuoti, smile pabandysiu i asmenini
D
Dakora 140
2007-08-24 08:43 Dakora 2011-09-11 05-31

Elvusia rašė: smile smile smile
Nors nepavyko parsisiųsti (ne pirmas kartas).
Palauksiu, kol mano kompiuteristai atsikels.
Išmetė kažkokią lentelę su "error".


Tikriausiai kaip ir man
urtele urtele 13511
2007-08-24 09:12 urtele 2011-09-11 05-31

"prosas rašė: ei šis daiktas pretenduos tapti dviračiu, kad ir nedideliu,
tai arba jis juo netaps,
arba turės būt mokamas.


Prosai, neversk visko į pinigus. smile Pažvelk, kiek buhalteriai savos kūrybos dokumentų yra pridėję į tax_ą ir n e m o k a m a i.
urtele urtele 13511
2007-08-24 09:18 urtele 2011-09-11 05-31

prosas rašė: Jei nebus pinigų - bus tuščia vieta.

Bjaurus materialistas smile
D
Dakora 140
2007-08-24 09:31 Dakora
jei zmogut tobulinasi ir nori kitiems padeti ar gi butina uz tai is karto plesti centus?
pavz.: Rivile, juk kai pradejo kurti programa visi kaifavom gave Navision, tai buvo pompastika po rankinio darbo, o dabar tu programikiu kiek sirdis geidzia.
Tiesa ne visos jos ir mokamos, na jau neminiu kad Rivile kastuoja, bet ji centralizuota, tad kam reikia tas ir moka smile
W
Wyshniux 673
2007-08-24 09:35 Wyshniux
O dėl bugfix'ų ir pastabų čia ar PŽ rašyti? Nes to gero tai tikrai bus smile
Aradija Aradija 10365
2007-08-24 09:38 Aradija
kazkokdel as sy syki palaikau prosa,
nors kai ateis mano kompiuteristai i darba , nuodugniai isnagrinesiu ta programa smile jei reikes paskrisiu tam net visa savaitgali (vietoj kursinio rasymo smile )
L
Love 271
2007-08-24 09:44 Love
Iniciatyva sveikintina, reikes ryt pabandyt susiinstaliuot. Bet man kaip ir Prosui idomu - kodel? smile
W
Wyshniux 673
2007-08-24 09:47 Wyshniux
O aš palaikau Niemand, ir kas. Aš už atvirą kodą, kam mokėt už tai, už ką galima nemokėti. O dėl kokybės pasaulinė patirtis parodė, kad nemokamas daiktas nebūtinai yra blogesnis už mokamą: *nix, OO, FF ir t.t. smile
V
vigilija2 82
2007-08-24 10:24 vigilija2
atsiprašau gal pasirodysiu kvailai, bet aš instaliavausi O ka toliau daryti kaip į jają ineiti?
W
Wyshniux 673
2007-08-24 10:27 Wyshniux
Va šito dar tiksliai dar negaliu pasakyt, pats kažkaip per klaidą įėjau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui