Tax.lt narys Makedonietis

Tax.lt narys nuo
2003-06-13
Makedonietis
forume parašė 12 žinučių

Makedonietis naujausios žinutės:

2003-08-28 22:15 Bendra » PI pelnas » #27437
na kol tai buvo PĮ, tai jokių problemų neturėjo būt pasiimant pinigus, nepriklausomai kas ten buvo pelnas ar savininko įnašai.
Tačiau kai atsirado UAB, reikalai pasikeičia. Nemanau, kad perorganizuojant į UAB, balanse buvo užregistruotos kokios nors skolos buvusiam PĮ savininkui ar pan.
2003-08-28 21:23 Bendra » PI pelnas » #27430
Pagal GMPĮ 17 str.
[quote:d81b5734d6]Neapmokestinamosios pajamos:
neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto apmokestinto pelno, neviršijančios 12 pagrindinių

Taigi neapmokestinama bus 12x290 = 3480 Lt

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad įmonė jau ne PĮ, o UAB, mano galva šiaip sugalvojus paimti pinigus iš bendrovės nėra galimybės.
Manau tada reiktų mažinti įstatinį kapitalą ar pan.
2003-07-31 19:15 Įvairūs » Konvertuojamųjų obligacijų prasmė? » #21975
tai vienas iš finansinių instrumentų, o jo prasmė paprasta - pritraukti finansinius išteklius. Paprasčiau kalbant - gauti pinigų veiklai vystiti.
2003-07-31 18:44 Įvairūs » Akcijų antrinė apyvarta? » #21961
Akcijų pirminė apyvarta yra kai akcijos išleidžiamos ir įsigijamos pirmą kartą (t.y. įsteigus bendrovę ar didinant įstatinį kapitalą išleidžiant akcijų emisiją).

Antrinė apyvartą, kai tos akcijos perparduodamos kitiems asmenims (pvz. vertybinių popierių biržoje). Visi tolimesni sandoriai (pirkimas/pardavimas), po akcijų išleidimo, yra antrinė jų apyvarta.
2003-07-28 16:22 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #21162
bigma teisi, čia kuriozas buvo kai valstybės žiniose iš pradžių išspausdino vienaip, o paskui pataisė atvirkščiai.

Valstybės žinios,2002, Nr. 105-4709
Valstybės žinios,2002, Nr. 110 (atitaisymas)
2003-07-28 10:56 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #21011
Valstybės tarnybos įst. pridėlis
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=215805&Condition2=

430*4,4 = X Lt + priedai už ištarnautus metus bei kvalifikacinę klasę (suteikiamą arba ne ;) vadovo metų pabaigoje)
2003-07-24 17:12 Gyventojų pajamų mokestis » del sukurto imones logotipo pirkimo » #20666
Genys margas, pasaulis dar margesnis - nieko nėra tiksliai apibrėžto.
Tačiau klausime parašyta, kad tas asmuo nesiverčia tokia veikla ir ko gero tai bus jo pirmasis ir vienintelis logotipas (kurį aišku sukurs ne jis pats, o pvz. direktoriaus sūnus, mėgstantis retkarčiais pažaisti photoshopu).
2003-07-24 16:23 Gyventojų pajamų mokestis » del sukurto imones logotipo pirkimo » #20642
Šiuo metu mokesčių inspekcija deklaruoja turinio viršenybės prieš formą principą (žinoma dažniausiai ne mokesčių mokėtojo naudai), todėl kiekviena ūkinė operacija, kurios vienintelis tikslas - išvengti (sumažinti) mokesčių mokėjimo, bus traktuojama neigiamai. Žinoma, kas nugalės perėjus mokestinių ginčų instancijas ir teismus, neaišku. Tačiau ar verta veltis į juos.

O aprašytoje situacijoje aiškiai ketinama išplaut pinigėlių iš įmonės. Jei tokia operacija bus vienintelė, gal ir praslys, o jeigu daugiau - nepavyks.

Logotipo sukūrimas max 1000 Lt, o čia 20 kartų daugiau. Na nebent kokiam Omnitel logotipą žmogelis sukurs.
2003-07-24 14:07 Gyventojų pajamų mokestis » del sukurto imones logotipo pirkimo » #20550
20 000Lt už logotipą nereali suma, turėsit problemų su mokesčių inspekcija jei patikrins.
2003-07-22 23:20 Pelno mokestis » dar keli klausimai » #19963

Almiko rašė:

Susiję asmenys, kas tai.
Tikslinės teritorijos.Susiję asmenys - Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 20 d.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198165&Condition2=

[quote:ad2a4903af]20. Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra:

1) vienetas ir jo dalyviai;

2) vienetas ir jo valdymo organų nariai;

3) vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, asmenys, susiję giminystės ryšiais (iki ketvirtojo laipsnio) ir svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (iki ketvirtojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo giminaičių (iki antrojo laipsnio) sutuoktinių giminaičiai (iki antrojo laipsnio), testamentiniai įpėdiniai;

4) vienetų grupės narės;

5) vienetas ir kito vieneto dalyviai, jei tas vienetas ir šie dalyviai sudaro vieną vienetų grupę;

6) vienetas ir kito vieneto valdymo organų nariai, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

7) vienetas ir kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, asmenys, susiję giminystės ryšiais (iki ketvirtojo laipsnio) ir svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (iki ketvirtojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo giminaičių (iki antrojo laipsnio) sutuoktinių giminaičiai (iki antrojo laipsnio), testamentiniai įpėdiniai, jei tie apmokestinamieji vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

8) du vienetai, jei vienas jų tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelis vienetus ar fizinius asmenis) valdo daugiau kaip 25 procentus kito akcijų (dalių, pajų) arba turi teises į daugiau kaip 25 procentus visų kito iš jų sprendžiamųjų balsų, arba yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus su kitu vienetu, arba yra įsipareigojęs atsakyti už kito prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba tam kitam vienetui yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti daugiau kaip 25 procentus savo turto;

9) du vienetai, jei tie patys dalyviai ar jų sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, asmenys, susiję giminystės ryšiais (iki ketvirtojo laipsnio) ir svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (iki ketvirtojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo giminaičių (iki antrojo laipsnio) sutuoktinių giminaičiai (iki antrojo laipsnio), testamentiniai įpėdiniai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 25 procentus akcijų (dalių, pajų) kiekviename iš jų;

10) vienetas ir jo nuolatinė buveinė;

11) du vienetai, kai vienam iš jų priklauso sprendimų priėmimo teisė kitame.[/quote]

O tikslinės teritorijos PMĮ 2 str. 23 d.

[quote:ad2a4903af]23. Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, kuri yra įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą ir atitinka bent du iš šioje dalyje nustatytų kriterijų:

1) šioje teritorijoje analogiško mokesčio tarifas yra mažesnis kaip 75 procentai šio Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto tarifo;

2) šioje teritorijoje taikomos skirtingos apmokestinimo analogišku mokesčiu taisyklės – pagal tai, kokioje valstybėje yra įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojantis asmuo;

3) šioje teritorijoje taikomos skirtingos apmokestinimo analogišku mokesčiu taisyklės – pagal tai, kokioje valstybėje vykdoma veikla;

4) kontroliuojamasis apmokestinamasis vienetas yra sudaręs sutartį su tos valstybės mokesčio administratoriumi dėl mokesčio tarifo ar mokesčio bazės;

5) šioje teritorijoje nėra efektyvaus keitimosi informacija;

6) šioje teritorijoje nėra finansinio-administracinio skaidrumo: nevisiškai aiškios mokesčio administravimo taisyklės ir šių taisyklių taikymo tvarka nėra pateikiama kitų valstybių mokesčių administratoriams.[/quote]

Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Finansų ministro
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=157288&Condition2=

Tikslinė teritorija - paprastais žodžiais sakat - ofšorinė zona.
2003-07-15 00:19 Pelno mokestis » dar apie tikslines teritorijas » #18568
Mokėt nereikia, bet norint išmokėtas sumas pripažinti sąnaudomis mokestinėje apskaitoje, įrodymus reikia pateikti rimtesnius:
PMĮ 34 str. 2d.
[quote:e0191a59fc]Lietuvos vieneto arba nuolatinės buveinės išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, laikomos neleidžiamais atskaitymais, jei jas išmokantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nepateikia įrodymų vietos mokesčių administratoriui, kad:

1) šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio ir gaunančio vieneto įprastine veikla;

2) išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai įprastinei veiklai vykdyti;

3) tarp išmokos ir ekonomiškai pagrįstos ūkinės operacijos yra ryšys.[/quote]

Mokesčių administratorius yra patvirtinęs tvarką www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=183969&Condition2=

Šiame reikale problema yra tame, kad verslininkai nežino kokius įrodymus reikia pateikti, o mokesčių administratorius kokių reikalauti smile
2003-07-14 21:19 Pelno mokestis » dar apie tikslines teritorijas » #18562
Visų pirma pagal naują pelno mokesčio įstatymą, kai išmokos išmokamos užsienio vienetui įregistruotam tikslinėje teritorijoje nemokamas pelno mokestis prie pajamų šaltinio, o tos išmokos gali būti leidžiamais atskaitymais arba ne. Ar minėtos išmokos bus leidžiamais atskaitymais, priklauso nuo to ar Lietuvos vienetas mokesčių administratoriui pateiks įrodymus, nustatytus PMĮ 31 str. 2d.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps6?Condition=157066
ir detalizuotus VMI prie FM viršininko įsakyme Nr. 258
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=183969&Condition2=

O kas dėl sąskaitos banke, manau tu teisus, nes neturi reikšmės kur ji yra, svarbu kur registruota įmonė, nes PM įstatyme aiškiai parašyta įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose

O galbūt kalba eina apie seną laikotarpį ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR