KPO

M
mieziuks 9
2017-01-18 14:56 mieziuks
SITUACIJA 2016-11-07 įregistruota nauja įmonė ir paimtas įstatinis kapitalas 2500 eur iš banko sąskaitos į įmonės kasą. 2016-12-02 dabartinis direktorius nupirko įmonę ir ją užregistravo, gavo perdavimo – priėmimo aktu 2500 eur ir KPO. 2017-01-02 pinigus ir KPO perdavė man ir viską sutvarkėm kad nuo tos dienos tvarkau kasą aš buhalterė.
KLAUSIMAS ar reikėjo direktoriui pildyti kasos knygą už gruodžio mėn? Jeigu taip nurodyti tik pradinį likutį 2500? Ar reikėjo pasirašyti jam kokį įsakymą dėl kasos? Jis dirbo sutartį turi tik nuo 2017-01-02. Jis vienintelis tos įmonės akcininkas.
KALANKE KALANKE 903
2019-10-07 11:31 KALANKE
Sveiki.Ramybės neduoda vyr.finansininkas KPO .ir KIO.Kas turi pasirašyti, jei vadovas dar priskirtas kasininkui, o aš buhalterė. Darbuotojai du(pagalbiniai).
V
virbuh 8131
2019-10-07 13:03 virbuh

KALANKE rašė:
Sveiki.Ramybės neduoda vyr.finansininkas KPO .ir KIO.Kas turi pasirašyti, jei vadovas dar priskirtas kasininkui, o aš buhalterė. Darbuotojai du(pagalbiniai).

Turi būt įmonėje nustatyta tvarka kas pasirašinėja. Taip ir nustatykit, kad pasirašo kasininkas ir buhalteris.
KALANKE KALANKE 903
2019-10-07 13:11 KALANKE
Abu gali pasirašyti?
2020-01-07 15:53 raganiuke7
Laba diena, ar tikrai nereikia ant KPO parašo mokančio pinigus asmens.
Girele Girele 9675
2020-01-08 10:05 Girele

raganiuke7 rašė:
Laba diena, ar tikrai nereikia ant KPO parašo mokančio pinigus asmens.

Žr. KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

Jei rasite, kad mokėtojo parašas privalomas - valio.
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.95...
KALANKE KALANKE 903
2020-02-20 17:28 KALANKE
Ką darote tokiu atveju , kai ant KPO kur yra buhalteris atiduodant klientui nėra buhalterio parašo(buhalterio visada nebūna, retai kada atvažiuoja, o parašo eilutė yra?
Gita1 Gita1 8404
2020-02-20 20:28 Gita1
O parašo eilutė yra, ne toks blankas ar vadovo patvirtinta, kad pasirašo buhalteris?
Jeigu buhalteris nedalyvauja visiškai kasos operacijose, tai kam ten jo parašas?
Girele Girele 9675
2020-02-20 23:36 Girele
Kasos taisyklėse prievolė buhalteriui pasirašyti KPO - nėra.

"41. Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius. Viešojo sektoriaus subjektų kasos pajamų orderius pasirašo kasininkas ir kitas viešojo sektoriaus subjekto vadovo atsakingu už subjekto finansų kontrolę paskirtas asmuo (toliau – viešojo sektoriaus subjekto paskirtas atsakingas asmuo), o kasos išlaidų orderius pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas, viešojo sektoriaus subjekto paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.
Papildyta punktu:
Nr. 671, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3233 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000671
Punkto pakeitimai:
Nr. 490, 2018-05-23, paskelbta TAR 2018-05-24, i. k. 2018-08293"
KALANKE KALANKE 903
2020-02-21 08:46 KALANKE
Labas rytas . Aš taip pat šį skaičiau. Tai pradžiai direktorius turi parašyti įsakymą, kad ant KPO ir KIO pasirašys tik kasininkas? Pas mus tokia situacija, kad buhalterio darbo vietoje visą laiką nebūna. Būna arba pats direktorius arba vadybininkas. Jei direktoriaus nėra,vadybininkas priima pinigus. Bet dar jokio rašto neturime susirašę dėl kasos dokumentų pasirašymo. Kaip surašyti man tą įsakymą reikėtų dėl tų pinigų priėmimo? Iki tol randu, kad direktorius kasininku paskirtas, gal sakau galima ir vadybininką dar kasininku paskirti?
Girele Girele 9675
2020-02-23 22:22 Girele
Gal būti ir direktorius, ir buhalteris, ir vadybininkas kasininku paskirtas. Arba - pinigus priima pagal PPK ir po to įneša į kasą. Daugybė variantų yra - pasirinkite, kas jūsų įmonei patogiausia.
K
kurkine 3
2020-03-21 17:24 kurkine
Sveiki,
Gal kas man gali paaiškinti su KPO ir KIO. Atsiradus kasos aparatui buvo įnešami 50eur iš įmonės "seifo" grąžai. Tai reikia parašyt KIO ar KPO? o kurį reikia rašyt jei iš kasos padarei inkasacija ir pinigai gryni nukeliavo į įmonės seifą? O iš seifo vėliau į įmonės sąskaitą banke?

Būčiau dėkinga, nes su keliais pakalbėjus asmenimis mane labai supainiojo.
2020-03-23 08:41 Kristiana__
Kasos aparato operacijos fiksuojamos kasos aparate ir matomos, darant Z ataskaitą, pagal kurią pildoma kasos operacijų žurnalas, tuo tarpu kasoje (įmonės seife) operacijos fiksuojamos KPO ir KIO, taigi, iš kasos (įmonės seifo) į kasos aparatą rašoma KIO, iš kasos aparato į kasą (įmonės seifą) - KPO. Iš kasos (įmonės seifo) į banką KIO.
Visi likučiai užfiksuoti kasos knygoje (įmonės seifas) ir kasos operacijų žurnale (kasos aparatas) turi atitikti faktą.


kurkine rašė:
Sveiki,
Gal kas man gali paaiškinti su KPO ir KIO. Atsiradus kasos aparatui buvo įnešami 50eur iš įmonės "seifo" grąžai. Tai reikia parašyt KIO ar KPO? o kurį reikia rašyt jei iš kasos padarei inkasacija ir pinigai gryni nukeliavo į įmonės seifą? O iš seifo vėliau į įmonės sąskaitą banke?

Būčiau dėkinga, nes su keliais pakalbėjus asmenimis mane labai supainiojo.

V
vtbds2 2
2020-06-02 10:32 vtbds2
Sveiki,
peržiūrėjau kelis internetuose esančius KPO šablonus ir juose yra nemažai perteklinių rekvizitų. Norėčiau padaryti naują, kuriame liktų tik ta informacija, kuri dabar pagal įstatymus yra privaloma KPO.

Pats nesu buhalteris, bet skaitydamas dabartines ir senesnes kasos darbo taisykles niekur nerandu reikalavimo ant KPO rašyti sumą žodžiais, yra tik minima kad ant KIO turi būti įrašyta, pasirašant apie pinigų gavimą.

Didžiojoje dalyje įmonių sumą žodžiais ant KPO rašyti yra įprasta praktika ir norėčiau paklausti, galbūt praleidau kokią nors svarbią taisyklių dalį ar yra koks nors kitas įstatymas, kurio pagrindu šis rekvizitas yra privalomas?

Ačiū!
Benas Benas 2093
2020-06-03 13:39 Benas
11. Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.
Benas Benas 2093
2020-06-03 14:01 Benas
BAĮ 13 str.
13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

Tada DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
1) suma žodžiais: „Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje“ (Taisyklių 11 p.);

2) dokumentai, kurių pagrindu atliekamas mokėjimas: „Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai“ (Taisyklių 11 p.);

3) suma eurais, kai mokama užsienio valiuta: „Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir eurais, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma eurais ir centais bei užsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis)“ (Taisyklių 15 p.);

4) dokumento numeris (Taisyklių 16 p.);

5) mokėtojas, iš ko priimta pinigų suma (Taisyklių 16 p.).

Dar vienas kasos pajamų orderio rekvizitas, kurio formaliai teisės aktai nereikalauja, bet praktikoje jis nurodomas beveik visuomet, – tai mokėtojo (mokėtojo atstovo) parašas. Kilus ginčui jis leidžia identifikuoti mokėtoją ir patvirtinti patį mokėjimo faktą, taip pat padeda apsisaugoti nuo darbuotojų, dirbančių su grynaisiais pinigais, piktnaudžiavimo.

Taisyklėse taip pat nurodyta, kad „išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“ (Taisyklių 1 p.); „Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų“ (Taisyklių 11 p.).
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
V
vtbds2 2
2020-06-03 14:59 vtbds2 2020-06-03 15-09

Benas rašė:
11. Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.


Ačiū už atsakymą ir papildomas pastabas!

Iš tiesų man klausimas ir kilo būtent dėl galimybės 11tą punktą suprasti dviprasmiškai. Jei nesupyksite, norėčiau leisti sau šiek tiek užsiimti įstatymo interpretacija:
Jei gerai suprantu, 11. punktas yra skirtas apibrėžti apibendrintas dokumentų pildymo taisykles, o ne konkrečius rekvizitus (pvz.: reikalavimas nebraukyti ant dokumentų taikomas ir tiems rekvizitams, kurie nėra privalomi, t.y. ir "tikslinės paskirties šifrui", nes jis šiuo atveju yra to paties dokumento dalis). Iš pačios 11 punkto intencijos būtų galima sakyti, kad nurodymai, kaip turi būti pildomas dokumentas, yra taikomi, tik kai yra ką pildyti. Sumos rašymo žodžiais taisyklė, yra taikoma tik atvejams, kai poreikis tai rašyti kyla pagal kažkokius kitus nuostatus/taisykles: suma žodžiais rašoma tik mokėjimo žiniaraštyje ir KIO (jei to reikia ir prieš pasirašant pinigų gavėjui) ir tai daroma iš didžiosios raidės.

Galbūt kiek per daug laiko skiriu atrodytų beprasmiam išvedžiojimui, bet tiesiog įdomu išsiaiškinti, kadangi sumą žodžiais dažnai taip pat pildant techninėmis priemonėmis, atrodo, kad šis rekvizitas jau seniai yra tapęs beprasmiu.
Benas Benas 2093
2020-06-03 16:02 Benas
11 punktas kalba "Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi...", tai toliau paminėti "suma žodžiais" taikoma ir KIO, ir KPO.
W
wika3 551
2021-01-27 09:39 wika3
Sveiki,
Individualios įmonės savininkas banko kortele išsiimdamas iš bankomato pinigus , įneša į įmonės kasą išrašydamas KPO , ar į įmonės kasos dokumentus įsegamas visas KPO ar tik orderis- viršutinė dalis ,o kvitas pasilieka savininkui , jei savininkui pasilieka, tai jis turi kaupti ar išmesti galima? Patikslinkite buhalterės kaip turi būti čia teisinga.
Dėkoju kas atsakysite
M
Monika95 119
2021-01-28 13:50 Monika95 2021-01-28 13-57
Segama viršutinė dalis , kvitas savininkui.Savininkas elgiasi savo nuožiūra.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui