Individualios įmonės mokesčiai

Tininga Tininga 50021
2018-03-07 14:55 Tininga

ausyte rašė:
IĮ savininkui mokami dienpinigiai 100 proc. padidinta norma, tai jie bus bet kokiu atveju neapmokestinami?
Nebus.
S
sarriux 9
2 2018-03-15 14:22 sarriux
Sveiki,

Galbūt kam aktuali informacija: Mano paklausimas į VMI, bei VMI oficialus atsakymas.

Paklausimas:

Pasikeitus VSD įstatymui, VSD įmokų bazę sudaro 50% nuo individualios įmonės savininko reikmėms per metus išsiimtos sumos, kuri VMI deklaruojama kaip su darbo santykiais susijusios individualios įmonės savininko pajamos (pagal SODROS duomenis).

Tarkim per metus savininkas išsimoka 4800 EUR su darbo santykiais susijusią sumą (po 400 EUR kas mėnesį), SODRAI yra deklaruojama 2400 EUR suma, nuo kurios yra sumokamas VSD (SODRA nurodė, kad SODRAI SAV pranešimuose reikia deklaruoti tik 50% išsiimtos sumos, nuo kurios mokamas VSD).

Klausimas būtų toks: Teikiant deklaracijas 2019 metais, kokiais kodais FR0471 bei GPM deklaracijose reikės nurodyti VSD neapmokestintą išsiimtų lėšų dalį? Ar VSD neapmokestinta su darbo santykiais susijusių pajamų dalis yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai? Jeigu leidžiami, kaip juos reikės nurodyti PLN deklaracijoje?

Atsakymas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), atsakydama į Jūsų paklausimą, paaiškina:
Dėl gyventojų pajamų mokesčio.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 34 dalies nuostatomis, pajamų mokesčio tikslu su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma individualios įmonės (toliau – IĮ) savininko iš IĮ asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimta suma, kuri deklaruojama 02 pajamų rūšies kodu. Tokioms pajamoms priskiriama suma neturi viršyti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos, t. y. 28 vidutinio darbo užmokesčio (toliau - VDU) dydžio sumos: 2018 m. – 22643,60 Eur (2017 m. – 20753,60 Eur).
Pagal VSDĮ 10 str. 3 dalies nuostatas nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinta VSD įmokų skaičiavimo bazė, t.y. IĮ savininko VSD įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. IĮ savininko išsiimamos asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodu).
Pažymėtina, kad nuostatos, susijusios su IĮ savininko išsiimtų lėšų priskyrimu pajamų rūšims, jų deklaravimu bei apmokestinimu nuo 2018-01-01 nepasikeitė.
Vadinasi, jeigu IĮ savininkas per 2018 metus faktiškai išsiimtą 4800 (400 Eur x 12 mėn.) sumą priskiria su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tai šią sumą turi deklaruoti VMI iki 2019-02-15 teikiamoje Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje GPM312 formoje 02 kodu. Tokiu atveju VSD įmokos bus skaičiuojamos nuo 50 proc. deklaruotos sumos, t.y. nuo 2400 Eur.
Dėl leidžiamų atskaitymų.
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatas leidžiamais atskaitymais yra laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama IĮ savininko asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų suma, nuo kurios pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko VSD įmokos.
Vadovaujantis VSDĮ 10 str. 3 dalies nuostatomis nuo 2018-01-01 d. MB nario socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. IĮ savininko išsiimamos asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 kodu).
Kiekvieną mėnesį įmonė savo pasirinkimu VSD įmokas gali skaičiuoti ir nuo didesnių sumų, priskirtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, tačiau bendra už metus suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos turi būti ne didesnė kaip 28 VDU (22643,60 Eur).
Paklausime nurodytu atveju, jeigu IĮ savininkas visą asmeniniams poreikiams išsiimtų pajamų 4800 Eur sumą savo pasirinkimu priskiria su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (deklaruojamoms 02 kodu) ir nuo pusės šios sumos (t.y. nuo 2400 Eur) VSDĮ nustatyta tvarka apskaičiuoja ir sumoka VSD įmokas, tai tik 2400 Eur suma yra priskiriama leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str. 1 dalis), o likusi, pagal VSDĮ nuostatas neapmokestinta pajamų dalis (t.y. 2400 Eur) priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.
Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite paskambinę telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

V
virbuh 8129
2018-03-15 14:39 virbuh
Dabar gal matyt bus galutinis atsakymas. sarriux Ačiū kad dalinatės.
2018-03-15 14:40 Vovieruska
Labai ačiū
S
sarriux 9
2018-03-15 19:51 sarriux
Liko tik vienas neatsakytas klausimas, dėl kurio jau nekyla rankos rašyti į VMI, tai gal kas iš patyrusių buhalterių galėtų pakomentuoti?

Kadangi su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neapmokestinta VSD, yra priskiriama neleidžiamiems atskaitymams, išsimokant 4800 EUR per metus su darbo santykiais susijusių pajamų, 2400 EUR iš jų yra priskiriami neleidžiamiems atskaitymams.

2018 metais išsimokėjus VISĄ 2017 metais uždirbtą pelną, ir pildant 2018 metų balansinę ataskaitą, gausis 2400 EUR skirtumas (VSD neapmokestinta ir 02 kodu deklaruota sumos dalis) TURTO, bei NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ grafose Balansinėje ataskaitoje. Mano manymu ši neapmokestinta VSD suma oficialiai yra deklaruojama 02 kodu, bet neoficialiai turi būti skaičiuojama kaip 27 kodu išmokėta išmoka iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno. Išsimokant 2017 metų pelną, išmokamą pelną reikėtų mažinti 2400 EUR suma, kad balansinėje ataskaitoje nebūtų nesutapimų.

Gal galėtumėte pakomentuoti mano svarstymus?


sarriux rašė:
Sveiki,

Galbūt kam aktuali informacija: Mano paklausimas į VMI, bei VMI oficialus atsakymas.

Paklausimas:

Pasikeitus VSD įstatymui, VSD įmokų bazę sudaro 50% nuo individualios įmonės savininko reikmėms per metus išsiimtos sumos, kuri VMI deklaruojama kaip su darbo santykiais susijusios individualios įmonės savininko pajamos (pagal SODROS duomenis).

Tarkim per metus savininkas išsimoka 4800 EUR su darbo santykiais susijusią sumą (po 400 EUR kas mėnesį), SODRAI yra deklaruojama 2400 EUR suma, nuo kurios yra sumokamas VSD (SODRA nurodė, kad SODRAI SAV pranešimuose reikia deklaruoti tik 50% išsiimtos sumos, nuo kurios mokamas VSD).

Klausimas būtų toks: Teikiant deklaracijas 2019 metais, kokiais kodais FR0471 bei GPM deklaracijose reikės nurodyti VSD neapmokestintą išsiimtų lėšų dalį? Ar VSD neapmokestinta su darbo santykiais susijusių pajamų dalis yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai? Jeigu leidžiami, kaip juos reikės nurodyti PLN deklaracijoje?

Atsakymas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), atsakydama į Jūsų paklausimą, paaiškina:
Dėl gyventojų pajamų mokesčio.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 34 dalies nuostatomis, pajamų mokesčio tikslu su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma individualios įmonės (toliau – IĮ) savininko iš IĮ asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimta suma, kuri deklaruojama 02 pajamų rūšies kodu. Tokioms pajamoms priskiriama suma neturi viršyti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos, t. y. 28 vidutinio darbo užmokesčio (toliau - VDU) dydžio sumos: 2018 m. – 22643,60 Eur (2017 m. – 20753,60 Eur).
Pagal VSDĮ 10 str. 3 dalies nuostatas nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinta VSD įmokų skaičiavimo bazė, t.y. IĮ savininko VSD įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. IĮ savininko išsiimamos asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodu).
Pažymėtina, kad nuostatos, susijusios su IĮ savininko išsiimtų lėšų priskyrimu pajamų rūšims, jų deklaravimu bei apmokestinimu nuo 2018-01-01 nepasikeitė.
Vadinasi, jeigu IĮ savininkas per 2018 metus faktiškai išsiimtą 4800 (400 Eur x 12 mėn.) sumą priskiria su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tai šią sumą turi deklaruoti VMI iki 2019-02-15 teikiamoje Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje GPM312 formoje 02 kodu. Tokiu atveju VSD įmokos bus skaičiuojamos nuo 50 proc. deklaruotos sumos, t.y. nuo 2400 Eur.
Dėl leidžiamų atskaitymų.
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatas leidžiamais atskaitymais yra laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama IĮ savininko asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų suma, nuo kurios pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos IĮ savininko VSD įmokos.
Vadovaujantis VSDĮ 10 str. 3 dalies nuostatomis nuo 2018-01-01 d. MB nario socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. IĮ savininko išsiimamos asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 kodu).
Kiekvieną mėnesį įmonė savo pasirinkimu VSD įmokas gali skaičiuoti ir nuo didesnių sumų, priskirtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, tačiau bendra už metus suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos turi būti ne didesnė kaip 28 VDU (22643,60 Eur).
Paklausime nurodytu atveju, jeigu IĮ savininkas visą asmeniniams poreikiams išsiimtų pajamų 4800 Eur sumą savo pasirinkimu priskiria su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (deklaruojamoms 02 kodu) ir nuo pusės šios sumos (t.y. nuo 2400 Eur) VSDĮ nustatyta tvarka apskaičiuoja ir sumoka VSD įmokas, tai tik 2400 Eur suma yra priskiriama leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str. 1 dalis), o likusi, pagal VSDĮ nuostatas neapmokestinta pajamų dalis (t.y. 2400 Eur) priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.
Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite paskambinę telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.V
virbuh 8129
2018-03-15 20:36 virbuh

rašė: Gal galėtumėte pakomentuoti mano svarstymus?

Gerai galvojate, tai išmoka iš pelno, kaip pelno išsimokėjimas.
G
gintareb 84
2018-03-16 12:14 gintareb
Sveiki, iškilo klausimas ką daryti su IĮ kasos likučiu . Jis yra nuo 2016 m., suma apie 40000 e, kaip tą likutį apmokestinti, kad kasa išsinulintų?
V
virbuh 8129
2018-03-16 12:37 virbuh

gintareb rašė:
Sveiki, iškilo klausimas ką daryti su IĮ kasos likučiu . Jis yra nuo 2016 m., suma apie 40000 e, kaip tą likutį apmokestinti, kad kasa išsinulintų?

Neškit į banką, arba išmokėkit IĮ savininkui kaip pelną. Susimokės GPM jis pats.
Aviete Aviete 242
2018-03-16 12:37 Aviete
15 proc. nuo sumos reiks pravesti į VMI sąskaitą iki 2019.05.01 ir pinigai vadovo kišenėje....legaliai.
G
gintareb 84
2018-03-22 14:27 gintareb

virbuh rašė:

gintareb rašė:
Sveiki, iškilo klausimas ką daryti su IĮ kasos likučiu . Jis yra nuo 2016 m., suma apie 40000 e, kaip tą likutį apmokestinti, kad kasa išsinulintų?

Neškit į banką, arba išmokėkit IĮ savininkui kaip pelną. Susimokės GPM jis pats.

paskaičiavau šių metų pelną ir jo nėra, yra nemažas nuostolis. Ar kaip nors įmanoma tą kasos likutį minusuoti, o pelną mokėti nuo to kas lieka(kasos likutis-2017 m nuostolis)? jei įmanoma, tai kaip tai padaryti?
D
Dargana 108
2018-03-22 15:05 Dargana
Tai iš kur tas likutis kasoje, jeigu nuostolingai dirbate? Iš ankstesnių metų? Tai ankstesnių metų pelną išmokėkite.
G
gintareb 84
2018-03-22 15:06 gintareb

Dargana rašė:
Tai iš kur tas likutis kasoje, jeigu nuostolingai dirbate? Iš ankstesnių metų? Tai ankstesnių metų pelną išmokėkite.

taip, iš ankstesnių metų.
ara ara 1447
2018-03-22 15:19 ara

Aviete rašė:
15 proc. nuo sumos reiks pravesti į VMI sąskaitą iki 2019.05.01 ir pinigai vadovo kišenėje....legaliai.

Tik nepamirškit, kad ta suma taip pat savininko pajamos (kitais metais deklaruojat) ir 15 proc. GPM
ausyte ausyte 5281
2018-03-23 10:18 ausyte
sveiki,
jeigu iį savininkas išsimoka 800eur kas mėnesį, sodrai dekl. 400 eur.taip? Tai jam pvz visos pašalpos, pensija ir pan. skaičiuosis nuo 800 ar nuo 400 EUR?
Petronele Petronele 18325
2018-03-23 10:36 Petronele

ausyte rašė:
sveiki,
jeigu iį savininkas išsimoka 800eur kas mėnesį, sodrai dekl. 400 eur.taip? Tai jam pvz visos pašalpos, pensija ir pan. skaičiuosis nuo 800 ar nuo 400 EUR?

Nuo 400
G
gintareb 84
2018-04-26 11:32 gintareb
Sveiki patyrę buhalteriai, gal galėtumėt patarti? IĮ savininkas dirba kitoje įmonėje ir kas mėnesį išsimoka savo įmonėje MMA, už 2017metus gavosi nemenka VSD ir PSD sumelė, kai pateikėme PLN204. Ar sodra neturėtų VSD skaičiuoti nuo pusės pateiktos sumos? Kaip ten yra su tais SAV pranešimais, mes jų neteikiame ir sodra nereikalauja,o gal todėl ir yra tokia didžiulė VSD suma paskaičiuota? Ir kitas klausimas, juk nebūtinai IĮ savininakas turi sau iššsimokėti algą, juolab, kad turi DS kitoje įmonėje? tuomet ir tų VSD neliktų? arba gal galima kas mėnesį mokėti mokesčius nuo MMA, jei iššimokėtų algą?
V
virbuh 8129
2018-04-26 11:47 virbuh

gintareb rašė:
Sveiki patyrę buhalteriai, gal galėtumėt patarti? IĮ savininkas dirba kitoje įmonėje ir kas mėnesį išsimoka savo įmonėje MMA, už 2017metus gavosi nemenka VSD ir PSD sumelė, kai pateikėme PLN204. Ar sodra neturėtų VSD skaičiuoti nuo pusės pateiktos sumos? Kaip ten yra su tais SAV pranešimais, mes jų neteikiame ir sodra nereikalauja,o gal todėl ir yra tokia didžiulė VSD suma paskaičiuota? Ir kitas klausimas, juk nebūtinai IĮ savininakas turi sau iššsimokėti algą, juolab, kad turi DS kitoje įmonėje? tuomet ir tų VSD neliktų? arba gal galima kas mėnesį mokėti mokesčius nuo MMA, jei iššimokėtų algą?

Jūs klausiate apie 2017 metus? kokiu kodu į VMI deklaravote FR471 tas išmokas 02 kodu? Jei buvo 02 kodas, tai nuo jų mokate VSD ir PSD, Į sodrą SAV pateiksite dabar nuo gegužės 1d iki 10 dienos, pagal mėnesius.
Jei apie 2018m klausiate, tai paskaitinėkit, yra išdiskutuota, galit tik pelną mokėtis(ne 02 kodas)
G
gintareb 84
2018-04-26 11:53 gintareb

virbuh rašė:

gintareb rašė:
Sveiki patyrę buhalteriai, gal galėtumėt patarti? IĮ savininkas dirba kitoje įmonėje ir kas mėnesį išsimoka savo įmonėje MMA, už 2017metus gavosi nemenka VSD ir PSD sumelė, kai pateikėme PLN204. Ar sodra neturėtų VSD skaičiuoti nuo pusės pateiktos sumos? Kaip ten yra su tais SAV pranešimais, mes jų neteikiame ir sodra nereikalauja,o gal todėl ir yra tokia didžiulė VSD suma paskaičiuota? Ir kitas klausimas, juk nebūtinai IĮ savininakas turi sau iššsimokėti algą, juolab, kad turi DS kitoje įmonėje? tuomet ir tų VSD neliktų? arba gal galima kas mėnesį mokėti mokesčius nuo MMA, jei iššimokėtų algą?

Jūs klausiate apie 2017 metus? kokiu kodu į VMI deklaravote FR471 tas išmokas 02 kodu? Jei buvo 02 kodas, tai nuo jų mokate VSD ir PSD, Į sodrą SAV pateiksite dabar nuo gegužės 1d iki 10 dienos, pagal mėnesius.
Jei apie 2018m klausiate, tai paskaitinėkit, yra išdiskutuota, galit tik pelną mokėtis(ne 02 kodas)

taip už 2017 metus, 02 kodu formoje 0471. o tai kodėl kažin prieš tai dirbusi buhalterė neteikdavo SAV pranešimų, jie yra privalomi kaip suprantu? už 2017 metus savininkui sodrai (VSD ir PSD) ir vmi (GPM) susimokėti gaunasi beveik 3500eurų, baisi suma... o šie mokesčiai bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?
G
gintareb 84
2018-04-26 11:57 gintareb

Jei apie 2018m klausiate, tai paskaitinėkit, yra išdiskutuota, galit tik pelną mokėtis(ne 02 kodas)
[/quote]

tai kaip suprantu, galiu kiekvieną mėnesį algos nemokėti? tuomet gautųsi mažiau mokesčių už 2018 metus, tik GPM susimokėtų? o galima vieną mėnesį mokėti,kitą ne/ ar jei jau pradėjai mokėti, tai visus metus ir mokėti kas mėnesį? aš kai pradedu skaityti informaciją, visai pasimetu...
V
virbuh 8129
2018-04-26 11:58 virbuh

rašė: taip už 2017 metus, 02 kodu formoje 0471. o tai kodėl kažin prieš tai dirbusi buhalterė neteikdavo SAV pranešimų, jie yra privalomi kaip suprantu? už 2017 metus savininkui sodrai (VSD ir PSD) ir vmi (GPM) susimokėti gaunasi beveik 3500eurų, baisi suma... o šie mokesčiai bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Iki šių metų, jei mokėjo tik MMA, SAV kas mėn teikti neprivaloma buvo, tik metinę galima buvo pateikti.
VSD ir PSD moka įmonė, ir tai yra 2017 metų leidžiami atskaitymai.
GPM turi susimokėti pats
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui