mmargarita
mmargarita
45
#443886 2007-10-08 11:05 mmargarita
www.litlex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=52&Str=19428

Aukščiausiojo teismo išspręstas byla, kur pagrindinis klausimas del
atostogu pratęsimo, kai atostogų metu, asmuo turi nedarbingumą.
Rolf
Rolf
17232
#445658 2007-10-12 15:40 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-34
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad papildė leidinį ,,Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu”.
Leidinyje paaiškintos nuostatos dėl maržos schemos taikymo naujiems automobiliams. Taip pat paaiškinta, kad tokiu atveju, kai PVM mokėtojas lengvąjį automobilį įsigyja be PVM ar pagal maržos schemą, juos išardo ir juos parduoda detales, tai maržos schema detalėms negali būti taikoma.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10144756

PVM mokėtojas PVM nuo maržos gali skaičiuoti tokiu atveju, kai jis:
nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu (kai PVM mokėtojas tiekia automobilį, kuris į jo apskaitą yra įtrauktas kaip ilgalaikis materialusis turtas, šio sandorio atžvilgiu laikoma, kad reikalavimas dėl nuolatinumo yra įvykdytas) ir
tiekia be PVM Lietuvoje ar EB teritorijoje įsigytus naudotus automobilius arba automobilius, kuriuos įsigyjant iš ES valstybės ES valstybėje automobiliai buvo apmokestinti taikant naudotų automobilių specialią apmokestinimo PVM schemą (tiekiant naujus automobilius į kitą ES valstybę narę maržos schema netaikoma).

Kai įmonė, PVM mokėtoja, iš kitų ES valstybių narių be PVM ar pagal maržos schemą įsigytus lengvuosius automobilius išardo ir parduoda jų detales, tai parduodant detales maržos schema negali būti taikoma.
Loreta
Loreta
28804
#445822 2007-10-14 12:03 Loreta
Labai kritikuojami kai kurių DK straipsnių pakeitimai.
www.vakarai.lt/article.php?id=118
Iš tikrųjų šiuo metu galiojantis LR Darbo kodeksas turi nemažai trūkumų, o jo komentaras beviltiškai pasenęs. Siūlomi dar labiau nevykę pakeitimai, susiję su parduotuvių darbu švenčių dienomis, viršvalandiniu darbu, darbu naktį, poilsio ir švenčių dienomis. DK 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XP–1128(2) siūloma apriboti išimtis, kai leidžiama dirbti švenčių dienomis. Tačiau ne visomis švenčių dienomis, bet tik kai kuriomis. Kitu įstatymo projektu - projektu Nr. XP–2307 - siūloma už viršvalandinį darbą, esant suminei darbo laiko apskaitai, palikti tik vieną kompensavimo būdą - apmokėti už viršvalandžius 1,5 karto, atsisakant antrojo būdo - kompensavimo laisvomis dienomis, kas jau savaime prieštarauja saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sąvokai bei darbo ir poilsio laiko režimui.
Keičiant kompensavimo būdus už viršvalandinį ir nakties darbą bei už darbą poilsio ir švenčių dienomis siūloma darbuotojui nustatytą valandinį atlygį (mėnesinę algą) pakeisti VIDUTINIU atlygiu (mėnesine alga) ir, antra, kai darbuotojas pasirenka poilsį pagal DK 194 str. 1 d., nustatyti, kad už tas poilsio dienas darbuotojui mokamas jo VIDUTINIS darbo užmokestis. Kaip žinome, iki šiol už viršvalandinį ir nakties darbą buvo mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui NUSTATYTO valandinio atlygio (mėnesinės algos).
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298752&p_query=&p_tr2=

Špyga taukuota...
Rolf
Rolf
17232
#446358 2007-10-16 08:42 Rolf
VMI parengė leidinį "Pajamos natūra".
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048982
artas71
artas71
12734
#446742 2007-10-16 20:00 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-34
Patvirtintos naujos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo taisyklės:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306105&p_query=&p_tr2=

Keli punktai verčia iš koto bei kedės...Taip...Tvirčiau įsikabinkit beskaitydami. O tie kas esate DMM ir priklausote DMMD priežiūros zonai - mišios.


http://www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Niemand
Niemand
4936
#446917 2007-10-17 11:45 Niemand
Ką tik Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė:
1. Padaryti konstitucijos dieną šventine pgl. Pekeliūno siūlymą (eilėje laukia tūlo Pupkinio siūlymas padaryti šventine kažkokią tai verbų dieną smile );
2. Už vaiko auginimo atostogas antrais metais mokėti 85 proc. darbo užmokesčio (pirmais 100 proc., jei ką). Pakeliui dar padidino visas SODROS išmokas, susijusias su vaikais. Bet tai ne mano sritis, nelabai gilinausi, ką ten būtent ir kiek didino. Įstrigo tik patvirtintas Masiulio siūlymas už dvynukus viską dvigubinti, už trinukus - trigubinti ir t.t.

Šventinės dienos tėvo, konstitrucijos (o gal ir verbų spės???) įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d. Kompensacijos už vaiko auginimą įsigalos arba nuo sausio 1, arba nuo liepos 1.

P.S. gražu buvo žiūrėti, kaip seimūnai ėjo lenktynių, kuris tautai daugiau duos. Tik Sysas vienas kaip liūtas gynė biudžetą ir kategoriškai prieštaravo bet kokioms išmokoms bet kam. smile
Karina1
Karina1
502
#447420 2007-10-18 12:38 Karina1 redaguota: 2011-09-11 05-35
Seime pritarta ligos ir motinystės socialinio draudimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
Socialinių reikalų ir darbo komitetas posėdyje apsvarstė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.XP-2486 ir jo lydimuosius įstatymų projektus. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, kuriuo, atsižvelgiant į apdraustųjų asmenų keliamas problemas ir siekiant pagerinti asmenų, auginančių vaikus, socialines garantijas, siūloma nustatyti, kad ligos socialinio draudimo pašalpa būtų mokama vaikų priežiūrai ir tais atvejais, kai apdraustasis asmuo, kuriam dėl šių vaikų yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sukaks treji metai, dėl savo ligos ar traumos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo išvadą negali jų prižiūrėti. Šią ligos pašalpą siūloma mokėti kitam apdraustam sutuoktiniui nuo pirmosios dienos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.


Siūloma didinti minimalios motinystės socialinio draudimo pašalpos dydį, tai yra motinystės socialinio draudimo pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį (taikyti tokį pat dydį kaip ir tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpai).

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningu būdu gauti didesnes motinystės bei motinystės (tėvystės) pašalpas „dirbtinai“ (susitarus su darbdaviu) padidinant draudžiamąsias pajamas tik vienam ketvirčiui, iš kurio apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, numatyti, kad minėtoms pašalpoms apskaičiuoti kompensuojamasis uždarbis būtų apskaičiuojamas iš ilgesnio laikotarpio. Komitetas siūlo nustatyti, kad kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas iš apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų visose darbovietėse per 6 paeiliui einančius mėnesius, skaičiuojant atgal nuo pabaigos užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimo mėnesį.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad nuo 2008m. sausio 1d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis 1 metai yra 100 procentų ir pratęsti pašalpos mokėjimą iki vaikui sueis 2 metai – 85 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jeigu gimsta du ir daugiau vaikų, apdraustajam, esančiam atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis dveji metai, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama priklausomai nuo vienu metu gimusių vaikų skaičiaus (gimus dvynukams – 2 kartus, trynukams – 3 kartus ir t.t.).

Derinant darbą ir vaikų priežiūrą, siūloma įteisinti nuostatą, kad tuo atveju, kai apdraustasis, nutraukęs atostogas vaikui prižiūrėti, grįžta į darbą ir turi draudžiamųjų pajamų, mokėti pastarajam motinystės (tėvystės) pašalpos dalį (skirtumą tarp pašalpos ir pajamų).

Be to, siūloma pagerinti moterims socialines garantijas ir nustatyti, kad moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo. Jeigu kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau, pašalpa mokama už 126 kalendorines dienas po gimdymo.

Taip pat siūloma nustatyti, kad ligos pašalpa nemokama, jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad apdraustojo asmens nedarbingumui atsirasti turėjo įtakos neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų.

Taip pat siūloma įteisinti, kad teisę gauti ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpą ligos ar atostogų laikotarpiu turi 26 metų amžiaus nesukakę apdraustieji, jeigu jie iki ligos ar atitinkamų atostogų pradžios šio stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki jie tapo apdraustaisiais neviršija 3 mėnesių. Teisę gauti minėtąsias pašalpas taip pat turės apdrausti asmenys, jeigu jie iki ligos ar atitinkamų atostogų pradžios šio stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.


Siūlyčiau sekantį kartą įmesti ir nuorodą ir šiek tiek esmę turinio kas aktualiausia. Buhalteriams tiek perskaityti - sudėtinga smile
Ir turbūt ne seime pritarta, o tik komitete. Seimas dar nepriėmė. Pačiolis suklydo,jei kopijavote iš buhalteris.lt
Modestassc.bns.lt/?item=41899&id=3&subid=43
Loreta13
Loreta13
31050
#447554 2007-10-18 18:59 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-35
Gal ne tiek mokesčių naujienos, o tiesiog nauja naudojantis Hanza.net.
Nuo dabar jau galima naudotis telehansa.net, kur tinka jau turimi slaptažodžių generatoriai.
Nuo sausio pirmos, telehansa.net naudosime tik įmonių sąskaitoms,
o hansz.net bus skirta tik asmeninių sąskaitų valdymui.
lt.telehansa.net/thnetLT/thnet?contentId=1
Loreta13
Loreta13
31050
#448053 2007-10-20 16:00 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-35
Naujas VMI paaiškinimas:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace650eb5eb7d6184c1aa2a5dd27ba66270c.e3eQb30Tb30Se34PahqKaxqPaxj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe?id=1000049019
[quote:8604c45fbf]1. Kaip pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstama ne PVM mokėtojo pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 711 straipsnį apskaičiuota ir sumokėta į biudžetą PVM suma?[/quote][quote:8604c45fbf]2. Kaip ir kada pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstama PVM mokėtojo pagal PVM įstatymo 87 str. 1 dalį metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuota patikslinta PVM suma?[/quote]
Ir dar:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049032
Loreta13
Loreta13
31050
#448509 2007-10-22 20:21 Loreta13
Nežinau, kaip tas yra, bet teigiama, kad jau veikia:))
2007 10 19, Vilnius/ Šiandien Lietuvoje pradeda veikti mobilusis e-parašas
www.omnitel.lt/?m3_lt$212535_213203$z_393130
„Bitė“ pristato universalią mobiliojo e. parašo techninę bazę
www.bite.lt/lt/about/media/pr/2007/show/3301
Modestas
Modestas
7023
#448695 2007-10-23 11:11 Modestas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306682&p_query=&p_tr2=

Ponas Seimo narys Bronius Bradauskas ruošiasi ....ir siūlo įstatymo pakeitimą, kad būtų leidžiama įsigyti sau kapavietę iš anksto dar prieš mirtį (dabar kapinėse kapavietės skiriamos neatlygintinai).
Amrita
Amrita
905
#448707 2007-10-23 11:29 Amrita
LR vyriausybės nutarimas Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių
patvirtinimo
7. Įmonėms išduotos licencijos:
2.7.1. verstis didmenine prekyba alumi, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis didmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento. Nepatikslintos licencijos verstis didmenine prekyba alumi nesuteikia teisės verstis didmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, taip pat natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.
Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo, licencijos originalo ir mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, gavimo Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje dienos;
2.7.2. nurodytos šiuo nutarimu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 4.5 ir 4.8 punktuose, atitinkamai patikslintos licencijas išdavusioje institucijoje, suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.
Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo įmonės prašymo, licencijos originalo ir mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, gavimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje dienos. (galioja nuo 2007 10 14, papildyta 2007 10 02 LRV nut. Nr. 1061)

Dar rašo, kad įmonei, turinčiai įsiskolinimą biudžetui daugiau nei 1000 Lt, gali būti sustabdyta licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais.
Linda6
Linda6
12015
#448714 2007-10-23 11:37 Linda6
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305986&p_query=&p_tr2=

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern
zalzakas
zalzakas
1
#449154 2007-10-24 10:18 zalzakas
www.lrytas.lt/?id=11931419581191087083&view=4

Viena didžiausių Lietuvoje skolų prevencijos ir jų išieškojimo įmonė „Gelvora“ sukūrė skolų prevencijos duomenų bazę Lietuvoje, kuri įmonėms, kaip žada bendrovė, pasiūlys dvigubą naudą – ne tik finansinę, bet ir rinkodaros tikslams naudingą informaciją apie šalyje veikiančius juridinius vienetus.

Gelvoros“ duomenų bazėje sukaupta oficiali informacija apie 270 tūkst. Lietuvos įmonių. Per 8erius metus iš verslo sektoriaus skolų registro, kurį pildo pačios įmonės, valstybinių įstaigų – VĮ „Registrų centro“, Statistikos departamento, Centrinės hipotekos įstaigos, VĮ „Regita“ ir kt. – bei „Gelvoros“ bylų sukauptų duomenų bazėje yra net per 35 tūkst. įrašų apie įmonių skolas[/b]
artas71
artas71
12734
#449374 2007-10-24 14:45 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-35
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306849&p_query=&p_tr2=

VMI prie FM papildė įsakymą "Dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių" atsižvelgdama į šių dienų realijas.
Taigi, mokesčių administratorius gali atleisti nuo baudų:
5. Nuo paskirtų baudų mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas esant MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje nurodytiems šiems pagrindams:
....
5.4. kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais,
jei telefonu suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta
ir yra galimybė nustatyti skambinusįjį asmenį–mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą).“

Administratoriui įpareigotas nebausti mokesčių mokėtojų delspinigiais, jei nėra padaryta žala biudžetui.
„10. Mokesčių mokėtojas turi būti atleidžiamas nuo už nesumokėtus mokesčius skaičiuojamų delspinigių mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai mokesčių administratorius, vykdydamas mokesčių apskaitos funkcijas ar atlikdamas mokestinį patikrinimą, nustato, kad mokesčių mokėtojas atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaro žalos biudžetui.“

Sumažinta delspinigių bazė - delspinigiai, nuo mokesčių nepriemokų, jei mokesčių mokėtojas tuo metu turėjo kitų mokesčių permokas, bus mažinami arba neskaičiuojami:
11. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais mokesčių mokėtojas, turintis vieno mokesčio nepriemoką, bet tą patį laikotarpį – kito mokesčio permoką (skirtumą), kurios suma didesnė už nustatytą (apskaičiuotą) mokesčio nepriemokos sumą arba yra jai lygi, ir pagal MAĮ 87 straipsnį nedraudžiama permokėtų sumų įskaityti nustatytoms mokesčių nepriemokoms padengti, turi būti atleidžiamas nuo už nesumokėtus mokesčius skaičiuojamų delspinigių.

Mokesčių mokėtojas, turintis vieno mokesčio nepriemoką, bet tą patį laikotarpį – kito mokesčio permoką (skirtumą), kurios suma mažesnė už nustatytą (apskaičiuotą) mokesčio nepriemokos sumą, ir pagal MAĮ 87 str. nedraudžiama mokesčio permokos sumų (skirtumo) įskaityti nustatytoms mokesčių nepriemokoms padengti, turi būti atleidžiamas nuo tos dalies delspinigių, kurie skaičiuojami nuo nepriemokos sumos, lygios mokesčio permokos (skirtumo) dydžiui, o nuo viršijančios mokesčio permokos (skirtumo) dydį nepriemokos sumos delspinigiai turi būti skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka.“

http://www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
Loreta
28804
#449624 2007-10-25 01:35 Loreta
Atsakymas į paklausimą - labai aktualus besilikviduojančioms IĮ, ir gana džiuginantis.
Kaip žinia, likviduojant individualią įmonę, jos likęs turtas pereina savininko nuosavybėn ir turi būti apmokestintas GPM, prieš tai jį įvertinus rinkos kaina perėjimo nuosavybėn dienai, bei deklaruotas GPM302. Tai rūgščioji gyvenimo ir veiklos pusė.
Bet yra ir saldžioji tiems, kurie nesuskubo atsiimti įnašų ūkinei veiklai plėtoti (vadinamųjų savininko įnašų) - jie toje pačioje deklaracijoje parodomi kaip to turto įsigijimo kaina ir taip realiai galima išvengti apmokestinimo.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000049072

Špyga taukuota...
Loreta13
Loreta13
31050
#450170 2007-10-25 22:12 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-35
Muitinės problemėlės dėl ASYCUDA naudojimo:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306845&p_query=&p_tr2=
[quote:d6c79e9788]NAUDOJANTIS AUTOMATINIO DUOMENŲ APDOROJIMO TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[/quote]
[quote:d6c79e9788]2. N u s t a t a u, kad:
2.1. sutikimai pateikti muitinės deklaracijas ASYCUDA sistemos automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja, jeigu šių sutikimų išdavimo sąlygos atitinka šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytų Muitinės deklaracijų, pateikiamų naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, pateikimo, priėmimo ir tikrinimo taisyklių nuostatas;[/quote]
Loreta13
Loreta13
31050
#452113 2007-11-01 15:17 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-35
DĖL BŪSTo IR ŽEMĖS SKLYPų VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ 2007 M. lapkriČio 1 D.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307509&p_query=&p_tr2=
Loreta13
Loreta13
31050
#452114 2007-11-01 15:24 Loreta13
Žaidžiančioms golfą arba medžiojančioms įmonėms – mažiau mokesčių
www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=14862750
Loreta13
Loreta13
31050
#452115 2007-11-01 15:31 Loreta13
Sodra gaus operatyvius pranešimus apie eismo įvykius
www.sodra.lt/index.php?cid=182&new_id=2481&page_nr=

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Mokykla vaikams, VšĮ , 300513956 , PVM k. LT100015085710
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygio g. 97-101
36,9 tūkst. €
FCP Engineering, UAB , 302486301 , PVM k. LT100005228810
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 53-43
2,26 mln. € / 495 tūkst. €
Statyva, UAB , 304918998
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saltoniškių g. 36-9
Financiero, UAB , 305912724
Vilnius Grigalaukio g. 30-25
1,09 tūkst. € / 788 €
Švitrigailos namai, UAB , 303316985
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 16B
-1,68 tūkst. €
Merxu, UAB , 305868313 , PVM k. LT100014329713
Vilnius Ukmergės g. 369A
-47,6 tūkst. €
Feniksas ir Ko, UAB , 303177539
Visagino sav. Visagino m. Energetikų g. 8-25
Ileka, MB , 305162888
Pramonės g. 24, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav. 55302
2,14 tūkst. € / 459 €
SOFA BRANDS, UAB , 300091896 , PVM k. LT100001595219
Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 132
23,7 mln. € / 1,13 mln. €
Duomenų perdavimo sprendimai, UAB , 304038439 , PVM k. LT100009602511
Alytaus m. sav. Alytaus m. Topolių g. 11D-1
19,7 tūkst. € / 4,2 tūkst. €
Menas ne menas, MB , 305377944
Vaidoto g. 106, Kauno m., Kauno m. sav. 45302
3,29 tūkst. € / -315 €
Sakuros žiedai, MB , 305842343
Kaunas Draugystės g. 17-1
-997 €
Pireka, UAB , 302670721 , PVM k. LT100006407210
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Islandijos g. 4
4,16 mln. € / 266 tūkst. €
Gopala, UAB , 302936855 , PVM k. LT100008866616
Telšių r. sav. Ryškėnų sen. Ryškėnų k. Spindulio g. 56
1,73 mln. € / 43,4 tūkst. €
MDT transportas, UAB , 305566998 , PVM k. LT100013197518
Kalvarijos sav. Liubavo sen. Asavos k. Kalno g. 3
360 tūkst. € / 25 tūkst. €