Loreta13
Loreta13
31050
#452116 2007-11-01 15:33 Loreta13
2008 m. sausio 1 d. įsigalios nauji aplinkos apsaugos reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui.
www.am.lt/VI/#a/6903
Loreta13
Loreta13
31050
#452118 2007-11-01 15:40 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-35
Nemokami seminarai:
Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas
www.am.lt/VI/index.php#a/4570
Loreta13
Loreta13
31050
#452326 2007-11-03 10:30 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:6dfba0d214]Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios naujų bendrų taisyklių rinkinys, reglamentuosiantis investavimo į finansines priemones paslaugas.[/quote] www.seb.lt/lt/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp?DUID=DUID_DB6ED5706B9DAAF5C1257380004009C3&xsl=lt/sebarticle.xsl&sitekey=seb.lt
Loreta13
Loreta13
31050
#452535 2007-11-04 17:23 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
Aktualu vežėjams turintiems „Euro 3 ir Euro 4 saugius“ sunkvežimius ir pageidaujantiems įsigyti ETMK leidimus 2008 metams
Nepavėluokite smile
http://www.vkti.gov.lt/index.php?-1869154101
Loreta13
Loreta13
31050
#452998 2007-11-05 21:12 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:8ae440d25c]DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAI TEIKIAMŲ SKUNDŲ DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUDITO, APSKAITOS IR TURTO VERTINIMO INSTITUTO PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖJIMO taisyklIŲ PATVIRTINIMO[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307593&p_query=&p_tr2=

Loreta13
Loreta13
31050
#452999 2007-11-05 21:16 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:7fe8dc9131]DĖL VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. 1S-290 „DĖL ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLIO PRODUKTAIS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ IR LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307866&p_query=&p_tr2=
Loreta13
Loreta13
31050
#453002 2007-11-05 21:18 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:e7cbf99bab]DĖL PAŽYMOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIEČIO TEISEI NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATVIRTINTI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIEČIO ŠEIMOS NARIO LEIDIMO GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIEČIO ŠEIMOS NARIAMS, KURIE NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIEČIAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307851&p_query=&p_tr2=
Loreta13
Loreta13
31050
#453004 2007-11-05 21:22 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:67e3853daf]Žmones su negalia notaras gali aptarnauti ir dvigubai pigiau[/quote] www.notarai.lt/?item=aktual&id=11742
Loreta
Loreta
28804
#453425 2007-11-07 00:46 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-36
Naujas leidinys individualioms įmonėms apie IĮ savininkų įnašus ir jų grąžinimą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049135
Nieko naujo, tačiau labai pravers besikuriančioms įmonėms - viskas vienoje vietoje. Aktualu - ilgalaikio materialiojo turto kaip įnašo apskaita ir reikalavimai perdavimo dokumentams. Svarbus momentas - "Jeigu IĮ naudojamas savininkui nuosavybės teise priklausantis turtas neįforminamas kaip turtinis įnašas, savininkui išlieka teisė jį naudoti savo asmeniniams poreikiams, atsižvelgiant į nusistatytą to turto panaudojimo IĮ veikloje procentą. Tuo atveju, kai turtas perduodamas kaip savininko įnašas į IĮ, jis tampa IĮ nuosavybe, todėl savininkas netenka teisės neatlygintinai naudotis šiuo turtu savo asmeniniams poreikiams tenkinti." . Taigi - atsargiai, kvepia GPM.
Taip pat svarbu - tokio turto nusidėvėjimas nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams, kadangi IĮ nepatyrė įsigijimo išlaidų.
Tačiau atsargiai su esminiu pagerinimu. Jam nusidėvėjimas vis tik skaičiuojamas. Ir va čia, jeigu turtas atsiimamas (kas nebūtų mokesčio objektu, jei ne esminis pagerinimas) - likusi nenudėvėta pagerinimo darbų vertė tampa GPM objektu.

Špyga taukuota...
Cha-cha
Cha-cha
5594
#454012 2007-11-08 13:55 Cha-cha
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308140

Nuo 2008 m. sausio 1 d. keičiasi įvežamų ir išvežamų prekių vertė, pasiekus kurią reikalinga intrastato ataskaita:
1. Įvežimas iš ES 450 tūkst.lt - buvo 2006 110 tūkst.litų; 2007 m. 250 tūkst
2. Išvežimas į ES 550 tūkst.lt - buvo 2006 200 tūkst litų; 2007 m. 350 tūkst
Nereikia pildyti 13 langelio (statistinė vertė):
3. Įvežimas iš ES 9 mln.litų- buvo 2006 6 mln. litų; 2007 m. 7 mln.litų
4. Išvežimas iš ES 19 mln. litų - buvo 20 mln. litų

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems
Cha-cha
Cha-cha
5594
#454017 2007-11-08 14:00 Cha-cha redaguota: 2011-09-11 05-36
Nežymus 16 pakeitimas. Žodžių žaismas, nekeičiantis esmės.


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308142

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems
Tatu
Tatu
1779
#454023 2007-11-08 14:11 Tatu
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307276&p_query=&p_tr2=


Jei priims, atleiskite neradau kada tai gali įvykti, tai ne tik "santuokiniai" tėvai gaus apmokamas atostogas, bet ir "sugyventiniai".
Rolf
Rolf
17232
#454259 2007-11-09 07:08 Rolf
Atnaujintas leidinys „Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas“.
Nurodytasis leidinys patikslintas atsižvelgiant į pasikeitusias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049160
Rolf
Rolf
17232
#454783 2007-11-10 11:10 Rolf
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2008 m.
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10145262
Nuo 2007 m. sausio 1 d. mokesčio tarifą, intervale nuo 0,3 procento iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, jo techninės priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčių tarifus, kurie savivaldybių teritorijose galioja nuo 2007 m. sausio 1 d., savivaldybių tarybos buvo įgaliotos nustatyti iki 2006 m. rugpjūčio 15 d., o vėlesniais metais, mokesčio tarifą, kuris galios nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, ‑ iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos.
Loreta13
Loreta13
31050
#454944 2007-11-11 16:17 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
Nauja VMI leidinio redakcija:
[quote:2fc980582d]Šis leidinys yra skirtas pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojams, kurie tiekia knygas, laikraščius, žurnalus, kalendorius ir kitokio pobūdžio leidinius. Jame yra paaiškinta, kokie tiekiami leidiniai apmokestinami taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.[/quote] mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000004611

Loreta13
Loreta13
31050
#454945 2007-11-11 16:27 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307780&p_query=&p_tr2=
[quote:344b2ea894]Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo redakcija. Įstatymas suderintas su nauja Lietuvos Respublikos konsulinio statuto redakcija ir Šengeno acquis reikalavimais, numatytais diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose išduodamoms vizoms (šiuo metu galiojančiame įstatyme numatytos kitokios, nei įtvirtintos Šengeno teisyne, asmenų kategorijos, kurioms išduodamos nemokamos vizos).
Naujojoje įstatymo redakcijoje atsižvelgta į Konstitucinio Teismo nutarimus (1996 m. kovo 15 d., 1997 m. liepos 10 d.; 1998 m. spalio 9 d., 2003 m. lapkričio 17 d.), kuriuose nustatyta, kad mokesčio objektus, jų dydžius ir išimtis nustato įstatymai (dabartiniu metu konkrečius konsulinio mokesčio tarifus nustatyti pavesta Vyriausybei).[/quote] www.buhalteris.lt/index.php?cid=2668&new_id=116117
Loreta13
Loreta13
31050
#454946 2007-11-11 16:48 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
[quote:52a55d1b70]E-parduotuvė Statistikos departamento interneto svetainėje

už Statistikos departamento leidžiamus leidinius ir rengiamas pažymas jau galima atsiskaityti internetu

Spalio mėnesį Statistikos departamento interneto svetainėje įdiegta galimybė statistinės informacijos vartotojams užsakyti ir sumokėti už leidinius ir pažymas elektroniniu būdu, be jokių papildomų mokesčių. [/quote]http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=2411
Loreta13
Loreta13
31050
#455932 2007-11-13 21:52 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-36
www.vmi.lt/lt/?itemId=10145386
[quote:6355687ba4]Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnis (Žin., 2004, Nr. 63-2243; Nr. 2007, Nr. 114-4629) pakeistas, siekiant užtikrinti galimybę (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis) mokesčių mokėtojams fiziniams asmenims sumokėti mokesčius valstybei per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą nemokamai, tuo atveju, kai nėra sudaryta galimybė sumokėti mokestį ir (arba) su juo susijusias sumas grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną.[/quote] www.vmi.lt/lt/?itemId=10145394
www.vmi.lt/lt/?itemId=10145389
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049328
[quote:6355687ba4]Turto grupių skaičių ir rūšis įmonė nustato savo nuožiūra, atsižvelgdama į turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę, valdymo tikslus, naudojimo paskirtį ir kitas savybes bei nustato kiekvienos grupės minimalią įsigijimo savikainą.[/quote]
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000049202&tree_id=1000001558e=Gyventojams_vykstantiems_dirbti_i_uzsieni.rtf
Kotryna
Kotryna
2197
#456823 2007-11-15 15:02 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-37
VMI gąsdinasi, kad darbdavio ir individualią veiklą neva vykdančio darbuotojo bendradarbiavimas apmokestinimo nesumažins

Verslininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad MAĮ nustatyta, jog mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai, todėl, jei gyventojo ir juridinio ar fizinio asmens darbo santykiai yra įforminti tam tikros rūšies civiline sutartimi kaip gyventojo individuali veikla, bet iš esmės tie santykiai atitinka darbo santykius, tai mokesčių administratorius turi teisę gyventojo iš tokios veiklos gautas pajamas apmokestinti kaip darbo pajamas.
DaivaJ
DaivaJ
741
#456992 2007-11-16 05:56 DaivaJ redaguota: 2011-09-11 05-37
Finansų ministerijos priminimas(www.finmin.lt/vbams)
smile
2007-11-10. Atkreipiame dėmesį, kad ne visi asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1K-203 (Žin., 2007, Nr. 63-2445), t. y. neteikia VBAM sistema asignavimų poreikio prognozių. Maloniai prašome pradėti jas teikti. Primename, kad Valstybės iždo departamentas gali laikinai sulaikyti pateiktas mokėjimo paraiškas, kada mokėjimo paraiškos suma gerokai skiriasi nuo asignavimų poreikio prognozės ir (arba) esant reikšmingoms svertinių prognozių santykinėms paklaidoms (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1K-235 patvirtintų Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių (Žin., 2007, Nr. 90-3604) 33.7 punktas). Jei Valstybės iždo departamentas nėra gavęs asignavimų poreikio prognozės, laikoma, kad prognozės yra lygios nuliui (tai pakankama priežastis laikinai sulaikyti mokėjimo paraiškas). Kontaktai: Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyr. specialistė Valė Vitkauskienė tel. 2390 096, el. paštas: v.vitkauskiene@finmin.lt

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
AURORA PROFESSIONAL, UAB , 302282640 , PVM k. LT100004450713
Šiauliai Dvaro g. 43-14
976 tūkst. € / 61,6 tūkst. €
ETD Group, UAB , 301738354 , PVM k. LT100004269812
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geranainių g. 6
234 tūkst. € / 60 tūkst. €
Intermega, UAB , 149683168 , PVM k. LT496831610
Lazdijų r. sav. Bagdononių k.
615 tūkst. € / -23 tūkst. €
KASANDROS GRUPĖ, UAB , 124815224 , PVM k. LT248152219
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 5
33,7 tūkst. € / -195 tūkst. €
Viešoji įstaiga EUROKOMPETENCIJA , 300677724
Kauno r. sav. Užliedžių sen. Užliedžių k. Pienių g. 36A-2
ARN group, UAB , 302249035
Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47-R1
65,7 tūkst. € / -51,9 tūkst. €
Osneta, UAB , 303191948 , PVM k. LT100008233218
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. S. Daukanto g. 4A
89,5 tūkst. € / 533 €
Kaimo vystymo projektai, VšĮ , 302763937
Varėnos r. sav. Perlojos k. Perliaus g. 29-8
INNODEA, UAB , 302590734
Panerių g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03209
Minčių takas, VšĮ , 303975850
Joniškio r. sav. Gataučių k. Naujoji g. 13
4,69 tūkst. €
Šalčininkų rajono savivaldybės Žaltūnų melioracijos statinių naudotojų asociacija , 303163240
9A, Duksių k., Akmenynės sen., Šalčininkų r. sav. 17290
DURUVA, UAB , 300119947 , PVM k. LT100001710717
Šiaulių r. sav. Šiaulių kaimiškoji sen. Andrijavos k. Pervažos g. 2
467 tūkst. € / 1,99 tūkst. €
Navigator4D, UAB , 303497877 , PVM k. LT100009656914
Antakalnio g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
-28,6 tūkst. €
Gręžinių projektavimas, MB , 305760608
Vilnius Butvydo g. 8
42,9 tūkst. € / 33,6 tūkst. €
Dolimus, UAB , 305470213 , PVM k. LT100013138411
Kaunas Laisvės al. 110
822 tūkst. € / 52,4 tūkst. €