pupyte
pupyte
696
#1421565 2020-03-07 22:55 pupyte
Labas vakaras, gal yra dar nemiegančių :) reikia pagalbos

5. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos[u][/u], nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš repertuaro naujos programos pradžią. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.


Gal turite minčių kaip tai yra daroma....įsakymu ar tiesiog.....neturiu supratimo, o reikia daryti pirmadienį
Girele
Girele
9684
#1421589 2020-03-09 11:31 Girele redaguota: 2020-03-09 11-34

pupyte rašė:


Labas vakaras, gal yra dar nemiegančių :) reikia pagalbos

5. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos[u][/u], nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš repertuaro naujos programos pradžią. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.


Gal turite minčių kaip tai yra daroma....įsakymu ar tiesiog.....neturiu supratimo, o reikia daryti pirmadienįYra pavyzdinė forma, kurią pildo darbuotojo vadovas (aprašo priedas).
O jei pagal vertinimą nustatoma kintama dalis - įforminama direktoriaus įsakymu.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
pupyte
pupyte
696
#1421602 2020-03-09 12:30 pupyte

Girele rašė:pupyte rašė:


Labas vakaras, gal yra dar nemiegančių :) reikia pagalbos

5. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos[u][/u], nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš repertuaro naujos programos pradžią. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.


Gal turite minčių kaip tai yra daroma....įsakymu ar tiesiog.....neturiu supratimo, o reikia daryti pirmadienįYra pavyzdinė forma, kurią pildo darbuotojo vadovas (aprašo priedas).
O jei pagal vertinimą nustatoma kintama dalis - įforminama direktoriaus įsakymu.
O gal netyčia turite veiklos vertinimo aprašą word dok., nes visur tik PDF, perrašinėti daugokoka :(
Aš turiu tik socialinių darbuotojų veiklos vertinimo aprašą, o pas mus yra dar ir eilinių mirtingųjų, tokių kaip personalo specialistas, Bendrojo sk. vedėja, buhalteris, vyr.buhalteris...
Girele
Girele
9684
#1421608 2020-03-09 13:10 Girele redaguota: 2020-03-09 13-13

pupyte rašė:O gal netyčia turite veiklos vertinimo aprašą word dok., nes visur tik PDF, perrašinėti daugokoka :(
Aš turiu tik socialinių darbuotojų veiklos vertinimo aprašą, o pas mus yra dar ir eilinių mirtingųjų, tokių kaip personalo specialistas, Bendrojo sk. vedėja, buhalteris, vyr.buhalteris...


Taigi iš e-tar wordinę atsisiųskit smile
Aprašas BENDRAS VISIEMS. Nėra pagal pareigybes. Jūs pagal pareigybes turite pasidaryti tik metines veiklos užduotis.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78f8d6001db111e78397ae072f58c508/asr

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
pupyte
pupyte
696
#1421647 2020-03-10 22:35 pupyte
Šiandiena darbuotojams iškilo klausimas, kodėl po veiklos vertinimo nėra skiriama kintamoji dalis, nes tipo jeigu vertino, vadinasi privaloma ji.... Nzn kur ieškoti info, kad vadovas gali skirti arba gali ir neskirti kintamosios dalies. Mumis savivaldybė lėšų neskyrė tam ir ką mumis daryti?

Girele
Girele
9684
#1421648 2020-03-10 22:53 Girele

pupyte rašė:


Šiandiena darbuotojams iškilo klausimas, kodėl po veiklos vertinimo nėra skiriama kintamoji dalis, nes tipo jeigu vertino, vadinasi privaloma ji.... Nzn kur ieškoti info, kad vadovas gali skirti arba gali ir neskirti kintamosios dalies. Mumis savivaldybė lėšų neskyrė tam ir ką mumis daryti?


Skaitot įstatymą.Parašyta, už kokį vertinimą kiek mažiausiai turi būti skirta procentų kintamos dalies. Jei įvertino labai gerai - ne mažiau kaip 15 proc, gerai - ne mažiau 5 proc.
Yra blogoji praktika - kai trūksta finansavimo, vertinti tik patenkinamai.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/asr

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
pupyte
pupyte
696
#1421655 2020-03-11 17:44 pupyte

Girele rašė:pupyte rašė:


Šiandiena darbuotojams iškilo klausimas, kodėl po veiklos vertinimo nėra skiriama kintamoji dalis, nes tipo jeigu vertino, vadinasi privaloma ji.... Nzn kur ieškoti info, kad vadovas gali skirti arba gali ir neskirti kintamosios dalies. Mumis savivaldybė lėšų neskyrė tam ir ką mumis daryti?


Skaitot įstatymą.Parašyta, už kokį vertinimą kiek mažiausiai turi būti skirta procentų kintamos dalies. Jei įvertino labai gerai - ne mažiau kaip 15 proc, gerai - ne mažiau 5 proc.
Yra blogoji praktika - kai trūksta finansavimo, vertinti tik patenkinamai.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/asr
Tai vat 10 ir 11 str. įstatymo labai įdomiai sako "labai gerai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo...." su siūlymu....

11 str. "Biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio straipsnio 10 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo.", tai čia pritarti ar ne pritarti siūlymui kintamajai daliai kaip suprantu....ne pačiam vertinimui....
Girele
Girele
9684
#1421660 2020-03-11 22:58 Girele
Darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą, SIŪLO nustatyti kintamą dalį. O įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymu, įsakymu nustato konkretų kintamos dalies dydį NEMAŽESNĮ nei minimali riba pagal įstatymą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
pupyte
pupyte
696
#1421663 2020-03-12 08:42 pupyte

Girele rašė:


Darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą, SIŪLO nustatyti kintamą dalį. O įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymu, įsakymu nustato konkretų kintamos dalies dydį NEMAŽESNĮ nei minimali riba pagal įstatymą.Ar tai reiškia, kad tu to nori ar nenori, jeigu darbuotojo vadovas jį vertino gerai arba l.gerai, privalai skirti ne mažiau 15 ar ne mažiau 5?
O iš kur imti pinigų? Savivaldybė atsiuntė raštą, kad neskirs, nes nebuvo suplanuota.
Girele
Girele
9684
#1421689 2020-03-12 16:25 Girele

pupyte rašė:Ar tai reiškia, kad tu to nori ar nenori, jeigu darbuotojo vadovas jį vertino gerai arba l.gerai, privalai skirti ne mažiau 15 ar ne mažiau 5?
O iš kur imti pinigų? Savivaldybė atsiuntė raštą, kad neskirs, nes nebuvo suplanuota.


Įstatymiškai taip.
Kitu atveju - darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją.
Bet čia jau įstaigos vidinio susikalbėjimo reikalas.
Keista, kad savivaldybė neskyrė - pas mus nors ir kukliai, bet davė 5 proc. Direktorė visų atsiprašė, ir sutarė, kad darbuotojus įvertintų "gerai". Vienai pareigybei buvo neskirtas finansavimas, bet kintamą dalį skyrėme, su tikimybe, kad sutaupysime ligų sąskaita.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
pupyte
pupyte
696
#1421734 2020-03-15 20:32 pupyte

Girele rašė:pupyte rašė:Ar tai reiškia, kad tu to nori ar nenori, jeigu darbuotojo vadovas jį vertino gerai arba l.gerai, privalai skirti ne mažiau 15 ar ne mažiau 5?
O iš kur imti pinigų? Savivaldybė atsiuntė raštą, kad neskirs, nes nebuvo suplanuota.


Įstatymiškai taip.
Kitu atveju - darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją.
Bet čia jau įstaigos vidinio susikalbėjimo reikalas.
Keista, kad savivaldybė neskyrė - pas mus nors ir kukliai, bet davė 5 proc. Direktorė visų atsiprašė, ir sutarė, kad darbuotojus įvertintų "gerai". Vienai pareigybei buvo neskirtas finansavimas, bet kintamą dalį skyrėme, su tikimybe, kad sutaupysime ligų sąskaita.
neskyrė, nes nebuvo suplanuoti biudžete....nu žodžiu...
Atimk
Atimk
226
#1425679 2020-07-20 09:26 Atimk
Laba diena, norėjau pasiteirauti dėl ilgalaikio darbo išmokos apskaičiavimo biudžetinėje įstaigoje, tiksliau dėl vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo? Kaip suprantu vidutinį mėnesinį DU reikia skaičiuoti iš paskutinių 12 mėn (be atleidimo mėnesio ar tikrai?). Bet jeigu buvo atostogų, ligų ar reikia atkreipti dėmesį, ar tiesiog kas buvo uždirbta per 12 mėnesių padalinti iš 12 ir gausis vidurkis. Gal kas skaičiavote ir žinote?
Actifed
Actifed
6
#1425765 2020-07-27 11:28 Actifed
Sveiki,
gal galit paprotinti ar teisingai darau, gavome panaudos teise kompiuterius reiki perketi i uzbalansine, kokia butu korespondencija?
D 013 (PANAUDA)
D 8701 (SANAUDOS)

ir man kazko dar truksta? smile
rasa002
rasa002
437
#1425766 2020-07-27 13:08 rasa002

Actifed rašė:


Sveiki,
gal galit paprotinti ar teisingai darau, gavome panaudos teise kompiuterius reiki perketi i uzbalansine, kokia butu korespondencija?
D 013 (PANAUDA)
D 8701 (SANAUDOS)

ir man kazko dar truksta? smile


D 0130001
K 013
Iš kur sąnaudos?
Atimk
Atimk
226
#1425767 2020-07-27 13:12 Atimk
Nesuprantu iš kur pas jus sąnaudos, jeigu pagal panaudą gaunate ir debete ir kredite nebalansinės sąskaitos turėtų būti.

Actifed
Actifed
6
#1425769 2020-07-27 13:25 Actifed

Atimk rašė:


Nesuprantu iš kur pas jus sąnaudos, jeigu pagal panaudą gaunate ir debete ir kredite nebalansinės sąskaitos turėtų būti.


.. aciu uz komentara.. smile
o jei inventoriu kurį pirkome perkeliame i nebalansine.. tuomet butų korespondencija teisinga?
D 02
D 87
K 02
Atimk
Atimk
226
#1425770 2020-07-27 13:59 Atimk
Jeigu nupirktą inventorių perkeliate į nebalansines sąskaitas tai nurašote iš balanso
K 2atsargos,
D87 sanaudos,
ir užpajamuojate nebalansinėje
D 02 atiduotas naudoti inventorius,
K 09 nebalansinio turto balansavimui.
Dar jei turtas pirktas iš finansavimo lėšų bus ir 7 klasė pajamos bei 4klasė panaudotas finansavimas.
Actifed
Actifed
6
#1425771 2020-07-27 14:04 Actifed

Actifed rašė:Atimk rašė:


Nesuprantu iš kur pas jus sąnaudos, jeigu pagal panaudą gaunate ir debete ir kredite nebalansinės sąskaitos turėtų būti.


.. aciu uz komentara.. smile
o jei inventoriu kurį pirkome perkeliame i nebalansine.. tuomet butų korespondencija teisinga?
D 02
D 87
K 20


Actifed
Actifed
6
#1425774 2020-07-27 14:26 Actifed

Atimk rašė:


Jeigu nupirktą inventorių perkeliate į nebalansines sąskaitas tai nurašote iš balanso
K 2atsargos,
D87 sanaudos,
ir užpajamuojate nebalansinėje
D 02 atiduotas naudoti inventorius,
K 09 nebalansinio turto balansavimui.
Dar jei turtas pirktas iš finansavimo lėšų bus ir 7 klasė pajamos bei 4klasė panaudotas finansavimas.


D 02
D 87
K 20
kazkaip netaip sudeliojau paskubom, kreditas turejo būti 2 kl atsargos..ir jus teisi atsargas pirkom 7 ir 4 kl yra panaudojom finansavima
tik pas mane saskaitu plane 9 kl klaidoms taisyti skirta ir nezinau "isbalansuoti" nebalansine?
Girele
Girele
9684
1   #1425858 2020-07-29 16:25 Girele

Actifed rašė:tik pas mane saskaitu plane 9 kl klaidoms taisyti skirta ir nezinau "isbalansuoti" nebalansine?Ne 9 klasė, bet 0 (nulinė). Nulinėje klasėje (užbalansyje) apskaitote naudojamą trumpalaikį turtą, kurį balanse nurašėte į sąnaudas.
O korespondencijos, kai viena sąskaita balansinė, o kita nebalansinė -- NEGALIMOS.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Projektavimo paslaugų centras, UAB , 303298786 , PVM k. LT100008554815
Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Ramybės g. 18
39,9 tūkst. € / 21,5 tūkst. €
MSD Consulting, UAB , 302813849 , PVM k. LT100007634014
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Gegužių g. 66-1
11,3 tūkst. € / 8,9 tūkst. €
Biogranulių gamyba, UAB , 302630214
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Girulių g. 10
125 tūkst. € / -19,5 tūkst. €
Telmenta, UAB , 302350397 , PVM k. LT100004770313
Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Slengių k. Žvaigždyno g. 31
130 tūkst. € / -3,21 tūkst. €
POLIBARR, UAB , 301537077 , PVM k. LT100004226617
Trakų r. sav. Lentvario sen. Maišinės k. 1-3
6,11 mln. € / 491 tūkst. €
Stream Haus, UAB , 305948229
Vilnius Perkūnkiemio g. 13-91
-263 €
Voverės konteineriai, UAB , 304544924 , PVM k. LT100011173514
Klaipėda Dragūnų g. 5-41
203 tūkst. € / 17 tūkst. €
Eldena LT, UAB , 305199438 , PVM k. LT100013093811
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pašilaičių g. 6-65
250 tūkst. € / -39 tūkst. €
Pietų vilkas, UAB , 304461154
Alytaus m. sav. Alytaus m. Sudvajų g. 10-3
Biržų autobusų parkas, UAB , 154742789 , PVM k. LT547427811
Biržų r. sav. Biržų m. J. Basanavičiaus g. 56
577 tūkst. € / -26,9 tūkst. €
Automobilių vežėjų geležinkeliu asociacija Autogela , 301757550
Savanorių pr. 349, Kauno m., Kauno m. sav. 51480
PACKMAK, UAB , 300121656 , PVM k. LT100001742513
Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 135
3,73 mln. € / 562 tūkst. €
SCANDIC SEAFOOD, UAB , 300512295
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14A
Žvejų klubas Žūklės menas , 305166018
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepiškių g. 10
ITERA, UAB , 140812551
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Birutės g. 12
12 tūkst. € / 1,77 tūkst. €