dailia
1
#1413972 2019-05-23 09:10 dailia

Girele rašė:friolita rašė:Aha, taisysiu kaip sakot. O tada dar toks klausimas - jei nario mokesčių sąnaudos neviršys, tai balanse D dalyje suma - nario mokesčiai didės pastoviai?, o C dalis visada bus 0?


Narių mokesčiai apskaitomi ne kapitalo (asociacijose nėra dalininkų kapitalo), bet finansavimo dalyje.


Dar panašus klausimas. steigiant asociaciją buvo steigėjų įnašai, kaip juos apskaityti? Kaip eilinius narių įnašus? Galima panaudoti veiklai ir gali nutikti toks variantas, kad viskas panaudota, likutyje 0?

Girele
9664
#1413977 2019-05-23 09:50 Girele

dailia rašė:


Dar panašus klausimas. steigiant asociaciją buvo steigėjų įnašai, kaip juos apskaityti? Kaip eilinius narių įnašus? Galima panaudoti veiklai ir gali nutikti toks variantas, kad viskas panaudota, likutyje 0?


Kartoju atsakymą dar kartą: "Narių mokesčiai apskaitomi ne kapitalo (asociacijose nėra dalininkų kapitalo), bet finansavimo dalyje."
Vadinasi ir apskaita tvarkoma atitinkami kaip finansavimas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

dzine
142
#1414374 2019-06-07 02:18 dzine
Klausimas - ar gali ne pelno siekianti įstaiga nurašyti gautą finansavimą pastato rekonstrukcijai (rekonstrukciją jau pilnai įgyvendinta) į sanaudas, ar būtina tą sumą nudėvėti per tam tikrą laiko tarpą?Pats pastatas kultūros paveldas ir nedėvimas,o dėl rekonstrukcijos išliko klausimas.Jei būtume viešojo sektoriaus subjektas viskas kaip ir aišku, iškart į sąnaudas, o všį blaško truputėli apibrėžimas,kad reiktų nurašinėti,jei rekonstrukcija didina įsigijimo savikaina(pastatas akcininko turtinis įnašas, priklauso všį nuosavybės teise). Kaip patartumėte elgtis?

Girele
9664
#1414381 2019-06-07 09:38 Girele

dzine rašė:


Klausimas - ar gali ne pelno siekianti įstaiga nurašyti gautą finansavimą pastato rekonstrukcijai (rekonstrukciją jau pilnai įgyvendinta) į sanaudas, ar būtina tą sumą nudėvėti per tam tikrą laiko tarpą?Pats pastatas kultūros paveldas ir nedėvimas,o dėl rekonstrukcijos išliko klausimas.Jei būtume viešojo sektoriaus subjektas viskas kaip ir aišku, iškart į sąnaudas, o všį blaško truputėli apibrėžimas,kad reiktų nurašinėti,jei rekonstrukcija didina įsigijimo savikaina(pastatas akcininko turtinis įnašas, priklauso všį nuosavybės teise). Kaip patartumėte elgtis?


Privalote vadovautis pelno nesiekiančių įstaigų apskaitos taisyklėmis - žr. pagal laikotarpį iki 2019 ar nuo 2019 m.
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/pelno-nesiekianci-subjekt-taisykl-s/

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

dzine
142
#1414404 2019-06-07 12:58 dzine
Labai ačiū!


jurgita12
43
#1414554 2019-06-11 22:39 jurgita12
Sveiki, visai susipainiojau kaip užpildyti asociacijos PLN204N.
Tarkim supaprastintai FA yra tokie skaičiai:
Pajamos už suteiktas paslaugas -10000Eur;
Finansavimo pajamos - 200 Eur;
Suteiktų paslaugų savikaina - 8000 Eur (visos ūkinės komercinės veiklos pajamoms uždirbti);
Kitos sąnaudos - 1000Eur (ten yra komandiruotės sąnaudos, domenai, nario mokestis tarptautinėje organizacijoje, knygos, buhalterinės paslaugos, banko mokesčiai. Viskas niekaip tiesiogiai su ūkine komercine veikla nesusiję).
FA išeina 1200 Eur pelnas.

Ar teisingai galvoju, kad PLN204N deklaracijoje turėtų atsidurti 10000 Eur pajamos ir 8000Eur sąnaudos?
Bet tuomet FA esantis 1200 Eur pelnas nesutampa su PLN204N esančiu 2000 Eur pelnu. Ar šie skaičiai gali skirtis?

Gita1
8089
#1414558 2019-06-12 07:38 Gita1
Į PLN rašosi tik komercinės pajamos ir joms priskiriamos sąnaudos.


jurgita12
43
#1414562 2019-06-12 09:07 jurgita12

Gita1 rašė:


Į PLN rašosi tik komercinės pajamos ir joms priskiriamos sąnaudos.
Labai ačiū už atsakymą.
Va šita vieta man ir yra nelabai aiški "su jomis susijusios sąnaudos". Kaip tas sąnaudas traktuoti?
Ar tos su jomis susijusios sąnaudos bus visos patirtos sąnaudos, kurios buvo apmokėtos iš komercinių lėšų (seminaro pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, kurios niekaip su seminaro organizavimu nesusijusios, pvz., kokia komandiruotė, kuri jokių komercinių pajamų neuždirba, tiesiog atstovavimas asociacijos narių suvažiavime)?
Ar su jomis susijusiomis sąnaudomis traktuoti seminaro savikaina, kur apmokėta iš komercinių lėšų (salės nuoma, kava, dalijamoji medžiaga, lektorių atlygis)?

Gita1
8089
#1414566 2019-06-12 10:01 Gita1
O jūs buhalterė?
"Su jomis susijusios" reiškia tiesioginės.. pvz darot seminarą iš kurio gausit pajamų - uždirbsit, tai viskas kas yra skirta tiesiogiai seminarui organizuoti (mokėsit pagrįsti, įrodyti, kad tai seminaro sąnaudos) bus su juo susijusios, reiškia eis į pln.. .
Komandiruotė konkrečiu atveju neuždirba pajamų, tai ir sąnaudos, visos susijusios su komandiruote nebus komercinės..

jurgita12
43
#1414579 2019-06-12 14:13 jurgita12

Gita1 rašė:


O jūs buhalterė?
"Su jomis susijusios" reiškia tiesioginės.. pvz darot seminarą iš kurio gausit pajamų - uždirbsit, tai viskas kas yra skirta tiesiogiai seminarui organizuoti (mokėsit pagrįsti, įrodyti, kad tai seminaro sąnaudos) bus su juo susijusios, reiškia eis į pln.. .
Komandiruotė konkrečiu atveju neuždirba pajamų, tai ir sąnaudos, visos susijusios su komandiruote nebus komercinės..Ačiū už atsakymą.


Gita1
8089
#1414728 2019-06-17 20:28 Gita1
Ar teisingai mąstau.
Pagal naujas taisykles 105 punktą nario mokestis, jeigu jis pagal įstatus turi būti renkamas, registruojamas pradžioj kaip gautas. Ar tokios korespondencijos būtų teisingos:
Užregistruojam gautinus nario mokesčius D 2112 K 343
Kai narys susimoka D 232 K 343 ir iškart D 343 K 2112.
Kai panaudojam D 343 K 51?

Jeigu narys sumoka už einamuosius metus, kai dar neparodyti gautini nario mokesčiai rodyti tik D 232 K 343?

Ačiū.

Buhalter4
5
#1417232 2019-09-22 13:21 Buhalter4
Laba

Mane glumina medžiotojų asocoaijos pajamos. Gal kas patarsite - prie kokių tipo pajamų priskirti - veterinarijos išmokas už užkastus šernus? Už sumedžiotus žvėris pervestas nustatyto dydžio atlygis kaip už trofėjų? Čia jos lygu komercinėms pajamoms? Prašau, pasidalinkite savo įžvalgomis. Ačiū

Gita1
8089
#1417253 2019-09-23 20:11 Gita1
pas mane kitokios sritys, tai tik pamąstymas bus, kad jeigu tokiems dalykams jūs rašot sąskaitą faktūrą, tai komercinės pajamos, jeigu tai yra pagal kažkokias sutartis gaunami pinigai, tai gal tai dotacija ar sąnaudų kompensavimas.. reiktų grynai toj srity dirbančio buhalterio, nes specifinės sritys visad turi savo vingrybes..

jolitukasbag
39
#1417650 2019-10-09 12:42 jolitukasbag
Laba diena, Kadangi buhalterijos asociacijų nevedus, tai man čia kažkoks blynas išeis tikėkimės ar sudegęs ar nesudegęs bet tikiuosi išeis. smile Todėl labai prašau patyrusių buhalterių žinių. Kai buvo įkurta asiciacija, visus steigimosi dokumentus, kaip notaro atlygį, įstatų daryma, duomenų įregistravimus registruose mokėjo asociacijos narys ir sąskaitos buvo išrašomos jo vardu, išskyrus antspaudo darymą. Ar traukiamos į apskaitą šios įkūrimo išlaidos, nors nėra išrašytos asociacijos vardu? Nes matau kad jis sau persivedęs už šias išlaidas.

MantasMa
213
#1417651 2019-10-09 12:57 MantasMa

jolitukasbag rašė:


Laba diena, Kadangi buhalterijos asociacijų nevedus, tai man čia kažkoks blynas išeis tikėkimės ar sudegęs ar nesudegęs bet tikiuosi išeis. smile Todėl labai prašau patyrusių buhalterių žinių. Kai buvo įkurta asiciacija, visus steigimosi dokumentus, kaip notaro atlygį, įstatų daryma, duomenų įregistravimus registruose mokėjo asociacijos narys ir sąskaitos buvo išrašomos jo vardu, išskyrus antspaudo darymą. Ar traukiamos į apskaitą šios įkūrimo išlaidos, nors nėra išrašytos asociacijos vardu? Nes matau kad jis sau persivedęs už šias išlaidas.


www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/asr
5 straipsnis. Asociacijos steigimo sutartis

1. Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);

2) steigiamos asociacijos pavadinimas;

3) steigimo sutarties sudarymo data;

4) steigiamos asociacijos buveinė.

2. Asociacijos steigimo sutartyje taip pat gali būti nurodyta:

1) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;

2) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;

3) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;

4) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;

5) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;

6) kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.


jolitukasbag
39
#1417670 2019-10-10 10:14 jolitukasbag
Ačiū bandysiu ieškoti sutarties ir paskaitinėsiu.

jolitukasbag
39
#1418034 2019-10-29 15:29 jolitukasbag
Laba diena, susidūriau su problema. Prašau ekspertų pagalbos. Asociacija jokia veikla neužsiėmė. Gaudavo iš VMi pinigėlius ir kelis įnašus iš narių. Iš jų buvo mokama už nuomą. Tai dabar skaitinėju asociacijos prie sąskaitų plano paaiškinimus ir man iškilo klausimas kaip daryti su tų pinigėlių panaudojimu, t.y. kai gaudavo iš vmi dėdavauį K 3424 kitas finansavimas ir nario mokestis dėdavau į K3423. Nuomos išlaidas į D6114 sąskaitas. Dabar ar nereikia metų gale pavaizduoti kad tuos nario mokesčius ir finansavimus mes panaudojome sumokėti už nuomą ir asociacijos atstovui išlaidas padengėme, gal reikia daryti įrašą D 3423 K644 (visų išmokėtų išlaidų suma)? Niekad nevedus asociacijos tai reikia labai Jūsų pagalbos.

Gita1
8089
#1418036 2019-10-29 15:37 Gita1
Kad panaudojote parodyti reikia, bet 644? gal 2004 metų įsakymą žiūrit? reikia atsinaujinti..

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr

jolitukasbag
39
#1418037 2019-10-29 15:51 jolitukasbag
Taip žiūriu į 2004 metų. Parsisiunčiau naują tai dabar visai pasimečiau, tai kaip daryti?
Gaunu s/f už nuoma, darau įrašą D6116 K4152, Apmoku D 4152 K231, O paskui kaip ? Gal D3423 K6116? Kaip darote Jūs?

jolitukasbag
39
#1418040 2019-10-29 16:03 jolitukasbag
Nuo kurių metų reikia pateikti finansines asociacijų į registrų centrą? Nes pas mane visiškai niekas neteikta.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
LIETAUS MIESTAS, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žvejų g. 9
2015 - 2021 2018 - 2022
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos filialas - Muitinės muziejus - -
Nojasta, UAB
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 120-15
2017 - 2018 2018 - 2022
Daugiabučio namo savininkų bendrija Nemuno lankos
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Kranto g. 2-12
- 2018 - 2022
Kauno psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga - -
M&L Baltija, MB
Alytaus r. sav. Punios k. Vilniaus g. 7
2015 - 2021 2018 - 2018
Sadega, UAB - -
Aurea Ignita, MB
Kauno r. sav. Ringaudų sen. Karkiškių k. Tiesioji g. 5
2020 - 2021 2020 - 2021
Nacionalinė alopecijos asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 105-73
2015 - 2021 -
R. Jonaitienės IĮ
Skuodo r. sav. Vižančių k.
- 2018 - 2021
OK Logistika, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Parko g. 22-78
2015 - 2019 2018 - 2021
Prienų pensionato Specialiosios Olimpiados klubas - -
TOPIMEKSAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 11
2015 - 2021 2018 - 2022
Stiksas, IĮ
Joniškio r. sav. Joniškio m. Vilniaus g. 62A
- 2018 - 2022
R. Širvinsko Privati Įmonė "Mediras"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. I. Kanto al. 6-6
- 2020 - 2020