Smintulee
27
#1377753 2017-12-07 14:51 Smintulee

Tininga rašė:


Taip, tokiu atveju išlieka kaip anksčiau. Tokių premijų įtraukimas į VDU aprašytas VDU apraše.


Ačiū

gabkiss
699
#1378104 2017-12-12 11:40 gabkiss
Sveiki. Jei gaunu DU 700 eur ar gali man skirti priedą ar premiją 1000 eurų papildomai?

Tininga
50079
#1378106 2017-12-12 11:43 Tininga

gabkiss rašė:


Sveiki. Jei gaunu DU 700 eur ar gali man skirti priedą ar premiją 1000 eurų papildomai?

Gali.Girele
9664
#1378115 2017-12-12 12:23 Girele

Tininga rašė:gabkiss rašė:


Sveiki. Jei gaunu DU 700 eur ar gali man skirti priedą ar premiją 1000 eurų papildomai?

Gali.Versle - taip, biudžetinėse įstaigose ir valstybės tarnyboje - ne.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

gabkiss
699
#1378116 2017-12-12 12:59 gabkiss

Girele rašė:Tininga rašė:gabkiss rašė:


Sveiki. Jei gaunu DU 700 eur ar gali man skirti priedą ar premiją 1000 eurų papildomai?

Gali.Versle - taip, biudžetinėse įstaigose ir valstybės tarnyboje - ne.


Na mes VšĮ sveikatos priežiūros įstaiga. Taip kad suprantu negalima. O kiek galima? Yra kažkokios lubos?

Girele
9664
#1378128 2017-12-12 16:01 Girele

gabkiss rašė:Na mes VšĮ sveikatos priežiūros įstaiga. Taip kad suprantu negalima. O kiek galima? Yra kažkokios lubos?


Všį kitaip bei biudžetinėse, turi daugiau laisvės. Derinkite su steigėju (dalininkais). Jei turite komercinių pajamų - pagal direktoriaus nustatytas kompentecijas ir patvirtintą vidinę tvarką.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Niemand
4913
#1378132 2017-12-12 16:08 Niemand

Girele rašė:gabkiss rašė:Na mes VšĮ sveikatos priežiūros įstaiga. Taip kad suprantu negalima. O kiek galima? Yra kažkokios lubos?


Všį kitaip bei biudžetinėse, turi daugiau laisvės. Derinkite su steigėju (dalininkais). Jei turite komercinių pajamų - pagal direktoriaus nustatytas kompentecijas ir patvirtintą vidinę tvarką.Pagal įstatus reikia žiūrėti, bendru atveju VšĮ savininkas darbo užmokesčio klausimų nesprendžia. Berods, pagal SPĮ tik DU fondo dydį tvirtina.

naujokiux
1159
#1380237 2018-01-09 11:46 naujokiux
Sveiki, kaip teisingai įforminti paskirtą priedą? Jei išmokėti paskirtas priedas yra 150 eur, tai įsakyme reikia nurodyti 150 eurų ar sumą, kuri turi būti priskaitoma žiniaraštyje (prieš atskaitant mokesčius)?

Tininga
50079
#1380239 2018-01-09 11:49 Tininga

naujokiux rašė:


Sveiki, kaip teisingai įforminti paskirtą priedą? Jei išmokėti paskirtas priedas yra 150 eur, tai įsakyme reikia nurodyti 150 eurų ar sumą, kuri turi būti priskaitoma žiniaraštyje (prieš atskaitant mokesčius)?

Na paprastai tai taip daroma.naujokiux
1159
#1380240 2018-01-09 11:51 naujokiux

Tininga rašė:naujokiux rašė:


Sveiki, kaip teisingai įforminti paskirtą priedą? Jei išmokėti paskirtas priedas yra 150 eur, tai įsakyme reikia nurodyti 150 eurų ar sumą, kuri turi būti priskaitoma žiniaraštyje (prieš atskaitant mokesčius)?

Na paprastai tai taip daroma.
Kaip? smile Nurodoma suma, kuri turi būti išmokėta ar bendra su mokesčiais?

Tininga
50079
1   #1380242 2018-01-09 11:52 Tininga

naujokiux rašė:


Kaip? smile bendra su mokesčiais?

Nurodoma suma neatskaičius mokesčių.Orta
329
#1381571 2018-01-22 11:33 Orta
Laba diena, reikia Jūsų patarimo

Gruodžio mėnesį biudžetinėje įstaigoje buvo išmokėtos Vinkartinės metinės pemijos. Dabar -jau 2018 metais. Darbuotojai eina atostaugauti, kažkas susirgo., vienas darbuotoja nuo vasario 1 d išeina iš darbo,

tarkim
spalio mėn DU 800 ir 22 dd
lapkričio mėn DU 800 ir 21 dd
gruodžio mėn priskaitytas DU buvo 800, vienkartinė premija 200 ir 19 dd

Atostogaus 2018 m. sausio 29-31 d

Tai VDu = (800+800+800)/(22+21+19) + (200/(2018 m 01; 02; 03 mėn dienos?) ar 2017 10,11,12


O jei sirgo, tai ligos pašalpa už 2 dienas-taip pat kaip atostoginiai turi skaičiuotis, taip?


Trečias atvejas-jei žmogus išeina iš darbo, tai kompensacijos VDU taip pat reikia imti 1/4 premijos?


Jei premijos mėnesinės, tai skaičiuojant VDU, imama pilna to mėnesio suma, nedalinant iš ketvirčių

Atsiprašau už trukdymą ir dėkoju iš anksto.

Tininga
50079
#1381575 2018-01-22 11:43 Tininga
Jei atostogos arba atleidimas sausį, tai VDU skaičiuojamas iš 10,11,12 mėnesių. Dėl premijų - atidžiai paskaitykite VDU apraše, kaip ten įvardijama ir kaip pas jus įforminta bei kada išmokėta.


Orta
329
#1381577 2018-01-22 11:52 Orta
Paskutinė darbo diena 01.31, tai sausis į vidurki trakiamas, taip suprantu. O dėl ligos? turėtų irgi kaip ir būt traukiama.
Apraše : nutarimas 496 - į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą įtraukiamos imant ketvirtadalį bendros jų sumos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Tai reiškia 1/4 skaičiuojama dalinant iš 10,11,12 mėn jei atostogos 20188 sausio mėn.

Tininga
50079
#1381579 2018-01-22 11:57 Tininga
VDU ir atostogoms, ir ligai skaičiuojamas pagal tas pačias taisykles.

Dėl metinės premijos - taip.


Orta
329
#1381582 2018-01-22 12:05 Orta
Ačiū

Sfera
1363
#1382165 2018-01-26 08:53 Sfera
Sveiki, noriu pasitarti dėl priedų ir VDU.
Metų gale įmonė pagal direktoriaus įsakymą išmokėjo darbuotojams priedus prie gruodžio algos. Pagal DK 139 str. "4. Tais atvejais, kai darbuotojui pagal šį kodeksą ar kitas darbo teisės normas ar darbo sutartį turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo anksčiau gauto darbo užmokesčio, tokiam darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomos šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose numatytos darbo užmokesčio dalys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka."
6 punktas, kuris neįeina į VDU skaičiavimą:
6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.
Tai jeigu pas mus priedai neaprašyti darbo sutartyse, nei darbo apmokėjimos sistemoje, jie priklauso nuo metinių įmonės rezultatų ir darbdavio geros valios, tai neturėtų būti įskaičiuojami į VDU?

Tininga
50079
1   #1382168 2018-01-26 08:59 Tininga
Įdedu jums Merits konsultaciją, nes nėra lengva trumpai ir vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą smile

Premijos be susitarimų ir VDU

2017-08-03 / Konsultacija
Dėl to, kad darbo sutartyje nėra nurodyta, kaip ir už ką skiriamos premijos, ir darbo tvarkos taisyklėse nėra premijų skyrimo tvarkos, nėra draudžiama darbuotojams už atliktą darbą išmokėtus priedus ir premijas įtraukti apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. Tai, kad premijos nėra tinkamai aprašytos ir reglamentuotos įmonės dokumentuose, neleidžia jų neįtraukti į VDU.

Klausimas

Įmonės A darbo sutartyse su darbuotojais numatyta mokėti premijas už spartų ir geros kokybės darbą. Įmonės vadovas skiria premijas kai kuriems darbuotojams (ne visiems ir ne visada) už konkretų darbą, įsakyme nurodydamas, už kokios sutarties su įmone B, C ir t. t. įvykdymą skiriama premija. Premijos nepastovios ir įvairių dydžių.
Įmonės A direktorius suinteresuotas, kad minėtos premijos didintų vidutinį darbo užmokestį.
Ar užtenka bendrų sutarčių su darbuotojais? Jeigu ne, ar galima kiekvienam darbuotojui rašyti sutarties papildymą dėl konkrečios premijos skyrimo?

MERITS atsakymas

Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės sako, kad apskaičiuojant VDU įtraukiamos „premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą“ (LRV 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 patvirtinto Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo 3.5 p.).

Tačiau tai nereiškia, kad tik dėl to, kad premijos nebus nustatytos darbo sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse, darbdavys jų galės neįtraukti (arba darbdaviui bus draudžiama jas įtraukti) apskaičiuojant VDU.

Įmonės vadovo paskirtos premijos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį gali būti įtraukiamos be jokių sutarčių ar rašytinių susitarimų su darbuotojais. Jeigu įmonė nori, į VDU ji gali įtraukti bet ką. Tokiu būdu didės darbuotojo VDU ir atostoginiai ar ligos pašalpa Dėl to darbuotojas nenukenčia. Todėl nėra svarbu, kaip bus įformintos premijos, priedai ar priemokos. Puiku, jeigu darbdavys sugebės jas aprašyti ir nustatyti tam tikras jų skyrimo taisykles. Tačiau praktikoje tai itin reta, todėl bet kas, ką moka darbdavys, jeigu tai yra mokama už atliktą darbą, įtraukiama į VDU, neatsižvelgiant į tai, kaip tai įforminta.

Net jeigu darbuotojo darbo sutartyje būtų parašyta, kad jo atlyginimas yra minimalus, nebūtų jokių susitarimų dėl priedų ar premijų ir jokių mokėjimo taisyklių, visi atlygiai, kuriuos darbdavys papildomai mokės už darbą – dėl ko buvo susitarta, pažadėta ar įprastai mokama, bus įtraukiami į VDU. O jeigu darbdavys tų sumų neįtrauks, darbuotojas galės reikalauti tą padaryti.

Tačiau jeigu darbdavys nuspręstų tam tikrų premijų neįtraukti apskaičiuojant VDU, jam reikėtų turėti įrodymų, kad tai nėra įprastas priedas už darbą ar premija, kurią darbdavys įsipareigojo mokėti. Su šia tema susijusi konsultacija „Priedai ir VDU apskaičiavimas nuo 2017-07-01“.

Taigi tais atvejais, kai įmonė apskaičiuodama VDU įtraukia viską, ką išmoka darbuotojams, net jeigu dėl priedų ar premijų nėra jokių susitarimų, keisti darbo sutarčių ar kas mėnesį rašyti sutarčių priedų nebūtina. Nebent įmonė pati to nori arba to reikalauja įmonės steigėjai.Sfera
1363
#1382171 2018-01-26 09:06 Sfera redaguota: 2018-01-26 09-13
Ačiu jums, Tininga, labai smile . Iki šių metų skaičiuodavau kaip metinę premiją, bet dabar suabejojau... Nesinori nuskriausti darbuotojų, nes priedas didina VDU. Bet taip išeina, kad yra prieštaravimų tarp nutarimo 496 ir DK nuostatų.

Tininga
50079
#1382174 2018-01-26 09:10 Tininga

Sfera rašė:


Ačiu jums, Tininga, labai smile . Iki šių metų skaičiuodavau kaip metinę premiją, bet dabar suabejojau... Nesinori nuskriausti darbuotojų, nes priedas didina VDU...

Tai aš jūsų vietoje ir neskriausčiau...
Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Viešoji įstaiga Baritonų trio
Kauno m. sav. Kauno m. Kėdainių g. 15
2015 - 2020 2018 - 2021
Individuali įmonė - -
Labwhizz, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 16I
2015 - 2020 -
Individuali įmonė - -
EDITANA, UAB - -
Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija Pušynas - -
UZAIR KHAN, UAB - -
LUCKY INVEST, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimėlių g. 8-5
2015 - 2020 2018 - 2021
Giedveta, UAB
Jurbarko r. sav. Seredžiaus mstl. S. Šimkaus g. 24
2015 - 2020 2018 - 2021
BALTEKSLITA, UAB
Vilnius Ulonų g. 5-300
2015 - 2020 2018 - 2021
Vyjorda, UAB - -
Toli gražu, UAB
Varėna Geležinkelio g. 51
2020 - 2020 2020 - 2021
Avm express, UAB
Kauno r. sav. Alšėnų sen. Pamaišupio k. Bijūnų g. 4
2020 - 2020 2020 - 2021
Sferos investicijos, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 82A-55
2019 - 2020 2019 - 2021
Individuali įmonė - -