artas71
artas71
12734
#435898 2007-09-13 09:55 artas71
Tikrai taip -šis pakeitimas jau buvo nuo 2004-05-01.

http://www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Rolf
Rolf
17232
#437854 2007-09-19 08:37 Rolf
Parengtas VMI leidinys “Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas”.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048554
Kotryna
Kotryna
2197
#437933 2007-09-19 10:27 Kotryna
Projektas

Numatomi kapitaliniai pakeitimai susiję su parama šeimoms auginančiomis vaikus - paruoštas PARAMOS ŠEIMAI PAGRINDŲĮSTATYMO projektaskuriame daug naujovių liečiančių šeimas auginančias ir išauginusias vaikus - pakeitimai susiję su pajamų mokesčiu, pensijomis, numatyta parama prižiūrintiems neįgalius tėvus... Nauji pasiūlymai išvardinti projekto aiškinamajame rašte.
Muuuse
Muuuse
1096
#438699 2007-09-20 16:25 Muuuse redaguota: 2011-09-11 05-33

Muuuse rašė:

[b]Finansų ministerija siūlo didinti

Finansų ministerija siūlo didinti neapmokestinamą pajamų dydį vaikus auginantiems asmenims, kiekvieną mėnesį pridedant 20% nuo šios sumos už pirmą, 50% – už antrą ir 100% - už trečią bei kiekvieną kitą vaiką.

Straipsnis "Verslo žiniose":
vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=b80e34fc-0685-41a9-8efe-4a73d43eaf36LR Vyriausybė pritarė FM siūlomam projektui:
www.lrv.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=5274
Cha-cha
Cha-cha
5594
#438819 2007-09-21 09:30 Cha-cha redaguota: 2011-09-11 05-33
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304614

Patvirtintas -26 "Išvestinės finansinės priemonės"

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Muuuse
Muuuse
1096
#438829 2007-09-21 09:44 Muuuse
Neįgalų vaiką auginančioms šeimoms siūloma kompensuoti dalį išlaidų, skirtų transporto priemonei įsigyti.

Straipsnis internete: www.socmin.lt/index.php?-54694403
Kotryna
Kotryna
2197
#438833 2007-09-21 09:59 Kotryna
VMI nauja rekacija išdėstė leidinį "Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas"
lenacka1117
lenacka1117
2003
#439602 2007-09-25 08:57 lenacka1117 redaguota: 2011-09-11 05-33
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į gaunamus paklausimus, parengė leidinį apie kontroliuojamų sandorių ir /ar ūkinių operacijų (toliau – sandoriai) kainodarą. Leidinio tikslas - padėti mokesčių mokėtojams tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-123 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių nuostatas bei formuoti vienodą kontroliuojamų sandorių kainodaros taikymo praktiką. Šis leidinys, atsižvelgus į naujausius pasikeitimus teorijoje ir praktikoje, bus nuolat papildomas (atnaujinamas).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad leidinyje išdėstytos nuostatos, pavyzdžiai turi būti taikomi lanksčiai, atsižvelgus į konkrečias nagrinėjamo ir / ar vertinamo atvejo (kontroliuojamo sandorio) aplinkybes.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048665


Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS
lenacka1117
lenacka1117
2003
#439610 2007-09-25 09:18 lenacka1117 redaguota: 2011-09-11 05-33
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048676


GPMĮ 21 str. 1 dalies 3 punkto komentaro papildymas 1 12 punktu. Kalbama apie palūkanas už paimtą kreditą, kurio paskirtis – pastato ar jo dalies pritaikymas gyvenamajai paskirciai, jei toks pastato
pritaikymas laikomas „naujo statinio statyba“ pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo. Nuolatiniai gyventojai gali tokias palūkanas atimti iš apmokestinamų pajamų, tačiau pažymėtina, kad kiekvienas toks atvejis turi būti vetinamas atskirai.

Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS
Cha-cha
Cha-cha
5594
#439681 2007-09-25 11:12 Cha-cha
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304587

LRV nutarimas Nr.587 "Dėl ... darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita..." papildytas 79.1 punktu, kuris leidžia gydytojams, dėstantiems aukštosiose mokyklose, savo darbo funkcijas tuo pačiu laiku atlikti ir ten, ir ten.

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems
lenacka1117
lenacka1117
2003
#440000 2007-09-26 08:24 lenacka1117
Siūloma didinti bazinę mėnesinę algą
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Vyriausybei svarstyti nutarimo projektą dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo darbuotojams, biudžetinėse įstaigose dirbantiems pagal darbo sutartis.
Šiame projekte siūloma 2008 metais bazinę mėnesinę algą (BMA) ir bazinį valandinį atlygį (BVA) didinti tuo pačiu procentu, kokiu didinamas pareiginės algos bazinis dydis (BD), taikomas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginėms algoms apskaičiuoti. Valstybės tarnautojams nuo 2008 metų sausio 1 dienos pareiginės algos bazinis dydis padidės 10,9 procento – nuo 442 Lt (2007 m.) iki 490 Lt (2008 m.).
Šiuo projektu siūloma patvirtinti naujus didesnius bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio, taikomų nustatant biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinius atlyginimus ir valandinius atlygius, dydžius: BMA – 128 Lt ir –0,76 Lt.

Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS
Modestas
Modestas
7023
#440024 2007-09-26 09:34 Modestas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304840&p_query=&p_tr2=

Projektu siūloma papildyti pensijinį amžių: mokytojams, turintiems mokinių ugdymo darbo stažą 30 metų - pensijinis amžius būtų 55 metai.

Dabar yra: moterims – 60 metų, vyrams – 62 metai ir 6 mėnesiai.
Kristiana__
Kristiana__
8645
#440171 2007-09-26 12:30 Kristiana__
Naujas leidinukas apie socialinio mokesčio deklaracijos teikimą - kam reikia, kam nereikia smile

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048662
Kotryna
Kotryna
2197
#440475 2007-09-27 09:06 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-33

Modestas rašė:

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048749

Finansinę atskaitomybę VMI-jai pateikti REIKIA....nes šiuo metu mokesču administratorius neturi galimybių iš VĮ Registrų centro gauti visų imonių finansinės atskaitomybės duomenų...
merfise
merfise
41
#440858 2007-09-27 16:29 merfise
BIUDŽETININKAMS Biudžetinėms įstaigoms nuo 2008 01 01 minimali ilgalaikio materialiojo turo vertė didinama iki 1000 Lt

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304594&p_query=&p_tr2=

Kotryna
Kotryna
2197
#441398 2007-09-28 21:36 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-33
Žemės mokestis

VMI supaprastino žemės mokesčio mokėjimo tvarką
- privalantys mokėti šį mokestį gaus tik vieną deklaraciją už visose savivaldybėse turimus sklypus, susimokėti reikės vienu pavedimu tai AVMI kur deklaruota buveinė ar gyvenamoji vieta, ten pat galima bus išsiaiškinti ir netikslumus.
Mokestį privalu sumokėti iki 11,05, bet jei mokėtina suma neviršija 5 Lt deklaracijos negausime ir mokėti nereikės.
tomukas
tomukas
4507
#441590 2007-09-30 15:31 tomukas
Skaičiuojami VMI vadovų giminaičiai

Laikraštis "Lietuvos žinios" vėl papylė purvo ant VMI vadovų galvų. Šį kartą buvo suskaičiuoti VMI vadovų giminaičiai "įtaisyti" VMI struktūroje bei jų verslai.
Būtų gal ir smagu pasidžiaugt nepriklausoma žiniasklaida, atskleidusia negeroves valstybinėje institucijoije, bet kyla natūralus klausimas dėl šio straipsnio objektyvumo ir žurnalistų nepriklausomumo. "Lietuvos žinios" priklauso "Achemos grupei", o VMI šiai grupei yra kiek "primynusi uodegą".
lada
lada
1127
#442097 2007-10-02 13:43 lada
2007 m. spalio 1 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad šiais metais žemės savininkai, turintys iki lapkričio 5-osios sumokėti žemės mokestį (lapkričio 1,2,3 ir 4 dienos yra nedarbo dienos), ne tik paštu gauna vieną deklaraciją, kurioje nurodyti visi jo valdomi žemės sklypai ir mokėtinas mokestis, tačiau visą informaciją gali rasti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS).

„Šiemet, norėdama palengvinti ir supaprastinti žemės mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą žemės savininkams, VMI mokesčių mokėtojams ne tik paštu siunčia suformuotas deklaracijas apie mokėtiną žemės mokestį, tačiau informaciją EDS vartotojams pateikia ir elektroninėje erdvėje. Vartotojas, prisijungęs prie sistemos, EDS tinklapyje Žemės mokesčio deklaracijos duomenų pažymoje ras informaciją apie apskaičiuotą mokestį, taikomas lengvatas bei kitą naudingą informaciją.
.
lenacka1117
lenacka1117
2003
#442927 2007-10-04 09:31 lenacka1117
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048821

Priimti pakeitimai reglamentuoja Lietuvos vieneto apmoketas specialiojo derybu komiteto, Europos kooperatines bendroves darbo tarybos ir Europos kooperatines bendroves darbo tarybos komiteto nario išlaidas, susijusias su šio nario dalyvavimu minetu organu posedžiuose ir nustato, kad, apskaiciuojant apmokestinamaji pelna, minetos išlaidos gali buti atskaitomos iš jas apmokejusio vieneto pajamu.

Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS
Kotryna
Kotryna
2197
#443525 2007-10-05 15:48 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-34
Paveldimo turto mokestis

Įsigaliojus Peveldimo turto apmokestinamosios vertės taisyklių pakeitimams nuo 2007.10.01, gavęs palikimo nekilnojamajį turtą, gyventojas galės pasirinkti kas naudingiau - VĮ „Registrų centras“ nustatyta šio turto vidutinė rinkos vertė ar vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Apie tai informuoja ir VMI

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Ordentus, MB , 302956377
Baltikalnio g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91251
Greitai statau, UAB , 303109367 , PVM k. LT100008026313
Druskininkų sav. Vilkanastrų k. Azagio g. 17
96,2 tūkst. € / 23,7 tūkst. €
Duomenų sistemos, UAB , 304077876 , PVM k. LT100009586718
Kaunas Samanų tak. 10
1,59 tūkst. € / -2,16 tūkst. €
CTS Baltija, UAB , 304151522 , PVM k. LT100009951115
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Statybininkų g. 34-18
81,1 tūkst. € / -83,6 tūkst. €
BALTIJOS IMUNOPROFILAKTIKOS ASOCIACIJA , 302468292
Santariškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08406
Lirana, UAB , 301797616 , PVM k. LT100004218111
Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 33-3
88 tūkst. € / 3,32 tūkst. €
MEPUS, UAB , 179251335 , PVM k. LT792513314
Tauragės r. sav. Pagramančio mstl.
73 tūkst. € / -19,4 tūkst. €
Matomų idėjų jėgainė, UAB , 300130096 , PVM k. LT100001848614
Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 49
13 tūkst. € / 18,4 tūkst. €
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai , 135199748 , PVM k. LT351997412
K. Donelaičio g. 2, Kauno m., Kauno m. sav. 44213
423 tūkst. €
Revika, UAB , 304096022 , PVM k. LT100009958516
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Veiverių g. 9B-41
710 tūkst. € / 210 tūkst. €
Nordvila Vilnius, UAB , 304831874 , PVM k. LT100011605113
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Karių Kapų g. 5B
553 tūkst. € / 5,04 tūkst. €
Vladiservis, UAB , 304699935
Visagino sav. Visagino m. Festivalio g. 10-20
4,21 tūkst. € / 583 €
Guliverio kelionės, UAB , 135046834 , PVM k. LT350468314
Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 128-1
1,22 mln. € / 32,8 tūkst. €
MDLab, UAB , 302761861
Mažeikių r. sav. Jautakių k. Skuodo g. 77
73,7 tūkst. € / -3,25 tūkst. €
Korozijai stop, MB , 305684516 , PVM k. LT100014477911
Šaltinių g. 9, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28139
51,8 tūkst. € / 5,47 tūkst. €