virbuh
7945
#1282611 2015-08-11 10:47 virbuh

cubikas rašė:


Na su Sodra jau viskas tvarkoj. Man apskritai ta MB kažkokia mįslė, užtat gal kvailai paklausiu, bet daug neaiškumų...
Narys tik vienas, valdymo organas susirinkimas, tik man užkliuvo kad antspaudą jis visur deda „vadovas Vardas Pavardė“... tai ir pradėjau galvoti, kaip viską paprasčiau ir aiškiau pasidaryti...


Su MB daug neaiškumų. Faktiškai kiek supratau jis nėra vadovas tik atstovas. Tai kito MB nario nebėra? Tas žodžių žaidimas,( atstovas, vadovas), atskiruose dokumentuose jis turi būti taip rašoma ,kaip yra tikrovėje. Visur jis yra MB narys ir MB atstovas

cubikas
11
#1282628 2015-08-11 11:41 cubikas
Taip, antras narys pabuvo tik porą mėn.Kodėl-man jie neaiškina...
Labai ačiū, šiek tiek šviesiau tapo smile

simonely
88
#1378067 2017-12-11 18:01 simonely
Sveiki,


kokias finansines ataskaitas reikia pasidaryti MB ikurtai 2017 m. sausi?
Ar reikia finansinių ataskaitų už ketvirti ar už metus?
Apšvieskite :)

Serebro
2620
#1378070 2017-12-11 19:03 Serebro

simonely rašė:


Sveiki,


kokias finansines ataskaitas reikia pasidaryti MB ikurtai 2017 m. sausi?
Ar reikia finansinių ataskaitų už ketvirti ar už metus?
Apšvieskite :)


Ataskaitos tokios pačios kaip ir visų kitų: balansas ir pelno nuostolių ataskaita (01.01.-12.31 jei ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais arba kitas ataskaitinis laikotarpis, kuris nurodytas steigimo dokumentuose(jei ne nuo 01.01 pasirinkote)).

felran
4
#1380592 2018-01-11 10:49 felran
Sveiki,
2017 m. įsistegiau MB programavimo paslaugoms teikti. Esu vienintelis narys, dirbu pagal sutartį kitur, ilgalaikio turto nėra, darbuotojų nėra, pelno metų eigoje neišsimoku, veiklos mažai - taigi galvojau apsaitą tvarkytis pats. Su buhalterine apskaita buvau trumpai susidūręs tik seniai universitete (pusmečio pagrindų kursas), taigi prašyčiau pasižiūrėti ir patikslinti, ar teisingai suprantu dalykus :)

Pagal 38 VAS pasibaigus metams reikia teikti balansą, pelno/nuostolių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Kiek suprantu, apskaitą privaloma tvarkyti naudojant dvejybinį įrašą.

Praėjusiais metais buvo 3 operacijos: steigiant MB įneštas nario įnašas, apmokėta viena sąskaita ir išrašyta viena sąskaita.

Registruoju taip (pagal pavyzdinį MB sąskaitų planą iš 38 VAS rekomendacijų):
1. MB Steigimas (100 eur) - D 271 Sąskaitos bankuose | K 301 Savininkų įnašų suma
2. Apmokėta sąskaita (10 eur) - D 618 Kitos veiklos sąnaudos | K 271 Sąskaitos bankuose
3. Išrašyta sąskaita (1000 eur) - D 241 Pirkėjų skolos | K 500 Parduotų prekių ir paslaugų pajamos

Tada metų uždarymas:
4. Pajamos perkeliamos į nepaskirstytą pelną (1000 eur) - D 500 Parduotų prekių ir paslaugų pajamos | K 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
5. Sąnaudos perkeliamos į nuostolius (10 eur) - D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 618 Kitos veiklos sąnaudos

Tada 341 sąskaitoj likutis yra 990 eur. Skaičiuoju pelno mokestį, 5% gaunasi 49.5 eur, apvalinu iki 50.
6. 2017 pelno mokestis (50 eur) - D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | K 4464 Pelno mokesčio įsipareigojimai

Rezultate 341 sąskaitoj lieka 940 eur. Tas pats atsispindi ir P/N ataskaitoj.

Tada balanse viskas nuliai, išskyrus:
B. Trumpalaikis turtas
- 2. Per vienus metus gautinos sumos: 1000 (24 sąskaitos likutis)
- 4. Pinigai: 90 (27 sąskaitos likutis)
Turto iš viso: 1090

Kapitalas:
C. Nuosavas kapitalas:
- 1. Savininkų įnašai: 100 (30 sąskaitos likutis)
- 2. Nepaskirstytas pelnas: 940 (34 sąskaitos likutis)
E. Įsipareigojimai
- Trumpalaikiai įsipareigojimai: 50 (44 sąskaitos likutis)
Kapitalo ir įsipareigojimų iš viso: 1090

Klausimai:
1. Ar iš esmės teisingai atrodo balansas?
2. Ar metų uždarymui reikia dar ką nors padaryti be ataksaitų rinkinio teikimo RC ir PLN204 deklaracijos teikimo VMI?
3. Ar likutis iš 341 (ataskaitinių metų pelnas) į 342 (ankstesnių metų pelnas) perkeliamas 2018 sausio 1, ar dar 2017-ais?
4. Ar sprendimas dėl ankstesnių metų pelno išsimokėjimo gali būti priimtas bet kada ateityje? Tada būtų tiesiog D342 K271?
5. Kas dar būtina padaryti MB, kad apskaita būtų tvarkinga?

Serebro
2620
#1380617 2018-01-11 12:31 Serebro
2. Apmokėta sąskaita (10 eur) - D 618 Kitos veiklos sąnaudos | K 271 Sąskaitos bankuose

Į 6 kl. nurašyti sąnaudas reikia pagal tiekėjo sąskaitą, o ne apmokėjimą. Gaunat iš tiekėjo sąskaitą, bus:
D 6 kl savikaina/ar kokios kt sąnaudos
D 6 kl. jei su pvm, tai jį galite dėti į neatskaitomo pvm sąnaudas 6 kl.
K 4 kl. skolos tiekėjams

Sumokate tiekėjui:
D 4 kl skola tiekėjams
K 2 kl pinigai

Tikslias buh. sąskaitas pasirinkite pagal savo sąskaitų planą.

Serebro
2620
#1380619 2018-01-11 12:44 Serebro
Uždarant sąskaitas yra naudojamas 390 buh. sąskaita, o ne per 341. Kai sukilnosit į 390, tada iš 390 atitinkamai į pelną/nuostolį perkeliama. Prieš uždarant reikia į 6 kl užregistruoti pelno mokestį:
D. 6 kl pelno mokesčiai
K 4 kl mokėtinas pelno mokestis

Tada uždarai sąskaitas.

Serebro
2620
#1380623 2018-01-11 12:54 Serebro

felran rašė:Klausimai:
1. Ar iš esmės teisingai atrodo balansas?
2. Ar metų uždarymui reikia dar ką nors padaryti be ataksaitų rinkinio teikimo RC ir PLN204 deklaracijos teikimo VMI?
3. Ar likutis iš 341 (ataskaitinių metų pelnas) į 342 (ankstesnių metų pelnas) perkeliamas 2018 sausio 1, ar dar 2017-ais?
4. Ar sprendimas dėl ankstesnių metų pelno išsimokėjimo gali būti priimtas bet kada ateityje? Tada būtų tiesiog D342 K271?
5. Kas dar būtina padaryti MB, kad apskaita būtų tvarkinga?


1. Taip
2. +aiškinamasis raštas įeina į rinkinį. Jei tiekėjas buvo fizinis asmuo, o ne įmonė, tai metinė b kl. deklaracija fr471.
3. 2018 m. perkelsit į ankstesnių metų pelną.
4. Apie 2017 m. pelno išsimokėjimą sprendimas priimamas dabar, tvirtinant ataskaitų rinkinį.

felran
4
#1380692 2018-01-11 23:11 felran
Ačiū, Serebro, už komentarus.

Dėl tiekėjo sąskaitų gavimo ir jų apmokėjimo atskyrimo viskas aišku - žioplas, pasitaisysiu. Ačiū.

Dėl pelno mokesčio - supratau, kad trūko (D 65 Pelno mokestis, K 4464 Pelno mokesčio įsipareigojimai) įrašo. Pavyzdiniame MB sąskaitų plane nėra 390 ar analogiškos suvestinės sąskaitos. Bet galiu prisidėti. Tik dar metų uždarymo eiliškumą pasitikslinti noriu, nes kiek skaičiau komentarus šiek tiek skiriasi. Ar galimas toks variantas?
1. 2017-12-31 Keliam 5 kl. į 390
2. 2017-12-31 Keliam 6 kl. į 390
3. 2017-12-31 Pagal 390 likutį apskaičiuojam pelno mokestį (D 65, K 4464)
4. 2017-12-31 Atimam pelno mokestį iš 390 (D 390, K 65)
5. 2017-12-31 Perkeliam 390 likusį grynajį pelną į 341 (ataskaitinių metų pelnas)
6. 2018-01-01 341 persikeliam į 342 (ankstesnių metų pelnas)

Ar toks eiliškumas 1-2-3-4-5-6?

Tada kitas žingsnis dabar priimti sprendimą dėl pelno išmokėjimo ir įtraukti į aiškinamąjį raštą.
- Jei sprendimas buvo pelno neišsimokėti, jokio papildomo įrašo nedarom.
- Jei sprendimas buvo pelną išsimokėti, tiesiog fiksuojam D341 K271 pagal banko išrašą (tarkim 2018-01-20 data).

Ačiū darkart.

Nadiausra
59
#1409344 2019-02-11 13:55 Nadiausra
Mažai įmonei tvarkoma buhalterija excel. Ar metų gale reikia nunulinti sumas - sąnaudose, pajamose, nuosavam kapitale ir kažkaip sukelnoti?
Prisegti failai

Capture.PNG 23 KB

Novilaura
14
#1409469 2019-02-12 14:46 Novilaura
Sveiki,

Gal galit kas patarti.
Su vyru įkūrėm MB, ne PVM mokėtoja. Abu dar pagal darbo sutartis dirbame kituose darbuose, kur yra mokami visi mokesčiai.
Dabar klausimai:
1.Jei vyrą įvardijom kaip MB direktorių, ar reikia jam dar sudaryti civilinę vadovavimo sutartį, jei nebus mokamas jam joks atlyginimas, nes kitur dirba ir gauna atlyginimą?
2. Kai norim išsiimti pinigėlių iš MB sąskaitos - kaip geriau forminti? Pelno dalis avansu, ar MB nariui asmeniniams poreikiams??

felran
4
#1411710 2019-03-24 10:40 felran

Novilaura rašė:


Sveiki,

Gal galit kas patarti.
Su vyru įkūrėm MB, ne PVM mokėtoja. Abu dar pagal darbo sutartis dirbame kituose darbuose, kur yra mokami visi mokesčiai.
Dabar klausimai:
1.Jei vyrą įvardijom kaip MB direktorių, ar reikia jam dar sudaryti civilinę vadovavimo sutartį, jei nebus mokamas jam joks atlyginimas, nes kitur dirba ir gauna atlyginimą?
2. Kai norim išsiimti pinigėlių iš MB sąskaitos - kaip geriau forminti? Pelno dalis avansu, ar MB nariui asmeniniams poreikiams??Aš ne buhalteris, bet mano supratimu paprasčiausia taip:
1. Vyras MB narys ir direktorius, be jokios civilinės vadovavimo sutarties ir jokio atlygio už "dirketoriavimą"
2. Išsimokėti vieną kartą per metus - pasibaigus finansiniams metams ir paskirsčius rezultatus (susimokat tik 15% GPM)

uluru
5
#1411714 2019-03-24 12:39 uluru

KJurate rašė:


Pelnas mokamas nariui,
o su vadovu sudaroma civilinė paslaugų vadovavimo bendrijai sutartis. vadovauti turi visada ar yra pelno ar ne. mokėti už tai turite, žinoma grafikas galimas, juolab, kad nuo pirmos dienos eurai nepradės kristi, bet žmogus turi žinoti kiek uždirbs, koks jo lūkestis :) premijas galite nusimatyti ir už atostogas kiek/ar mokėsite
Ar galite man, paprastam mirtingajam, nesigaudančiam įvairiuose terminuose, išaiškinti kokios būtų minimalios išlaidos įkūrus tokią bendriją per mėnesį..? Idealu būtų pavyzdys su paskaičiavimais jei būtų vienas narys ir jei būtų du nariai ir vienas iš jų vadovas, kitas tiesiog narys.

virbuh
7945
#1411716 2019-03-24 15:53 virbuh

uluru rašė:


Ar galite man, paprastam mirtingajam, nesigaudančiam įvairiuose terminuose, išaiškinti kokios būtų minimalios išlaidos įkūrus tokią bendriją per mėnesį..? Idealu būtų pavyzdys su paskaičiavimais jei būtų vienas narys ir jei būtų du nariai ir vienas iš jų vadovas, kitas tiesiog narys.Čia tik Jūs pats galit pasiskaičiuoti. Kokia veikla, kiek planuojat gaut per mėn pajamų, kiek reikės išlaidų, toms pajamoms uždirbti(medžiagos, kuras,gal elektra, mokesčiai ir.tt). Atėmus išlaidas kas liks, kiek norėsit išsimokėti ? Ar kitur būsit drausti, ar kitur dirbantys, ar norėsit stažui kaupti metus?Labai daug diskutuota, variantų kiekvienai įmonei keletas. Pasiskaitymui apie sodros mokesčius: www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/esu-mazosios-bendrijos-narys


gretapet
25
#1411717 2019-03-24 23:33 gretapet
sveiki, ar mb vadovui ismokamas atlyginimas pagal civiline paslaugu sutarty yra leidziami atskaitymai? (70 kodu?)
gal galite kasnors imesti civilines sutarties sablona nes visagaliame internete pasiklydau ieskodama.
ar jeigu sutartyje nurodyta suma tarkim 500, bet nekiekviena menesi mb turi tiek pinigu ismokejimui sita suma kaupiasi i 4 klase? (skolos mb vadovui ar kazkas panasaus) ar galima ismokinet vadovui nevienodo dydzio atlyginima? o sutartyje nurodyt tarkim kad jo atlyginimas nuo 300 iki 1000 riklausomai nuo mb rezultatau? nes buna taip kad viena menesi gauni 600 o kita 3000 :) aciu

cymukas
100
#1412606 2019-04-11 11:00 cymukas
Sveiki,
MB nori perdaryti į UAB. Ar persikelia ir MB nesumokėta skola atskaitingam asmeniui?

kurkine
3
#1421895 2020-03-21 17:21 kurkine
Sveiki,
Gal kas man gali paaiškinti su KPO ir KIO. Atsiradus kasos aparatui buvo įnešami 50eur iš įmonės "seifo" grąžai. Tai reikia parašyt KIO ar KPO? o kurį reikia rašyt jei iš kasos padarei inkasacija ir pinigai gryni nukeliavo į įmonės seifą? O iš seifo vėliau į įmonės sąskaitą banke?

Būčiau dėkinga, nes su keliais pakalbėjus asmenimis mane labai supainiojo.

amliv13
105
#1421911 2020-03-22 19:32 amliv13

kurkine rašė:


Sveiki,
Gal kas man gali paaiškinti su KPO ir KIO. Atsiradus kasos aparatui buvo įnešami 50eur iš įmonės "seifo" grąžai. Tai reikia parašyt KIO ar KPO? o kurį reikia rašyt jei iš kasos padarei inkasacija ir pinigai gryni nukeliavo į įmonės seifą? O iš seifo vėliau į įmonės sąskaitą banke?

Būčiau dėkinga, nes su keliais pakalbėjus asmenimis mane labai supainiojo.


"Seifas" tai jūsų įmonės kasa.
-50 eurų į kasos aparatą, KIO
-pinigai inkasuojami is kasos aparato į kasą/"seifą", KPO
-pinigai iš kasos/"seifo" į banką, KIO.

astery2
1
#1421985 2020-03-24 23:49 astery2
Здравствуйте.
Ищу бухгалтера, который мог бы помочь сдать годового отчета МВ.
Спасибо.

DianaVi
169
#1422011 2020-03-25 13:21 DianaVi

gretapet rašė:


sveiki, ar mb vadovui ismokamas atlyginimas pagal civiline paslaugu sutarty yra leidziami atskaitymai? (70 kodu?)
gal galite kasnors imesti civilines sutarties sablona nes visagaliame internete pasiklydau ieskodama.
ar jeigu sutartyje nurodyta suma tarkim 500, bet nekiekviena menesi mb turi tiek pinigu ismokejimui sita suma kaupiasi i 4 klase? (skolos mb vadovui ar kazkas panasaus) ar galima ismokinet vadovui nevienodo dydzio atlyginima? o sutartyje nurodyt tarkim kad jo atlyginimas nuo 300 iki 1000 riklausomai nuo mb rezultatau? nes buna taip kad viena menesi gauni 600 o kita 3000 :) aciu


ne 70 kodu, o 77.
Tai sutartyje rasykit 50 eur, ar 100, o kitus pagal priedo isakyma.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR