Viešoji įstaiga

M
MonikaRin 1
2021-02-14 22:45 MonikaRin
Dėl VšĮ vadovo darbo santykių, gal kažkam bus naudinga:
KONSULTACIJA DĖL 2017-08-30 PAKLAUSIMO
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) 2017-08-30 gavo Jūsų paklausimą. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 str. 20 p. suteikta teise, pagal kompetenciją teikiame konsultaciją dėl prašyme keliamų klausimų.
Dėl darbo sutarties sudarymo. Viešųjų įstaigų (toliau – VšĮ) steigimą, valdymą, reorganizavimą ir kt. reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. Įstatymo 2 str. 4 d. nustato, kad VšĮ savo veikloje vadovaujasi savo įstatais, Civiliniu kodeksu, VšĮ ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Pagal Įstatymo 6 str. 2 d. 10 p. VšĮ įstatuose turi būti nurodyta viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka. Įstatymo 9 str. 3 d. nustato, kad VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą, su kuriuo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį (9 str. 2 d. 10 p.).
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-05-05 nutartyje pasisakė, kad „viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą – bei viešosios įstaigos ir jos steigėjų (dalininkų) specifinis bruožas – pelno nesiekimas – išskiria šiuos juridinius asmenis ir jų dalyvius iš juridinių asmenų ir jų dalyvių rūšių, kuriems būdingas pelno siekimas, pavyzdžiui akcinių bendrovių ir akcininkų, kitokių įmonių ir jų dalyvių. Dėl to viešosios įstaigos vadovo darbo santykių atsiradimas negali būti grindžiamas fiduciarinių pavedimo teisinių santykių atsiradimu, kurie būdingi pelno siekiančių juridinių asmenų ir jų vadovų santykiams, o atleidimas jų nutrūkimu“. Tokiu būdu darytina išvada, kad šio santykio formalizavimui taikytinos tiek Įstatymo, tiek Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos, pvz. DK 102 str., kuris nustato, kad su juridinio asmens vadovu darbo sutartį juridinio asmens vardu pasirašo juridinio asmens steigimo dokumentuose ar įstatymuose nurodytas kompetentingo juridinio asmens valdymo organo įgaliotas asmuo.
Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad norminiuose teisės aktuose įtvirtintas teisinis reglamentavimas bei teisminės praktikos analizė rodo, kad tarp VšĮ ir jos vadovo susiklostę teisiniai santykiai yra darbo teisiniai santykiai, kurie turi būti įforminami darbo sutartimi (t. y. aptariamu atveju savanoriškos veiklos sutartis nesudaroma) ir negali būti neatlygintini, nes darbo užmokesčio mokėjimas yra viena iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 34 str. 1 d.).
Dėl buhalterinės apskaitos. Buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Šio įstatymo 10 str. 1 d. nustato, kad ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal įstatymo 10 str. 2 d. ūkio subjekto apskaitos (tame tarpe ir VšĮ) tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus mažosios bendrijos apskaitą ir individualios įmonės apskaitą (Įstatymo 10 str. 5 ir 6 d.).
Informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl naujojo Darbo kodekso galite rasti skiltyje VDI interneto svetainėje www.vdi.lt skiltyje „Naujienos“. Neradus reikiamos konsultacijos rūpimu klausimu, siūlome kreiptis į VDI konsultaciniu telefonu (8 5) 213 9772. Pažymėtina, kad VDI specialistų nuomonė ir konsultacijos darbo ginčus nagrinėjantiems institucijoms neprivalomos.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė! Todėl kviečiame skirti kelias minutes ir įvertinti VDI Jums suteiktą konsultaciją. Tą padaryti galite čia: apklausa.lt/f/valstybines-darbo-inspekcijo...
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo Vidutis Skirmantas skyriaus vyr. darbo inspektorius
G
Geline 10
2021-03-03 15:00 Geline
Sveiki,

Norėjau pasiteirauti, gal kas žinosite. VŠĮ keičiasi dalininkai. Kiekvienas dalininkas įnešinėjo nario mokestį. Sakykite, kaip elgtis su nario mokesčiu dalininkui išeinant?
MantasMa MantasMa 226
2021-03-03 21:13 MantasMa
Tai juk pati ir atsakėt - pasikeitė dalininkai. Senas dalininkas pardavė savo pajų naujam dalininkui. Dalininkų kapitalas tikriausiai ir nepasikeitė, tik patys dalininkai.
G
Geline 10
2021-03-03 21:17 Geline
Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?
MantasMa MantasMa 226
2021-03-03 21:20 MantasMa
Ar pardavė, ar padovanojo, ar paveldėjo. Na kažkoks pagrindas turi būt. Juk reiks ir RC atnaujint dalininkų sąrašą.
Gita1 Gita1 8402
2021-03-04 06:27 Gita1

Geline rašė:
Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?

O iš kur žinot, kad pasikeitė?
(tik nerašykit, kad pasakė...)
G
Geline 10
2021-03-04 21:56 Geline

Gita1 rašė:

Geline rašė:
Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?

O iš kur žinot, kad pasikeitė?
(tik nerašykit, kad pasakė...)

Ne, nepasakė tiesiog. Laisva forma parašė, kad perduoda savo dalį kitam dalininkui. Aš tiesiog noriu išsiaiškinti iki galo,koks konkretus dokumentas turėtų būti, kad būtų tvarkingai padaryta. Ar užtenka laisva forma surašyta, kad aš toks ir toks, perduodu nuo tada savo vertės dalį tam ir tam?
D
Dekojanti 19
2021-04-27 16:49 Dekojanti
Laba diena,
gal pakonsultuosite sekančia tema: VŠĮ 2020 m. pabaigoje gavo subsidiją mikro įmonėms. Kaip parodyti šią sumą veiklos ataskaitoje ir apskaitoje? Širdingai dėkoju.
Gita1 Gita1 8402
2021-04-28 17:48 Gita1
o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?
2021-04-29 00:11 igor_vorobjov
Tos subsidijos yra skirtos koronos ir karantino padarytai žalai kompensuoti. Ten nieko konkretaus nenurodo sąlygose kam ji skirta.
Tai kai gavote, dėkite į netikslinį finansavimą ir jei kažkokios dalies patirtų sąnaudų neturėjote kuom padengti, tai galite padengti šiuo finansavimu, o jei visos 2020 metų sąnaudos padengtos, palikite finansavime ir kitais metais panaudosite.

Gita1 rašė:
o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?


Rasute Rasute 666
2021-05-26 11:31 Rasute

igor_vorobjov rašė:
Tos subsidijos yra skirtos koronos ir karantino padarytai žalai kompensuoti. Ten nieko konkretaus nenurodo sąlygose kam ji skirta.
Tai kai gavote, dėkite į netikslinį finansavimą ir jei kažkokios dalies patirtų sąnaudų neturėjote kuom padengti, tai galite padengti šiuo finansavimu, o jei visos 2020 metų sąnaudos padengtos, palikite finansavime ir kitais metais panaudosite.

Gita1 rašė:
o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?
o kokia korespondencija būtų VMi subsidijos gavimas ir sąnaudų padengimas ( ar per 3 klasę, ar per 5 kl.)?
V
Vetronas 14
2022-04-13 15:26 Vetronas
Sveiki, ką rodote pelno nesiekančių atskaitomybės 7 priede gautinų sumų pasikeitimas?
Gita1 Gita1 8402
2022-04-13 16:52 Gita1
Pas mane tokios nėra, nes ji būtų tuščia. Rodyti reikia tai kas parašyta.. jeigu buvo pernai likutis gautinose sumose, jeigu ataskaitinių metų likutyje yra gautinų sumų.. tada ir pildom lentelę.
V
VikaX 78
2022-04-22 20:26 VikaX
Sveiki. Ar reiki apildyti JADIS pelno nesiekainčiai organizacijai?
MantasMa MantasMa 226
2022-04-22 21:37 MantasMa

VikaX rašė:
Sveiki. Ar reiki apildyti JADIS pelno nesiekainčiai organizacijai?

Google > JADIS > Pirma nuoroda
www.registrucentras.lt/p/33
nebaika nebaika 586
2022-05-17 15:56 nebaika
Laba diena,
kai panaudojamas pernykštis pelnas, kuris turi būti panaudotas viešajam interesui tenkinti, kokios sąskaitų korespondencijos? Debetuojam pelną? O kredituojam ką? Paaiškinkite, prašau.
Ir gal tas pelnas, kuris turi būti panaudotas tam viešajam tenkinti, turėjo nukeliauti į kokį rezervą, ar nebūtinai?
V
VikaX 78
2022-06-01 20:35 VikaX
Laba diena,
Jei skyrius rašė projektą ir gavo finansavimą, kaip užpajamuoti? Kokią kontuotę daryti? Gavom pinigus ir apmokėjom sąskaitas kam buvo rašomas projektas.
Gita1 Gita1 8402
2022-06-02 12:30 Gita1
koks dar skyrius?
registruojama sutartis, rodomi gauti pinigai, patirtų sąnaudų dydžio suma iš tikslinio finansavimo keliama į finansavimo pajamas.
I
Indraja17 47
2022-12-28 15:43 Indraja17
Sveiki, nerandu atsakymo: VŠĮ Steigėjas, ne direktorius gali dirbti pagal verslo liudijimą?
Gita1 Gita1 8402
2022-12-29 10:28 Gita1
Kodėl kyla tokie klausimai?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui