Alina55
11033
#542108 2008-07-18 18:08 Alina55 redaguota: 2011-09-11 05-54

kornelyte rašė:

Kaip rekėtu skaičiuoti atostoginį atlyginimą tokiu atveju


Ištrauka iš VDU skaičiavimo tvarkos 7 p.:
Kai darbuotojui per darbo metus prieš atostogų pradžios mėnesį buvo nustatyta (jo sutikimu ar prašymu) skirtinga darbo trukmė, vidutinis vienos darbo dienos (valandos) užmokestis perskaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojui nustatytos darbo trukmės santykį su įmonės darbo laiko trukme, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Šia nuostata taip pat vadovaujamasi apskaičiuojant piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

kornelyte
16
#542398 2008-07-21 08:06 kornelyte redaguota: 2011-09-11 05-54

Alina55 rašė:kornelyte rašė:

Kaip rekėtu skaičiuoti atostoginį atlyginimą tokiu atveju


Ištrauka iš VDU skaičiavimo tvarkos 7 p.:
Kai darbuotojui per darbo metus prieš atostogų pradžios mėnesį buvo nustatyta (jo sutikimu ar prašymu) skirtinga darbo trukmė, vidutinis vienos darbo dienos (valandos) užmokestis perskaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojui nustatytos darbo trukmės santykį su įmonės darbo laiko trukme, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Šia nuostata taip pat vadovaujamasi apskaičiuojant piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.O dėl atostoginių dydžio, ar nereikia atsižvelgti į liepos mėn. jau galiojantį darbo užmokestį, dėl to, kad vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už nustatytą skaičiuojamąjį mėnesį?

Rasida
3017
#542444 2008-07-21 10:17 Rasida redaguota: 2011-09-11 05-54

Rolf rašė:


Kai darbtuotojas atleidžiamas iš darbo, kuris nėra išdirbęs tų 3 mėnesių, VDU skaičiuojame iš faktiškai dirbto laiko: nuo priėmimo dienos iki atleidimo. Pirmiau paskaičiuojam atleidimo mėnesio DU, o paskui jau VDU kompensacijai paskaičiuoti. Atleidimo mėn. DU įeina į VDU.Kai atleidžiamas darbuotojas, kuris neišdirbo 3 mėn., VDU skaičiuojamas pagal darbo užmokestį ir laikotarpį, kuris buvo prieš skaičiuojamąjį mėnesį, išimtis - jei darbuotojas būtų atleidžiamas paskutinę mėnesio darbo dieną, tik tada į skaičiuojamąjį laikotarpį tas mėnesis būtų įtrauktas.


Rolf rašė:


Manau, VDU apskaičiavimo tvarkoje nenumatytas toks atvejis, kai darbuotojas išleidžiamas atostogų, išdirbęs vos du mėnesius.Nebūtinai darbuotojas naujai priimtas turi būti, kad trijų mėnesių skaičiuojamajame laikotarpyje pajamų neturėtų - tai galėtų būti, tarkim, ir ligos atveju. Vistiek nereikėtų į vidurkio skaičavimą įtraukti einamojo mėnesio.

nieko_sau
3884
#542495 2008-07-21 11:58 nieko_sau
Vistik aš su Rolf nesutinku.
Išimtis yra tik atleidimo atveju, kitaip koks tikslas aplamai tai išskirti.
Daug kur minima tvarkoje "faktiškai dirbtas laikas", jis naudojamas visur VDU skaičiavime, bet jis nereiškia būtinai laikotarpio už einamąjį mėnesį, o reiškia skaičiuojamojo laikotarpio faktiškai dirbtą laiką.
Mano nuomonė tokia:
Skaičiuojamasis laikotarpis nurodytas 3 mėn. iki VDU skaičiavimo.
3 mėnesių nėra-imame kiek faktiškai yra dirbta iki to mėnesio, kada skaičiuojame VDU (išimtis tik atleidimas.)-skaičiuojamasis laikotarpis išlieka-laikotarpis iki to mėnesio, kada skaičiuojamas VDU, tik bus ne pilni 3 mėnėsiai, o faktiškai dirbtas laikas.

Rolf
17232
#542507 2008-07-21 12:34 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-54

nieko_sau rašė:

Vistik aš su Rolf nesutinku.Šiuo atveju tikrai nesu kategoriška ir nesakau, kad būtent taip turi būti. Tiesiog išsakiau savo nuomonę.
Tada kitas pavyzdėlis. Tą patį mėnesį darbuotojas priimtas į darbą ir suserga. Iš ko VDU skaičiuotumėte?Rasida
3017
#542511 2008-07-21 12:48 Rasida redaguota: 2011-09-11 05-54

Rolf rašė:


Šiuo atveju tikrai nesu kategoriška ir nesakau, kad būtent taip turi būti. Tiesiog išsakiau savo nuomonę.
Tada kitas pavyzdėlis. Tą patį mėnesį darbuotojas priimtas į darbą ir suserga. Iš ko VDU skaičiuotumėte?Pagal sutartinį atlyginimą - mėnesinį darbo užmokestį dalinant iš tą mėnesį nustatyto darbo dienų skaičiaus.

nieko_sau
3884
#542513 2008-07-21 12:51 nieko_sau redaguota: 2011-09-11 05-54
Tai ir aš nesu kategoriška, tai tik mano nuomonė.
Ligos atveju imčiau VDU 6.9 ar 6.10 punktus. Nes, pasiskaičius tvarką:
6.1. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Todėl taikyčiau 6.9 ar 6.10 punktus.

Rolf
17232
#542527 2008-07-21 13:11 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-54
Įtikinot mane, nieko_sau ir Rasida.
Sutinku su jūsų nuomone, manau, ji teisingesnė už mano smileRasida
3017
#542530 2008-07-21 13:15 Rasida redaguota: 2011-09-11 05-54

Rolf rašė:

Įtikinor mane, nieko_sau ir Rasida.
Sutinku su jūsų nuomone, manau, ji teisingesnė už mano smileŠi diskusija tik įrodė, kad VDU skaičiavimo tvarkoje trūksta aiškumo - turėtų būti aiškiai apibrėžti terminai ir jų naudojimas tada nekeltų abejonių.

6.4 punktas tikrai gali suklaidinti.

nieko_sau
3884
#542543 2008-07-21 13:38 nieko_sau redaguota: 2011-09-11 05-54

Rolf rašė:

Įtikinot mane, nieko_sau ir Rasida.
Sutinku su jūsų nuomone, manau, ji teisingesnė už mano smile


O tarp kitko, Rolf, tu mane vistik privertei suabejoti, nors Rasida ir palaiko, bet aš jau pradedu abejoti savo teisumu.
Ir žinot kodėl-tame 6.9 punkte parašyta, kad :
"...jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos..."
Kokios nustatytos skaičiuojamuoju laikotarpiu? Darbuotojas aplamai nedirbo skaičiuojamuoju laikotarpiu ir alga jam dar nebuvo nustatyta.
Vienžo-bardakas su ta tvarka.
Bet vistiek einamojo mėnesio netrauksiu į skaičiavimą:))) Programa neima, o rankom tikrai neskaičiuosiu:)

Rasida
3017
#542557 2008-07-21 14:04 Rasida redaguota: 2011-09-11 05-54

nieko_sau rašė:


Ir žinot kodėl-tame 6.9 punkte parašyta, kad :
"...jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos..."
Kokios nustatytos skaičiuojamuoju laikotarpiu? Darbuotojas aplamai nedirbo skaičiuojamuoju laikotarpiu ir alga jam dar nebuvo nustatyta.Taip, šitas punktas labai įdomiai nuskamba, ir pagal jį būtų galima suprasti ir taip, kad skaičiuojant VDU, kai skaičiuojamuoju laikotarpiu pajamų nebuvo, reikėtų imti trijų mėnesių sutartinį darbo užmokestį ir dalinti iš skaičiuojamojo laikotarpio darbo dienų skaičiaus...

"6.9. (...) Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal šią Tvarką turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos (dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) arba valandinio (dienos) tarifinio atlygio, o kai darbuotojui nenustatyti šie dydžiai – kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje ar įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka (pavyzdžiui, iš panašių profesijų, pareigybių ar padalinio darbuotojų vidutinio tarifinio ar viso darbo užmokesčio) ir atsižvelgiant į kitas šioje Tvarkoje numatytas sąlygas."

Rasida
3017
#542560 2008-07-21 14:09 Rasida redaguota: 2011-09-11 05-54

nieko_sau rašė:


Vienžo-bardakas su ta tvarka.Prieš kelerius metus diskutavom apie 6.12. punktą, pagal kurį: "(...) dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už skaičiuojamąjį mėnesį teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms, profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams minimalų valandinį (dienos) atlygį arba minimalios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio valandinį (dienos) užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką, o jeigu šie dydžiai nenustatyti – negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus atitinkamus minimalius darbo užmokesčio dydžius."

Kokia tos diskusijos baigtis? Ar atostoginių vidurkiui esant mažesniam nei skaičiuojamojo mėnesio vidurkis, atostoginių dydį "pakeliate"? Nekalbu apie MMA, čia kaip ir viskas aišku.

nieko_sau
3884
#542690 2008-07-21 16:53 nieko_sau
Rasida, niekaip nesibaigė ta diskusija-taip vieningos nuomonės ir neprieita.
Aš visada pritempiu iki to mėnėsio atlyginimo, kad man atostoginiai + alga nebūtų mažiau už darbuotojo mėnesinį atlyginimą.

jurao
1108
#543357 2008-07-23 10:43 jurao
Darbuotojas išeina atostogų 28 k.d. nuo rugpjūčio 1 iki 29, (15d šventinė) gaunasi 20 d.d. skaičiuoju VDU iš 5,6,7 mėn
5mėn 400Lt - 20d.d.
6mėn 400Lt - 20d.d.
7mėn 400Lt - 22d.d.
viso 1200 Lt - 62d.d., tai 1200/62=19,35, bet kadangi gaunasi taip, kad
8mėn. 20d.d.-tai 400/20=20Lt, tai skaičiuoju 20*20=400Lt tiek gaunu priskaičiuotų atostoginių.
Atostoginius išmoku 07,28d ar galiu kartu su atostoginiais išmokėti ir darbo užmokestį už 07 mėn?
O kaip su mokesčiais? GPM reikia sumokėti iki 07,31d, o sodra iki 09,15d ar taip?

Rolf
17232
#543374 2008-07-23 11:09 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-54

jurao rašė:

tai skaičiuoju 20*20=400Lt tiek gaunu priskaičiuotų atostoginių.
Atostoginius išmoku 07,28d ar galiu kartu su atostoginiais išmokėti ir darbo užmokestį už 07 mėn?
O kaip su mokesčiais? GPM reikia sumokėti iki 07,31d, o sodra iki 09,15d ar taip?Atostoginius gerai paskaičiavai.
DU už 07 mėn. nemokėčiau kartu su atostoginiais, nebent DU paskaičiuotą iki 07.28d.Linda6
12004
#543380 2008-07-23 11:20 Linda6 redaguota: 2011-09-11 05-54

jurao rašė:

Darbuotojas išeina atostogų 28 k.d. nuo rugpjūčio 1 iki 29, (15d šventinė) gaunasi 20 d.d. skaičiuoju VDU iš 5,6,7 mėn
5mėn 400Lt - 20d.d.
6mėn 400Lt - 20d.d.
7mėn 400Lt - 22d.d.
viso 1200 Lt - 62d.d., tai 1200/62=19,35, bet kadangi gaunasi taip, kad
8mėn. 20d.d.-tai 400/20=20Lt, tai skaičiuoju 20*20=400Lt tiek gaunu priskaičiuotų atostoginių.
Atostoginius išmoku 07,28d ar galiu kartu su atostoginiais išmokėti ir darbo užmokestį už 07 mėn?
O kaip su mokesčiais? GPM reikia sumokėti iki 07,31d, o sodra iki 09,15d ar taip?Išmokėčiau ir algą ir atostoginius.Juk žmogui priklauso.

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

jolkyte
982
#543394 2008-07-23 11:39 jolkyte redaguota: 2011-09-11 05-54

Linda6 rašė:jurao rašė:

Darbuotojas išeina atostogų 28 k.d. nuo rugpjūčio 1 iki 29, (15d šventinė) gaunasi 20 d.d. skaičiuoju VDU iš 5,6,7 mėn
5mėn 400Lt - 20d.d.
6mėn 400Lt - 20d.d.
7mėn 400Lt - 22d.d.
viso 1200 Lt - 62d.d., tai 1200/62=19,35, bet kadangi gaunasi taip, kad
8mėn. 20d.d.-tai 400/20=20Lt, tai skaičiuoju 20*20=400Lt tiek gaunu priskaičiuotų atostoginių.
Atostoginius išmoku 07,28d ar galiu kartu su atostoginiais išmokėti ir darbo užmokestį už 07 mėn?
O kaip su mokesčiais? GPM reikia sumokėti iki 07,31d, o sodra iki 09,15d ar taip?Išmokėčiau ir algą ir atostoginius.Juk žmogui priklauso.Nors pagal DK tik atostoginius priklauso išmokėti, bet aš ir DU išmoku - kadangi jo DU jau bus atostogų metu smile

:)

Linda6
12004
#543401 2008-07-23 11:48 Linda6
O kam nuo to blogiau? Man atrodo, kad geriau- darbiniai santykiai nuo to tik gerėja.Nemėgstu sausuolių buhalterių, kietai sučiauptomis lūpomis ir kodeksais rankose. smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

romar
12
#543467 2008-07-23 13:43 romar
Buhalterė dirba dviejuose įmonėse. Vienoj įmonėje dirba pilnu etatu, o kitoje- pusę etato. Parašė prašymą atostogoms - 28 k.d. Po 28 k.d atostogauja abiejuose įmonėse?

Įmonė pirko alų, sąskaitoj išskirtas akcizas, pildosi kokia nors forma?

Rolf
17232
#543472 2008-07-23 13:56 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-54

romar rašė:

Buhalterė dirba dviejuose įmonėse. Vienoj įmonėje dirba pilnu etatu, o kitoje- pusę etato. Parašė prašymą atostogoms - 28 k.d. Po 28 k.d atostogauja abiejuose įmonėse?
Atostogų kalen.dienų trūkmė nepriklauso nuo to, kiek valandų dirbą per dieną ar kiek dienų per savaitę.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Decopolis, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mainų g. 6
2015 - 2020 2018 - 2021
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnija
Pasvalio r. sav. Krinčino mstl. Žalgirio g. 16
- 2018 - 2021
Sodininkų bendrija Aniškis - -
Bandega, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-601
2015 - 2016 2018 - 2019
Kosmetikos linija, UAB - -
Dentarina, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liubeko g. 19-28
2015 - 2020 2018 - 2021
Elastanas, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70
2018 - 2020 2019 - 2020
RETRAK, UAB
Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Kunigiškių g. 7
2015 - 2019 -
Lietuvos ir Amerikos verslo iniciatyva - -
Individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 28-226
- 2020 - 2020
R. Venciaus ir Co autoservisas, IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 104A-27
- 2018 - 2019
Individuali įmonė
Švenčionių r. sav. Pabradės m. Vilniaus g. 4
- 2018 - 2021
Alvinga, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 242A
2015 - 2019 -
ALFA SECURITY LT, UAB
Kauno r. sav. Garliava J. Šimkaus g. 19
- 2020 - 2021
Mados namai Samana, UAB
Šiaulių r. sav. Aukštelkės k. Pilies g. 3
2017 - 2019 2018 - 2018