wolf
11264
#295387 2006-07-13 15:26 wolf redaguota: 2011-09-11 05-01

alita rašė:

Greitai reikia pildomos ex. sutrumpintos balanso formos.Turiu tik pilną ir trumpą.Jei kas galit padėti,būčiau labai dėkinga.


Ka reikškia ex.suptrupintos ?
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/tbf.xls - netinka ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Loreta13
31050
#295389 2006-07-13 15:26 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-01

alita rašė:

Greitai reikia pildomos ex. sutrumpintos balanso formos.Turiu tik pilną ir trumpą.Jei kas galit padėti,būčiau labai dėkinga.

Hmmm
Pilna, trumpa ir "sutrumpinta" smile
Naujovės, naujovės....:)))))
www.apskaitosinstitutas.lt/main.php?category=55&number=1

alita
65
#295406 2006-07-13 16:00 alita redaguota: 2011-09-11 05-01
Labai ačiū Loretai irWolf,kad atsiliepėt.O tokios formos noriu dėl to,kad "Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme"pasakyta,kad, pildantys
trumpą ir sutrumpintą formas gali neruošti pinigų srautų ataskaitos.Pradiniuose tokia forma kaip pavyzdys pateikta,o daugiau
niekur nerandu.Gal iš pilnos galėčiau išmėtyt nereikalingas eilutes,bet
ar nesugadinsiu formulių.Nesu iš stipriųjų kompiuteristų.

Loreta13
31050
#295415 2006-07-13 16:13 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-01
alita Jūs supainiojote formas su atskaitomybe.

Yra pilna ir sutrumpinta atskaitomybė. Jos skiriasi tuo, kad yra arba nėra pinigų srautų ataskaitos. Be to sutrumpintoje atskaitomybėje p/n ataskaita bei balansas gali būti pildomi trumpa forma.
Nuorodos jums duotos.

wolf
11264
#295418 2006-07-13 16:17 wolf redaguota: 2011-09-11 05-01

alita rašė:

Labai ačiū Loretai irWolf,kad atsiliepėt.O tokios formos noriu dėl to,kad "Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme"pasakyta,kad, pildantys
trumpą ir sutrumpintą formas gali neruošti pinigų srautų ataskaitos.Pradiniuose tokia forma kaip pavyzdys pateikta,o daugiau
niekur nerandu.Gal iš pilnos galėčiau išmėtyt nereikalingas eilutes,bet
ar nesugadinsiu formulių.Nesu iš stipriųjų kompiuteristų.


Čia tikrai necitata.
Be to naudojat kažkokią seną įstatmo redakcija - nauja - www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224420

Dabar turime tik TRUMPA ir PILNA FA. Sutrumpinta taip ir liko kaip pakeitimų istoriją - nes niekada nebuvo parengtos net pavyzdynės ataskaitos.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


alita
65
#295432 2006-07-13 16:30 alita
Tikrai taip,seną,2001 m.Dar sykį dėkoju jums abiem.Viskas aišku,kad nuo
srautų neišsisuksiu,nes 6 mėn.lyg ir būtų gerai(atsk.darau už pusmetį ir
jungiuosi prie "motinos"),bet 2005 m.perkopia visas ribas.

Birute1
2358
#367425 2007-02-02 09:14 Birute1
Sveiki. Neradau tinkamesnės temos savo klausimui. Kokią fin.atskaitomybę teikti, jei įstatuose apie tai nenurodyta? Su UAB-ais tiesiogiai nesu susidūrusi smile Ir dar, ar gali įstatus pasirašyti direktorė? smile Ir dar įstatuose neįvardinti akcininkai. smile Man tai keistai visa tai atrodo. Ir visa tai įregistruota JAR. Esu rengusi įstatus ir pati, bet ...ne tokius, kur nieko konkretaus. Ačiū

Birute1
2358
#367455 2007-02-02 09:43 Birute1
Tai kokie komentarai būtų smile

DaivaP
5535
#367458 2007-02-02 09:49 DaivaP
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMAS

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575

24 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos
1. Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktas pilnas balansas, pilna pelno (nuostolių) ataskaita, pilnas aiškinamasis raštas arba trumpas balansas, trumpa pelno (nuostolių) ataskaita ir trumpas aiškinamasis raštas.
2. Finansinės atskaitomybės pavyzdines ataskaitų formas nustato Verslo apskaitos standartai.
3. (Neteko galios nuo 2006 m. liepos 18 d.)
4. Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių, nukainojimo, nuolaidų sumos ir PVM.
5. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
6. Trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas sudaro įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 7 mln. litų;
2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 10.
7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytos įmonės gali sudaryti finansinę atskaitomybę be pinigų srautų ataskaitos.
8. Įmonės, nurodytos šio straipsnio 6 dalyje, savo nuožiūra arba prireikus gali rengti pilnas finansinės atskaitomybės ataskaitas.
9. Šio straipsnio 6 dalyje nenurodytos įmonės parengia pilną balansą, pilną pelno (nuostolių) ataskaitą, pilną aiškinamąjį raštą.

Birute1
2358
#367465 2007-02-02 09:59 Birute1
Ačiū DaivaP, supratau. Tai čia ne įstatuose tai pasirašome, o pagal atitinkamus rodiklius? Ir tai ne visam laikui. smile O kad įstatus pasirašo direktorė - kaip atrodo?

Irmina7
378
#367482 2007-02-02 10:10 Irmina7 redaguota: 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė:

Sveiki. Neradau tinkamesnės temos savo klausimui. Kokią fin.atskaitomybę teikti, jei įstatuose apie tai nenurodyta? Su UAB-ais tiesiogiai nesu susidūrusi smile Ir dar, ar gali įstatus pasirašyti direktorė? smile Ir dar įstatuose neįvardinti akcininkai. smile Man tai keistai visa tai atrodo. Ir visa tai įregistruota JAR. Esu rengusi įstatus ir pati, bet ...ne tokius, kur nieko konkretaus. Ačiū


Įstatuose akcininkai nevardijami. Akcininkai registruojami Vertybinių popierių sąskaitose .V.Ž. 2004m.,Nr.132-4761

Irmina7
378
#367483 2007-02-02 10:12 Irmina7 redaguota: 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė:

Ačiū DaivaP, supratau. Tai čia ne įstatuose tai pasirašome, o pagal atitinkamus rodiklius? Ir tai ne visam laikui. smile O kad įstatus pasirašo direktorė - kaip atrodo?


Kai UAB įsteigiamas pasirašo steigėjai, kai keičiami įstatai-direktorė

DaivaP
5535
#367496 2007-02-02 10:20 DaivaP redaguota: 2011-09-11 05-17
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKCINIŲ BENDROVIŲ
ĮSTATYMAS
2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835

4 straipsnis. Bendrovės įstatai
...
6. Steigiamos bendrovės įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.
7. Steigiamos bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai.
8. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
9. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

urtele
13548
#385041 2007-03-28 07:29 urtele
Patarkit kaip pasielgti. Parsisiunčiau iš RC FA formas ir , jose užpildyti mūsų įmonės duomenys, bet eilutės už kokį periodą teikiama FA -nenurodytos datos, įrašyti neleidžia.Turbut negerai padariau, kad RC puslapyje periodus įrašiau, ne pasirinkdama, o rankiniu budu. Ar dabar dar kartą siustis ar kaip daryti?

IrenaR
2886
#385046 2007-03-28 07:43 IrenaR
Buvom apie tai rašę - reikia parsisiųsti naujausią eForm Filler versiją, tuomet duomenys apie periodą nedingsta. Reikia parsisiųsti iš naujo taip pat ir formas.

urtele
13548
#385068 2007-03-28 08:48 urtele redaguota: 2011-09-11 05-21

IrenaR rašė:

Buvom apie tai rašę - reikia parsisiųsti naujausią eForm Filler versiją, tuomet duomenys apie periodą nedingsta. Reikia parsisiųsti iš naujo taip pat ir formas.


Labai ačiū Irena R

tsima
74
#398292 2007-05-14 12:47 tsima redaguota: 2011-09-11 05-24

urtele rašė:IrenaR rašė:

Buvom apie tai rašę - reikia parsisiųsti naujausią eForm Filler versiją, tuomet duomenys apie periodą nedingsta. Reikia parsisiųsti iš naujo taip pat ir formas.


Labai ačiū Irena R


Sveiki,
pasakykite ar šiemet Registrų Centrui reikia pateikti Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą.
Ačiū

urtele
13548
#398300 2007-05-14 12:58 urtele redaguota: 2011-09-11 05-24

tsima rašė:urtele rašė:IrenaR rašė:

Buvom apie tai rašę - reikia parsisiųsti naujausią eForm Filler versiją, tuomet duomenys apie periodą nedingsta. Reikia parsisiųsti iš naujo taip pat ir formas.


Labai ačiū Irena R


Sveiki,
pasakykite ar šiemet Registrų Centrui reikia pateikti Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą.
AčiūNegi Jūs iš RC parsiuntėte fomas be nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos?

tsima
74
#398312 2007-05-14 13:28 tsima redaguota: 2011-09-11 05-24

urtele rašė:tsima rašė:urtele rašė:IrenaR rašė:

Buvom apie tai rašę - reikia parsisiųsti naujausią eForm Filler versiją, tuomet duomenys apie periodą nedingsta. Reikia parsisiųsti iš naujo taip pat ir formas.


Labai ačiū Irena R


Sveiki,
pasakykite ar šiemet Registrų Centrui reikia pateikti Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą.
AčiūNegi Jūs iš RC parsiuntėte fomas be nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos?


Nieko nesisiunčiau, sisųsiu paštu,ką buhalterinė programa duoda, todėl ir klausiu,nes kažkur skaičiau, kad tik balansą,pelno nuostolio atsakaitą ir Paaiškinamą raštą, jei trumpa atskaitomybė.

Liale
165
#398331 2007-05-14 14:04 Liale
būtinai

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
VX Baltic, IĮ
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 156
- 2018 - 2021
Individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 35-47
2019 - 2019 2018 - 2021
Gaonas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Olandų g. 10A-5
2015 - 2016 -
Viešoji įstaiga Teatro projektai
Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 18A
2015 - 2020 2018 - 2021
Žiūrų kaimo bendruomenė Žiūrai ir kaimynai
Molėtų r. sav. Žiūrų k. Žalioji g. 4
2015 - 2017 -
Auto Praba, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 102
2015 - 2020 2018 - 2021
UNI4, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mindaugo g. 27-218
2015 - 2015 -
Nacionalinė atletinio rengimo trenerių asociacija
Kauno m. sav. Kauno m. Aušros g. 42
2015 - 2019 -
SANCTA ELENA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 177C
2015 - 2020 2018 - 2021
Trakų šilumos tinklai, UAB
Trakų r. sav. Trakų m. Maironio g. 11
2015 - 2020 2018 - 2021
Milvus LT, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pagubės Sodų 20-oji g. 18
2015 - 2020 2018 - 2021
514-OJI DAUGIABUČIO NAMO ŽYGIMANTŲ G.12A SAVININKŲ BENDRIJA - -
POLITES, UAB - -
Daugiabučio namo savininkų bendrija Židinio šiluma
Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 34-37
- 2018 - 2021
Aukštaitijos šaudymo centras, MB
Pasvalio r. sav. Pasvalio m. Birutės g. 3A
2018 - 2020 2021 - 2021