KYM
83
#645193 2009-04-21 03:13 KYM redaguota: 2011-09-11 06-15

Loreta13 rašė:KYM rašė:

ir pastaba, ir nuoroda apie nuolaidą (šalia galutinės Invoice sumos). kokios būtų korespondencijos? smile

D prekės
K avansinis mokėjimas tiekėjamsačiū, Loreta13. Taip išeina, kad skirtumas niekur nerašomas..o aš mąsčiau, kad su Credit note minusuojamas smile gerai, mažiau vargo dabar smile

dianaaa
1658
#645253 2009-04-21 10:18 dianaaa
Jei gautos prekės iš karto yra nurašomos į sąnaudas , ar būtina ant s/f užrašyti "Medžiagos sunaudotos įmonės veikloje ekonominei naudai gauti"

Rolf
17232
#645257 2009-04-21 10:25 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-15

dianaaa rašė:

Jei gautos prekės iš karto yra nurašomos į sąnaudas , ar būtina ant s/f užrašyti "Medžiagos sunaudotos įmonės veikloje ekonominei naudai gauti"


Nebūtina, Arba ant sąskaitos užrašote, arba nurašymo aktą surašote.Loreta13
31050
#645659 2009-04-21 22:27 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-15

KYM rašė:

išeina, kad skirtumas niekur nerašomas..o aš mąsčiau, kad su Credit note minusuojamas smile gerai, mažiau vargo dabar smile

Juk jūs pati rašėte, kad nuolaida nurodyta pačiame invoice.[quote:7478852658]r nuoroda apie nuolaidą (šalia galutinės Invoice sumos)[/quote]

megap
166
#648169 2009-04-29 11:19 megap
Sveiki,pasakykit prašau už kiek laiko galima įsitraukti PVM sąsk f iš tiekėjo.
Pavyz.atsirado netrauktą PVM sąsk. f. už 2005 m.Ačiū.

sing
545
#648181 2009-04-29 11:40 sing redaguota: 2011-09-11 06-15
Gavau PVM S-F elektroniniu variantu su prierašu:
"Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, šios sąskaitos atspausdinimas yra pakankamas buhalterinei operacijai atlikti. Mokesčių administratorius rekomenduoja sąskaitos gavėjui ją pasirašyti." smile
..gal aš kokia atsilikusi smile bet galvojau, kad tik turint elektronini parašą galima originalą el. priemonėm siųsti..
O direktorius nenusileidžia..sako,jei kiti tik taip siunčia ir mes be parašų siuntinėsim smile
Tai kaip čia viskas yra? smile

savaegle
144
#648186 2009-04-29 11:46 savaegle
Sveiki,
Gal kas galėtų pasidalinti savo nuomone:

Pražioplinau ir neišrašiau nuomininkui faktūrų už komunalines paslaugas (jie mums kompensuoja) per 2008 m. Kaip atrodys jei išrašysiu vieną faktūrą periodui 01-12 mėn.?

zyliuke
29
#648188 2009-04-29 11:48 zyliuke redaguota: 2011-09-11 06-15
Buhalterinės apskaitos įstatymas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=331944

13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai

1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

2. Kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.

3. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

4. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims suteiktų nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų tiekimo ir komunalinių paslaugų) apskaitos dokumentuose bei telekomunikacijų paslaugų gavėjams, taip pat paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, gavėjams išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) paslaugų gavėjo pavadinimas;
5) paslaugų pavadinimai;
6) suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais.

5. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai kasos aparato kvitui neprivalomi.

6. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų ir suskystintų dujų, skirtų naudoti kaip degalai) pirkėjams, kai jie pagal pirkimo–pardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) pirkėjo pavadinimas;
5) parduotų degalų pavadinimas, jų kiekis atitinkamais mato vienetais ir pardavimo piniginė išraiška.

7. Kai ūkinė operacija jau atlikta arba ūkinis įvykis baigėsi, bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas, surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Šį dokumentą pasirašo asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.

8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-679, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3995 (2001-12-29)
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)


VADINASI, EL PASTU SIUSTA SF GALIMA PRILYGINTI ORIGINALUI.

savaegle
144
#648194 2009-04-29 11:54 savaegle
Čia aš dėl tos vienos faktūros už visus metus smile Padrąsinkite mane ar nieko blogą? Dėl PVM mokėtino jaučiu kažką negero smile

seimosdziaugsmas
2509
#648207 2009-04-29 12:17 seimosdziaugsmas redaguota: 2011-09-11 06-15

savaegle rašė:

Čia aš dėl tos vienos faktūros už visus metus smile Padrąsinkite mane ar nieko blogą? Dėl PVM mokėtino jaučiu kažką negero smileNa aš tai taip ir padaryčiau, viena sąskaita už metus. Jūs nesate pirminiai paslaugos tiekėjai. Tik aš gal pakoreguočiau sutarti su tuo nuomuotoju, kad bus išrašoma viena sąskaita per metus, nes tikriausiai dabar matosi kitoks išrašymo sąskaitos laikotarpis smile

savaegle
144
#648261 2009-04-29 13:53 savaegle
Ačiū, taip ir padarysiu smile

sing
545
#648451 2009-04-29 22:41 sing redaguota: 2011-09-11 06-15

zyliuke rašė:


13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.
VADINASI, EL PASTU SIUSTA SF GALIMA PRILYGINTI ORIGINALUI.


Vaje smile ledas, siųsdama el.paštu pinigėlių įmonei sutaupysiu smile

wirgina
5916
#651855 2009-05-11 16:27 wirgina
Gerb.kolegos,
ar praktikuojate PVM sąskaitų-faktūrų siuntimą - gavimą el.paštu ?
Parašas nėra privalomas rekvizitas PVM s/f, tačiau turbūt yra norminis aktas įpareigojantis įmones pasirašyti elektroniniu būdu perduodamų s/f sutartį ... nes keletą esame pasirašę ...

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

wirgina
5916
#651861 2009-05-11 16:31 wirgina redaguota: 2011-09-11 06-16
[quote="sing"][quote="zyliuke"]
13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.Kokio įstatymo 13 straipsnis?

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Lora27
530
#651908 2009-05-11 19:15 Lora27 redaguota: 2011-09-11 06-16
Sveiki,
Išlindo keistas dalykas. Balandžio mėn. keliose vienos įmonės išrašytose PVM SF su prisegtais kasos aparato kvitais sutampa tik bendra suma, o PVM ir suma be PVM nesutampa. Pvz.
Kvitas: 100 Lt
PVM 19 Lt
Viso 119 Lt,
o PVM SF išrašo:
Suma be PVM 100,35
PVM 18,65
Viso suma 119,00 Lt
Kaip šiuo atveju turiu pasielgti? Direktorius nenori važiuoti pas juos. Sako, kad ten kažkas su programa negerai: tipo neleidžia pataisyti ir jie to nedarys.
Į apskaitą įrašiau skaičius iš PVM SF (neteisingus). Kokia man atsakomybė?

Loreta13
31050
#651913 2009-05-11 19:33 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-16

wirgina rašė:

Kokio įstatymo 13 straipsnis?

Ogi šio "LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS" :))
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331944

Loreta13
31050
#651915 2009-05-11 19:41 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-16

Lora27 rašė:

Kaip šiuo atveju turiu pasielgti? Direktorius nenori važiuoti pas juos. Sako, kad ten kažkas su programa negerai: tipo neleidžia pataisyti ir jie to nedarys.
Į apskaitą įrašiau skaičius iš PVM SF (neteisingus). Kokia man atsakomybė?

O nebandėte paskambint, kad pora skaičiukų pataisyt smile
Juk PVM s/f galima taisyt.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000057236&tree_id=1000001027

Lora27
530
#651918 2009-05-11 19:52 Lora27
Nepagalvojau apie tai smile . Ačiū Loreta13. Ryt skambinsiu.

wirgina
5916
#652152 2009-05-12 11:50 wirgina
..........

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

naujokyte
885
#654715 2009-05-18 16:22 naujokyte
Nebemoku numeruoti sąskaitų. Viskas ėjo chronologine tvarka iki sąskaitos NR1679, o paskui pradėjau rašyti 1770, kaip sakant 90 sąskaitų i priekį peršokau. Kaip praspręsti dabar viską? Pažymą parašyti, ar vėl persimesti į kitus skaičius?
90 sąskaitų išrašyčiau tik per pusmetį....


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR