Sina
57
#24268 2003-08-12 16:28 Sina
Turiu klausimėlį. Gal kas nors padesit?

Ar, norit zmogų paskirti materialiai atsakingu už kokį nors daiktą ir pan., reikia sudaryti materialinės atsakomybės sutartį. Ar ji nebutina?

Satlas
1296
#24270 2003-08-12 16:29 Satlas
Dabar nebutina. Tik perduodamas ta daikta jam naudotis parasyk koki aktuka.

Satlas
1296
#24273 2003-08-12 16:31 Satlas
Pats kodeksas numato atsakomybe, svarbu irodyti kad zala padaryta. Pati darboviete gali nukreipti isieskojima i d.u. (netto), bet yra apribojimai. Jei perduodamo daikto verte didele reikalinga pilnos mat atsak. O jai reikia kolektyvines sutarties, kitu atveju galit ir neisieskoti.

Sina
57
#24274 2003-08-12 16:32 Sina
zmogui priskirdama daikta as rasau aktus, bet ar reikia sutarties.
Akte parašau, kad zmogus yra atsakingas uz toki daikta ir pan.

Satlas
1296
#24279 2003-08-12 16:36 Satlas redaguota: 2011-09-11 03-13
Nereikia sutarties.

DK XVII skyrius. Materialinė atsakomybė

253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai
Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:
1) turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo);
2) medžiagų pereikvojimo;
3) baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;
4) išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;
5) netinkamo materialinių vertybių saugojimo;
6) netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos;
7) to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;
8) kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo.

254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos
Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Kodekso 255 straipsnyje.

256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.

Modestas
7023
#24376 2003-08-13 07:21 Modestas
Gal kam prie šios temos prireiks materialinės atsakomybės sutarties:
Prisegti failai
tipines visikos materialines atsakomybes sutartis.doc 36 KB

Satlas
1296
#37440 2003-10-16 20:33 Satlas redaguota: 2011-09-11 03-15
Nutarimas Nr.179 Dėl Kasos darbo organizavimo ...
23. Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.

LR DK 256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiaisusijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.

Arba kazko nezinau (jei taip, padekit) arba gaunasi, kad norint priimti kasininka butina kolektyvine sutartis ? Idėjos ? smile

Loreta
28804
#37443 2003-10-16 20:54 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-15
Mano asmeninė nuomonė -
- DK kol kas tik rekomenduoja kolektyvinę sutartį kaip naudingą įmonei bet kokiais klausimais, kadangi įstatymuose daug spragų ir dviprasmybių. Taip ir su mat. atsakomybės sutartimis.
Tačiau nemanau, kad nesant kolektyvinės sutarties įmonėje, negalima būtų sudaryti individualios mat. atsakomybės sutarties su konkrečiu darbuotoju. Kolektyvinėje galima priimti sprendimą sudaryti mat. ats. sutartis, susijusias su tam tikromis pareigybėmis.
- gi Kasos darbo organizavimo taisyklės numato konkrečią pareigybę - kasininko - su kuriuo privalo būti sudaryta minėta sutartis.

Čia gi vėl - kasininkas didelėje įmonėje nelygu kasininkui mažoje, kurioje kasininko pareigos gretinamos su kitomis pareigybėmis. Jei įmonėje nėra įrengta pagal visus reikalavimus kasa (o mažose įmonėse to tikrai nėra) - kokia kalba gali eiti apie mat. atsakomybės sutartį?

Špyga taukuota...

Tiesi
4093
#37444 2003-10-16 20:59 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
Manau nesant kolektyvinės sutarties, visiškai užteks darbo sutartyje numatyt, kad pasirašius darbo sutartį, su šiuo darbuotoju bus sudaryta visiškos mat. atsakomybės sutartis. Nes kolektyvinė sutartis kiek pamenu sudaroma tarp profsąjungos ir administracijos, o įmonėse, kur tėra vien administracija, tokia sutartis negalima :)


Satlas rašė:

Nutarimas Nr.179 Dėl Kasos darbo organizavimo ...
23. Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.

LR DK 256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiaisusijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.

Arba kazko nezinau (jei taip, padekit) arba gaunasi, kad norint priimti kasininka butina kolektyvine sutartis ? Idėjos ? smile


Tiesi
4093
#37445 2003-10-16 21:03 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
Čia nesutinku. Manęs kaip įmonės šefo visai nežavėtų mintis, kad kasininkas nebaudžiamas gali pasiplaut su visais kasoj stovinčiais pinigėliais. Kasininkas atsakyt privalo. Bet - tokiu atveju jis vienintelis turi seifo raktą.
Tiksliau pasakius, tas kas tik vadinasi kasininku, o seifo rakto neturi, sutarties kaip ir neturėtų pasirašinėt. Bet jei realiai prieina prie pinigų - mat. atsakomybės sutartis būtina.


Loreta rašė:


Čia gi vėl - kasininkas didelėje įmonėje nelygu kasininkui mažoje, kurioje kasininko pareigos gretinamos su kitomis pareigybėmis. Jei įmonėje nėra įrengta pagal visus reikalavimus kasa (o mažose įmonėse to tikrai nėra) - kokia kalba gali eiti apie mat. atsakomybės sutartį?


Loreta
28804
#37446 2003-10-16 21:17 Loreta
Ir su kuo gi tu, Tiesi, nesutinki? Juk tik patvirtini mano žodžius.
Sakau - mažose įmonėse kasos kaip tokios nėra, taigi ir kasininko kaip tokio taip pat nėra, taigi, nėra ir mat.atskomybės sutarties. Ir kas gi ją pasirašytų, jeigu ir būtų reikalaujama - koks kvailys? Yra tiesiog pareigų sugretinimas, be jokios mat.ats. sutarties. Pagaliau mažose įmonėse kasininko iš viso gali nebūti.
Satlo klausimas - ar reikalinga kolektyvinė darbo sutartis, kad galima būtų sudaryti MAS. Atsakau - nereikalinga, ji tik rekomendacinio pobūdžio - atskiroms pareigybėms, o ne konkrečiam asmeniui. Gi individuali MAS - konkrečiam asmeniui, netgi gali būti, kad dirbant vienodą darbą dviem asmenims, su vienu iš jų gali būti sudaryta tokio tipo sutartis, su kitu - ne. Kas tai draudžia? Gal vienas iš darbuotojų šefui atrodo nepatikimas.

Špyga taukuota...

Tiesi
4093
#37461 2003-10-16 22:56 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
Loreta, kasos atveju ne draudžia ar leidžia, o nustato prievolę:
Nutarimas Nr.179 Dėl Kasos darbo organizavimo ...
23. Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.

Vis tik gaunasi, kad su kasininku bet kokiu atveju MAS turi būt sudaryta, o jau kasininko reikalas išsireikalaut sąlygas, kad jis realiai galėtų atsakyt už pinigų saugumą. Nepriklausomai nuo to, ar čia jo pagrindinė pareigybė, ar jis papildomai uždarbiauja dirbdamas kasininku. Arba - įmonė dirba be kasininko.

Loreta
28804
#37462 2003-10-16 23:01 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-15
Tiesi, o kas tai ginčija?


Loreta rašė:


- gi Kasos darbo organizavimo taisyklės numato konkrečią pareigybę - kasininko - su kuriuo privalo būti sudaryta minėta sutartis.Špyga taukuota...

olita
44
#37470 2003-10-17 00:03 olita
Pas mus įmonėje , nors ir nėra visai maža , kasininko pareigas atlieka (negaudamas už tai algos ) visiškai kitos pareigybės darbuotojas ir su juo sudaryta meterialinės atsakomybės sutatis. O neseniai tikrinio VMI kitą mano įmonę - nedidelį servisą , tai pareikalavo materialinės sutarties su kasininku, kurią teko greitai "sukurpti".

Satlas
1296
#37471 2003-10-17 07:54 Satlas redaguota: 2011-09-11 03-15
Kodel uzdaviau toki klausima ? Pastaruoju metu populiariuose seminaruose (i kuriuos labai megsta vaikscioti mano darbdaviai) kur skaitomi "kadravykai" pasakoje tautai apie darbo santykius, visur pabrezia kad be kolektyvines sutarties visiskos materialines atsakomybes sutartis negalima. Ta pati sako teisininkai ir Kauno darbo inspekcija (pas kuriuos jie nuejo isklojo visas sutartis ir sako ar viskas cia gerai smile - susitaikiau) mano darbdaviams. As priimdamas zmones su tais, kurie dirbs su turtu - jiems bus patiketas turtas (labai beje brangus) sudariau visiskos mat atsak sut. Dabar man knisa prota tie darbdaviai. Kad tai priestarauja DK. Is bendros praktikos zinau kad teisme tai vis tik yra dokumentas, jei kiltu gincas del zalos padarymo darbdaviui. Ir i tai yra atsizvelgiama.
Taigi as labai noriu rasti irodymu kad jie klysta. Labai noreciau pritarti loretai ir kt. del 256 str, bet nera niekur pasakyta kad jis rekomendacinis ar pan.

DK 256 str.
... "Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų."

Gal but visa tai nurodzius sutartyje ar jos priede butu galima ispildyti siuos DK reikalavimus. Man sis str skamba pakankamai nerekomendaciniai. Ir as vis labiau galvoju kad tie "kadravykai" teisus. Gal tik veliau bus pakeista DK, kad jei MAS privaloma pg. kitus teises aktus, tai sitai nepatenka i DK reglamentuojamus santykius. Kol kas nebuvo jokiu rimtu argumentu, paneigianciu 256 str. Aciu visiem, lauksim kitu nuomoniu.

Tiesi
4093
#37474 2003-10-17 08:36 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
DK:
34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai
Darbo teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti:
1) pagal šį Kodeksą ir kitus įstatymus, darbo sutartis, kolektyvines sutartis bei kitus susitarimus, nors įstatymų ir nenustatytus, bet jiems neprieštaraujančius

Nėra pasakyta, kad pagal darbo ir kolektyvines sutartis, vadinasi kolektyvinės sutarties gali ir nebūti.
Realiia jos gali nebūt jau vien dėl to, kad nėra darbuotojų grupės, kurios interesus reiktų atstovaut, kai įmonėj viena administracija, o kitų darbuotojų nėr :)

Ekfin
1895
#37475 2003-10-17 08:37 Ekfin
...tai tegul pasako "kur parašyta". Kasos taisyklės šiuo klausimu tikrai neprieštarauja DK.
Gal atsilieptų įmonės, kurios, neturėdamos profsąjungų, pasirašė Kolektyvinę sutartį? - darbo tarybų įstatymo dar nėra. Tai ką, kol lauksime darbo tarybų įstatymo mūsų kasininkai galės skaičiuoti kasą "atsipalaidavę"?

Kotryna
2197
#37489 2003-10-17 09:33 Kotryna redaguota: 2011-09-11 03-15
DK "256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma
su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, ...."

Niekas taip neužknisa rimtuose dokuose, kaip "gali būti" tuRĖtų buti" ir pan. Ne įstatymas o romanas - suprask kaip nori. Arba TURI BŪTI arba NE. Viskas galima ko nedraudžia įstatymas, kokie čia dar "gali", kada gi tie protingi vyrai į protą ateis ir vietoj įstatymų nustos romanus rašę. smile

Tiesi
4093
#37495 2003-10-17 09:48 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
Tarkim pagal pareigas Tu atsakinga už materialines vertybes - dirbi sandėlio vedėja ar pan. Bet: sandėlys nerakinamas, prekės iš sandėlio imamos kada kam prireikia, vidinių važtaraščių nėr, raktų yra bent 5, nes šefai irgi 5. Ar tikrai tokiu atveju sutartis privalo būt sudaryta? Ir Tu tą sutartį pasirašinėtum???Kotryna rašė:

DK "256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma
su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, ...."

Niekas taip neužknisa rimtuose dokuose, kaip "gali būti" tuRĖtų buti" ir pan. Ne įstatymas o romanas - suprask kaip nori. Arba TURI BŪTI arba NE. Viskas galima ko nedraudžia įstatymas, kokie čia dar "gali", kada gi tie protingi vyrai į protą ateis ir vietoj įstatymų nustos romanus rašę. smile


Kotryna
2197
#37504 2003-10-17 10:19 Kotryna
To Tiesi:

Je aš būčiau sandėlio vedėja, tokios tvarkos, kaip tu rašai nebūtų, arba aš nesiimčiau tokių pareigų, nepriklausomai nuo to ar mat. ats. sutartį reikėtų ar nereikėtų pasirašyti.

Aš ne prieš sutartis, bet prieš filosofijas tipo "gali..." įstatymuose.
Mano nuomone įstatymuose turi būti:
1) kas privaloma daryti ;
2) kas draužiama daryti
o visa kita įmonės vidaus reikalas. Vadovo pareiga viską organizuoti taip, kad būtų tvarka, o mat. ats. sutartys viena iš drausminimo priemonių.
Jei sandėlinikas nesąžiningas žmogus - jokia sutartis neišgelbės - žmogus turės 10 vaikų ir neturės jokio turto, iš kurio būtų galima išiekoti nuostolius


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR