Daivulia
160
#1390765 2018-04-27 15:16 Daivulia
Ir man įdomu...

snake rašė:


Ar yra riba dividendų išmokėjimui grynais iš kasos?lapute12
45
#1391325 2018-05-07 12:10 lapute12
Sveiki,

gal kas turite dokumentų pvz., kuriuos reikia pildyti išsimokant dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį?

Saule65
1639
#1392190 2018-05-17 11:34 Saule65
Sveiki. ar gerai galvoju, kažkaip abejot savimi pradėjau. Jei 2017m. pelnas buvo paliktas nepaskirstytas ir pelketas į praėjusių laikotarpių nepaskirstytą pelną , ar jį begalima paskirstyti PVZ dividendams? O gal reikėjų paskirstyti būtinai?

airen
800
#1392203 2018-05-17 12:25 airen

Sfera rašė:


Taip, 15 proc. GPM


O kokiu kodu mokėti GPM...

vanillalady
67
#1392248 2018-05-17 14:56 vanillalady
Sveiki, jeigu įmonė 2017 metais dirbo nuostolingai, bet turi nepaskirstytojo pelno iš ankstesniųjų laikotarpių, ar gali ji dabar paskirti ir išmokėti dividendus už ankstesnius laikotarpius?

GelyteRo
55
#1392250 2018-05-17 15:13 GelyteRo
O pas mane situacija tokia: 2017 dirbta pelningai, tačiau įmonė turi įsipareigojimų (akcininko paskola ir skola atskaitingam asmeniui), vadinasi nepaskirstytą pelną bus galima skirti dividendams tik tuomet, kai šių įsipareigojimų neliks, teisingai? Dabar lieka tą rezultatą kaupti nepaskirstytame pelne, taip? (Privalomasis rezervas jau sudarytas praėjusiais metais - 1/10 įstatinio kapitalo).

GelyteRo
55
#1392317 2018-05-18 11:47 GelyteRo

GelyteRo rašė:


O pas mane situacija tokia: 2017 dirbta pelningai, tačiau įmonė turi įsipareigojimų (akcininko paskola ir skola atskaitingam asmeniui), vadinasi nepaskirstytą pelną bus galima skirti dividendams tik tuomet, kai šių įsipareigojimų neliks, teisingai? Dabar lieka tą rezultatą kaupti nepaskirstytame pelne, taip? (Privalomasis rezervas jau sudarytas praėjusiais metais - 1/10 įstatinio kapitalo).


Gal kas žino, ar aš teisingai galvoju? smile

trolis77
453
#1392358 2018-05-18 14:24 trolis77

GelyteRo rašė:GelyteRo rašė:


O pas mane situacija tokia: 2017 dirbta pelningai, tačiau įmonė turi įsipareigojimų (akcininko paskola ir skola atskaitingam asmeniui), vadinasi nepaskirstytą pelną bus galima skirti dividendams tik tuomet, kai šių įsipareigojimų neliks, teisingai? Dabar lieka tą rezultatą kaupti nepaskirstytame pelne, taip? (Privalomasis rezervas jau sudarytas praėjusiais metais - 1/10 įstatinio kapitalo).


Gal kas žino, ar aš teisingai galvoju? smile


Kad gal ne visai.
ABĮ 59 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad negalima mokėti (bet ne skirti) dividendų, kol nesumokėti visi privalomi mokėti mokesčiai.
O 60 straipsnyje nurodytos 3 sąlygos, kada negalima skirti dividendų:
"3. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;
2) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.
"
Taip kad patikrinkite šias sąlygas, ir tiek.

GelyteRo
55
#1392438 2018-05-21 11:32 GelyteRo

trolis77 rašė:GelyteRo rašė:GelyteRo rašė:


O pas mane situacija tokia: 2017 dirbta pelningai, tačiau įmonė turi įsipareigojimų (akcininko paskola ir skola atskaitingam asmeniui), vadinasi nepaskirstytą pelną bus galima skirti dividendams tik tuomet, kai šių įsipareigojimų neliks, teisingai? Dabar lieka tą rezultatą kaupti nepaskirstytame pelne, taip? (Privalomasis rezervas jau sudarytas praėjusiais metais - 1/10 įstatinio kapitalo).


Gal kas žino, ar aš teisingai galvoju? smile


Kad gal ne visai.
ABĮ 59 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad negalima mokėti (bet ne skirti) dividendų, kol nesumokėti visi privalomi mokėti mokesčiai.
O 60 straipsnyje nurodytos 3 sąlygos, kada negalima skirti dividendų:
"3. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;
2) paskirstytinojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.
"
Taip kad patikrinkite šias sąlygas, ir tiek.
Drįsčiau patikslinti jūsų nurodytus teiginius, pagal šiuo metu galiojančią ABĮ įstatymo redakciją:
59 straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas:
6. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.
O apie mokėtinus mokesčius kalbama šio straipsnio 8 dalyje:
8. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir premijų darbuotojams. Tantjemas stebėtojų tarybos ir valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.

Gal kas nors žino, kaip tiksliai vertinti punktą "1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo", ar įeina visi trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai? Kiek suprantu, pagal senąją redakciją punktą "1) bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki" buvo galima vertinti pagal rodiklį Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai, kurio reikšmė norint skirti dividendus turėjo būti >1, o kokiu rodiklių dabar vertinti punktą "1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo", kad pagal gautą rezultatą būtų galima parodyti, ar dividendų skyrimas galimas, ar ne?
Dėkoju visiems pasisakiusiems smile

GelyteRo
55
#1392578 2018-05-22 14:07 GelyteRo
Buhalteriai, kas žinot atsiliepkit :), kokiu konkrečiu finansiniu rodikliu galima įvertinti ABĮ įstatymo 59 str. 6 p. (dėl dividendų skyrimo ir mokėjimo) 1 dalį: "1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo", t.y. kad pagal balanso duomenis apskaičiavus tam tikrą rodiklį būtų galima nustatyti, ar yra galimybė skirti dividendus, ar jos nėra, ir remiantis ta reikšme situaciją paaiškinti įmonės akcininkams, nes rodiklio reikšmė neatitinka reikalaujamos ar pan.? Suprantu, kad ankščiau buvo galima vertinti pagal rodiklį Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai, o kaip dabar? Ar čia kažkaip kitaip reikėtų?

Tiessi
49
#1392617 2018-05-22 22:43 Tiessi

GelyteRo rašė:


Buhalteriai, kas žinot atsiliepkit :), kokiu konkrečiu finansiniu rodikliu galima įvertinti ABĮ įstatymo 59 str. 6 p. (dėl dividendų skyrimo ir mokėjimo) 1 dalį: "1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo", t.y. kad pagal balanso duomenis apskaičiavus tam tikrą rodiklį būtų galima nustatyti, ar yra galimybė skirti dividendus, ar jos nėra, ir remiantis ta reikšme situaciją paaiškinti įmonės akcininkams, nes rodiklio reikšmė neatitinka reikalaujamos ar pan.? Suprantu, kad ankščiau buvo galima vertinti pagal rodiklį Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai, o kaip dabar? Ar čia kažkaip kitaip reikėtų?


Aš šitą punktą suprantu labai ūkiškai - jei yra bet kokie pradelsti įsiskolinimai (tiekėjams ar dar kam) - suveikia šis punktas. Kitas klausimas - o kokios yra sankcijos ir pasekmės, jei šio punkto bus nesilaikoma?

Ziulka
271
#1393309 2018-05-30 14:21 Ziulka
Sveiki,
noriu pasitarti, ar teisingai mąstau. Tai jeigu Įstatynis kapitals 60.000 EUR , Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 20.000, Nuosavybė =80.000, tai galima 10.000 išmokėti dividendus? įmonė moki
Pgl ABĮ 62 str. 3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividendų išmokėjimo taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, rezervų, kurių negalima paskirstyti, ir atidėtųjų išlaidų sumą, arba jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemokia. Rezervus, kurių negalima paskirstyti, sudaro privalomojo rezervo ir akcijų priedų suma iki 1/10 įstatinio kapitalo dydžio, nepaskirstytinieji kiti rezervai, perkainojimo rezervas ir rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis, lygi įsigytų savų akcijų verčių sumai.

Edita0513
4
#1401884 2018-10-17 15:22 Edita0513
Sveiki,

Nepykit, jei kartosiesiu, tačiau turiu tokį klausimą:
Įmonė turi įsigijusi Vokietijos įmonės akcijų, už kurias šiais metais gavo dividendų. Jie buvo apmokestinti 26 proc. Vokietijos pelno mokesčiu (withholding tax percent). Norint Lietuvoje šių dividendų neapmokestinti pagal PMĮ 35 str. 2 dalį reikia gauti mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą, kad toje valstybėje įregistruotas ar kitaip organizuotas vienetas, iš kurio gauti dividendai, yra pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) mokėtojas.

Galbūt kas esat susidūrę su tokia situacija? Kur reikėtų kreiptis Vokietijoje? ar į pačią įmonę ar ieškoti Vokietijos VMI kontaktų?

Kristiana__
8571
#1401885 2018-10-17 15:49 Kristiana__
Aš kreipčiausi į įmonę, o jau ji, manau, padėtų susitvarkyti šitą reikalą arba nukreptų tinkama linkme.


Edita0513 rašė:

Kur reikėtų kreiptis Vokietijoje? ar į pačią įmonę ar ieškoti Vokietijos VMI kontaktų?jorja
1836
#1402173 2018-10-24 09:38 jorja
Sveiki,
UAB turi 2 proc. kito UAB akcijų, pasirodo buvo skirti dividendai už 2017 m., kaip turiu tai atspindėti gavėjo apskaitoje? turiu gauti kažkokį išrašą ir tada apskaitoje fiksuoti kaip gautiną sumą, ar tiesiog pagal gavimo momentą...gal kas susidūrėt?

jorja
1836
#1402206 2018-10-24 15:12 jorja
Sveiki,
gal kas žinot kaip deklaruojami iš JA gauti dividendai (mes UAB).

Sfera
1365
#1402242 2018-10-25 09:29 Sfera

jorja rašė:


Sveiki,
gal kas žinot kaip deklaruojami iš JA gauti dividendai (mes UAB).


Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje.

jorja
1836
#1402243 2018-10-25 09:41 jorja
Aciu, Sfera, o tie kas išmoka FR640?

jovijav
5
#1410174 2019-02-21 13:35 jovijav
Laba diena.Esu naujokė, todėl labai reikia jūsų informacijos dėl dividendų.Dividendus galima išmokėti tik vieną kartą per metus ar kažkokiu būdu galima ir dalimis?Ačiū už atsakymus.

virbuh
7946
#1410176 2019-02-21 13:42 virbuh

jovijav rašė:


Laba diena.Esu naujokė, todėl labai reikia jūsų informacijos dėl dividendų.Dividendus galima išmokėti tik vieną kartą per metus ar kažkokiu būdu galima ir dalimis?Ačiū už atsakymus.


Sveiki. Skaitykit AB įstatymą, ten surašyta.Lygtai 59, 60 str
www.infolex.lt/ta/68110

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Algirdo Jonėno Veterinarinė Įmonė - -
LAMARING, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 57B
2015 - 2017 -
QB Code, UAB - -
Individuali įmonė - -
Antroji investicija, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 11-4
2015 - 2020 2018 - 2021
Individuali įmonė
Biržų r. sav. Biržų m. Respublikos g. 53
- 2018 - 2021
DNSB ŽEMKALNIO 5
Kauno m. sav. Kauno m. V. Landsbergio-Žemkalnio g. 5-37
- 2018 - 2021
Leitis, UAB - -
Namas medyje, UAB
Kaišiadorių r. sav. Adomėlių k. 1A
2017 - 2020 2018 - 2021
RYŠIŲ STATYBA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirnių g. 4
2015 - 2020 2018 - 2021
Numaitis, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Medeinos g. 37-45
2017 - 2017 2019 - 2021
MAPLE IMPEX, UAB - -
65-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija - -
Lietuvos ir Švedijos UAB ESTEPA - -
Spi 1, UAB
Vilnius Krivių g. 48-31
- 2021 - 2021