Garantinis fondas

Buha Buha 229
2017-01-03 15:46 Buha

virbuh rašė:

rašė: Provokuoju diskusiją, nes noriu nuosekliai išsiaiškinti, nepykit

Pagal GPM įstatymą VMI išaiškinimai, kad pajamos natūra pridedamos prie algos, net neišskiriamos atskirai deklaruojant į VMI.


Kada eina kalba apie GPM, tai taip, bet mes kalbam apie Garantinio fondo mokestį nuo pajamų natūra smile
" Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos darbo užmokesčiui pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 str. 4 dalį, kurioje nurodyta, kad darbo užmokestis mokamas pinigais, todėl darbuotojų natūra gautos pajamos nepriskiriamos įmokų į Garantinį fondą bazei"
Tininga Tininga 50021
2017-01-03 15:50 Tininga

Buha rašė:
Kada eina kalba apie GPM, tai taip, bet mes kalbam apie Garantinio fondo mokestį nuo pajamų natūra smile
" Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos darbo užmokesčiui pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 str. 4 dalį, kurioje nurodyta, kad darbo užmokestis mokamas pinigais, todėl darbuotojų natūra gautos pajamos nepriskiriamos įmokų į Garantinį fondą bazei"

Kalbame daug kartų apie tą patį.... Šis aiškinimas galiojo iki 2017 metų. Dabar galbant apie GF įmokas, darbo užmokestis nebeminimas. Minimos pajamos.

Manau, skirtumo esama... Juolab, kad tarp tų išmokų, nuo kurių GF įmokos neskaičiuojamos, pajamų natūra nėra.
Buha Buha 229
2017-01-03 16:09 Buha 2017-01-03 16-11

Tininga rašė:

Buha rašė:
Kada eina kalba apie GPM, tai taip, bet mes kalbam apie Garantinio fondo mokestį nuo pajamų natūra smile
" Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos darbo užmokesčiui pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 str. 4 dalį, kurioje nurodyta, kad darbo užmokestis mokamas pinigais, todėl darbuotojų natūra gautos pajamos nepriskiriamos įmokų į Garantinį fondą bazei"

Kalbame daug kartų apie tą patį.... Šis aiškinimas galiojo iki 2017 metų. Dabar galbant apie GF įmokas, darbo užmokestis nebeminimas. Minimos pajamos.

Manau, skirtumo esama... Juolab, kad tarp tų išmokų, nuo kurių GF įmokos neskaičiuojamos, pajamų natūra nėra.

Kodėl sakot neminimas smile
Darbo išmokų įstatymas - Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, . sutrumpinau VSDĮ nuo 20170101
"10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
1.
1) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (konkrečius valandinius tarifinius atlygius; mėnesines algas; padidintus, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinius atlygius; darbo užmokestį už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką; kitas darbo apmokėjimo formas; kitas su darbo santykiais susijusias išmokas), nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, bet kokiu būdu draudėjo apskaičiuojamus apdraustajam už jo atliktą darbą;"
Tininga Tininga 50021
1 2017-01-03 16:11 Tininga

Buha rašė:
Kodėl sakot neminimas smile sutrumpinau VSDĮ nuo 20170101
"10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
1.
1) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (konkrečius valandinius tarifinius atlygius; mėnesines algas; padidintus, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinius atlygius; darbo užmokestį už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką; kitas darbo apmokėjimo formas; kitas su darbo santykiais susijusias išmokas), nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, bet kokiu būdu draudėjo apskaičiuojamus apdraustajam už jo atliktą darbą;"

Nemakaluokime dviejų dalykų į krūvą: čia dabar apie VSD įmokas. Aš kalbėjau apie GF įmokas bei kitą įstatymą.
Ir be to, kažkodėl paėmėte tik vieną punktą, o jų ten yra daugiau.
V
virbuh 8121
2017-01-03 16:32 virbuh

rašė: nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose,

GPM įstatymas yra kitas teisės aktas:
Kas yra pajamos:
""Pajamos – pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės pajamos, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra, išskyrus:.."
Girele Girele 9675
2 2017-01-03 16:38 Girele

Buha rašė:

Kodėl sakot neminimas smile
Darbo išmokų įstatymas - Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, . sutrumpinau VSDĮ nuo 20170101
"10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
1.
1) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (konkrečius valandinius tarifinius atlygius; mėnesines algas; padidintus, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinius atlygius; darbo užmokestį už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką; kitas darbo apmokėjimo formas; kitas su darbo santykiais susijusias išmokas), nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, bet kokiu būdu draudėjo apskaičiuojamus apdraustajam už jo atliktą darbą;"


reikia atkreipti dėmesį ir į kitą aspektą: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ccbb604a6...
11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
19) darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų natūra vertės, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;

iš to logiškai seka - jei gaunamos pajamos natūra apmokestinamos GPM - vadinasi tai yra įmokų objektas, jei įmokų objektas, pereinant į garantijų darbuotojams įstatymą www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/613244607e7... nuo jų skaičiuojamos ir įmokos į garantinį fondą.
Buha Buha 229
2017-01-03 18:43 Buha
Ačiu už pasvarstymus, bet matau neįsigilinate į ankstesnes žinutes,kad VSDĮ galiojusiame iki 20170101, yra tas pats punktas 22)darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų natūra vertės, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, bet nežiūrint į jūsų siūlomą logiką, su tom pačiom sąlygom iki 20161231 GF nuo pajamų natūra nebuvo skaičiuojama.Nuosekliai analizuoju iki 20170101 buvusius įstatymus ir esamus dabar(kurie lemia GF skaičiavimą).Tiesiog norisi išsiaiškinti kodėl tos pačios reikšmės įstatymuose pakeitė bazę.
Tininga Tininga 50021
2017-01-03 19:04 Tininga
Na, manau, kad čia nėra didelė naujiena: įmokų bazės yra išplėstos, kaip ir žadėta. smile
Man čia kaip ir aišku. Jūs dar galite parašyti užklausą sodrai...
Buha Buha 229
1 2017-01-03 19:26 Buha 2017-01-03 19-38
Man šiaip irgi aišku, kad eilinį kartą, kad ir nedaug, bet didina mokesčius. Pilnai sutinku su jumis, ir čia nėra gyvybės mirties klausimas,bet labai suintrigavo ir atsirado noras nuosekliai išsiaiškinti, kokiu pagrindu įtraukė pajamas natūra į GF bazę.Tuo labiau,pastebėjau, kad daug buhalterių net nežinojo, kad nuo pajamų natūra nereikėdavo skaičiuoti GF mokesčio. Kai pradėjau analizuoti, lyginti kas buvo iki to ir dabar, tiesiog neradau esminio pokyčio, kuris nulėmė bazės keitimą. Ir senas GF įstatymas ir naujas Darbo išmokų įstatymas nurodo bazę , kuri yra VSDĮ įstatyme. Ir sename ir naujame VSD įstatyme įvardinta kaip darbo užmokestis.Pagal DK - pajamos natūra nėra darbo užmokestis, nes mokama ne pinigais.Todėl logiškai VMI aiškino, kad Pajamos natūra nėra bazėje, o sodros požiūriu - yra. Į sodra jau skambinausi, išdėsčiau išanalizuotus įstatymus.Atsakyti negalėjo, nors labai ilgai tarėsi.Pažadėjo paskambinti.Laukiau parą.Nesulaukiau.Perskambinau.Kita konsultantė pasakė, kad jau yra vidinis dokumentas, kuriame išdėstyti tie patys punktai ir gale parašyta, kad nuo pajamų natūra GF reikia skaičiuoti.Paprašius atsiūsti, pasiūlė duoti raštišką užklausimą ir per 20 dienų gausim atsakymą.Vadinasi GF mokėjimas į sodrą "pabrango":)
Ačiū visiems už kantrybę ir už nuomones smile smile smile
Tininga Tininga 50021
2017-01-03 20:00 Tininga
Na taip, pabrango. Mums dar ir kompensuojamos išmokos pabrangs. Pajamų natūra turime labai mažai, o vat dėl kompensuojamų išmokų kiek didesnė bėda
...
Saule65 Saule65 1697
1 2017-01-16 16:32 Saule65
Garantinis fondas juk nuo 2k.d. sirgimo dienų nesiskaičiuoja nei anksčiau nei dabar?
V
virbuh 8121
1 2017-01-16 16:49 virbuh

Saule65 rašė:
Garantinis fondas juk nuo 2k.d. sirgimo dienų nesiskaičiuoja nei anksčiau nei dabar?

Sodra nuo jų neskaičiuojama, tai ir gf neskaičiuojamas.
holdingas holdingas 6998
1 2017-01-18 15:05 holdingas
Sveiki. GF įmokos neskaičiuojamos ir pirmas 2 sirgtas dienas, ania?
aiwita aiwita 6134
2017-01-18 15:06 aiwita

holdingas rašė:
Sveiki. GF įmokos neskaičiuojamos ir pirmas 2 sirgtas dienas, ania?

Viena žinute aukščiau pažiūrėkit, ponas
M
mazuteex 23
2017-02-01 09:34 mazuteex
Sveiki, susidūriau su problema, antstolis, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi samdomų darbuotojų, ir niekada nebuvo mokamos įmokos į garantinį fondą.. Ką dabar aš turiu daryti: sumokėti visą susidariusią sumą nuo 2013.03 iki 2016.12 į VMI sąskaitą? Niekada nebuvo gauta jokių pranešimų, kad nemokame šio mokesčio..
V
virbuh 8121
2017-02-01 10:24 virbuh

mazuteex rašė:
Sveiki, susidūriau su problema, antstolis, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi samdomų darbuotojų, ir niekada nebuvo mokamos įmokos į garantinį fondą.. Ką dabar aš turiu daryti: sumokėti visą susidariusią sumą nuo 2013.03 iki 2016.12 į VMI sąskaitą? Niekada nebuvo gauta jokių pranešimų, kad nemokame šio mokesčio..

Pagal viską , taip, turit sumokėti.
M
mazuteex 23
2017-02-01 10:44 mazuteex
Paskaičius šią temą pastebėjau, kad kiti gauna pranešimus, jog nemoka garantiniam fondui. Tada kyla klausimas, kad apie šias nepriemokas pranešimus gauna tik juridiniai asmenys, o fiziniai, turintys darbuotojų - negauna?
aiwita aiwita 6134
2017-02-01 10:45 aiwita

mazuteex rašė:
Paskaičius šią temą pastebėjau, kad kiti gauna pranešimus, jog nemoka garantiniam fondui. Tada kyla klausimas, kad apie šias nepriemokas pranešimus gauna tik juridiniai asmenys, o fiziniai, turintys darbuotojų - negauna?

Na, ne visi ir juridiniai gauna
M
mazuteex 23
2017-02-01 10:53 mazuteex
Supratau, dėkui už informaciją smile susimokėsim ir bus ramu smile
B
burukas 392
2017-02-02 15:30 burukas
Laba diena

Kaip mokėti Sodrai garantinio įmoką kartu su visais soc. draudimo mokesčais tuo paciu kodu ar isskirti, jai atskirai mokėti tai kokiu įmokos kodu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui