Aradija
10432
#255538 2006-03-02 13:16 Aradija
uh kaip grazu smile

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Linda6
11998
#257358 2006-03-07 14:44 Linda6
Pasufleruokite kas nors, kaip įvesti sąskaitų likučius į naują programą.Anksčiau buvo naudota kita programa. smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Aradija
10432
#257516 2006-03-08 07:21 Aradija
Dirbant su FINVALDA MAXI patartina laikytis tokios tvarkos:

1. Iškvieskite programą.
2. Sutvarkykite parametrus, slaptažodžius, periodus. Tai atlikite horizontaliojo viršutinio meniu grupės ĮRANKIAI pagalba. Čia labai svarbu nurodyti darbo pradžios datą, informaciją apie įmonę (pavadinimas, kodas, adresas, telefonai ir t.t.). Nebūtina įvesti iš karto visus parametrus. Tai galėsite padaryti ir vėliau. Pirmiausia įveskite tai, kas jums atrodys svarbiausia.
3. Per naršyklės meniu punktą APRAŠYMAI įveskite sąskaitų planą arba pakoreguokite esąmą, pasiūlomąjį. Neskubėkite išmesti nereikalingų sąskaitų. Tai galėsite padaryti ir vėliau, kai įgysite daugiau darbo su programa patirties. Ataskaitose bus spausdinamos tik tos sąskaitos, su kuriomis buvo dirbama.
4. Užpildykite “aktyvių” klientų, t.y. tokių, su kuriais jus sieja atitinkami įsipareigojimai apskaitos pradžiai, korteles. Jei to paties kliento skolas norėsite apskaityti keliose skirtingose sąskaitose, tai galėsite padaryti per operacijų tipus. Taisyklė čia tokia: jei operacijos tipe nenurodyta kita skolos sąskaita, ji imama iš kliento kortelės, o jei nurodyta, tai imama iš operacijos tipo. Tos sąskaitos, kuriose apskaitomos skolos, turi turėti tipą “kreditoriai” (grupė 443) ar “debitoriai” (grupė 241). Kliento kortelėje galima nurodyti, kad tai yra “sąskaitos” tipo klientas. Tada sąskaitų grupių 443... ir 241... įvesti kortelėje nereikia, tačiau būtina nurodyti banko rekvizitus bei įmonės kodą. Tokias korteles naudokite Sodrai, Mokesčių inspekcijai, ir kitiems klientams, kuriems neišrašomi dokumentai, o skolos apskaitomos Didžiosios Knygos lygyje, t.y. paprastose sąskaitose. Kitaip tariant, “sąskaitos” tipo klientai reikalingi kaip pagalbinė priemonė pavedimams padaryti, Užskaitoms atlikti ir kt.tikslais, kurie paaiškės vėliau. Rekomenduojame jų kodo pradžioje rašyti “dolerio” simbolį ($) tam, kad jie visada būtų klientų sąrašo priekyje.
5. Užpildykite prekių/žaliavų/atsargų /medžiagų (sąlyginai toliau visa tai vadinsime “prekėmis) su nenuliniais likučiais apskaitos pradžiai korteles.
6. Įveskite paslaugų sąrašą.
7. Įveskite ilgalaikio turto korteles.
8. Įveskite naujus, ar palikite (pakoreguokite) pasiūlomuosius operacijų tipus, bankų sąrašus, mokėjimo paskirtis, kitus normatyvus: PVM kodai, papildomos išlaidos, atsiskaitymo terminai, nuolaidos/priemokos,valiutos.
9. Kiekvienai operacijai įveskite reikalingus žurnalus. Kuriant žurnalus galima akcentuoti darbuotojo vardą, atliekamų operacijų pobūdį ir t.t. Tai labai priklauso nuo Jūsų įmonės dydžio, apskaitos modelio. Pvz, atsiskaitymų operacijose galite įvesti tokius žurnalus: Įplaukos (Išmokos) į (iš) Banką (-o) Litais, Įplaukos (Išmokos) į (iš) Banką (-o) Eurais, Įplaukos (Išmokos) į (iš) Kasą (-os), Užskaitos_avansų, Užskaitos_tarpusavio įsiskolinimų, Užskaitos_kitos. Nepamirškite, kad žurnalus galima apjungti į grupes. Grupių pobūdis yra labai įvairus, Tai gali būti atliekama pagal darbuotojus, veiklos pobūdį ir t.t.
10. Programoje galima naudoti alternatyvius sąskaitų planus. Jie reikalingi tuo atveju, kai jūs teikiate balansą bei pelno ataskaitas skirtingoms institucijoms ir kiekvienu atveju informacija turi būti kitaip sugrupuota.
11. Dabar jau galima pereiti prie naršyklės meniu punkto OPERACIJOS. Jei jūsų įmonė tik pradeda veiklą, imate savo dokumentus, juos sugrupuojate (pirkimai, pardavimai, bankas, kasa, užskaitos, operacijos su ilgalaikiu turtu ir t.t.) ir pradedate dirbti. Jei prieš pradedant darbą su FINVALDA MAXI jūsų įmonėje apskaita buvo vedama kitos programos pagalba arba rankiniu būdu, turite pradėti nuo pradinių likučių įvedimo. Tarkim, jūs pradėsite dirbti nuo 2006 metų sausio pirmos dienos. Tokiu atveju, pradinius likučius reikės įvesti 2005.12.31. datai. Šiuos metus ir nurodykite parametruose kaip apskaitos pradžios datą.
Prieš pradedant įvedinėti pradinius likučius, sąskaitų plane įsiveskite sąskaitą Nr. 3999, kurią pavadinkite “Skirtumų sąskaita”. Ji bus naudojama pradinio balanso įvedimo metu dvigubam įrašui laikinai palaikyti. Jei balansą įvesite be klaidų, ši sąskaita užsidarys, t.y. jos likutis bus nulinis.
Klientų skolų pradinius likučius įveskite per naršyklės meniu punktus PIRKIMAI bei PARDAVIMAI. Rekomenduojama susikurti žurnaus (pirkimo) “Prad.likučiai tiekėjams” ir (pardavimo) “Prad.likučiai pirkėjų”.

Pastaba. Darbui visų operacijų sąrašo lange bei pačios operacijos detalių eilučių įvedimo lange galite naudoti meniu, kurį gausite paspaudę dešinįjį pelės klavišą. Šia priemone naudokitės tol, kol išmoksite ir prisiminsite, kaip dirbti su kitais darbastalio meniu bei mygtukais. Prieš pradėdami įvedinėti duomenis, nurodykite datą 2005.12.31.

Įveskite skolų tiekėjams pradinius likučius : naršyklės meniu punktas OperacijosąSkolos/sandėlisąPIRKIMAIąNaujas. Ekrane pamatysite pirkimo operacijos langą. Jame iš sąrašo pasirenkamas klientas, nurodomas dokumentas, valiuta, kaina (su PVM), iš sąrašo parenkamas “pirkimo objektas” – sąskaita. Nurodykite “Skirtumų sąskaitą” 3999 ir jos debete įrašykite skolos sumą. Užfiksuokite operaciją (galima klavišo F10 paspaudimu). Kito kliento pradinį skolos likutį galima įvesti kopijavimo būdu. Atsistokite ant ką tik padarytos operacijos ir spauskite klavišą “F12”. Pateiktame dialogo lange nurodyta, kad kopijuojama į pirkimus. Jums šis variantas tinka. Todėl iš karto ekrano apačioje esančiame laukelyje nurodykite skolos sumą ir paspauskite klavišą “F10”. Jums pateiktame pirkimo operacijos ekrane pakeiskite kliento kodą, nurodykite kitą dok.numerį ir užfiksuokite operaciją. Tokiu būdu suvesite visas skolas tiekėjams.

Įveskite pirkėjų skolų jūsų įmonei pradinius likučius: naršyklės meniu punktai OperacijosąSkolos/sandėlisąPARDAVIMAI-->Naujas. Ekrane pamatysite pardavimo operacijos langą. Jame iš sąrašo pasirenkamas klientas, nurodomas dokumentas, valiuta, kaina (su PVM), iš sąrašo parenkamas “pirkimo objektas” – sąskaita. Nurodykite “Skirtumų sąskaitą” 3999 ir jos kredite įrašykite skolos sumą. Užfiksuokite operaciją (galima klavišo F10 paspaudimu). Kito pirkėjo pradinį skolos likutį galima įvesti kopijavimo būdu. Atsistokite ant ką tik padarytos operacijos ir spauskite klavišą “F12”. Pateiktame dialogo lange nurodyta, kad kopijuojama į pirkimus. Jums šis variantas tinka. Todėl iš karto ekrano apačioje esančiame laukelyje nurodykite skolos sumą ir paspauskite klavišą “F10”. Jums pateiktame pardavimo operacijos ekrane pakeiskite kliento kodą, nurodykite kitą dok.numerį ir užfiksuokite operaciją. Tokiu būdu suvesite visas pirkėjų skolas.

Įveskite prekių pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite pajamavimo tipo žurnalą “OperacijosąSkolos/SandėlisąPAJAMAVIMAIąžurnalas “Prekių prad.lik.”ąNaujas. Ekrane pamatysite pajamavimo operacijos detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, operacijos tipą ir (dešiniuoju klavišu stovėdami detalių eilučių įvedimo ekrane) Naujas. Pamatysite prekių sąrašą. Stovėdami ant konkrečios prekės, spauskite ENTER (ar kairįjį pelės klavišą), nurodykite sandėlį, sąskaitą Nr.3999, kiekį, vieneto kainą arba visą sumą (šiuo atveju vieneto kaina išskaičiuojama). Tokiu būdu suvesite visus prekių likučius.

Įveskite ilgalaikio turto (IT) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite IT pajamavimo iš sąskaitos tipo žurnalą “Pr.lik.sąskaitaąIT”, per naršyklę jį pasirinkite. Jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas OperacijosąIlgalaikis turtasąPAJAMAVIMAS IŠ SĄSKAITOSąžurnalas “Pr.lik.sąskaitaąIT”ąNaujas. Ekrane pamatysite IT pajamavimo operacijos detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, operacijos tipą ir (dešiniuoju klavišu stovėdami detalių eilučių įvedimo ekrane) Naujas. Pamatysite IT kortelių sąrašą. Stovėdami ant konkrečios IT kortelės, spauskite ENTER (ar kairįjį pelės klavišą), nurodykite sąskaitą Nr.3999, kiekį, vieneto kainą, likvidacinę vertę, sukauptą nusidėvėjimą, IT buvimo vitą, vietų grupę, materialiai atsakingą asmenį ir užfiksuokite šią informaciją paspausdami klavišą “F10” ar pele. Tokiu būdu suvesite visus IT likučius.

Įveskite kasos, banko (t.y. sąskaitų, kurių tipas “pinigai”) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite Įplaukų tipo operacijų žurnalą “Prad.lik.ipl”. Tolimesnė jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas Operacijos ąAtsiskaitymai ąĮplaukos ąžurnalas”Prad.lik.ipl”ąNaujas. Ekrane pamatysite įplaukų detalių eilučių įvedimo langą. Jame nereikia nurodyti kliento. Parašykite trumpą op.komentarą, parinkite tinkamą operacijos tipą, nurodykite sąskaitą Nr.3999 (iš kurios daroma įplauka) ir sumą. Svarbiausia čia yra teisingai pasirinkti operacijos tipą, ne pastarajame yra nurodyta pinigų tipo konkreti sąskaita (kasa, bankas litais, bankas eurais ir t.t.).

Įveskite kitų sąskaitų (tipas “kita”) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite kitų neanalitinių didžiosios knygos (DK) operacijų žurnalą, pvz., “DK prad.balansas”. Tolimesnė jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas OperacijosąKitos neanalitinės operacijosąžurnalas “Dk prad.balansas”ąNaujas. Ekrane pamatysite DK operacijų detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, parašykite operacijos komentarą. Pagal turimą informaciją rinkite naują detalią eilutę, joje nurodykite balansinės sąskaitos, kurios tipas “kita” likutį debete ar kredite. Detalių eilučių veskite tiek, kiek turite sąskaitų su likčių. Jei tokių sąskaitų labai daug, galima tas sąskaitas apjungti atskiruose žurnaluose pagal tam tikrą požymį. Pvz, atskirai suvesti trumpalaikį turtą, atskirai įsipareigojimus ir t.t. Kai vienoje operacijoje suvesite visasų sąskaitų likučius, dvigubam įrašui palaikyti įveskite dar vieną papildomą eilutę, kurioje nurodykite pasirinktos skirtumų sąskaitos Nr. 3999. Sumą, kurią reikia įrašyti, ir kurioje pusėje (debete ar kredite) ją įrašyti jums pasufleruos programa.

Jūsų balansas įvestas. Patikrinkite, ar sąskaitos 3999 likutis yra nulinis. Jei taip, viskas tvarkoje, galite tęsti darbą. Priešingu atveju, t.y., jei sąskaitos Nr. 3999 likutis nėra nulinis, kyla įtarimas, kad kažkur padarėte klaidą įvedimo metu, arba yra klaida tuose duomenyse, kuriuos įvedinėjote. Pabandykite tai išsiaiškinti. Atsispausdinkite balansą ir palyginkite su tuo, kurį turėjote gauti. Gal būt, pamatysite klaidą ir ją galėsite pataisyti. Jei to nepavyksta padaryti iš karto, palaukite, t.y. palikite viską kol kas taip, kaip yra, pagalvokite keletą dienų. Kartu tęskite darbą, t.y. pradėkite įvedinėti kitą informaciją. Laikui bėgant tikrai paaiškės, kodėl jūs nebalanse.

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Aradija
10432
#257517 2006-03-08 07:23 Aradija
cia buvo citata is aprasymu

taigi viskas yra aprasymuose, o jie istiesu yra internete ir keista kaip Brenda ju nerado smile as seniai ju puslapyje nesilankiau tad nezinojau, kad jau is ten galima parsisiusti, o vakar siusdamasi nauja versija pamaciau, kad yra ir aprasymai ideti, ir net akcija vyksta Finvalda mikro tik 472 Lt.
tad jei ka pasiziurek ir parisiusk visus aprasymus is www.fvs.lt nes cia pacitavau tik maza dali is to kas yra aprasymuose, o dirbant tikrai ju reikes, nebent ruosiesi kiekvienu klausimu kviestis konsultatnus pas save ar nuolat skambineti smile

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Linda6
11998
#257525 2006-03-08 07:37 Linda6
Ačiū, Aradija,radau viską. smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Jolke
1313
#257567 2006-03-08 08:47 Jolke
Aradija, matau su Finvalda pakankamai gerai susipažinusi. Gal žinai ir gali pasufleruoti per kokią operaciją reilkia susivesti 2024 sąskaitos (būsimųjų laikotarpių sąnaudos) pradinius likučius? Ten pas mane nemažas sąrašas draudimų, reklamos ir pan. Gal per Pajamavimus???

Aradija
10432
#257586 2006-03-08 09:03 Aradija
nu per pajamavimus manau nelabia tiktu susivesti nes pajamavimaiskirti kaip ir prekiu - atsargu apskaitai, o cia kaip ir paslaugos ir jos kiekio neturi, juk nelabia galesi nurasyti 1/12 paslaugos, tad susivesk per neanalitines operacijas, per jas ir nurasinesi, viena karta pasidarysi nurasyma, o paskui nepamirsk kas menesi nukuopijuoti (jei sumos nesikeicia) ir viskas

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Jolke
1313
#257593 2006-03-08 09:14 Jolke
Tas ir yra, kad pas mane sumos keičiasi kas mėnesį, ir jei neturėsiu suvesto sąrašo tai bus labai sunku sekti kiek reikia nurašyt smile o per kitas neanalitines operacijas sąrašo juk neįsivesi...

Tiesi
4093
#257598 2006-03-08 09:18 Tiesi redaguota: 2011-09-11 04-01
O jei užpajamuotum per pajamavimus išskirstydama mėnesiais? Finvaldos nežinau, bet logiškai mąstant, jei pajamavimo problema tik ta, kad trūksta kiekio, tai kiekis yra - visos būsimų laikotarpių sąnaudos visada patiriamos atitinkamam laikotarpiui - mėnesiams)


Jolke rašė:

Tas ir yra, kad pas mane sumos keičiasi kas mėnesį, ir jei neturėsiu suvesto sąrašo tai bus labai sunku sekti kiek reikia nurašyt smile o per kitas neanalitines operacijas sąrašo juk neįsivesi...


Aradija
10432
#257604 2006-03-08 09:22 Aradija
na jo nebent darysi kaip Teisi sako tada gali isivesti per pajamavimus nurodydama 2024 saskaitos tipe kad tai prekes/atsargos tada ir pirkdama tokias sanaudas turesi jas padalinti i 12 daliu, kad paskui graziai nusirasytu

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Jolke
1313
#257612 2006-03-08 09:27 Jolke
Tikriausiai taip reikės ir daryt smile Ačių mergaitės už patarimus.

Jolke
1313
#257623 2006-03-08 09:46 Jolke
Nepavyksta, nežinau kur nurodyt, kad programa vedant per pajamavinus dėtų į 2024 sąskaitą. Ji viską kiša į 2011. Operacijų tipuose neįmanoma nurodyti kitos sąskaitos :(

Aradija
10432
#257629 2006-03-08 09:50 Aradija
prekes korteleje nurodyk rysi su saskaitom, t.y. susikurk nauja rysi

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Jolke
1313
#257641 2006-03-08 10:06 Jolke
Ojojojojoj vadinasi reikia tasyti, vadinasi reikės ištrinti ką jau suvedžiau. Kaip mane nervina taisymai smile

Jolke
1313
#257647 2006-03-08 10:17 Jolke
Skambinausi į fvs dėl 2024 sąskaitos. Patarė, kad patogiausia susivesti per ilgalaikį turtą smile

rasi
477
#257654 2006-03-08 10:29 rasi
Taip visi veda per ilgalaikį turtą ( be korespondencijos) susigrupuosi ir visada be pastangų galėsi atskirti nuo ilgalaikio, nurašinės kartu su ilgalaikiu - kortelėje įsivesi per kiek laiko reikia nurašyti ir viskas vyks automatiškai - mažės tavo 2024 sąsk. Čia vedame tik būsimas sąnaudas kitiems nei finansiniai metai , o visa kas skirta šiems metams pvz.2006m. prenumerata - iš kart vienu įrašu nurašom, .

Vagis be aukštojo išsimokslinimo gali nudžiauti ką nors iš prekinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba pavogti visą geležinkelį.
T. Ruzveltas

Grazina_st
6
#262275 2006-03-24 13:29 Grazina_st
prašau pagalbos,dirbu su finvalda maxi,niekaip negaliu atlikti ilgalaikio turto vidinio perkėlimo,t.y.perduoti IT kitam mat.atsakingam, neišsisaukia IT sarasas.Gal kas nors nusimuse programiskai, fvs negaliu paklausti,nes baigėsi aptarnavimo sutartis , gal kas zino ta programos dali tvirciau gali ka nors patarti, labai lauksiu :)

Aradija
10432
#262608 2006-03-27 08:39 Aradija
nesuprantu kaip gali neissisaukti IT sarasas gal operacijos tipo neisviedei? ar ko nors dar nepadarei?

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Grazina_st
6
#262768 2006-03-27 12:32 Grazina_st
viska isivedu normaliai, ir tipą, ir mat ats.asm.,bet ismeta tuscia lapa neturiu is ko rinktis.isbandziau n variantu, bet nieko is to neisejo, gal jungiamasis rysys kazkur stringa, nuo kur reiketu pradeti ziureti nezinau, o reikia labai.

Aradija
10432
#262912 2006-03-27 15:18 Aradija
o tu pajamuojant IT priskyrei kokiam nors atsk asmeniui ar ne? nes kai pasirenki atsk asmeni tai rodo jam priskirta turta, jei jis to turto neturi tai perduoti kitam jo negali smile logiska smile

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR