Tax.lt narys Lari

Tax.lt narys nuo
2010-03-02
Lari
forume parašė 1056 žinučių

Lari naujausios žinutės:

2022-01-28 14:04 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1434141

Snaiga rašė:


man nuo kilnojamo pobūdžio kompensacijos skaičiuoja GPM, neberandu kur nuimti varnelę


Alga>>>L4>>>Atskaitymai>>>19101Pajamų mokestis>>>Prisk-Atsk ryšio lentelė>>>Nuimti varnelė V nuo kilnojamo pobūdžio
2022-01-28 12:19 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1434134

Saule65 rašė:


neprideda papildomai 3k.d. už stažą.Personalas-Etatai-(pasirenkate etatą)-Atostogų formulė  Kokia formulė?
2022-01-27 11:32 Programinė įranga » Rivilė » #1434097

ankata rašė:Kodėl Rivilė nuskaičiuoja pajamų mokesti nuo tokios mažos sumos?Nuo ligos pašalpos skaičiuojamas GPM, taip pat tai turi įtakos NPD taikymui
NPD taikomas proporcingai gautoms skirtingais tarifais apmokestinamoms pajamoms:

2022-01-27 09:49 Programinė įranga » Rivilė » #1434087
Rivilės konsultantas instaliavo netobulinta NPD formulė datai 2022 01 01, todėl neteisingai programa skaičiavo GPM nuo algos viršija 1678 eurų.
2022-01-26 15:01 Programinė įranga » Rivilė » #1434038

igu rašė:Lari rašė:


Ar teisingai pas Jus skaičiuoja Rivilė alga virš 1700,00€?


teisingai


O kaip formule atspindi ?

NPD = 400 – 0,18 x (Alga-642) ---> jei alga viršija 1678 eurų.
2022-01-26 13:36 Programinė įranga » Rivilė » #1434028
Ar teisingai pas Jus skaičiuoja Rivilė alga virš 1700,00€?
2022-01-17 00:17 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1433863
Bene aktualiausias pakeitimas šiame sektoriuje susijęs su mokesčių lengvatų taikymu. Jei iki šiol mokesčio lengvatomis galėjo naudotis tie, kurių transporto priemonėse buvo įrengtos ir veikė išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos, tai nuo ateinančio sausio lengva bus taikoma tik tiems, kurie teršia iš M1 ir N1 kategorijos ne dyzelinu varomų kelių transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus ir M2 ir M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Įstatyme nėra aiškiai nustatyta, kokia pirmoji transporto priemonės registracija turima omeny, tačiau labiausiai tikėtina, kad turėta omeny pirmoji registracija būtent Lietuvoje. Norintys pasinaudoti lengvata biodegalams, turės naudoti biodegalus, atitinkančius įstatyme nurodytą biodegalų standartą.
https://ellex.legal/lt/2021-m-numatomos-mokesciu-naujoves-aplinkos-tersejams-kaip-pasiruosti-pataria-ellex-valiunas-teisininkai/
2022-01-11 11:19 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1433760
Jeigu Jūs tikri, kad įmonės turi Jūsų sf-tai skambinti nereikia
2022-01-03 17:18 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1433643

chadovile rašė:


O jums gerai skaiciuoja NPD ir GPM jeigu patenka atostogos?


Kokia pas Jus Riviles versija?
2022-01-03 17:17 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1433642
NPD formulė keičiasi į
NPD = 460 – 0,26 x (Alga-730) ---> jei alga neviršija 1678 eurų.
NPD = 400 – 0,18 x (Alga-642) ---> jei alga viršija 1678 eurų.
NPD dingsta ties 2864,22 eurų alga
2022-01-03 11:21 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1433627
Pas mus Rivilės versija 115,02. Ar reikia keisti versija iki 117,01+ ?
2021-11-25 15:23 Apskaita & Auditas » Darbo laiko kalendorius » #1433269
Darbo laiko kalendorius 2022/ PDF/ 5 darbo dienų savaitė
2021-11-25 15:12 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1433268
2021 11 23d
Seimas priėmė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymą, kuris nuo 2022 m. gegužės 1 d. vadinsis – „Finansinės apskaitos įstatymas“ (toliau – FAĮ) ir pakeis dar 1993 m. priimtą Buhalterinės apskaitos įstatymą. Buhalterinės apskaitos įstatymas – ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas, nes priimta ir daugiau nei dešimties lydimųjų įstatymų pakeitimai, tarp kurių:
Panaikintos sąvokos
Atsisakyta sąvokos „vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“, ją pakeičiant sąvoka „apskaitą tvarkantis asmuo“ ir FAĮ 14 str. 1 dalyje apibrėžiant apskaitą tvarkančio asmens funkcijas.
2021-08-20 22:20 Programinė įranga » Rivilė » #1432554
Yra ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas
2021-07-28 08:32 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1432316
Buhalterinės apskaitos įstatymą keis Finansinės apskaitos įstatymas
Pristatome pagrindinius pokyčius, siūlomus įtvirtinti naujajame Finansinės apskaitos įstatyme, kuris, jei jį priimtų Seimas ir pasirašytų prezidentas, įsigaliotų 2022 m. gegužės 1 d.

Bus keičiamos/naikinamos sąvokos ir nuostatos
Pakeitimais siūloma naikinti „vyriausiojo buhalterio (buhalterio)“ ir „buhalterinės apskaitos“ sąvokas, pakeičiant jas į sąvokas „apskaitą tvarkantis asmuo“ ir „finansinė apskaita“


Finansinės apskaitos dokumentai
Siūloma nustatyti, kad finansinės apskaitos dokumentai parengiami ūkinės operacijos metu arba jai įvykus ar pasibaigus ir pateikiami (išsiunčiami) gavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos įvykus ar pasibaigus ūkinei operacijai.
2021-05-14 10:55 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1431389
Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2020 05 11 nutarimu Nr. 474 (toliau – aprašas1), subsidijos skyrimo tikslas – padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).

Pagal priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravim tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2021 01 15 nutarimu Nr. 24 (toliau – aprašas2), priemonės (subsidijos) skyrimo tikslas – padėti įmonei įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą.

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 57 str. 3 dalies nuostatomis, pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti buhalterinėje apskaitoje naudojamus visuotinai pripažintus pajamų, sąnaudų pripažinimo, atsargų įkainojimo metodus, jei PMĮ nenustato ko kita.

Įmonių gautos apraše1 ir apraše2 nustatytos subsidijos pagal bendras subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti.

Pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu šios įmonių gaunamos apraše1 ir apraše2 nustatytos lėšos taip pat laikomos subsidija negautoms pajamoms kompensuoti ir pagal PMĮ nuostatas yra priskiriamos apmokestinamoms pajamoms
2021-05-14 10:32 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1431386

aruncikas rašė:


Laba diena,
Situaciją tokia, kad pardavimų pajamos už metus neviršija 300.000 eur. Gautos subsidijos mikroįmonėms "dėka" pajamos viršija šią ribą, ir pelno mokestį pakelia iki 15 proc. tarifo. O kadangi pelno buvo nemažai, pelno mokesčio "priemoka" nuo 5 iki 15 proc. yra net didesnė už gautą subsidiją. Absurdas gaunasi - gauta valstybės parama virsta nuostoliu įmonei, ir dar tokioje sunkioje situacijoje? Ką daryti tokiu atveju, gal yra kokios išimtys?


Ta pati istorija - mokėsime PM 15% ir Avansu PM už 2021 m
2021-05-14 09:28 Įvairūs » Klausimas dėl netinkamai padarytos sodros įmokos » #1431382
Buvo toks atvejis. UAB grąžino tuos sumokėtus pinigus buhalteriui, tekstas: už Sodros įmoka
2021-05-13 10:09 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1431355

Whagati rašė:


įmonė 2020 metais gavo pelną, tačiau 2019 metais buvo didelis nuostolis.
52 eilutėje 0, bet meta klaidas, kad pildyčiau 52A ir 52B, padėkite smile


52A = "0", 53A savo mokesčio kodą (2), Tada 54A 5%, o 55A gaunasi 0 ,ir klaidų nebemeta.
2021-05-07 16:02 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1431273

linlek rašė:


Laba diena,
už 2020 m.gruodžio mėnesio prastovas gauta subsidija 2021 m. vasario mėn. Ar reikia mažinti darbo užmokesčio sąnaudas 2020 metais? Ir kokia būtų sąskaitų korespondencija?


Pagal Užimtumo įstatymo nuostatas karantino ir ekstremalios padėties dėl koronaviruso metu darbdaviui paskelbus prastovą, jis turi galimybę gauti subsidiją. Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą.

Įmonių gautos subsidijos už prastovas pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos, t. y. darbo užmokesčio sąnaudos.
Gautų subsidijų už darbuotojų prastovas registravimas apskaitoje
Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.

Kai prastovas dėl karantino paskelbusi įmonė gauna subsidiją, kompensuojančią darbuotojų darbo užmokestį, apskaitoje registruojama gauta dotacija:

D 271 Sąskaitos bankuose

K 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

Registruojant patirtoms sąnaudoms kompensuoti panaudotą dotaciją daromi šie įrašai:

D 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

K 6304 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos
2021-03-22 13:18 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1430546
Juridiniai asmenys, teikdami 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2021-02-15 kartu privalo deklaruoti ir 2021 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d.
2021-03-22 13:11 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1430543

Dianele23 rašė:Tai teikiu deklaraciją 1 ketvirčiui pasibaigus ir susimokame avansinį, taip?


2021-03-15
Sumokėti mokestį
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestinis laikotarpis: 2021-01-01–2021-12-31

2021-02-24 14:58 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1430012
Plačiau parašykite apie situaciją

Snaiga rašė:


Sveiki, bandau tvarkyti su algos moduliu ir matau , kad yra ne visos sisteminės kintamosiso reikšmės. Ar visgi turi būti ir kažkaip reikia atsinaujinti, ar čia man pačiai reikia viską ranka susivesti?
Ačiū už atsakymą.


2021-02-11 14:07 Bendra » Sodra » #1429698
Jai likutis nurodytai datai sutampa su Jûsų apskaitos duomenimis- tvirkinkite

leliuks rašė:


Laba diena.Ar galiu patvirtinti jei yra permoka sodroje?


2021-02-10 11:17 Bendra » Sodra » #1429616
Pasirašyti >>> Registracijos numeris >>>Pateikti

vilije rašė:


Kurioje vietoje įrašyti?2021-02-10 11:08 Bendra » Sodra » #1429614
Pasirašius finansinės metinės ataskaitas F4 prieš pateikiant reikia įvesti registracijos numerį


vilije rašė:


Patvirtinti nelaidžia rašo: Veiksmas atidėtas dėl tikrinimo klaidų.
Nenurodytas privalomas užpildyti laukas

Atrodo viskas užpildyta2021-02-10 10:14 Bendra » Sodra » #1429609
2021 02 10 šiandien jau paskelbta metinė F4 (F4-1) ataskaita
draudejai.sodra.lt/sodra-login/
Ataskaitos >>S 20

Caskada rašė:Lari rašė:


Sodra rašo:
2021-02-09
Informuojame, kad metinės F4 (F4-1) ataskaitos į draudėjų paskyras bus pateiktos suderinimui 2021 m. vasario 11 d. Suderinimo terminas - 2021 vasario 12 d.Sakykite, o kur ieškoti tos F4 formos? Aš prisijungus niekur nerandu smile


2021-02-09 14:06 Bendra » Sodra » #1429573
Sodra rašo:
2021-02-09
Informuojame, kad metinės F4 (F4-1) ataskaitos į draudėjų paskyras bus pateiktos suderinimui 2021 m. vasario 11 d. Suderinimo terminas - 2021 vasario 12 d.
2021-02-04 13:42 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429438
GPM312
L8 laukelyje įrašoma (Eur, ct) :
 Apmokestinamųjų A klasės išmokų (neatėmus NPD,
GPM, VSD ir PSD įmokų) suma, ir/ arba
 Neapmokestinamųjų A klasės išmokų (išskyrus
nurodytas Taisyklių 1 priede) suma, ir/ arba
 B klasės išmokų (išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytas B
klasės išmokas) suma.
 Jeigu nuo B klasės išmokų buvo išskaičiuotas ir/arba
išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM,
turi būti įrašoma B klasės išmoka, neatėmus GPM.
2021-02-04 13:19 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429435
Kiek išmokėta


leliuks rašė:


Įmonė išmoka akcininkui už patalpų nuomą. Reikia žiūrėti kiek išmokėta, o ne kiek priskaičiuota?Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Saugos paslaugos, UAB
Prūsų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02151
2019 - 2020 2019 - 2021
Statlita, UAB
Europos pr. 15, Kauno m., Kauno m. sav. 46329
- 2018 - 2021
Profdentis, MB
J. Dobkevičiaus g. 7, Kauno m., Kauno m. sav. 46251
2016 - 2020 2018 - 2021
RILERIS, UAB
Vytauto g. 33, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 40115
2015 - 2020 2018 - 2021
IĮ ERADENS - -
Telšių centras Viltis
Kauno g. 9A, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87148
- 2018 - 2021
R. Jezukevičienės kirpykla
Vytauto g. 5, Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav. 56237
- 2018 - 2018
Anarmega, UAB
Televizorių g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78137
2015 - 2020 2018 - 2021
Trukmiečių bendruomenės paramos fondas
J. Šimkaus g. 21, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53204
2019 - 2019 -
Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija - -
12 valanda, MB
Santariškių g. 57-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08441
2019 - 2019 -
Polita, UAB
Panerių g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01312
2015 - 2019 2018 - 2021
Dažasvydžio klubas OMEGA EXTREME
2015 - 2017 -
Vizualūs sprendimai, UAB
Taikos g. 75-64, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05231
2015 - 2020 2018 - 2021
Vilkija, UAB
3, Paskardiškio k., Salako sen., Zarasų r. sav. 32212
2015 - 2019 2018 - 2021