Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

A
aqvile 349
2018-04-11 15:52 aqvile

Girele rašė:

aqvile rašė:
Laba diena,

aš vėl dėl atostogų rezervo, nes nesuprantu..

Likutis metų pradžiai D228 K695 (100)
Reikia registruoti, kiek sukaupta pirmam ketvirčiui pasibaigus. Sakykim padidėja 50. Tai bus D87 K695 D228 K70 ir rašytis tik tas 50? O tas kas sukaupta buvo metų pradžiai, jau neis niekada per 7 ir 8 klases?
Eina atostogų D695 K692 D42(2) K 228.
O jei sumažės atostogų rezervas po 2 ketvirčio? Tada turėčiau atstatyti atostogų rezervą (priskaičiuotą pirmą ketvirtį) atvirkštiniu įrašu ir per naujo sukaupti mažesnę sumą?
O jei kaupiasi iš spec. lėšų, tai nebus to antrinio įrašo kaupiant? Ir nesirodys 228 klasėj?

Ačiū..

O pas jus apskaitos politikoje (vadove) numatyta,kad rezervus formuoti kas ketvirtį?
Pas mus - tik metų pabaigai.

"ne rečiau kaip kartą per metus" tikriausiai ir leidžia kartą per metus formuoti, ane?..
O tada sakykim 228 rodysis tai, kas buvo sukaupta sausio pirmai, nebent ėjo atostogų ir mažėjo?
Girele Girele 9676
2018-04-11 16:01 Girele

aqvile rašė:

"ne rečiau kaip kartą per metus" tikriausiai ir leidžia kartą per metus formuoti, ane?..
O tada sakykim 228 rodysis tai, kas buvo sukaupta sausio pirmai, nebent ėjo atostogų ir mažėjo?

Visus metus ir 228 ir 695 rodote tai, kas buvo sausio 1d., o koreguojate tik gruodžio 31d.
A
aqvile 349
2018-04-11 16:04 aqvile

Girele rašė:

aqvile rašė:

"ne rečiau kaip kartą per metus" tikriausiai ir leidžia kartą per metus formuoti, ane?..
O tada sakykim 228 rodysis tai, kas buvo sukaupta sausio pirmai, nebent ėjo atostogų ir mažėjo?

Visus metus ir 228 ir 695 rodote tai, kas buvo sausio 1d., o koreguojate tik gruodžio 31d.

Ir net jei eina atostogų, šitų neliečiu?
Girele Girele 9676
1 2018-04-11 16:30 Girele

aqvile rašė:

Ir net jei eina atostogų, šitų neliečiu?

Jei kaupinių apskaita - kartą metuose - tada NELIEČIATE.
Jei skaičiuotumėte kas mėnesį - tada - arba programa turi automatiškai formuoti, arba reiktų ranka persiskaičiuoti pagal kiekvieno mėnesio pabaigoje sukauptų atostogų dienas.
A
aqvile 349
2018-04-11 16:34 aqvile

Girele rašė:

aqvile rašė:

Ir net jei eina atostogų, šitų neliečiu?

Jei kaupinių apskaita - kartą metuose - tada NELIEČIATE.
Jei skaičiuotumėte kas mėnesį - tada - arba programa turi automatiškai formuoti, arba reiktų ranka persiskaičiuoti pagal kiekvieno mėnesio pabaigoje sukauptų atostogų dienas.

Labai ačiū!
2018-04-13 10:40 ramunita
Laba diena,
gal galėtumėte užpildyti anketą. Būsiu labai dėkinga. Anketa susijusi su VSS apskaita
apklausa.lt/f/finansavimo-sumu-apkskaita-z...
A
aqvile 349
2018-04-24 11:41 aqvile
Sveiki,

ar privalo apsakitininkas kur nors pasirašinėt? jei pvz. pareigybėje nenurodysiu, kad jis turi pasirašyt ką nors.
Girele Girele 9676
2018-04-24 14:05 Girele

aqvile rašė:
Sveiki,

ar privalo apsakitininkas kur nors pasirašinėt? jei pvz. pareigybėje nenurodysiu, kad jis turi pasirašyt ką nors.


BAĮ "13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai:1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:
(...) 6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos."
Vadinasi - jei apskaitininkas surašo apskaitos dokumentą - jis ir privalo pasirašyti.

ir "14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas: 1. Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu.
2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui."
A
aqvile 349
2018-04-24 14:18 aqvile

Girele rašė:


Šitą suprantu..
Bet pavyzdžiui, jei apskatininkas turi atžymėt programoj kad pvz. sumokėtas mokestis. Tai kažkaip traukt iš programos nėra ką, netikslinga. Ar tada reiktų taisyt jo pareigybės aprašymą, kad būtų ..... Na, trumpai tariant pas mane tokia situacija, kad būtų geriau, jog apskaitininkas nieko nepasirašinėtų. Bet tada nesu tikra, ar jo pareigybėje įrašius 'suveda duomenis' būtų tinkama..
Girele Girele 9676
2018-04-24 15:28 Girele

aqvile rašė:
Šitą suprantu..
Bet pavyzdžiui, jei apskatininkas turi atžymėt programoj kad pvz. sumokėtas mokestis. Tai kažkaip traukt iš programos nėra ką, netikslinga. Ar tada reiktų taisyt jo pareigybės aprašymą, kad būtų ..... Na, trumpai tariant pas mane tokia situacija, kad būtų geriau, jog apskaitininkas nieko nepasirašinėtų. Bet tada nesu tikra, ar jo pareigybėje įrašius 'suveda duomenis' būtų tinkama..

Tai jūs pirmiausiai ir turite apsispręsti - ką dirba apskaitininkas ir kokia jo atsakomybė. Jis gali niekur nepasirašinėti - ant registrų jūs pasirašykite ir būsite už viską atsakinga. Tik - ar tai protinga?
Jei kabama apie REGISTRUS, ir yra numatytas jų atspausdinimas - tai apskaitininkas ir gali pasirašyti ant to registro, kurio duomenis suvedė pvz. per mėnesį ar metus.
A
aqvile 349
2018-04-24 15:56 aqvile

Girele rašė:Apskaitininkas ir buhalteris tas pats asmuo. Pagal pareigybes, nežinau net ką apskaitininkui įrašyt, nes reikia viską programa programa programa vest. O programos vieta viena. Jei dirbtų atskiri asmenys - nu nežinau.. Galvoju sujungt į vieną vietą.
Girele Girele 9676
1 2018-04-24 16:24 Girele

aqvile rašė:

Apskaitininkas ir buhalteris tas pats asmuo. Pagal pareigybes, nežinau net ką apskaitininkui įrašyt, nes reikia viską programa programa programa vest. O programos vieta viena. Jei dirbtų atskiri asmenys - nu nežinau.. Galvoju sujungt į vieną vietą.

Susijunkit. Mes pasinaudojom proga ir pernai nuo 02.01 susijungėm.
A
aqvile 349
2018-07-02 16:38 aqvile
Sveiki,
jei darbuotojas dirbo vienose pareigose, o laikinai dar priėmė ir kitoms pareigoms kelioms savaitėms, ar jam einant atostogų ir skaičiuojant VDU reikia pridėti tą darbo užmokestį iš laikinų pareigų? Ar čia skaitysis kaip visai atskiras dalykas?
Ačiū.
Tininga Tininga 50021
2018-07-02 16:44 Tininga

aqvile rašė:
Sveiki,
jei darbuotojas dirbo vienose pareigose, o laikinai dar priėmė ir kitoms pareigoms kelioms savaitėms, ar jam einant atostogų ir skaičiuojant VDU reikia pridėti tą darbo užmokestį iš laikinų pareigų? Ar čia skaitysis kaip visai atskiras dalykas?
Ačiū.
Nėra viskas taip jau paprasta... Pacituosiu mūsų nario Niemand tekstą:

Naujasis Darbo kodeksas nustato skirtingus reikalavimus papildomo darbo apskaitai jungiant darbo funkcijas ir jas gretinant. Gretinant darbo funkcijas (kai dirbama tuo pačiu laiku) nėra išskiriamas nei darbo laikas, nei apmokėjimas už jį, t. y. susitarimas dėl papildomo darbo gretinant funkcijas buhalterinėje apskaitoje atspindimas kaip darbo užmokesčio padidinimas ar priedas, o tokio susitarimo nutraukimas – kaip darbo užmokesčio sumažinimas ar priedo panaikinimas. Jungiant darbo funkcijas (kai dirbama papildomu darbo laiku) naujasis kodeksas reikalauja atskiros darbo laiko (120 str. 2 d. 5 p.) ir darbo užmokesčio apskaitos (Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo 8 p.), t. y. susitarimas dėl papildomo darbo jungiant funkcijas buhalterinėje apskaitoje atspindimas kaip savarankiška darbo sutartis su vienintele išlyga – nėra savarankiško kasmetinių atostogų kaupimo. Tokia dualistinė situacija vėlgi lemia skirtingas finansines pasekmes:
· nutraukus susitarimą dėl papildomo darbo gretinant darbo funkcijas skaičiuojant atostoginius už papildomą darbą gautas atlygis turės įtakos dar tris mėnesius po susitarimo nutraukimo, nes šis atlygis apskaitomas kaip dalis darbo užmokesčio;
· nutraukus susitarimą dėl papildomo darbo jungiant darbo funkcijas skaičiuojant atostoginius už papildomą darbą gautas atlygis nebeturės įtakos nuo kitos dienos, nes šis atlygis apskaitomas atskirai ir nepatenka į VDU pagal pagrindinę sutartį; be to, galiojant tokiam susitarimui dėl papildomo darbo atostoginiai bus apskaičiuojami atskirai pagal pagrindinę darbo sutartį ir pagal susitarimą įvertinus kiekvienos darbo funkcijos grafiką.

A
aqvile 349
2018-07-03 08:23 aqvile

Tininga rašė:

[/i]


Oho kaip čia sudėtingai.. Bet kaip suprantu, jei įsakyme yra parašyta, kad pareigybės sugretint, tai reiks pridėt skaičiuojant VDU.

Ačiū labai.
rasa002 rasa002 436
2018-09-05 11:41 rasa002
Kokio laikotarpio informacija pateikiama 12 VSAFAS 1 priede "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, teikiant priedą ketvirčiais?

1 variantas
1 ketv. 01.01-03.31
2 ketv. 01.01-06.30
3 ketv. 01.01-09.30

2 variantas
1 ketv. 01.01-03.31
2 ketv. 04.01-06.30
3 ketv. 07.01-09.30
Saule65 Saule65 1697
2018-09-05 12:50 Saule65
1 variantas
rasa002 rasa002 436
2018-09-05 12:58 rasa002

Saule65 rašė:
1 variantas

Ačiū
A
aqvile 349
2018-10-04 16:30 aqvile
Sveiki,
noriu pasitiklsinti - ar reikia perskaičiuoti atostoginius, jei atostogos perkeliamos dėl ligos į kitą laiką? Aš sakyčiau, kad ne..
Ačiū
Tininga Tininga 50021
1 2018-10-04 16:51 Tininga

aqvile rašė:
Sveiki,
noriu pasitiklsinti - ar reikia perskaičiuoti atostoginius, jei atostogos perkeliamos dėl ligos į kitą laiką? Aš sakyčiau, kad ne..
Ačiū
Šiaip tai ne. Bet jei į tolimus laikus perkeliamos, tai galima ir perskaičiuoti. Na, dar Sodros grindų niuansas gali atsirasti. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui