Lina
38
#5363 2003-04-16 13:54 Lina
Artėja baigiamieji (valstybiniai egzaminai), na paskutinis kursas kaip suprantat. Niekaip negaliu apsispręsti kokias atostogas pasiimti naudingiau
1. ar kasmetines?
2. ar tikslines mokymosi?
3. ar nemokamas mokymosi? :(
Patarkit.
Ar visoms užtenka tik mano prašymo ir mokymo įstaigos siuntimo?

Kurios naudingiau vėliau išeinant kasmetinių atostogų, na turiu omenyje kaip pvz. nemokamos įtako mano atostoginius.

Loreta
28804
#5365 2003-04-16 13:59 Loreta
Nemokamas tikslingiausia imti vėliausiai,kai jau bus išnaudotos apmokamos.Manau,jei suėjo laikas kas metinėms atostogoms,tai jas pirmiausiai ir reikėtų imti,vėliau - tikslines.Nors man su jomis neaišku,ar tokias tikslines apmokamas galima suteikti.Va neapmokamas ryšium su mokymusi - prašom.

Špyga taukuota...

artas71
12730
#5385 2003-04-16 14:53 artas71
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=169334&Condition2=


Skaityti XIV SKYRIUS
POILSIO LAIKAS

nuo 165 str. iki 185
Tikslinės atostogos yra apmokamos.Viena iš rušių yra mokymosi atostogos
- nustatomas konkretus jų laikotarpis
Galima suteikti ir nemokamas atostogas mokslams.

P.s: manau šio forumo trūkumas, kad kartais vadovaujamasi gandais,
žodiniais mokesčių inspekcijos pareigūnų pasakymais ar nurodymais.
Todėl komentuojan ar atsakant į kokį nors klausimą nepatingėkit surasti
faktų ir nuorodų o ne "pletkų".

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

linda
312
#44641 2003-11-20 14:10 linda redaguota: 2011-09-11 03-17
Gal kas galėsit paaiškinti, susipainiojau.
Darbuotojas išeina tikslinių atostogų (mokymosi). Mokosi savo iniciatyva, darbo užmokesčio negaus. "Sodroje" teigia, kad reikia pateikti pranešimą apie mokymosi atostogas kaip apie nemokamas. Motyvas - nėra DU, nemokami mokesčiai. Reiškia, jei žmogus susirgs, DU negaus, kol nepasibaigs nemokamos atostogos?..
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 13 str. sako: "2. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių atsirado to asmens nemokamų atostogų metu arba jeigu apdraustasis asmuo nušalintas nuo darbo be teisės gauti darbo užmokestį, ligos pašalpa pradedama mokėti šio įstatymo 9–12 straipsniuose nustatyta tvarka nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo turėjo pradėti dirbti. Tokia pat tvarka pašalpa mokama, jeigu apdraustasis asmuo nušalinamas nuo darbo ligos metu."
Pateikit argumentą, ar tai siejasi su mokymosi atostogomis? Juk įstatyme nepasakyta "jei asmuo negavo darbo užmokesčio ir nemokėjo socialinio draudimo mokesčių", o paminėtos būtent nemokamos atostogos. Gi DK mokymosi atostogų nepriskiria prie nemokamų smile

Skubėk lėtai :)

Valma
28
#44648 2003-11-20 14:26 Valma
Tikslinės mokslo atostogos gali būti ir apmokamos, bet jau čia įmonės reikalas. Jei įmonė neturi galimybės apmokėti, suteikia nemokamas mokslo atostogas. Kaip tik nemokamos, tuoj reikia informuoti SODRĄ.
O tada jie jau ir taiko viską savo nuožiūra.

linda
312
#44659 2003-11-20 14:36 linda redaguota: 2011-09-11 03-17
Ką reiškia "savo nuožiūra" smile Jų darbas - tvarkyti pagal įstatymus. Todėl ir piktinuosi. Aš pranešiu, Sodra neskaičiuos nedarbingumo pašalpos, žmogus nukentės - o gal vis tiktai jam priklausytų ta nedarbingumo pašalpa, t. y. gal įstatymas manęs neįpareigoja pranešti "Sodrai" apie mokymosi atostogas?
Aš žinau, kad pranešti reikia, ir tvarkoje, patvirtintoje 2000-11-10 aiškiai pasakyta, kad pranešama apie mokymosi atostogas, kurių metu nepriskaičiuojamas DU, tačiau pagal DK - ar jie teisūs, štai koks man kyla klausimas.
Buvo čia toks atvejis, kai kelių mokesčio vieni nemokėjo, o teismas išaiškino, kad jie buvo teisūs. Tai, sakau, dabar gal "Sodra" gviešiasi to, kas jai nepriklauso, t.y. nenori atiduoti to, kas priklausytų.
Šiaip tai kol kas nieks nesusirgo, gal ir nesusirgs per tas 2 savaites, bet mane kipšas "kusina" sužinot, kaip reiktų tai suprasti.

Skubėk lėtai :)

Valma
28
#44671 2003-11-20 14:51 Valma
Pas mus mažas miestelis, bijom prieštarauti ir nešam tas pažymas apie nemokamas mokslo atostogas. smile
Vieną kartą klausiau, tai ir paaiškino, kad turime nešti ir jokiu komentarų.
Kartą man buvo atvejis, kad parašė mokslo atostogoms gal prieš 3 dienas ir susirgo gal 1 dieną. Tai visa laimė, kad neskubėjau nunešti SODRAi pranešimo: pas save viską susitvarkiau ir darbuotojas gavo ned. lapelį. O daugiau per tą laiką , kai reikia nešti pranešimus - nesirgo niekas.

linda
312
#44674 2003-11-20 14:56 linda
Tai ir aš nešu, manai, kad spardausi smile ... Tik norėčiau, kad protingos galvos padiskutuotų, ar Sodros reikalavimai teisėti.

Skubėk lėtai :)

Erika
309
#44678 2003-11-20 15:02 Erika
Jau šita tema buvo kalbėta (pakelkit temas).

linda
312
#44683 2003-11-20 15:06 linda
Erika, mėginau ieškoti, bet nesuradau. Gal galėtum pasufleruoti?

Skubėk lėtai :)

Erika
309
#44685 2003-11-20 15:10 Erika
Paskaityk GMP/Besimokančiojo darbuotojo atostogos

Valma
28
#44686 2003-11-20 15:11 Valma
Aš irgi daug ko nesurandu: duodi paiešką, atranda 666 temas, peržiūri dalį, atsakymo neatrandi. Ir taip kelias dienas...kol pasimeti.
Gal tikrai nemoku ieškoti?

linda
312
#44687 2003-11-20 15:13 linda
Ačiū, Erika, mėginsiu ieškoti. Visai ne ten klaidžiojau.

Skubėk lėtai :)

angelka
2819
#44688 2003-11-20 15:13 angelka
Va, va, o tai yra todėl, kad kai kurie forumo dalyviai nepaiso forumo taisyklių - neaiškiai formuluoja temas, arba diskutuoja bet kur (čia ir aš taip darau smile ... kartais). Taigi, būkim dėmesingesni vienas kitam smile smile

Erika
309
#44692 2003-11-20 15:25 Erika
Mergaitės pabandysiu padėti aiškinausi trijose instancijose šį klausimą, Sodroje, VMI, darbo inspekcijoje.
1.Vadovaujantis DK 178, 181 str. tai tikslinės atostogos jei įmonė siunčia darbuotoją mokytis tai turėtų apmokėti, jei jis mokosi savo inciatyva tai įmonė neapmoka.
2.Sodra nesutinka forminti neapmokamų atostogų jei įmonė neapmoka(t.y. ji nesiunčia darbuoto mokytis).
3.Vadovaujantis pelno įstatymu apmokėjimas tikslinių mokymosi aukštojoje (ar panašioje įstaigoje) nebus priskiriama prie įmonės sąnaudų.
Išvada: išleisti darbuotoją kasmetinių apmokamų atsotogų jei jis dar tokių turi arba neapmokamų vadovaujantis DK 184 str. nuostatomis(jei galima).

linda
312
#44697 2003-11-20 15:36 linda
Erika, dabar visai susipainiojau. Tai ką, jei darbuotojas mokosi savo iniciatyva, jis turi tai daryti tik per savo eilines atostogas, nes "Sodra" nemokamų nepripažins?! Juk DK 184 str. mokymosi atostogos neįtrauktos. Kažkokia nesąmonė.
Na, padėkit kas nors, geručiai, visai protas pasimaišys... Peržiūrinėju "N" temų, kur kalbama apie atostogas ir nieko nerandu smile

Skubėk lėtai :)

Kotryna
2197
#44709 2003-11-20 16:00 Kotryna redaguota: 2011-09-11 03-17
Darbo kodeksas:
181 straipsnis. Mokymosi atostogos

1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui.
2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro)darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui.
3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas.

210 straipsnis. Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos

1. Šio Kodekso 181 straipsnyje nurodytiems darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį.
2. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu.

Pamastymai (nebūtinai teisingi)

Jei apmokama už laikotarpį, kaip numatyta DK - leidžiami atskaitymai, jei už ilgesnį laikotarpį, kas viršija nustatytą laikot - neleidžiami atskaitymai.

Klausimas (paieška, kaip išsisukti iš padėties):
kadangi DK 210 str.2. p "šalių susitarimu" t. y. neparašyta kad reikia mokėti Vid. DU ar MMA gal galima mokėti, kažkokią tai simbolinę mėnesinę suma, kad nebūtų nemokamos t.y. žmogelis būtų apdraustas ligos atveju. nesidomėjau, kaip į tai reaguotų SODRA, nes studentų neturiu. O reikėtų smile

Erika
309
#44711 2003-11-20 16:05 Erika
Linda DK 184 str. nurodžiau nes ten rašoma apie neapmokamas atostogas t.y. kada jas galima suteikti. PVZ jūsų studentas turi vaiką iki 14 metų tai galite išleisti neapmokamų atostogų 2 savaitėms.

linda
312
#44712 2003-11-20 16:05 linda
Durna ir numirsiu. Ir metų pradžioje, ir dabar leidžiu žmogų nemokamų atsostogų, nes pateikė universiteto pažymą, o darbdavys apmokėti neketina. Kai kas kėsinsis nuskriausti, tada ieškosiu teisybės. O dabar tai niekas nepasidarė aišku.

Skubėk lėtai :)

laikina
25
#44714 2003-11-20 16:09 laikina
Acius! Ir man buvo naudinga smile sužinojau kad apie nemokamas mokslams atostogas reikie pranešti. Jei dar tokiu tamsuolių kaip aš yra, parašyta: www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=113106&Condition2=
anksčiau maniau jei atostogos neisipaišo į 184 DK str., tai ir pranešt nereikia. Deja, pati nepranešiau ir mastau dabar... pranešt ar ne smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR