KKANDRATAVICIUTE
710
#457109 2007-11-16 10:41 KKANDRATAVICIUTE
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049685
pakeistas leidinys dėl naudotų transporto priemonių apmokestinimo PVM

Loreta13
31050
#457495 2007-11-17 18:51 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
[quote:4cc2af05a6]Vilnius, lapkričio 16 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė Fiskalinės drausmės įstatymą. Vyriausybė jam pritarė šių metų liepos 4 d., o lapkričio 8 d. šį įstatymą priėmė Seimas.[/quote] www.finmin.lt/web/finmin/naujienos?erp_item=naujiena_000709

Loreta13
31050
#457498 2007-11-17 19:00 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
[quote:44e0151821]Neįgalieji, kuriems iki Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo invalidumo grupės buvo nustatytos neterminuotai, turėtų suskubti ir iki 2007 m. gruodžio 31 d. pasikeisti Invalido pažymėjimus į Neįgaliojo pažymėjimus, kadangi senieji dokumentai, įrodantys asmens invalidumą, nuo 2008 m. sausio 1 d. nebegalios. [/quote] www.socmin.lt/index.php?200070306

Cha-cha
5594
#458905 2007-11-21 11:25 Cha-cha
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309099

Patvirtintas antnaujintas EVRK, įsigaliosiantis nuo 2008 m. sausio 1 d.

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Loreta13
31050
#459924 2007-11-22 21:09 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308934&p_query=&p_tr2=
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJŲ DALIES IŠMOKĖJIMO ĮSTATYMAS
[quote:9d9f328fcb]1. Apskaičiuota senatvės ar invalidumo pensijos dalies suma asmeniui išmokama 2008–2010 metais Vyriausybės nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) teritoriniai skyriai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumas pradeda išmokėti nuo 2008 m. liepos 1 d.[/quote]


Loreta13
31050
#459928 2007-11-22 21:11 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308932&p_query=&p_tr2=
[quote:3befb3d681]6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams, vaikų globos įstaigų gyventojams, mokytojams ir gydytojams

Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas:[/quote]

Loreta13
31050
#459931 2007-11-22 21:17 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
www.vmi.lt/lt/?itemId=10145679
[quote:2cd341c4af]Mokesčių mokėtojams – apie jų pagrindinius aptarnavimo principus VMI
2007-11-22
Apskričių VMI platinami mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartai [/quote]

Loreta13
31050
#459933 2007-11-22 21:19 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-37
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309096&p_query=&p_tr2=
[quote:084b95692c]DĖL metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pln205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo[/quote]

Loreta
28804
#460209 2007-11-23 12:06 Loreta
Sodra kviečia visus dirbančiuosius, kurie jau dirbo iki 1994 metų, ateiti į jos skyrius susitvarkyti dokumentus apie darbo stažą. Kaip žinia, Sodra neturi duomenų bazėje duomenų apie darbo stažą, dirbančiųjų turėtą iki 1994 metų, tad teks patiems pasirūpinti pažymomis iš archyvų ar buvusių darboviečių. Kuo anksčiau to imsimės, tuo paprasčiau bus galima gauti pažymas, tad sulaukus užtarnauto poilsio nebereikės klibinkščiuoti su lazdele po valdiškas įstaigas.
www.sodra.lt/index.php?cid=182&new_id=2546&page_nr=

Špyga taukuota...

miurdock
8
#460750 2007-11-24 21:15 miurdock
Gamtinės dujos brangs 70 proc.

http://www.


KKANDRATAVICIUTE
710
#461408 2007-11-27 08:51 KKANDRATAVICIUTE
1.VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-74 patvirtinta Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ataskaitų formų užpildymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių nauja redakcija.

2. Pripažintos netekusiomis galios Kuro apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0379 forma, Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0378 forma, Apdoroto tabako apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0376 forma ir Skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, jų pakaitalų ir priedų apyvartos mažmeninėje prekyboje ataskaitos FR0377 forma .
3. Nuo šiol, vietoj šių formų, inspekcijoms turėsime pateikti užpildytą Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio prekių apyvartos ataskaitos AKC402 formą.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000050033

Rolf
17232
#461455 2007-11-27 09:32 Rolf
Siūloma 4 procentais didinti pelno mokestį:
Seime įregistruotomis pataisomis siūloma kitąmet 4 proc. didinti pelno mokestį. Idėjos autoriaus teigimu, milžiniškus pelnus uždirbančioms įmonėms fatališkai neigiamų pasekmių dėl to tikrai nebūtų. Verslininkai aiškina, kad mokesčio pakėlimas stabdytų vietos įmonių plėtrą, o užsieniečius investuotojus nukreiptų į Latviją.

Iniciatorius Vytautas Čepas. V. Čepo teigimu, pelno mokesčio didinimas būtų trumpalaikis, pvz., porai metų. Ir esą tikrai neatsirastų tokių įmonių, kurios dėl to bankrutuotų ar viską metę verslininkai emigruotų.
www.lrt.lt/news.php?strid=31489&id=4169386

Taigi, socialinį mokestį norima kompensuoti laikinai padidintu pelno mokesčiu.Modestas
7023
#461847 2007-11-28 07:39 Modestas redaguota: 2011-09-11 05-38
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 115.9

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1272

Loreta
28804
#462764 2007-11-29 13:30 Loreta
Siautėja sukčiai, apsimetę VMI pareigūnais. Šiais laikais labai lengva apgauti vyresnio amžiaus žmones, juos atakuoja įvairaus plauko apsimetėliai. Tad būkit budrūs - VMI informuoja, kad jų pareigūnai mokesčių mokėtojus priiminėja tik savo administracinėse patalpose.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10145751

Špyga taukuota...

Loreta13
31050
#462928 2007-11-29 18:40 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-38
[quote:e793657de5]Ar atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo švenčių proga patirtos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, laikomos leidžiamais atskaitymais?

Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos, tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadinasi, atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo patirtos sąnaudos, kaip būtinos ir įprastinės, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. [/quote]Puikus naujas išaiškinimas prieš šventes:))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000050072&tree_id=1000002173


Loreta13
31050
#462976 2007-11-29 22:01 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-38
Pakeistas 13 :
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309583&p_query=&p_tr2=
Nebeliko [quote:81912635eb]teisė demonstruoti kino filmus;[/quote]Atsirado [quote:81912635eb]taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai.[/quote]

Loreta13
31050
#462980 2007-11-29 22:22 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-38
VDI laiškas darbdaviams:
www.vdi.lt/index.php?1909481020
[quote:7a11ac9a26]Ar pritartumėte siūlymui, siekiant įtvirtinti saugaus darbo nuostatas ir darbuotojams suteikiant išsamesnę informaciją bei konsultacijas, įmonėse numatyti vieną mėnesio dieną, sąlyginai pavadintą Vieninga darbuotojų saugos ir sveikatos iniciatyvų diena. (Ją būtų galima skirti kiekvieną kartą vis kitai konkrečiai temai; šiai dienai organizuoti Valstybinė darbo inspekcija parengtų ir Jums pasiūlytų atitinkamas rekomendacijas.)[/quote]

Mazyle
220
#463147 2007-11-30 10:00 Mazyle
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000050102

Pasikeitė PVM mokėjimo už pardavėją tvarka ir atvejai.
Parduodantiems metalo laužą ar medieną - už jus PVM mokės pirkėjai.

Loreta13
31050
#463599 2007-12-01 17:53 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-38
www.ada.lt/index.php?lng=lt&action=page&id=382
[quote:7f2937421b]Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 23 straipsniu, padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.[/quote]

Loreta13
31050
#463602 2007-12-01 18:35 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-38
[quote:562e363906]Pritarta minimaliam fiksuotam mokesčiui už verslo liudijimą[/quote][quote:562e363906]Įgyvendinus įstatymo nuostatas būtų sudarytos vienodesnės veiklos sąlygos verslo liudijimus įsigijusiems ir kitiems individualia veikla besiverčiantiems asmenims bei gyventojams, gaunantiems su darbo santykiais susijusių pajamų.[/quote] www.finmin.lt/web/finmin/pranesimai_spaudai?erp_item=naujiena_000716

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Gelbėkit vaikus Salininkų vaikų dienos centras Šaltinis
Vaikų g. 10-19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02207
2015 - 2020 2018 - 2022
Farima, UAB - -
Viešoji įstaiga Ante diem
Varėnos r. sav. Valakėlių k. 1
2017 - 2021 2018 - 2020
Sveikos gyvensenos sporto ir turizmo klubas RIGIDA - -
Palangos Bertas, UAB
Uosių g. 8, Parąžės k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav. 97220
- 2018 - 2022
ŽERALDO POVILAIČIO INDIVIDUALI ĮMONĖ - -
Sušildyk vaiko širdį, VšĮ - -
Straiginta, UAB
Vilties g. 20-58, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63208
2015 - 2019 2018 - 2022
Individuali įmonė Knyglita
Gintaro g. 50, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav. 97222
- 2018 - 2022
VERTOMA, UAB
Žirmūnų g. 21-30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09102
2015 - 2020 2018 - 2022
Klaipėdos rajono žvejų klubas Žaliai dryžuoti - -
561-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Justiniškių g. 49-18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05130
- 2018 - 2022
Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras
Klaipėdos g. 19, Plikių mst., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 96231
- 2018 - 2022
Europos logistikos tradicijos, MB
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
- 2018 - 2021
Onanika, MB
Naftininkų g. 16-12, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89121
2021 - 2021 -