Niemand
4936
#1421397 2020-03-03 10:21 Niemand

pupyte rašė:


Darbovietėje tik dabar parengta DU sistema, ji patvirtinta vadovaujantis DK 140 str., biudžetinės įstaigos DU apmokėjimo tvarkos aprašu, suderinta su darbo taryba, paskelbta internetiniame tinklapyje. Ar reikia dar pasirašytinai supažindinti darbuotojus su ja?
Ar galiu DU sistemą patvirtinta 2020-02-27 taikyti nuo 2020-01-01?Jei pagal įstatymo raidę - nereikia.
Taikyti DU sistemą reiškia skaičiuoti DU pagal ją...

wolf
11296
#1421398 2020-03-03 10:28 wolf

Niemand rašė:wolf rašė:Gita1 rašė:wolf rašė:


Čia yra pamąstymas - rašyti bendrą įsakymą dėl leidimo suteikimo dirbti nuotoliniu būdu tvarkos.


O kam tas įsakymas? Parašo tvarką, parašo kampe, kad patvirtina ir viskas. Kam tie papildomi popierizmai, o ypač popierius, kuris saugomas 10 metų?


Gita nelabai suprantu kokiame kampe? Nėra žmogaus dabar darbe ir jo nebus - reikia suderinimo kad jis dirba nuotoliniu budu ir logiškai mąstant to suderinimo reikia el. būdu. Nesuprantu Jūsų pasiūlyto varianto paprastumo ir jo esmes. Ką konkrečiai siūlote ?Dėl komunikacijos. Pereikite prie elektronikos. Pgl. LAT vien faktas, kad susirašinėjama email'u įrodo susitarimą, kad tai abiems šalims priimtina komunikacijos priemonė, bet dėl šventos ramybės rekomenduotina dėl to susitarti iš anksto, įrašant atitinkamus punktus darbo sutartyje ar pan. El. pašto adresai yra paprastieji elektroniniai parašai pgl. eIDAS. Susitariate, koks adresas, ką identifikuoja ir kokie įteikimo terminai, pridedate nuorodą į eIDAS ir turit praktiškai tokias pat garantijas kaip su popieriumi, net provincijoj VDI nesikabinėja.
Dėl nuotolinio darbo. Iš darbdavio pusės saugiausia/lanksčiausia numatyti darbo tvarkos taisyklėse galimybę dirbti nuotoliniu būdu darbdavio leidimu. Tada tik leidimą laisva forma, pvz., emailu, parašote ir tiek. Tik reiktų apgalvoti leidimo sąlygas, kad darbuotojas neemigruotų į Australiją.


Niemand ačiū už pamąstymus. Tik dabar visgi gaunasi kad, kad kruvą darbų reikia padaryti atgaline datą - nes jau viskas vykstą - keli žmonės karantinuoti - ir kažkaip tai reikia įforminti - taigi jokių išankstiniu dalyku jau negalime padaryti.
Tikirausiai tiesiog spręsime kaip pavienius klausimus - tiesiog viską forminsime el. būdu.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Niemand
4936
#1421399 2020-03-03 10:34 Niemand

wolf rašė:


Niemand ačiū už pamąstymus. Tik dabar visgi gaunasi kad, kad kruvą darbų reikia padaryti atgaline datą - nes jau viskas vykstą - keli žmonės karantinuoti - ir kažkaip tai reikia įforminti - taigi jokių išankstiniu dalyku jau negalime padaryti.
Tikirausiai tiesiog spręsime kaip pavienius klausimus - tiesiog viską forminsime el. būdu.Taip jau būna šiame gyvenime, kad apie tvarkingą dokumentaciją susimąstoma, kada jau vėlu smile

wolf
11296
#1421401 2020-03-03 10:41 wolf
Negalima pasakyti kad ji netvarkinga, ji tiesiog nenumatyta visiems gyvenimo atvejams ir force major'ams

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Whagati
433
#1421402 2020-03-03 10:53 Whagati
darbuotojas priimtas terminuotam darbui, baigiasi laikotarpis, atleidžiame, jai nereikia nieko papildomai rašyti, prašymo jokio nėra, tik ant darbo sutarties?


Tininga
50079
#1421403 2020-03-03 11:04 Tininga

Whagati rašė:


darbuotojas priimtas terminuotam darbui, baigiasi laikotarpis, atleidžiame, jai nereikia nieko papildomai rašyti, prašymo jokio nėra, tik ant darbo sutarties?

Prašymo nereikia. Darbdavio veiksmai priklauso nuo to, kokiam terminui buvo sudaryta sutartis.pupyte
696
#1421404 2020-03-03 11:09 pupyte

Tininga rašė:pupyte rašė:

O kaip atrodo tas pranešimas dėl darbo sąlygų?


44 straipsnis. Pranešimas apie darbo sąlygas

1. Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją:

1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);

2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

3) darbo sutarties rūšis;

4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);

5) darbo pradžia;

6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

7) kasmetinių atostogų trukmė;

8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;

11) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.

2. Informacija turi būti pateikta darbuotojui neatlygintinai, pateikiant vieną ar kelis dokumentus raštu. Jeigu informacija pateikiama keliuose dokumentuose, bent viename iš jų turi būti pateikiama šio straipsnio 1 dalies 1–10 punktuose nurodyta informacija.

3. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę ar įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.

4. Pasikeitus šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytoms darbo sąlygoms, darbdavys tokia pačia tvarka pateikia informaciją apie darbuotojui taikomus darbo sąlygų pasikeitimus prieš jiems įsigaliojant.

5. Šis straipsnis gali būti netaikomas darbuotojams, kurių darbo sutarties terminas yra trumpesnis negu vienas mėnuo.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimas nepaneigia pareigos pateikti darbuotojui informaciją apie būtinąsias darbo sutarties sąlygas pagal šio kodekso 34 straipsnį.

Tai tipo toks laisva forma, informacinio pobūdžio dalykas? Nesu tokių akyse mačiusi čia, viskas surašoma DS....beveik viskas....

Tininga
50079
#1421406 2020-03-03 11:49 Tininga

pupyte rašė:


Tai tipo toks laisva forma, informacinio pobūdžio dalykas? Nesu tokių akyse mačiusi čia, viskas surašoma DS....beveik viskas....

Tipo toks. Nebūtina viso to suvaryt į DS, nes dauguma tų dalykų nėra DS sąlygos, sulygtos su darbuotoju. O norint kažką keisti, tenka keisti DS.Tai va, naujasis DK leidžia šias sąlygas pateikti atskiru pranešimu.pupyte
696
#1421425 2020-03-03 15:01 pupyte
Gal kas nors netyčia turi PVZ kaiptą susitarimą pateikti darbuotojui......įsakymo forma ar tiesiog

Vadovaujantis DK 44 str. informuojame apie būtinąsias darbo sąlygas....

aišku dar reikia pasiskaityti tie atleidimai kas kaip ir kodėl ir su kuo valgomi...

Tininga
50079
#1421427 2020-03-03 15:24 Tininga

pupyte rašė:


Gal kas nors netyčia turi PVZ kaiptą susitarimą pateikti darbuotojui......įsakymo forma ar tiesiog

Vadovaujantis DK 44 str. informuojame apie būtinąsias darbo sąlygas....

aišku dar reikia pasiskaityti tie atleidimai kas kaip ir kodėl ir su kuo valgomi...

Ne įsakymo forma, o tiesiog įteikiamas pranešimas. Ir ne "būtinąsias" - nes dėl šių tariamasi DS.martynas05
285
#1421428 2020-03-03 15:28 martynas05
Klausimėlis smile

darbuotoja nori susimažinti darbo krūvį, dirbo 1,25, nori 0,25 susimažinti, ar gali ji parašyti prašymą atostogų metu. o jei per atostogas ir sumažinčiau. Nes ji atostogaus mėnesį, tai nėra kada laukti, kažkas kitas pasididintų smile

Tininga
50079
#1421429 2020-03-03 15:33 Tininga

martynas05 rašė:


Klausimėlis smile

darbuotoja nori susimažinti darbo krūvį, dirbo 1,25, nori 0,25 susimažinti, ar gali ji parašyti prašymą atostogų metu. o jei per atostogas ir sumažinčiau. Nes ji atostogaus mėnesį, tai nėra kada laukti, kažkas kitas pasididintų smile

Prašymą gali parašyti, bet vis dėlto DS turėtų būti keičiama ne atostogų metu smilemartynas05
285
#1421431 2020-03-03 16:21 martynas05

Tininga rašė:martynas05 rašė:


Klausimėlis smile

darbuotoja nori susimažinti darbo krūvį, dirbo 1,25, nori 0,25 susimažinti, ar gali ji parašyti prašymą atostogų metu. o jei per atostogas ir sumažinčiau. Nes ji atostogaus mėnesį, tai nėra kada laukti, kažkas kitas pasididintų smile

Prašymą gali parašyti, bet vis dėlto DS turėtų būti keičiama ne atostogų metu smilehmm o tiesiai po atostogų dar nemokamų išeina smile , tai ir tik po jų būtų galima.

Niemand
4936
#1421463 2020-03-04 10:32 Niemand

Tininga rašė:martynas05 rašė:


Klausimėlis smile

darbuotoja nori susimažinti darbo krūvį, dirbo 1,25, nori 0,25 susimažinti, ar gali ji parašyti prašymą atostogų metu. o jei per atostogas ir sumažinčiau. Nes ji atostogaus mėnesį, tai nėra kada laukti, kažkas kitas pasididintų smile

Prašymą gali parašyti, bet vis dėlto DS turėtų būti keičiama ne atostogų metu smile
O kas draudžia?... Kodeksas nereguliuoja darbo sutarties pakeitimo įforminimo, taigi ji kaip ir bet kokia kita sutartis gali būti keičiama ne tik surašant vieną dokumentą pavadinimu "darbo sutarties pakeitimas", bet ir apsikeičiant atskirais dokumentais. Pvz., pasiūlymas keisti tam tikras sąlygas su prierašu, kad sutikus darbo sutartis laikoma pakeista nuo sutikimo dienos (ar kitos pagal aplinkybes). Ypač aktualu dirbant su nuotoliniais, kai jie fiziškai niekada nepasirodo.

Jei teisingai supratau, šiuo konkrečiu atveju darbuotoja dirba pagal darbo sutartį su standartine darbo laiko norma plius papildomas darbas - ketvirtis standartinės darbo laiko normos. Darbuotoja nori ne pakeisti darbo sutartį, o nutraukti susitarimą dėl papildomo darbo, ką jį turi teisę padaryti įspėjusi prieš 5 darbo dienas.

martynas05
285
#1421467 2020-03-04 11:10 martynas05

Niemand rašė:Tininga rašė:martynas05 rašė:


Klausimėlis smile

darbuotoja nori susimažinti darbo krūvį, dirbo 1,25, nori 0,25 susimažinti, ar gali ji parašyti prašymą atostogų metu. o jei per atostogas ir sumažinčiau. Nes ji atostogaus mėnesį, tai nėra kada laukti, kažkas kitas pasididintų smile

Prašymą gali parašyti, bet vis dėlto DS turėtų būti keičiama ne atostogų metu smile


Jei teisingai supratau, šiuo konkrečiu atveju darbuotoja dirba pagal darbo sutartį su standartine darbo laiko norma plius papildomas darbas - ketvirtis standartinės darbo laiko normos. Darbuotoja nori ne pakeisti darbo sutartį, o nutraukti susitarimą dėl papildomo darbo, ką jį turi teisę padaryti įspėjusi prieš 5 darbo dienas.


na kaip čia pasakius, ne susitarimo forma čia surašyta (priedu prie darbo sutarties skiriant 0,25 krūvį ir tiek) čia medicinos sritis, kur darbuotojai pagal tas pačias pareigas dirba ne tik etatu smile , ji dirba tomis pačiomis pareigomis padidintu krūviu 1,25. Bet jau parašė prašyme, kad sumažinti po atostogų, tai iš esmės jau nieko nekeičia.


Niemand
4936
#1421469 2020-03-04 11:20 Niemand

martynas05 rašė:


na kaip čia pasakius, ne susitarimo forma čia surašyta (priedu prie darbo sutarties skiriant 0,25 krūvį ir tiek) čia medicinos sritis, kur darbuotojai pagal tas pačias pareigas dirba ne tik etatu smile , ji dirba tomis pačiomis pareigomis padidintu krūviu 1,25. Bet jau parašė prašyme, kad sumažinti po atostogų, tai iš esmės jau nieko nekeičia.Darbo teisėje svarbu turinys, o ne forma. Būtent medicinoje 1,25 krūvis tipiškai reiškia darbo sutartį plius susitarimą dėl papildomo darbo. Šiuo atveju keičia tai, kad darbo sutarties keitimas nebereikalingas, nes papildomo darbo nutraukimas yra vienašališkas.

martynas05
285
#1421472 2020-03-04 11:31 martynas05

Niemand rašė:martynas05 rašė:


na kaip čia pasakius, ne susitarimo forma čia surašyta (priedu prie darbo sutarties skiriant 0,25 krūvį ir tiek) čia medicinos sritis, kur darbuotojai pagal tas pačias pareigas dirba ne tik etatu smile , ji dirba tomis pačiomis pareigomis padidintu krūviu 1,25. Bet jau parašė prašyme, kad sumažinti po atostogų, tai iš esmės jau nieko nekeičia.Darbo teisėje svarbu turinys, o ne forma. Būtent medicinoje 1,25 krūvis tipiškai reiškia darbo sutartį plius susitarimą dėl papildomo darbo. Šiuo atveju keičia tai, kad darbo sutarties keitimas nebereikalingas, nes papildomo darbo nutraukimas yra vienašališkas.


hmm, tai kaip man jai įforminti nutraukimą, jei krūvį buvau skyrusi ne papildomą susitarimą surašant, o priedu prie darbo sutarties, kad skiriamas papildomas darbo krūvis? smile

Niemand
4936
#1421473 2020-03-04 11:45 Niemand

martynas05 rašė:


hmm, tai kaip man jai įforminti nutraukimą, jei krūvį buvau skyrusi ne papildomą susitarimą surašant, o priedu prie darbo sutarties, kad skiriamas papildomas darbo krūvis? smileNiekaip. Darbuotoja savo prašymu nutraukė tą "priedą prie darbo sutarties" ir turėjo tokią teisę.

silvijaaaa
12
#1421515 2020-03-05 15:36 silvijaaaa
Sveiki. Reikia skubios pagalbos. Iki šio vakaro mano darbo valandos ir grafikas buvo keturias dirbi dvi laisvos( dvi rytinės ir dvi vakarinės po 7-8val.) Nuo rytojaus bus ilgoji trumpoji savaitė ( viena savaite dirbama 2 dienos sekančią savaitę 5d. po 12 val.) Klausimai tokie: Kiek per mėnesį reikia išdirbti valandų, kad neperdirbti? Prieš kiek laiko turi būti pranešama, kad keičiasi darbo grafikas? Kokio ilgumo ir kiek pietų/poilsio pertraukėlės priklauso? Auginant du vaikus mamadieni nori nenori direktorius turi duoti man parašius prašymą? Ačiū

Tininga
50079
#1421517 2020-03-05 15:57 Tininga

silvijaaaa rašė:


Sveiki. Reikia skubios pagalbos. Iki šio vakaro mano darbo valandos ir grafikas buvo keturias dirbi dvi laisvos( dvi rytinės ir dvi vakarinės po 7-8val.) Nuo rytojaus bus ilgoji trumpoji savaitė ( viena savaite dirbama 2 dienos sekančią savaitę 5d. po 12 val.) Klausimai tokie: Kiek per mėnesį reikia išdirbti valandų, kad neperdirbti? Prieš kiek laiko turi būti pranešama, kad keičiasi darbo grafikas? Kokio ilgumo ir kiek pietų/poilsio pertraukėlės priklauso? Auginant du vaikus mamadieni nori nenori direktorius turi duoti man parašius prašymą? Ačiū

Įprasta darbo savaitės norma yra 40 valandų. Suminėje apskaitoje dirbama iki 52 valandų, bet neturėtų būti viršijama mėnesio arba apskaitinio laikotarpio valandų norma (pvz kovą 167 val). Grafikai pranešami likus savaitei, keitimas galimas prieš 2 dienas. Nežinau, kokiu režimu dirbama pas jus.
Pietų pertrauka priklauso - po 5 valandų nuo pamainos pradžios: nuo pusės valandos iki 2 val., taip pat fiziologinės pertraukos. Na, o kitokias pertraukas, priklausomai nuo darbo pobūdžio, nustato vyriausybės nutarimai.
Mamadienius garantuoja DK, tad darbdavys privalo juos suteikti.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
J. Žabinskienės firma Vikrija - -
Natkiškių sporto klubas Aitvaras
Pagėgių sav. Natkiškių sen. Natkiškių k. Vilties g. 2
2015 - 2021 -
Koops mažmena Kauno filialas, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98
- 2019 - 2022
Viki Miki, MB - -
Laraneda, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygio g. 92-97
2016 - 2019 2018 - 2022
Mibesta, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Filaretų g. 17C-9
2017 - 2021 2018 - 2022
N. Jefimavičiaus personalinė įmonė DINIFIS
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Fabijoniškių g. 29-24
- 2018 - 2022
Vertimai jums, MB
Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 34-47
2019 - 2020 2020 - 2022
Inceptus, VšĮ - -
Lietuvos politinių kalinių sąjunga - -
Artdesigns, MB - -
Belacor, UAB
Kaunas Islandijos pl. 95-57
2016 - 2021 2018 - 2022
Daugiabučių namų savininkų bendrija PAJŪRIO RUGELIS
Palangos m. sav. Palangos m. Vanagupės g. 13
- 2018 - 2022
Deinesta, MB
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Nevėžninkų g. 8
2018 - 2021 2020 - 2022
KT valdymas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Meistrų g. 9
2017 - 2020 2018 - 2021