Tax.lt narys Benas

Benas
Tax.lt narys nuo
2003-09-29
Miestas / vietovė
Saulės
Benas
forume parašė 2093 žinučių

Naujausios žinutės:

2024-04-08 13:31 Programinė įranga » Finvalda » #1440699
Jei tai ne PVM s.f. - išvis netraukiama į registrą.
2022-02-07 15:00 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1434306
Įmonė turi požeminę kuro talpyklą. Joje laikomus šildymui skirtus gazolius naudoja patalpų šildymui. Ar tokiu atveju nereikia teikti FR0522?
2021-05-03 16:10 Įvairūs » Asociacijos » #1431199
Asociacija metams pasibaigus įdarbina buhalterį, kad sutvarkytų už metus apskaitą. Kaip teisingiau daryti, buhalterio darbo užmokestį dengti iš finansavimo (kito ar nario mokesčių) ar dėti į sąnaudas? Pajamų asociacija gauna retai.
2020-06-11 16:10 Įvairūs » Priėmė į darbą, nuo ko pradėti?! » #1424898
Dokumentų perdavimo priėmimo akto ieškokit
2020-06-03 16:02 Bendra » KPO » #1424699
11 punktas kalba "Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi...", tai toliau paminėti "suma žodžiais" taikoma ir KIO, ir KPO.
2020-06-03 14:01 Bendra » KPO » #1424692
BAĮ 13 str.
13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

Tada DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
1) suma žodžiais: „Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje“ (Taisyklių 11 p.);

2) dokumentai, kurių pagrindu atliekamas mokėjimas: „Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai“ (Taisyklių 11 p.);

3) suma eurais, kai mokama užsienio valiuta: „Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir eurais, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma eurais ir centais bei užsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis)“ (Taisyklių 15 p.);

4) dokumento numeris (Taisyklių 16 p.);

5) mokėtojas, iš ko priimta pinigų suma (Taisyklių 16 p.).

Dar vienas kasos pajamų orderio rekvizitas, kurio formaliai teisės aktai nereikalauja, bet praktikoje jis nurodomas beveik visuomet, – tai mokėtojo (mokėtojo atstovo) parašas. Kilus ginčui jis leidžia identifikuoti mokėtoją ir patvirtinti patį mokėjimo faktą, taip pat padeda apsisaugoti nuo darbuotojų, dirbančių su grynaisiais pinigais, piktnaudžiavimo.

Taisyklėse taip pat nurodyta, kad „išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“ (Taisyklių 1 p.); „Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų“ (Taisyklių 11 p.).
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
2020-06-03 13:39 Bendra » KPO » #1424686
11. Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.
2020-06-01 16:02 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1424649

Serebro rašė:
Ar gali neleidžiami atskaitymai metų gale būti kredite? Perskaičiavus atostogų kaupinius, mažinau neleidžiamus atskaitymus, 2018 m. pln204 patikslinau, rodžiau per 32 laukelį. Apskaitoje atlikau įrašą:
D rezervo sąnaudas
K neleidžiamus
Tai dabar pildant už 2019 metus, kur tą neleidžiamų kreditą padėt? smile

Jeigu atostoginių kaupiniai mažėja, apskaitoje reikia sumažinti įsipareigojimą darbuotojams ir sąnaudas – neleidžiamus atskaitymus. Tuomet daromas įrašas: D 4 kl., K 6 kl. Tokiu būdu šiemet sumažinami praėjusiais metais pripažinti neleidžiami atskaitymai, o kadangi šių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nėra pernykščių neleidžiamų atskaitymų, sumažėja šių metų sąnaudos ir leidžiami atskaitymai. Dėl to reikia daryti taisymą: PLN204 deklaracijos pagrindinės formos 32 laukelyje „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“ įrašoma suma, kuria buvo sumažinti ataskaitinio laikotarpio leidžiami atskaitymai.
2020-06-01 15:48 Bendra » Viešoji įstaiga » #1424647

JVB rašė:
Sveiki. Buvo vykdoma Všį veikla keletas metų, gaunami 2 proc ir išleidžiami veiklai. Nė karto nepriduotos finansinės ataskaitos ir aplamai apskaita nevęsta. Nuo ko pradėti viską pildyti, kad gauti finansines ataskaitas ir jas pateikti registrų centrui? Gal kas galite užvęsti ant kelio ar atsiųsti kokių nors exelio failų, kur suvedus pajamas, parama, išlaidas, gautusi kažkoks rezultatas ataskaitoms? Labai busiu dėkinga už bet kokią pagalbą smile


pradžia www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr
tada e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/asr
Pasižiūrėkite, gal galite vesti supaprastintą apskaitą, tai pirmoje nuorodoje rasite visas formas rekomenduojamas.
2020-06-01 15:15 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1424640

Ramiiintta rašė:
Sveiki, jei imone labai maza, ar privalomas aiskinamasis rastas? Negalima tik balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos pateikti? Kazkur radau informacija, kad galima tik trumpa balansa ir trumpa pelno (nuostoliu) ataskaita pateikti, bet nesu tikra

FAĮ 20str
2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) trumpas balansas;
2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.
2020-05-29 12:57 Įvairūs » Asociacijos » #1424597
Už sporto stovyklą mokami maistpinigiai sporto klubo nariams. Kaži jei pildyčiau mokėjimo žiniaraštį bendrą visiems nariams, BDAR čia nesuveiktų? Ar būtinai kiekvienam atskirą KIO?
2020-05-27 14:55 Įvairūs » Asociacijos » #1424522
taip, MantaZ123, taip ir reiktų koresponduoti.
2020-05-26 13:36 Įvairūs » Asociacijos » #1424476

Gita1 rašė:
Gal kas nors jau žiūrėjot naują sąskaitų planą ir bandėt susidėliot sąskaitas?
Nesuprantu kur dingo "dotacijos" ir kaip dabar gavus tikslinius įnašus parodyti ilgalaikio turto įsigijimą. Anksčiau buvo gavus D 231 K 3422 nupirkus D 3422 K 3421. Ir toliau nudėvima, o tiksliniai užsidarydavo. Dabar nerandu jokio komentaro kaip daryti ir kur dėtis sumas iš senesnių laikų, kurios dar nenudėvėtos.

Gita1, tai kaip nusprendėte daryti su IT pirkimu?
2020-05-26 13:18 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1424475

JurgaJurga1 rašė:
Sveiki,
Pažįstamas paprašė užpildyti jo metinę GPM deklaraciją. Turi IDV pagal pažymą, ne PVM mokėtojas. PSD ir VSD įmokų nemoka, nes turi invalidumą.
Pateikė pinigų priėmimo kvitus už visus metus. Ar jam sąskaitų išrašinėt nereikėjo?
Išlaidos - 30 proc. nuo pajamų.
smile

Kai gyventojas vykdo individualią lauko prekybos veiklą ir pirkėjas nereikalauja išduoti apskaitos dokumento, tai pasibaigus dienai, gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami vienu apskaitos dokumentu, kuriame nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma.
2020-05-26 12:29 Įvairūs » Asociacijos » #1424473
Nesusidėlioja man IT korespondencijos. Asociacija nusipirko ilgalaikį turtą už 1000 Eur iš iš netikslinės juridinių asmenų paramos. IT nusidėvėjimas per metus 50 Eur
D 12 (IMT) 1000,00
K 231 (Pinigai) 1000,00
D 3421 (JA parama) 1000,00
K 51 (Finansavimo pajamos) 1000,00
D 6115 (IMT nusidėvėjimas) ar 51 (Finansavimo pajamos) 50,00?
K 12 (IMT) 50,00
2019-10-30 13:02 Programinė įranga » Finvalda » #1418076

sandrute9 rašė:
Sveiki, ar sunku perkelti Finvalda Mikro iš vieno į kitą kompiuterį?

ne
2019-04-18 08:56 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #1412858
Darbuotojas dirba pas mus derindamas grafiką su kita darboviete. Darbo sutartyje numatytas minimalus valandų skaičius per mėn. 33 val. Mokamas minimalus valandinis DU. Pasimečiau, kaip skaičiuoti atlyginimą už nepanaudotas atostogas smile
2019-01-21 15:40 Bendra » GPAIS » #1407342

Meduza67 rašė:
ne, spėju turėjau nurodyti likutį , kuris bus pgl faktą priduotas ar taip?

taip
2019-01-21 13:55 Bendra » GPAIS » #1407318
[s][/s]

Meduza67 rašė:
Sveiki. "Įtraukus" komunalines atliekas ir pasirinkus suvestinės formavimą-klaida, ty ASZ11 neigiamas likutis. Įdomu, kaip registruojate komunalines atliekas Gpais? Dėkoju

Ar parodėte atliekų susidarymą?
2019-01-15 15:31 Įvairūs » EKA kasos žurnalo pildymas » #1406915
Padėkite, išsiaiškinti teisingą eigą.
Žmogus sumokėjo už 3 naktis viešbutyje 150 Eur. Po dviejų naktų sako "trečią nepasiliksiu, grąžinkit pinigus". Parašo prašymą grąžinti pinigus. Grąžinama grynais pinigais iš EKA:
1. Darau EKA inkasaciją 150 Eur, ir mušu naują kvitą 100 Eur. Surašau aktą, prie jo prisegu pirminį kvitą 150 Eur, ir grąžinimo kvitą 150Eur. Klientui atiduodu naujai išmuštą kvitą 100Eur.
ar
2. Darau EKA inkasaciją 50 Eur. Surašau aktą. Bet nežinau kokius čekius prisegti, nes klientui jie irgi reikalingi išlaidoms pagrįsti. smile

Radau VMI komentarą, tai pagal jį suprantu, kad privalau elgtis pagal 1 variantą?
3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte.
2019-01-10 13:33 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1406480

irmmuciux rašė:
sveiki, naujoje GPm metinėje deklaracijoje nėra metinio NPD sumos laukelio, ar aš nerandu?
kaip jie žinos kokį NPD darbuotojui per metus pritaikėm..

Nėra. Magija gal užsiims smile
2018-12-29 20:34 Bendra » GPAIS » #1405632

Maryte47 rašė:
O varge varge. Visas pusdienis skaitau ir nieko nesuprantu ir nežinau.Vedu apskaitą kavinės. Yra gaunami polietileniniai maišeliai ir vienkartiniai indai. Į vienkartinius indus sudeda žmogui maistą išsinešimui ir supakuojama į maišelį.Ar reikalinga perduoti duomenis į GPAIS sistemą? Čia būtų kiek pirkome tiek ir išleidome-pardavėme su maistu. Kiekis per metus siekia ne daugiau 200 kg. Labai prašau paaiškinkite. Ačiū. Žinau kad jau dabar rūpesčiai ir mintys visų apie šventes,bet man "kirba" šis reikalas/

Užpildydami tuščius vienkartinius indus, tampate gamintojais, todėl taip, privalote apskaitą vesti GPAIS.
2018-12-07 12:14 Programinė įranga » Finvalda » #1404529

Violeta151 rašė:
Bandau Finvaldoje sutvarkyti pakuotes ir kelti į GPAIS. Ar kažkam pavyko? Finvaldoje kur prekiu sarasas pildeti pakuociu svori tonomis? ataskaitoje, kad matosi tik 0,000 (3 skaiciai po kablelio) tai nieko? perkeliant i GPAIS matosi realus skaičiai?
Tikras galvos skausmas :(

Atnaujintoje versijoje ataskaitose jau 6 skaičiai po kablelio.
2018-11-20 09:37 Programinė įranga » Finvalda » #1403472

Noskan rašė:
Sveiki. kaip atspausdinti didziosios knygos atadkaita kad tik psgal saskaitas rodytu i nedetalizuotu kiekvienos s/f?

Žiūrint kurią programą turit. Midi Didžiojoje knygoje galima užsidėti varnelę Rodyti sąskaitas be apyvartų per periodą.
2018-11-08 13:46 Bendra » GPAIS » #1402875
Nerodo. Už lango migla ir GPAISe migla smile
2018-11-08 10:14 Programinė įranga » Finvalda » #1402850
Klientų sąraše turiu Klientą *Suderinimas- Kliento skolų suderinimas, jis yra "Pavedimo" tipo. Tada užskaitose galėsite nurodyti į kokią sąskaitą skolą nurašyti.
2018-11-07 14:44 Programinė įranga » Rivilė » #1402797
Kažkam siuntė pasiūlymus, o kažkas pats turi pasidomėti smile Svarbiausia naujiena ta, kad šiuo metu versiją atsinaujinti galima sumokant vienos versijos mokestį. Po 2018.12.31 atnaujinant programą bus būtina sumokėti už kiekvieną praleistą versiją.
2018-11-05 13:33 Darbo teisė » Sumine darbo laiko apskaita » #1402618

Tininga rašė:

Benas rašė:
Darbuotojas dirba pagal suminę. Pradėjo dirbti spalio 15d. 8 val. ryto, baigė spalio 16 d. 8val ryto. Tą pačią spalio 16d. pasiėmė nedarbingumą vaiko slaugai. Nežinau kaip žymėti tabelyje, nes spalio 16d. atidirbtos jau 9val. Ar tiesiog nedarbingumą tada žymėti nuo spalio 17d.?
Nedarbingumas nuo 16. Už pirmąją dieną ligos pašalpos nemokėsite, nes dirbo ir neprarado pajamų.


Kadangi vaiko slauga, tai nieko nemokėsiu, bet mano rūpestis - kaip man tabelyje pažymėti ir 9val. darbo ir nedarbingumą kartu :) 9/NS?
2018-11-05 13:14 Darbo teisė » Sumine darbo laiko apskaita » #1402616
Darbuotojas dirba pagal suminę. Pradėjo dirbti spalio 15d. 8 val. ryto, baigė spalio 16 d. 8val ryto. Tą pačią spalio 16d. pasiėmė nedarbingumą vaiko slaugai. Nežinau kaip žymėti tabelyje, nes spalio 16d. atidirbtos jau 9val. Ar tiesiog nedarbingumą tada žymėti nuo spalio 17d.?
2018-10-30 11:04 Bendra » GPAIS » #1402428

jolurta rašė:
Gal galit kas pagelbėt, ar teisingai darau..
Importuojam prekes, ir jos būna su plastikine pakuote. Pakuotę vedam GPAIS, kaip atlieką plastikinę pakuotę suvedu dar ir ATLIEKŲ DARYTOJŲ skiltyje. Poto formuoju lydraštį ir tą plastikinę pakuotę perduodu atliekų tvarkytojam, kurie metų gale turės išrašyti pažymą apie sutvarkytą pakuotę. Tačiau formuojant lydraštį niekur nėra uždėti varnelę ar kažką kad bus reikalingas įrodantis dokumentas. Tad noriu paklausti ar man tvarkytojas turės galimybę išrašyti įrodantį dokumentą?

Jei esate sudarę sutartį su atliekų tvarkytoju dėl pakuotės savoms reikmėms tvarkymo, tai pažymą gausite.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui