Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną !

H
hamanka 214
2012-05-22 15:24 hamanka
Naujiena ateičiai:

Nuo 2013 m. sausio 1 d. bedarbiams nedarbo socialinio draudimo išmokas turėtų mokėti ne darbo birža, o „Sodra“.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
H
hamanka 214
2012-05-29 14:15 hamanka
Skelbiamos 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla" metodinės rekomendacijos, patvirtintos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VAS-6.
Metodinės rekomendacijos parengtos pagal naują 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla" redakciją. Jose paaiškinama, kaip registruojama apskaitoje ir parodoma finansinėse ataskaitose investicija į jungtinės veiklos sutarties objektus – bendrąją ekonominę veiklą ir bendrąją įmonę. Šių metodinių rekomendacijų IV skyriuje pateikta išsamių pavyzdžių kaip pasirašiusios jungtinės veiklos sutartį dėl ekonominės veiklos kontrolės įmonės galėtų pasiskirstyti su šia veikla susijusias išlaidas ir pajamas, pripažinti ir registruoti jas savo apskaitoje.
Šiose metodinėse rekomendacijose pateikiama daug naujų pavyzdžių ir paaiškinimų apie informacijos atskleidimą įmonės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

www.aat.lt/index.php?id=175

S
Sandra_v 4581
2012-06-07 14:34 Sandra_v
Birželio 5 d. Seimas priėmė Darbo kodekso ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, kurios reglamentuoja palankesnes įvaikinimo sąlygas bei darbuotojų saugos ir sveikatos pagerinimą. Šių įstatymų projektams svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetas buvo paskirtas pagrindiniu.Seimas priėmė Darbo kodekso 170, 178, 179, 180 ir 184 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymus, kuriais siekiama sukurti palankesnes sąlygas įvaikinto vaiko, nepriklausomai nuo jo amžiaus, pirminei adaptacijai įtėvių šeimoje iškart po įvaikinimo bei sudaryti palankias sąlygas šeimoms įvaikinti vyresniojo amžiaus vaikus.Priimtos Darbo kodekso pataisos numato, kad įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, pagal šeimos pasirinkimą, įmotei ar įtėviui būtų suteikiamos 3 mėnesių vaiko priežiūros atostogos.Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turėtų teisę tiek į atostogas pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, tiek pagal siūlomą naują reguliavimą, darbuotojui būtų suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu.Be to Ligos ir motinystės socialiniu draudimu apdrausta įmotė (įtėvis) įgyja teisę vaiko priežiūros atostogų metu, t.y. 3 mėnesius, jeigu įmotė (įtėvis) anksčiau negavo motinystės (tėvystės) pašalpos tam pačiam vaikui prižiūrėti, gauti 70 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą.Šeimos, įvaikinusios vyresnius vaikus, turėdamos 3 mėnesių vaiko priežiūros atostogas, kurių metu nustatyta tvarka būtų kompensuojama dalis prarastų darbo pajamų, galės daugiau dėmesio skirti tarpusavio ryšiams su įvaikintu vaiku formuoti iškart po įvaikinimo.Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys išreiškė viltį, kad minėtų nuostatų įteisinimas paskatins vyresnių be tėvų globos likusių vaikų įvaikinimą.Socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymu minėtos nuostatos įsigalios jau šių metų rudenį.Seimas taip pat priėmė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą ir Darbo kodekso 264, 266 ir 274 straipsnių pakeitimo įstatymą.Šiais įstatymais siekiama pašalinti įstatymų nuostatų ir Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo nuostatų prieštaravimus ir nacionalinėje teisėje įgyvendinti Tarybos direktyvos 91/383/EEB, pateikiančios papildomas priemones, skatinančias gerinti terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Įstatymai įsigalios 2012 m. liepos 1 d.Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto inf
H
hamanka 214
2012-06-11 15:00 hamanka
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. VAS-8 pakeistas 9 verslo apskaitos standartas „Atsargos“.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
H
hamanka 214
2012-06-13 16:55 hamanka
Lietuvos paštas valstybei išmokėjo beveik 600 tūkst. dividendų.
vz.lt/Default.aspx?PublicationId=323...

Valdiški tūkstančiai - mašinų nuomai
www.lzinios.lt/Trasa/Trasa/Valdiski-tukstanci...

V
virbuh 8129
2012-06-14 23:41 virbuh 2012-06-15 00-12
mic.vmi.lt/first.do
2013-01-01 pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalies nuostatas (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) buhalterinės apskaitos paslaugas galės teikti ir asmenys, vykdantys individualią veiklą.
E
edita123 60
2012-06-15 08:49 edita123
2012-06-14 LR Seime įregistruotas įstatymo projektas Nr.XIP-4555 dėl LR Darbo kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 116, 190 staripsnių pripažinimo netekusiais galios.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Aiškinamasis raštas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Lyginamasis variantas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
H
hamanka 214
2012-06-18 11:18 hamanka

virbuh rašė:
mic.vmi.lt/first.do


Neatsidaro reikiama nuoroda
H
hamanka 214
2012-06-18 11:29 hamanka 2012-06-18 11-31
Mokestinę drausmę pajūrio kurortuose stebės specialia apranga vilkintys mokesčių inspektoriai
www.vmi.lt/lt/?itemId=10828499
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 121 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymas
www.vmi.lt/lt/?itemId=10828504
Nelegalių darbuotojų patikrinimas
www.vmi.lt/lt/?itemId=10828458
VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimas. Šiuo pakeitimu panaikinti Rekomendacijų III ir V skyriai, kurie, atsižvelgiant į nuo 2010-01-01 įsigaliojusį PVM įstatymo pakeitimą, įtvirtinusį naują paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindinę taisyklę, tapo nebeaktualūs.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000113567
Žurnalistų straipsnis apie MMA didinimą:
www.lrytas.lt/-13397510011338225140-minimali...

H
hamanka 214
2012-06-20 14:11 hamanka
Brangiai sutuoktiniams kainavo pajamų nuslėpimas: www.vmi.lt/lt/?itemId=10828540
S
Sandra_v 4581
2012-06-21 09:29 Sandra_v
MMA didės tik nuo rugpjūčio ir tik iki 850 litų


Skaitykite daugiau: verslas.delfi.lt/business/mma-dides-tik-nuo-rug...
mariska mariska 8625
2012-06-21 11:21 mariska
Darbo kodekso pakeitimai.

Susijč su vaiko priežiūros atostogomis

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Atitinkamai Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
A
AntiSodra 1
2012-06-21 15:24 AntiSodra 2012-06-21 20-07
mariska mariska 8625
2012-06-25 10:56 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 187 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2012 m. balandžio 24 d. teikimu ir įvertinusi darbuotojų ir darbdavių organizacijų nuomones dėl minimaliosios mėnesinės algos didinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. minimalųjį valandinį atlygį – 5,15 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 850 litų.
D
Dewa 408
2012-06-26 16:37 Dewa
Kol kas neoficialus dokumentas apie PVM lengvatas spaudai nuo kitų metų
verslas.delfi.lt/Media/nuo-kitu-metu-spauda-gal...

F
Fidexperta 15
2012-06-27 11:08 Fidexperta
Nuo 2012 m. birželio 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650 Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000113775"> mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000113775

Nutarimą galite rasti: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_..."> www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
mariska mariska 8625
2012-07-03 08:53 mariska
Pakeistas "MOkesčių administravimo įstatymas"

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...


mariska mariska 8625
2012-07-03 08:54 mariska
D
Dewa 408
2012-07-09 10:18 Dewa 2012-07-09 10-40

Dewa rašė:
Kol kas neoficialus dokumentas apie PVM lengvatas spaudai nuo kitų metų
verslas.delfi.lt/Media/nuo-kitu-metu-spauda-gal...
Oficialus dokumentas
Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 sausio 1 dienos laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams ir keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
V
virbuh 8129
1 2012-07-09 19:11 virbuh
www.vmi.lt/lt/?itemId=10828812
įdomiausias tai šitas:
Siekiant užtikrinti mokesčių nedeklaravimo prevenciją, nedeklaruotos mokestinės prievolės įvykdymą, sumažinti tokios prievolės nustatymo ir išieškojimo kaštus, MAĮ papildytas nauju 1041 straipsniu. Šiuo straipsniu mokesčių administratoriui suteikiama teisė savo sprendimu nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia atitinkamo mokesčio deklaracijos.
Prievolės fiziniams asmenims:
MAĮ papildytas nauju 421 straipsniu, nustatant prievolę gyventojams informuoti mokesčių administratorių apie sudarytus sandorius, kurie atitinka visas 421 straipsnio 1 dalyje išvardintas sąlygas. Vadovaujantis MAĮ 421 straipsniu nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie jų sudarytus sandorius, kai: pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų; asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų; sandoriai nėra notarinės formos ir gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu gyventojas nurodytos informacijos nepateikia, tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai. Gyventojo pavėluotai pateikta arba patikslinta nurodyta atitinkamo laikotarpio informacija nevertinama, jeigu dėl gyventojo kompetentinga valstybės institucija yra jau pradėjusi mokestinį patikrinimą arba kitą MAĮ 143 straipsnyje nurodyto teisės pažeidimo tyrimą.
jau žinoma, bet pakartojama:
....nauju 1042 straipsniu. Šiuo straipsniu mokesčių administratoriui suteikiama teisė duoti nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui