Lari
1079
#1356464 2017-04-26 10:02 Lari
Pakeisti Smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaravimo dokumentai ir patikslinta vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarka


Ūkio ministras 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-250 pakeitė savo ankstesnį 2008 03 26 įsakymą Nr. 4-119 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino gegužės 1 d. įsigaliosiantį naują Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą, kuris nustato smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaravimo procedūros tvarką ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos pildymo tvarką.

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija – tai ūkio ministro įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kuriame verslo subjektas (tai SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė arba SVV subjekto statusą deklaruojantis verslininkas) nurodo Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 1, 2, 3 dalyse ir 4 str. 1 dalyje nustatytas priskyrimo SVV subjektui sąlygas ir deklaruoja savo, kaip SVV subjekto, statusą.

Primintina, kad gegužės 1 d.[/b] įsigaliosiančio naujojo Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 1, 2, 3 dalyse nustatytos didesnės ribos, pagal kurias labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės priskiriamos SVV subjektams.

Deklaraciją sudaro šios naujomis redakcijomis patvirtintos formos:

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1;
Partnerinių įmonių duomenys P1 forma ir jos priedas „Partnerinės įmonės aprašymas“ (toliau – formos P1 priedas),
Susijusių įmonių duomenys S1 forma ir jos priedas „Susijusios įmonės aprašymas“ (toliau – formos S1 priedas).

Lari
1079
#1357706 2017-05-10 14:57 Lari
VMI apie 2017 ir 2018 m. žemės mokesčio apskaičiavimą


VMI prie LR FM primena, jog atsižvelgiant į Žemės mokesčio įstatymo (ŽMĮ) 10 str. 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, šiemet atliekamas naujas masinis vertinimas ir 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes.

2017 metai yra paskutinieji metai, kai taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, pagal kurias mokesčio už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) suma visais atvejais neturi viršyti 0,29 euro už vieną arą.

Taip pat VMI atkreipia dėmesį, jog, apskaičiuojant 2017 m. mokestinio laikotarpio žemės mokestį, vertės mažinimo koeficientai nebebus taikomi, todėl žemės mokestis bus skaičiuojamos nuo visos sklypui nustatytos mokestinės vertės (2016 m. buvo paskutinieji metai, kai dar buvo taikomas vertės padidėjimo (lyginant 2016 metus su 2012 metais) mažinimas 20 procentų).

Lari
1079
#1357707 2017-05-10 14:58 Lari
Nuo kitų metų ligos išmokas gaus ir sergančius anūkus slaugantys seneliai

Nuo kitų 2018metų sausio 1 d. ligos išmoką galės gauti senelis (senelė), kai slaugo sergantį vaiką iki 14 metų. Tai numatyta Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatyme.

mariska
8698
4   #1358036 2017-05-16 09:50 mariska
Tai ką brangieji, atsikemšam šampaną ir plojam. Negaliu patikėti, kad LVAT, pagaliau pasakė VMI, kad gal apsiramink su tuo ES PVM 0 proc. ir "mes manome nepakanka įrodymų" smile

www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/naujausia-teismo-praktika.html

2017 m. vasario mėn.praktika.

Šiais aspektais LVAT pastebėjo, jog Iš Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo matyti, kad jame nėra konkrečiai nustatyta, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys privalo pateikti, kad tokiais atvejais, koks buvo nagrinėjamas apžvelgiamoje byloje, galėtų pasinaudoti 0 procentų PVM tarifu. Šio įstatymo 56 straipsnyje yra nustatyti tik bendro pobūdžio reikalavimai PVM mokesčio mokėtojui įrodyti, kad jo atliktas prekių tiekimas į kitą valstybę narę, atitiko tas sąlygas, kurių buvimas suteikia teisę į 0 procentų PVM tarifo taikymą. Tačiau toks abstraktus įrodinėjimo pareigos nustatymas, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka teisinio saugumo principo reikalavimų, nes PVM mokesčio mokėtojui prieš sudarant tokio pobūdžio sandorius nėra iš anksto žinoma, kokius įrodymus jis turi surinkti, kurie iš įrodymų yra pakankami bei leistini reikiamoms aplinkybėms įrodyti, kokių įrodymų iš jo ateityje gali pareikalauti pateikti mokesčių administratorius ir pan. Dėl to įvertinusi šio teisinio reguliavimo nacionalinėje teisėje ydingumą, atsižvelgusi į įprastus reikalavimus, kurie taikomi įforminant tokio pobūdžio tiekimus (sandorius), LVAT teisėjų kolegija sprendė, kad pirminiais leistinais bei pakankamais įrodymais, kurie PVM mokesčio mokėtojui suteiktų teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą, pripažintini PVM sąskaita faktūra ir prekių gabenimo dokumentai.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3852
1   #1358351 2017-05-18 11:57 Luka_Paciolis
Kitą savaitę – intensyvus institucijų dėmesys krovinių pervežėjams


mariska
8698
#1358750 2017-05-23 14:21 mariska
www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/05/23/naujas-vmi-padalinys-uztiko-nelegalia-prekyba-bitkoinais

Naujas VMi padalinys stebi elektroninę prekybą.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Byla
12136
1   #1360316 2017-06-07 07:36 Byla
Vidutinio darbdavio nustatymo taisyklės. Įsigalioja 2017-07-01.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f1cb71049ec11e7846ef01bfffb9b64

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
4   #1360472 2017-06-08 07:44 Byla redaguota: 2017-06-08 07-47
Duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo VSDFV tvarka. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d08d0bd04ab511e7846ef01bfffb9b64 .
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a27b43a04ab611e7846ef01bfffb9b64

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Tess
20319
1   #1360814 2017-06-12 12:39 Tess
Nuo liepos 1–osios – naujas „Sodros“ reikalavimas darbdaviams

Byla
12136
#1360881 2017-06-13 07:36 Byla redaguota: 2017-06-13 07-41
Vyriausybės nutarime siūloma griežtinti Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas dėl mokesčių nesumokėjimo ir vengimo.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d16eb2804f4511e7846ef01bfffb9b64

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.


Lari
1079
#1361012 2017-06-14 08:45 Lari
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM informavo, kad nuo birželio 8 d. i.SAF (elektroninio sąskaitų faktūrų) posistemio vartotojams pristatyta dar viena nauja paslauga – preliminarių PVM deklaracijų formavimas.

Taigi, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojai i.SAF portale gali ne tik pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus, o smulkusis verslas išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras, bet ir užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos paslaugą, kurios pagalba bus lengviau nustatyti teisingą visų pajamų apskaitymą.

Pasak I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovės Virginijos Ginevičienės, „daugiau nei 66 tūkst. i.SAF vartotojų gali užsisakyti preliminarią PVM deklaraciją, kuri bus formuojama mokėtojui ir ją mokėtojas gali papildyti reikalingais duomenimis bei teisingai pateikti į elektroninę deklaravimo sistemą (EDS)".

Preliminarios PVM deklaracijos yra formuojamos remiantis i.SAF registruose pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis.

VMI atkreipia dėmesį, kad formuojant preliminarias PVM deklaracijas, bus įkeliami visi VMI turimi duomenys, kuriuos verslo subjektams bereiks tik peržiūrėti, jei turės papildomos informacijos – pridėti ir patvirtinti. Tai leis apskaitą tvarkantiems asmenims taupyti savo laiką, o smulkiajam verslui nereikės įsigyti specialių programų. Apie pastebėtas galimas klaidas i.SAF vartotojai bus informuojami automatiškai.

Mokesčių mokėtojai, norėdami užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos paslaugą, gali tai padaryti prisijungę prie i.SAF ir pažymėję automatinę paslaugos formavimo funkciją. Pagal nustatytą mokesčių mokėtojo mokestinį laikotarpį (pvz., mėnesinį), preliminari deklaracija už praėjusį laikotarpį bus suformuojama pasibaigus PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo terminui, t. y., po kiekvieno mėn. 20 d. Taip pat i.SAF vartotojas, kuris nebus užsisakęs periodiškai gauti preliminarių PVM deklaracijų, galės bet kada prisijungęs prie i.SAF užsisakyti preliminarią PVM deklaraciją už atitinkamą mokestinį laikotarpį.

Palaipsniui diegiant i.SAF posistemio paslaugas ir funkcionalumus, VMI artimiausiu metu mokesčių mokėtojams atvers ir kryžminio sutikrinimo paslaugą. Ši paslauga padės įmonių buhalteriams pasitikrinti, ar yra apskaitytos visos gautos bei išrašytos PVM sąskaitos faktūros, ir pateikti teisingus PVM sąskaitų faktūrų registrus ir PVM deklaraciją.

Luka_Paciolis
3852
#1361021 2017-06-14 10:23 Luka_Paciolis
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“
Priimant darbuotoją į darbą, 1-SD pranešime reikės nurodyti darbo sutarties rūšį. Tam skirti formos A40 ir A41laukeliai. Pateikiant 1-SD pranešimą, reikia tiksliai žinoti, kokia su darbuotoju sudaryta darbo sutartis.

Po 2017-07-01 2-SD pranešimą pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos. Iki 2017-06-30 tai reikia padaryti per 3 darbo dienas.

Luka_Paciolis
3852
#1361022 2017-06-14 10:27 Luka_Paciolis
Nuo liepos 1 d. didėja SODRAI pateikiamų ataskaitų skaičius. Įmonės, kurios turi darbuotojų, įdarbintų pagal terminuotas darbo sutartis, turės pildyti atskirus SAM pranešimus už kiekvieną mėnesį, kadangi keičiasi (didėja) darbdavio įmokų tarifas šiai darbuotojų kategorijai. Darbdavio įmokų tarifas - 32,78%.
Nuo liepos 1–osios darbdaviai privalės „Sodrai“ pateikti duomenis apie terminuotas darbo sutartis

Byla
12136
4   #1361725 2017-06-19 18:48 Byla
VDI pradeda konsultacijų ciklą dėl naujo DK.
Pirmoji konsultacija. www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=1214

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
#1362834 2017-06-30 07:36 Byla
Pavyzdinė DS su jūrininku forma. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8e715e05cce11e79198ffdb108a3753

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.


Byla
12136
#1362836 2017-06-30 07:41 Byla
Informacijos teikimo VDI apie laikinųjų darbuotojų skaičių forma. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90ce96705c9511e79198ffdb108a3753

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
#1363003 2017-07-01 11:54 Byla
PVM įstatymo pakeitimas, dėl PVM mokėjimo tik gavus atlygį.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d29030e05d6311e79198ffdb108a3753

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
#1363004 2017-07-01 11:56 Byla
Pavyzdinė DS forma.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
#1363005 2017-07-01 11:58 Byla
DĖL DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO, KAI DARBDAVIO (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) AR DARBDAVIO ATSTOVŲ BUVIMO VIETOS NUSTATYTI NEĮMANOMA ARBA KAI DARBDAVYS (JEIGU DARBDAVYS YRA FIZINIS ASMUO) YRA MIRĘS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d0fbaa05cb211e79198ffdb108a3753

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12136
#1363728 2017-07-06 11:17 Byla
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b866b530615611e79198ffdb108a3753
DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2017 METAIS

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Burnos priežiūra, MB
Panevėžys A. Mackevičiaus g. 7-1
2020 - 2021 2021 - 2022
A klasės valymas, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 48-5
2015 - 2021 2018 - 2022
Donima, UAB
Klaipėdos r. sav. Klemiškės I k. Paupių g. 3
2015 - 2021 2018 - 2022
Siciliana, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Baltaragio g. 19-10
2016 - 2021 2018 - 2022
Vaidilutės Šėrienės firma
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 33-35
- 2020 - 2022
Lygnum, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Rytų g. 13
2015 - 2021 2018 - 2022
Gintaras, G. Taujansko turizmo firma
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 95A
- 2020 - 2022
Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė EX - -
Žeimenos krantas, UAB - -
RIKNEDA, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 45-48
2015 - 2016 2018 - 2022
Aktyvaus sporto asociacija Vieningas ketvertas - -
A. Kasčiuškos personalinė įmonė ALREKAS
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23
- 2018 - 2022
Kauno orientavimosi sporto klubas Takas
Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 72
2015 - 2021 -
Viešoji įstaiga RODOVITAS
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujojo Sodo g. 12
- 2018 - 2018
Asociacija Kupiškio sūpynės
Kupiškio r. sav. Kupiškio m. K. Šimonio g. 3-6
2015 - 2018 -