amliv13
111
#1428028 2020-12-03 17:55 amliv13
Sveiki, gal kas susidūrė su tokia situacija su darbo užmokessčio subsidija darbdaviui: kreipėmės į UZT dėl subsidijos, privalėjome pateikti DU dokumentus už darbo užmokestį ne tik už įprastą DU, bet ir apmokamą iš finansavimo. Kaip traktuojama DU dubsidija: ar konkrečiai priskiriama tam mėnesiui, ar galima bus "perkelti" lėšas į kitus mėn.?

MonikaRin
1
#1429781 2021-02-14 22:45 MonikaRin
Dėl VšĮ vadovo darbo santykių, gal kažkam bus naudinga:
KONSULTACIJA DĖL 2017-08-30 PAKLAUSIMO
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) 2017-08-30 gavo Jūsų paklausimą. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 str. 20 p. suteikta teise, pagal kompetenciją teikiame konsultaciją dėl prašyme keliamų klausimų.
Dėl darbo sutarties sudarymo. Viešųjų įstaigų (toliau – VšĮ) steigimą, valdymą, reorganizavimą ir kt. reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. Įstatymo 2 str. 4 d. nustato, kad VšĮ savo veikloje vadovaujasi savo įstatais, Civiliniu kodeksu, VšĮ ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Pagal Įstatymo 6 str. 2 d. 10 p. VšĮ įstatuose turi būti nurodyta viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka. Įstatymo 9 str. 3 d. nustato, kad VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą, su kuriuo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį (9 str. 2 d. 10 p.).
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-05-05 nutartyje pasisakė, kad „viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą – bei viešosios įstaigos ir jos steigėjų (dalininkų) specifinis bruožas – pelno nesiekimas – išskiria šiuos juridinius asmenis ir jų dalyvius iš juridinių asmenų ir jų dalyvių rūšių, kuriems būdingas pelno siekimas, pavyzdžiui akcinių bendrovių ir akcininkų, kitokių įmonių ir jų dalyvių. Dėl to viešosios įstaigos vadovo darbo santykių atsiradimas negali būti grindžiamas fiduciarinių pavedimo teisinių santykių atsiradimu, kurie būdingi pelno siekiančių juridinių asmenų ir jų vadovų santykiams, o atleidimas jų nutrūkimu“. Tokiu būdu darytina išvada, kad šio santykio formalizavimui taikytinos tiek Įstatymo, tiek Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos, pvz. DK 102 str., kuris nustato, kad su juridinio asmens vadovu darbo sutartį juridinio asmens vardu pasirašo juridinio asmens steigimo dokumentuose ar įstatymuose nurodytas kompetentingo juridinio asmens valdymo organo įgaliotas asmuo.
Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad norminiuose teisės aktuose įtvirtintas teisinis reglamentavimas bei teisminės praktikos analizė rodo, kad tarp VšĮ ir jos vadovo susiklostę teisiniai santykiai yra darbo teisiniai santykiai, kurie turi būti įforminami darbo sutartimi (t. y. aptariamu atveju savanoriškos veiklos sutartis nesudaroma) ir negali būti neatlygintini, nes darbo užmokesčio mokėjimas yra viena iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 34 str. 1 d.).
Dėl buhalterinės apskaitos. Buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Šio įstatymo 10 str. 1 d. nustato, kad ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal įstatymo 10 str. 2 d. ūkio subjekto apskaitos (tame tarpe ir VšĮ) tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus mažosios bendrijos apskaitą ir individualios įmonės apskaitą (Įstatymo 10 str. 5 ir 6 d.).
Informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl naujojo Darbo kodekso galite rasti skiltyje VDI interneto svetainėje www.vdi.lt skiltyje „Naujienos“. Neradus reikiamos konsultacijos rūpimu klausimu, siūlome kreiptis į VDI konsultaciniu telefonu (8 5) 213 9772. Pažymėtina, kad VDI specialistų nuomonė ir konsultacijos darbo ginčus nagrinėjantiems institucijoms neprivalomos.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė! Todėl kviečiame skirti kelias minutes ir įvertinti VDI Jums suteiktą konsultaciją. Tą padaryti galite čia: apklausa.lt/f/valstybines-darbo-inspekcijos-vdi-paslaugu-kokybes-vertinimo-anketa-1fpnfx2.fullpage
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo Vidutis Skirmantas skyriaus vyr. darbo inspektorius

Geline
10
#1430155 2021-03-03 15:00 Geline
Sveiki,

Norėjau pasiteirauti, gal kas žinosite. VŠĮ keičiasi dalininkai. Kiekvienas dalininkas įnešinėjo nario mokestį. Sakykite, kaip elgtis su nario mokesčiu dalininkui išeinant?

MantasMa
212
#1430159 2021-03-03 21:13 MantasMa
Tai juk pati ir atsakėt - pasikeitė dalininkai. Senas dalininkas pardavė savo pajų naujam dalininkui. Dalininkų kapitalas tikriausiai ir nepasikeitė, tik patys dalininkai.

Geline
10
#1430160 2021-03-03 21:17 Geline
Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?


MantasMa
212
#1430161 2021-03-03 21:20 MantasMa
Ar pardavė, ar padovanojo, ar paveldėjo. Na kažkoks pagrindas turi būt. Juk reiks ir RC atnaujint dalininkų sąrašą.

Gita1
8066
#1430162 2021-03-04 06:27 Gita1

Geline rašė:


Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?


O iš kur žinot, kad pasikeitė?
(tik nerašykit, kad pasakė...)

Geline
10
#1430186 2021-03-04 21:56 Geline

Gita1 rašė:Geline rašė:


Rašote pardavė pajaus dalį kitiems dalininkams. Tai reikėtų suprasti, kad reikia kažkokio dokumento tam užfiksuoti? Sutarties?


O iš kur žinot, kad pasikeitė?
(tik nerašykit, kad pasakė...)


Ne, nepasakė tiesiog. Laisva forma parašė, kad perduoda savo dalį kitam dalininkui. Aš tiesiog noriu išsiaiškinti iki galo,koks konkretus dokumentas turėtų būti, kad būtų tvarkingai padaryta. Ar užtenka laisva forma surašyta, kad aš toks ir toks, perduodu nuo tada savo vertės dalį tam ir tam?

Dekojanti
19
#1431099 2021-04-27 16:49 Dekojanti
Laba diena,
gal pakonsultuosite sekančia tema: VŠĮ 2020 m. pabaigoje gavo subsidiją mikro įmonėms. Kaip parodyti šią sumą veiklos ataskaitoje ir apskaitoje? Širdingai dėkoju.

Gita1
8066
#1431128 2021-04-28 17:48 Gita1
o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?


igor_vorobjov
48
#1431141 2021-04-29 00:11 igor_vorobjov
Tos subsidijos yra skirtos koronos ir karantino padarytai žalai kompensuoti. Ten nieko konkretaus nenurodo sąlygose kam ji skirta.
Tai kai gavote, dėkite į netikslinį finansavimą ir jei kažkokios dalies patirtų sąnaudų neturėjote kuom padengti, tai galite padengti šiuo finansavimu, o jei visos 2020 metų sąnaudos padengtos, palikite finansavime ir kitais metais panaudosite.

Gita1 rašė:


o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?
Rasute
662
#1431550 2021-05-26 11:31 Rasute

igor_vorobjov rašė:


Tos subsidijos yra skirtos koronos ir karantino padarytai žalai kompensuoti. Ten nieko konkretaus nenurodo sąlygose kam ji skirta.
Tai kai gavote, dėkite į netikslinį finansavimą ir jei kažkokios dalies patirtų sąnaudų neturėjote kuom padengti, tai galite padengti šiuo finansavimu, o jei visos 2020 metų sąnaudos padengtos, palikite finansavime ir kitais metais panaudosite.

Gita1 rašė:


o tai ar subsidija duodama ne kažkokių susidariusių sąnaudų padengimui?


o kokia korespondencija būtų VMi subsidijos gavimas ir sąnaudų padengimas ( ar per 3 klasę, ar per 5 kl.)?

Vetronas
12
#1435063 2022-04-13 15:26 Vetronas
Sveiki, ką rodote pelno nesiekančių atskaitomybės 7 priede gautinų sumų pasikeitimas?

Gita1
8066
#1435064 2022-04-13 16:52 Gita1
Pas mane tokios nėra, nes ji būtų tuščia. Rodyti reikia tai kas parašyta.. jeigu buvo pernai likutis gautinose sumose, jeigu ataskaitinių metų likutyje yra gautinų sumų.. tada ir pildom lentelę.

VikaX
61
#1435153 2022-04-22 20:26 VikaX
Sveiki. Ar reiki apildyti JADIS pelno nesiekainčiai organizacijai?


MantasMa
212
#1435154 2022-04-22 21:37 MantasMa

VikaX rašė:


Sveiki. Ar reiki apildyti JADIS pelno nesiekainčiai organizacijai?


Google > JADIS > Pirma nuoroda
www.registrucentras.lt/p/33

nebaika
586
#1435422 2022-05-17 15:56 nebaika
Laba diena,
kai panaudojamas pernykštis pelnas, kuris turi būti panaudotas viešajam interesui tenkinti, kokios sąskaitų korespondencijos? Debetuojam pelną? O kredituojam ką? Paaiškinkite, prašau.
Ir gal tas pelnas, kuris turi būti panaudotas tam viešajam tenkinti, turėjo nukeliauti į kokį rezervą, ar nebūtinai?


Atlaiskit, jei kas ne taip.

VikaX
61
#1435557 2022-06-01 20:35 VikaX
Laba diena,
Jei skyrius rašė projektą ir gavo finansavimą, kaip užpajamuoti? Kokią kontuotę daryti? Gavom pinigus ir apmokėjom sąskaitas kam buvo rašomas projektas.

Gita1
8066
#1435560 2022-06-02 12:30 Gita1
koks dar skyrius?
registruojama sutartis, rodomi gauti pinigai, patirtų sąnaudų dydžio suma iš tikslinio finansavimo keliama į finansavimo pajamas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Viešoji įstaiga Sporto klubas Victoria Vitae
Ąžuolų g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54464
2015 - 2016 -
SOLD, UAB
Tulpių g. 3-8, Birštono m., Birštono sav. 59204
2019 - 2019 2018 - 2021
Malkytės, MB
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
2016 - 2020 -
Salvika, UAB
M. Mažvydo g. 12-1, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82181
2015 - 2020 2018 - 2022
Sanvega, UAB
Merkinės g. 2D-1, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62252
- 2021 - 2022
292-oji daugiabučio namo savininkų bendrija - -
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav. 44403
- 2018 - 2022
Real house, UAB
Šiaulių g. 8-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01133
2015 - 2020 2018 - 2022
Vanesa LT, IĮ
Birutės g. 19-4, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90124
- 2018 - 2022
Rulis, UAB
Pramonės g. 97, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11115
- 2018 - 2021
LRV korporacija, UAB
Partizanų g. 58, Kauno m., Kauno m. sav. 49377
2015 - 2021 -
ELITELA, UAB
Medeinos g. 29-76, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06135
2015 - 2020 2018 - 2022
shopbysiegel.com, MB
Aguonų g. 6-7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91264
2020 - 2020 2020 - 2022
232-oji daugiabučių namų savininkų bendrija DRAUGYSTĖ
Tverečiaus g. 8-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10216
- 2018 - 2022
Baltic breweries, UAB
Savanorių a. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35201
2015 - 2020 2018 - 2020