Tax.lt narys wolf

Tax.lt narys nuo
2003-03-17
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
Buhalteris
Tinklapis
http://www.nbasociacija.lt
Pomėgiai
Buhalterija, apskaita, mokesčiai, darbo santykiai, civiliniai santykiai.
wolf
forume parašė 11313 žinučių

wolf naujausios žinutės:

2023-01-24 13:14 Bendra » Del dokumento klastojimo. » #1437128

Gita1 rašė:


Aš neturėjau laiko aiškintis, tai jis čia pats taip išsiaiškino.
O gpm312 aš deklaruoju tai kas išmokėta?


Standartiškai - taip.
2023-01-24 11:57 Bendra » Del dokumento klastojimo. » #1437122

Gita1 rašė:


Pagal civilinę sutartį jis mokėjosi tvarkingai, bet dasidėjo ankstesnių laikotarpių nedamokėta skola pagal civilinę sutartį ir gavosi, kad išsimokėjo šiemet tiek, kad tampa pvm mokėtoju, o nenori juo tapti. Yra mokėtasi ir dividendai, tai sako, kad tą sumą, kuri viršija 45000 eurų pavadinti dividendais, nesvarbu kaip pavadinta pavedime...
Jo sutartyje 3700 eurų (44400 metams), o išsimokėta pagal civilinę 48200 (44400 +3800 ankstesnių metų). Pavedime ten ir parašyta skola pagal civilinę sutartį.


Taigi ne metai svarbu, o 12 mėn. ir per tos mėnesiu svarbus atlygis už suteiktas paslaugas, ne avansas, ne skola ir t.t.

71 str. komentaras:

2. Asmenys, kurie pajamas pelno mokesčio tikslais pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą, PVM mokesčio mokėtojų registravimui nustatytą suma skaičiuoja taikydami bendruosius apmokestinimo PVM principus, t.y. PVM mokėtojų registravimui nustatyta 45 000 eurų atlygio suma yra apskaičiuojama atsižvelgiant į atlygį už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas (išskyrus atlygį nurodytą 71 straipsnio 2 d. 1, 2, 3 ir 4 papunkčiuose, žr. nurodytų papunkčių komentarus (apibendrintus paaiškinimus)).

Asmenys, pajamas pripažįstantys pagal pinigų apskaitos principą, į 45 000 eurų atlygio sumą turi įskaityti už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes (parduotas ar perduotas kitam asmeniui disponuoti kaip savininkui ) ir/ar suteiktas paslaugas, t. y.:
2.1 jau gautą atlygį;
2.2 numatomą gauti atlygį.


2023-01-20 15:47 PVM » Dėl PVM » #1437088

silva4444 rašė:


Esame apmokestinamasis asmuo. Tačiau nesuprantu kaip yra pagal tą OSS sistemą, ar jie vis tiek turi rašyti su 0% PVM, ar kaip?wolf rašė:silva4444 rašė:


Sveiki,
Gavome sąskaitą už užsienio įmonės kuri taiko 21% PVM, taiko OSS sistemą. Kaip man šią sąskaitą reikia deklaražuoti I.SAF, ar PVM galiu atskaityti?


O kodėl taip - Jūs neapmokestinamasis asmuo ?

Apmok. asmenims teikimo vieta turi būtų nustatomas pagal 5 ir 13 str. Nebent Tiekėjas negalėjo Jūsų identifikuoti (nepateikėt PVM kodo?) ir todėl pritaikė 21%, visgi jei pagal PVMĮ ir ES reglamentą PVM jis skaičiuoti neprivalo bet paskaičiavo, tai neatleidžiają jų nuo kitų PVM nuostatų taikymo dėl menamo PVM skaičiavimo.

Taigi atitinkamai nustačius teisinga teikimo grandinę galėsite, deklaruojant sąskaitą į.SAF parinkti ir nurodyti tinkamą kodą pvz. PVM16 ar pan.
2023-01-20 11:39 PVM » Dėl PVM » #1437078

silva4444 rašė:


Sveiki,
Gavome sąskaitą už užsienio įmonės kuri taiko 21% PVM, taiko OSS sistemą. Kaip man šią sąskaitą reikia deklaražuoti I.SAF, ar PVM galiu atskaityti?


O kodėl taip - Jūs neapmokestinamasis asmuo ?
2023-01-19 15:31 Programinė įranga » Rivilė » #1437074
"kažkaip" tai kaip ?
Paprastai jei nepatinka paimi DK likučius ir sudėlioji kaip tau reikia savo formoje (taip ir darau) .
Dar užtekite paukščiuką ant "Vartotojo programa" ir ten pažiūrėkite.
2023-01-18 14:29 PVM » Dėl PVM » #1437061

holdingas rašė:


Sveiki. Praėjus 6 metams buvo pastebėta klaida dėl PVM deklaravimo ir mokėjimo. Deklaracijos patikslinti jau negalime. Ką daryti tokiu atveju?


Sakyčiau reikia įsivertinti rizikos lygi - jei dėl to negresia baudžiamoji atsakomybė - palikčiau kaip yra ir paaiškinčiau vadovui - kokios sumos, kokios blogiausios galimos sankcijos ir būti tiesiog pasiruošusiems, reaguoti į tai jei reikės.
2023-01-12 13:14 Bendra » 60 VDU, Sodra (S50) ir pereinamųjų mėnesių problemos » #1436982
Pikta kad Sodra eilini karta nesigauna įstatymuose.
"9. Pagal šio įstatymo 4 straipsnį draudžiamų asmenų apdraustųjų socialinio draudimo įmokos, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus tarifus skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 60 VDU suma, o šias sumas viršijančiai pajamų daliai taikomas 0 procentų įmokų tarifas. Priskaičiavus pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus tarifus vienos iš socialinio draudimo rūšies socialinio draudimo įmokas nuo šioje dalyje nurodytos maksimalios sumos, toliau pagal tuos tarifus skaičiuojamos tik kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies įmokų skaičiavimo maksimali suma.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-123, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28979


10. Apdraustųjų socialinio draudimo įmokos, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurios per kalendorinius metus sumokėtos didesnės, negu šio straipsnio 9 dalyje nustatyta atitinkamų kalendorinių metų socialinio draudimo įmokų bazė, grąžinamos apdraustiesiems asmenims iki kitų metų gegužės 31 dienos į apdraustojo asmens sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, į kurią buvo pervesta paskutinė išmoka, kurios mokėjimas pavestas Fondo valdybai ar jos teritoriniams skyriams (toliau kartu – išmoka, kurios mokėjimas pavestas Fondo valdybos teritoriniams skyriams), jeigu nuo nurodytos išmokos pervedimo į apdraustojo asmens sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje nepraėjo daugiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu nurodytos sąskaitos nėra arba apdraustasis asmuo pageidauja, kad susidariusi socialinio draudimo įmokų permoka būtų pervesta į kitą jo sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, ji pervedama į apdraustojo asmens nurodytą sąskaitą Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka. Apie socialinio draudimo įmokų permokos pervedimą apdraustasis asmuo informuojamas Fondo valdybos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo socialinio draudimo įmokų permokos pervedimo.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-123, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28979
"
10 p. redakcija iki 2020 m. 12 20 d.
10. Socialinio draudimo įmokos, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurios per kalendorinius metus sumokėtos didesnės, negu šio straipsnio 9 dalyje nustatyta atitinkamų kalendorinių metų socialinio draudimo įmokų bazė, grąžinamos draudėjams iki kitų metų gegužės 31 dienos.

O dabar pavieniai darbuotojai gauna tokius pranešimus:
"Informuojame, kad apdraustiesiems asmenims socialinio draudimo įmokos, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas, skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 60 vidutinio šalies darbo užmokesčio 90246,00 suma, o šias sumas viršijančiai pajamų daliai taikomas 0 procentų įmokų tarifas. Kadangi Jūsų draudžiamosios pajamos pasiekė 2022 metams nustatytą maksimalų 60 VDU dydį pensijų, ligos, motinystės įmokoms skaičiuoti, Jums nebus skaičiuojamos pensijų, ligos, motinystės įmokos. Jeigu įmokos buvo išskaičiuotos iš Jūsų atlygio, dėl permokėtų įmokų grąžinimo prašome kreiptis į darbdavį (draudėją)."

Pateikus SAM dalis automatinio pranešimo.
"Apdraustojo asmens eil. nr. 45 draudžiamosioms pajamoms pasiekus 2022 metams VSD įstatymu nustatytą maksimalų 60 vidutinio darbo užmokesčio dydį, nustatytas įmokų tarifas - bendras 8,75%, iš jo draudėjo - 1,77%, apdraustojo - 6,98%, pensijų kaupimo - 0,00%. Mokėtinos VSD įmokų sumos dydį rasite draudėjo paskyroje suformavus S50 ataskaitą (15 stulpelis), duomenys šiame stulpelyje apskaičiuojami, praėjus valandai po socialinio draudimo pranešimo pateikimo ir apdorojimo. Jeigu VSD įmokų suma bus permokėta/nesumokėta, ji grąžinama/išieškoma bendra tvarka. Permokėtas apdraustojo VSD įmokas draudėjas turi grąžinti apdraustiesiems asmenims. Detalesnę informaciją apie apdraustiesiems asmenims nustatytus valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus galite rasti, ataskaitų skiltyje suformavę S47 ataskaitą."

Telefonu šnekėjau su inspektorė - lyg ir buvo viskas aišku, kad automatiniai pranešimai seni ir netinkami (2021 m./2022 m. pradžioje jau turėjau praktika su VSD įmokų grąžinimų kai tai darė Sodra ir prašė informacijos) - bet šis netinkamas informacinis spaudimas verčia ar nėra visgi kažkokių nerašytų tvarkų.
Dabar laukiu Sodros atsakymą ir rašytinį klausimą (ir ruošiuosi dar oficialiam paklausimui)

Ar susidūrėte ir gal jau išsiaiškinote praktiškai kokia situacija 2023 m. ?
2023-01-06 14:46 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1436931

gintareb rašė:


Sveiki, visai pasimečiau, kaip iš tiesų bus darbuotojui, kai gruodžio mėn, atlyginimą išmokėsime sausio mėnesį ir pritaikysime naują NPD, tai darbuotojui per 2022 metus gausis pritaikytas didesnis metinis npd, jis bus sumokėjęs mažiau GPM ir deklaruodamas 2022 m pajamas jam teks susimokėti gpm skirtumą?


ne. Išmoka bus 2023 m. todėl visos sumos eis 2023 m. deklaracijas.
2023-01-06 11:32 Programinė įranga » Rivilė » #1436918

lapis rašė:


DU skaičiuojate taip kaip ir priklauso,neimant dėmėn kada bus išmokamas?Ar teisingai supratau? smile


Tikrai taip - bet NPD taikau pagal formule kuri galioja nuo 2023-01-01. Nes išmoka patenka i 2023 m.
Nuosekliai ir pastoviai gruodį išmokame sausį todėl neviršijame 12 NPD per metus (toks variants pvz. būtų netinkamas jei pvz. 2022 m. gruodžio DU išmokate 2023 m. sausi ir pritaikote NPD, ir tada 2023 m. gruodžio DU išmokate gruodžio 31 d. ir viska taikote - būtų blogai - nes gautųsi 13 NPD
2023-01-06 11:20 Programinė įranga » Rivilė » #1436915

lapis rašė:


Sveiki,patarkit prašau kaip darote Rivilėje su GPM perskaičiavimu kai darbo užmokestis už gruodžio mėnesį yra išmokamas sausio mėnesį?

Skaičiuojame GPM. Nėra ypatingai dideliu problemų - gruodžio mėn. nustačius filtrą galima netraukti į metinę deklaraciją.
Yra šiek tiek problemų su pajamomis natūra - dabar visus metus naudoja Objektus Auto pajamoms natura ir kitoms pajamoms natūra, + aišku yra objektas Ligai - kas jau tiesiog tinkamo deklaravimo dalis ekstraktinant sumas iš bendrų priskaitymų.
2023-01-05 11:19 Bendra » Atostoginiai » #1436903
"Pritempimas" tai nutarimo Nr. 496 reikalavimas, kad "vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką."
Pvz jei skaičiuojate 1 dienos VDU, esmė yra tokia: 2023 sausio mėn. jei pvz. dirbama normaliu darbo grafiku 1 dVDU minimumas būtų 840 Eur / 22 d. = 38,18 Eur , su juo ir lyginate savo faktinio VDU skaičiavimą pvz. jei 10-12 mėn. 1 d. faktinis VDU sudaro 37,74 (780*3/62 d. spalis-gruodis), tai skaičiuojant sausio mėn. atostoginių VDU reikia imti 38,18.
Jei spalio - gruodžio mėn. darbuotojo du buvo 800, tai 800*3/62 tai 1 d. VDU sudaro 38,70 > 38,18 - todėl 38,70 naudojamas skaičiavimuose.

Bendros ir galutinės sumos nėra prie nieko "pritraukinėjamos"
2023-01-05 10:52 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1436902

lapis rašė:


Bet gal neprivaloma?programoje pritaikytas gruodžio mėn.NPD,o darbuotojas juk galės per metinę deklaraciją susigrąžinti,ar teisingai mastau?


Jei programa gudri GPM312 formuoja pagal išmokas - ir tada naujas NPD pateks į 2023 m.
Jei negudri - tada arba tvarkote rankomis ar darote kitus jums tinkamus sprendimus.
Taip su gruodžio mėn. NPD (jei jis pritaikytas) deklaruojant reikia "padirbėti" kad būtų viskas tvarkinga.
2023-01-05 08:44 Įvairūs » KARO PRIEVOLE » #1436899
Sveiki,
Darbuotojas grįžta iš KT. Pagal UZT paaiškinimus darbdaviui priklauso subsidija 6 mėn.
Pasidalinkite praktiniai teikiamu dokumentu pildymo aspektais.
Kaip pildote apskaičiuoto DU pažymą jei jei reikia pateiki iki 5 d., o pvz. išmokėjimas algos yra 7 d. rašote kad išmokėta ?
2022-12-28 13:02 Bendra » Kompensacija pagal DK 42 str. 3 d. - bendras apmokestinimas ? » #1436833
Sveiki,
Atsirado visgi problema, kurios laukiau. O atsitiko tai, nes darbo sutartis pasirašoma gerokai prieš darbo pradžią. Taigi DS pasirašyta, situacija pasikeitė - dardavys pranešė darbuotojui - kad sutartis neįsigalios. Viskas beveik jau baigėsi tuo, kad darbuotojas reikalauja 1DU didžio kompensacijos. Taigi darbuotoju jis netaps.

Teisiniai aspekatai:
DK 42 str. 3 d.
3. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu vienas mėnuo.
smile neeilinio grožio sakinis - dabar kiekviena diena skaitau prieš miegą

GPM 17 str. 5 d.
... išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;
GPM Komentaras (6 p. pvz.) :
"Darbo kodekso 42 straipsnio 3 dalyje nustatyta kompensacija mokama, kai nutraukiama sudaryta darbo sutartis, todėl darbuotojo gauta kompensacija nepriskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Iš darbdavio gauta kompensacija apmokestinama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos." VMI šaliai pateikė DK ištrauka, o savo pastaba suformulavo, pateikiant klaidingai apeiliuodama į DK nepaminėtus procesus (neminimas "nutraukimas").


Kokia turite suformuoti mokestinę praktiką šio klausimu ? GPM ? VSD ?
Ar nemanote kad VMI viršija savo įgaliojimus su tokiu komentaru (DK aiškia sako kad sutartis įsigalioja - KAI: darbuotojas pradeda dirbti. Darbuotojas dirbti NE pradėjo. Jei nėra įsigaliojimo, kaip gali būti NUTRAUKIMAS?)?2022-12-09 10:11 Bendra » VMI » #1436704

Gita1 rašė:


Tai, kad jau seniai seniai.. gal net prieš kelis metus.. buvo info, kad firefox nepalaiko ten kažko kas būtina norint naudotis deklaravimais.. todėl rekomendavo nenaudoti tos naršyklės..


Negali būti, kas mėn. traukiu iš Mano VMI ataskaitas, ir praeitą savaitę pastebėjau rimtas problemas.
Visiškai rimtas t.t. paspaudas ant įmonės Pavadinimo nuorodos - neužsikrauna Mano VMI.
Tad nuėjau į EDS iš ten paspaudžiau Mano VMI į visgi patekau į sistema, bet kai bandau formuoti ataskaita - pvz. pasirenku "Apskaitos operacijų formavimas" - tai neužsirkauna puslapis su terminių pasirinkimu ir t.t.
Nors dar prieš 2 sav. tokių kritinių problemų nebuvo.


2022-12-09 09:22 Bendra » VMI » #1436702
Ačiū - reikia rašyti skundus.
2022-12-08 19:12 Bendra » VMI » #1436698
Sveiki, neįmanoma dirbti "Mano VMI per Mozilla FireFox - ar pas mane viena tokio problemos ? Pabandžiaus su MS Edge kaip ir viskas veikia ...
2022-10-11 15:35 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1436253

N-pippi rašė:


Teikiame konsultacines paslaugas. Paslaugos gavėjas nori, kad sąskaitą išrašytume ne mėnesio gale už visą mėnesį, bet skeltume per dvi sąskaitas – vieną iki 15 d., kitą iki 30 d. Svarstau, ar nieko tokio, jei taip darytume.


Nieko.
2022-09-06 11:50 Darbo teisė » Vaiko Prieziuros atostogos » #1436075
Sveiki priminkite su VP. Jei antri metai, ir darbuotojas faktiškai dirba - jis tik sodrai praneša, kad jis laikomas 2 metus vaika prižiūrinčiu asmeniu (perkeliamą iš vieno iš tėvu ant kito kuris yra darbuotojas) - ir tuo pačiu ir dirba. Ar teisingai pamenu kad 9-SD pateikti nereikia ?
2022-08-02 18:29 Bendra » i.SAF-T ruošimas ir teikimas » #1435907
cross postas - tax.lt/temos/949-vmi/48#1435906
2022-08-02 18:28 Bendra » VMI » #1435906
Kas teikėte i.SAF-T rinkmena ? Ar neturėjote problemų su i.MAS įgaliojimais.
Vadovas suteikė visas - teises - bet įėjus vistiek matau pranešimą "Prieiga negalima, jei Jums nesuteiktos teisės atstovauti pasirinktą mokesčių mokėtoją i.SAF-T."
2022-07-15 12:29 Bendra » Sodra » #1435821

mkristi rašė:


Sveiki, ar kam buvo tokia situacija, kai per klaidingai pateiktą NP-SD darbuotojui sodra paskaičiavo ligos išmoką, o patikslinus NP-SD, gavosi, kad sodra permokėjo darbuotojui. Dabar gavome raštą, kad pinigus, kuriuos sodra permokėjo turime mes grąžinti, nes tai neva trečiojo asmens kaltė. Tik nežinome, kaip susidėlioti skaičius, kad atsirastų ta permoka pas mus, ar ją dabar turime išskaičiuoti iš darduotojo?


Buvo toks atvejus - jie tai traktuoja kaip sankcija ir vertina kaip mūsų kalte, todėl niekada neskubu teikti NP-SD nors ir gaunu raginimus. Toliau skaičiuku sudeliuojimas priklauso nuo Darbuotojo geranoriškumo. - gaunasi kad jis gavo per daug, bet Sodrai parasčiau išskaičiuoti iš mūsų tai ji ir daro (ir pagal įstatymą tai leidžiama).
1) jei Darbotojas sukalbamas - galima susitarti kad jis permoko sumo perveda Jums, o Jūs Sodrai.
2) Mano realus variants kuris gal jums nepavyks, rašiau skunda ir prieštaravimą - su darbuotoju kuris buvo supratingas ir žinojo kad jam permokėta buvo viskas aptarta. Taiga pavyko su Sodra individualiai susitarti, kad jie sankcinių netaiko, o Darbuotojas grąžina permoka jiems tiesiogiai (darbuotojo valia)
2022-07-15 12:24 Bendra » Sodra » #1435820
Sodros EDAS "numirė"
2022-07-13 11:46 Bendra » e-tar » #1435807
Ačiū tikrai pradėjo veikti - dar 10 val. šiandien neveikė. ir vakar pusė dienos.
2022-07-13 10:09 Bendra » e-tar » #1435805
Sveiki,
Ar visiems ta pati problema. E-tar paieška veikia - bet joks teisės aktas neatsidaro ?
2022-07-11 14:44 Bendra » Sodra » #1435786
Sveiki,
Gal kam užsienčių su viza statusas (be PST) pasikeitė į turinti Blue Card'a (su PSD) - kaip laiko prasme tvarkotes su 1-SD ir 2 SD.
Problema tokia kad didelės eilės ir kol Blue Card'a išduos praeis daug laiko, o Sodra akcnetuoja, kad statuso pakeitimą reikia įforminti tiksliai nuo jo įsigaliojimo dienos, o ne nuo pvz.mėnesio pirmos dienos.

Tai dabar nesąmoninga situacija - Sodroje pokyčius metau (asmens kodas suteiktas), Sodra tiksliu datų neduoda. Lyg ir galėčiau 1SD/2SD taikti, bet datos nežinau ir jei pateiksiu nuo 07 01 - teks dviguvai dirbti, ir tikslinti dar viena kartą.
Kaip sprendžiate šią problemą ?
2022-06-20 15:19 Bendra » Sodra » #1435655

piktaVa rašė:


Sveiki, gal kas esate susidūrę su tokia situacija. Įmonė sudarė sutartį su darbuotojų nuomos firma dėl darbuotojų užsieniečių. Konkrečiai įmonė tieisiogiai nesudarė jokių darbo sutarčių su tais užsieniečiais. Įdarbinimo firma aiškina, kad jie Sodrai pateiks kokią tai formą ir ta įmonė turi irgi pateikti. Nors pagal viską, teikia tik įdarbinimo firma, nes jie sudaro tiesiogiai sutartis su tais žmonėm. Ar čia vėl kokie pakeitimai ir naujovės? Gal kas galite pakomentuoti? AčiūTaip įdarbinimo įmonė teikia 1-SD, sužinokite tiksliai apie ka kalba numerius, pavadinimus ir t.t. tada galima bus žiūrėti, pagal mane niekas nepasikeitė ir "nuomininkas" jokių formų neteikia.

2022-06-20 15:11 Bendra » Sodra » #1435654

VilijaV rašė:


Sveiki,
gal kam teko atleisti užsienietį (ukrainietį), įdarbintą pagal 19 priežasties kodą ( užsienietis su viza).
Kokią atleidimo priežasties kodą rašyti 2SD pranešime A5 ir A7 langeliuose?


Geras klausiams - paskambinkite Sodrai. 19 kodas priėmime - nepaneigia tai kad dirba pagal DS, bet tas požymis patvirtina kad neskaičiuojamas PSD.
Iš 2-SD A5 sąrašo nematau kažko tinkamo išskyrus 02, nes 22 ir 96 manau netinka.

Jei turėsite info iš Sodros praneškite čia - įdomu žinoti.
2022-05-05 11:58 Bendra » LDU Sodros forma » #1435315

wolf rašė:


Užsienėtis, kuriam buvo pateiktas LDU atleidžiamas. Tikslinate LDU ? Sutartis buvo neterminuotas. Data buvo nurodyta tik nuo ?
Jei tikslinate ką tikslinate ? įrašote data IKI ?


Pat atsakysiu į savo klausima - tai LDU reikia "tikslinti". Nurodyti terminą "IKI" nors ir sutartis buvo neterminuota.
Užimtumo tarnybos konsultacija.

2022-05-05 11:11 Bendra » Sodra » #1435311
O SD kodas nurodytas - nurodytas teisingas ?

O kaip buvo pateiktas 1-SD ?

Ir dar vienas aspektas: daug kas neprisimena kad jau Lietuvoje buvo ir dirbo ir jam kažkokiu budu buvo suteiktas asmens kodas. Jei asmens kodas pas ji tikrai yra tai galima patikrinti per S2 Ataskaita

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Baltic Productions, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 22A-8B
2011 - 2021 2018 - 2022
Juoresta, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Grinkevičiaus g. 12-32
2010 - 2019 -
Veksus, UAB
Vilnius Laisvės pr. 60-509A
2015 - 2021 2018 - 2022
Vilvakis, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paribio g. 37-2
2014 - 2021 2018 - 2022
Individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija Nr. 21 - -
AD Marketing, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 9-55
- 2018 - 2018
Bezdonių vidurinė mokykla - -
Geosoma, UAB
Kaišiadorių r. sav. Gudienos k. Žaslių g. 32
2014 - 2021 2018 - 2022
22 STORKS, MB
Gargždai Žiedų tak. 10
2020 - 2020 2020 - 2020
Romada plius, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806
2016 - 2021 2018 - 2022
Fuselma, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
2019 - 2019 2020 - 2022
Daugiabučio namo savininkų bendrija Viktorija - -
Katilaitis, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Girulių g. 26A
2015 - 2020 2018 - 2022
Vitrema, UAB - -
Uždarosios akcinės bendrovės Lita-West Marijampolės filialas - -